" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv november 2010

Varför får invandrare inte vara människor?

30/11/2010 by Mediaklipp

Idag hade jag en diskussion som gjorde mig illamående. Jag kan bara inte förstå varför flyktingar, asylsökanden eller invandrare inte får vara människor, utan borde vara någon sorts B-klassens människor/varelser utan behov, drömmar, krav och viljor.

Nu känns det extra bra att jag idag blev lovad sommarjobb var jag kan fortsätta vara en brobryggare mellan dessa trångsynta typer och invandrare. Även om man nu inte behöver ha ett jobb inom det här området för att vara en sådan. Det kan ju vem som helst, när som helst vara. Önskar att många skulle ha de som nyårslöfte i år.

”Sandra är statsvetare, jobbade mär ed integration på asylcentralen för att sedan ta en paus från Finland och själv vara invandrare i Frankrike.

Till Sandras blogg

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Utskott vill ställa krav på invandrare

30/11/2010 by Mediaklipp

Riksdagens förvaltningsutskott vill utreda om Finland kunde betala integrationsstöd till invandrare baserat på hur väl de framskrider i sina språk- och andra studier. Utskottet vill också utreda om de som vill ha finskt medborgarskap har läst på om Finland.

Utskottet vill också att regeringen ska försnabba asylförfarandet och att den varje valperiod ska ge en redogörelse till riksdagen där Finlands utlännings-, invandrings- och integrationspolitik utvärderas. Regeringen ska då också jämföra Finland med andra EU-länder.

Lagförslaget får i sin helhet beröm av partierna. Av Anders Karlsson

Läs mera på Svenska Yle Nyheter


Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Fler utlänningar på byggarbetsplatserna

30/11/2010 by Mediaklipp

Andelen utländsk arbetskraft på byggarbetsplatserna har återigen vuxit kraftigt efter att lågkonjunkturen har avtagit. I en medlemsenkät av Byggindustrin RT kommer det fram att omkring 15 procent av företagsmedlemmarnas byggare kommer från utlandet. På fyra år har siffran fördubblats.

Andelen har vuxit särskilt kraftigt i Nyland, där mer än var fjärde byggare är utlänning. I siffrorna ingår företagsmedlemmarnas egna anställda, underentreprenörernas arbetskraft och inhyrd arbetskraft.

Enligt RT:s vd Tarmo Pipatti har utlänningarna ändå inte tagit arbete av finländarna, eftersom finländarnas sysselsättningsgrad har ökat på sistone. I Nyland är arbetslöshetsgraden lägst i landet. I början av hösten låg siffran på cirka 4 procent. Flest arbetslösa byggare finns det i norra Finland. Där är utlänningarnas andel obefintlig.

Enligt Byggnadsförbundets ordförande Matti Harjuniemi skulle andelen utländsk arbetskraft växa ännu mera, om man också skulle räkna med husbolagens och hushållens entreprenader.

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lojo vill inte ha nya kvotflyktingar

30/11/2010 by Mediaklipp

Stadsstyrelsen i Lojo har beslutat sig för att staden inte ska ta emot några kvotflyktingar nästa år. Styrelsen anser att statens ersättning är oskäligt låg. I framtiden kommer Lojo att ta emot flyktingar förutsatt att staten ger ett tillräckligt stöd. Budgetplanen för 2012–2013 saknar dock anslag för att ta emot flyktingar.

Börje Mattsson, enhetschef på invandrarbyrån i Raseborg är bekymrad över beslutet.
–  Det är mycket synd. Stämningen under beredningen av ärendet har tidigare varit positiv och Lojo har förstått sitt ansvar.
– Nu är det helt tydligt att främlingsfientliga stämningar och ultranationalismen påverkat, då får rädsla och negativa tendenser fart.

Enligt Mattsson är kvotflyktingarna ingen börda för kommunen. På lång sikt är de snarare en fördel genom att man skapar kunskap och förmåga att ta emot flyktingar.
– Ingen kommun kan bygga en mur och gömma sig från omvärlden. Det är en kunskapsmässig förlust.
–  Västnyland är ett av de få områden som regelbundet tagit emot flyktingar och jag ser inga tecken på att den linjen inte skulle fortsätta, trots den ökade försiktigheten gentemot invandrare. I Raseborg visade man beredskap i flyktingfrågan. Även om Lojo nu beslöt så här hoppas jag kunna diskutera saken på nytt med staden.

Läs mera på Västra Nyland

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Sannfinländare rider på allmänt missnöje

27/11/2010 by Mediaklipp

Bakgrunden till Sannfinländarnas allt ökande popularitet finns i den växande protestandan, skriver Ilta-Sanomat. Enligt en undersökning har Sannfinländarna blivit en kanal för allmänt missnöje i samhället. Nästan en tredjedel av de som säger att de stöder partiet hävdar att de är intresserade av att ändra på den nuvarande politiken.

I förra riksdagsvalet röstade en tredjedel av Sannfinländarnas nuvarande anhängare på Centern, Samlingspartiet eller Socialdemokraterna. Enligt rundradiobolaget Yles gallup från i fredags har Sannfinländarna stigit till nästan 15 procent. 

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Päivi Lipponen beklagar rasismuttalanden

25/11/2010 by Mediaklipp

Riksdagsledamot Päivi Lipponen ber om ursäkt för att hon i går hann beteckna Tammerforsbranden som ett rasistiskt brott. I sin blogg skrev Lipponen att "vi finländare tar avstånd från sjukligt våld och rasism av det här slaget".

Lipponen beklagar det inträffade och medger att hennes uttalanden rönt mycket kritik, i synnerhet bland män. Lipponen säger ändå att hon fortfarande är djupt bekymrad över svårigheterna att integrera utlänningar i det finländska samhället.

Läs mera på Svenska Yle / Inrikes

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Invandrare ska få förberedande utbildning för gymnasiet

25/11/2010 by Mediaklipp

Eleverna i gymnasiet kan i framtiden få större möjligheter att själva påverka i vilken utsträckning de läser ett visst ämne. En arbetsgrupp vid Undervisningsministeriet föreslår att antalet obligatoriska kurser i gymnasiet ska minskas. Arbetsgruppen vill också ge skolorna större frihet att välja vilka kurser de erbjuder gymnasieeleverna.

Invandrare föreslås få en särskild förberedande utbildning för gymnasiet. Den ettåriga utbildningen skulle göra det enklare för invandrare att komma in på gymnasiet och klara sig där. Utbildningen skulle framförallt koncentrera sig på finska, svenska samt inlärningsfärdigheter.

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Andra partiers misstag ger dem lyft

25/11/2010 by Mediaklipp

Sannfinländarna stora uppsvinget i opinionsmätningarna förklaras av de makthavande partiernas tillkorta-kommanden, säger Alpo Ylitalo som länge har varit aktiv sannfinländare i Karleby. Han framför ivrigt och folkligt hur motstridiga beslut blir bördor på folkets axlar. Han har en lång rad med exempel som han ofta diskuterar där han rör sig, frågor som folket vet mera om än beslutsfattarna. Som exempel tar han en arbetsminister som vill förbjuda pälsnäringen som skapar tusentals jobb.

Sannfinländarna beskylls för att vara invandrarfientliga. Ylitalo medger att det finns inom partiet och bland sympatisörerna de som säger kategoriskt nej till mörkhyade invandrare. Han säger att partiets officiella ståndpunkt och hans egen åsikt inte är lika kategorisk. Ifall de som kommer hit arbetar är det helt okej.

Också finlandssvenskarna har ofta varit i skottlinjen för sannfinländare. Ylitalo säger att han absolut inte har något emot finlandssvenskarna.
- Bland dem finns många av mina bästa vänner. Däremot tror jag att intresset för svenskan kan bli större om språket var frivilligt. Tom Johansson

Läs mera i Österbottens tidning

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Åklagaren kräver villkorligt för Thors-skriverier

24/11/2010 by Mediaklipp

Åklagaren yrkar villkorligt fängelse i minst ett år för en man som är åtalad för ärekränkning och hot mot migrationsminister Astrid Thors (SFP). Åtalet för hets mot folkgrupp bygger på att mannen föreslagit att kriminella invandrare ska köras ut ur Finland.

Mannen grundade i början av året en Facebookgrupp med namnet ”Olen valmis istumaan muutaman vuoden Astrid Thorssin taposta!” (Jag är beredd att sitta av några år för att ha dräpt Astrid Thors). Thors förolämpades också på diverse sätt på gruppens sidor. Som ansvarig för gruppen hade mannen också tillåtit andra att skriva om Thors i kränkande ton.

Mannen åtalades i Birkalands tingsrätt på onsdagen för grov ärekränkning, olaga hot, offentlig uppmaning till brott och hets mot folkgrupp. Dessutom yrkar åklagaren Hannele Selin-Hakala betydande böter som tilläggsstraff. Bland annat anser hon att mannen framfört ett dödshot och även uppmanat andra till våldsgärningar mot Thors. Domen ges om två veckor.

Åklagaren betonade att hot mot en politiker är ett allvarligt brott, eftersom man genom hoten försöker få politikern att sluta med att aktivt och offentligt driva en viss samhällelig fråga. Försvaret betonade att mannen inte kan ställas till svars för vad andra skrivit i gruppens meddelandefält, trots att han haft ansvaret för gruppen. 

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Rasismen oroar Åbopolitiker

23/11/2010 by Mediaklipp

Politiker ur de största fullmäktigegrupperingarna är oroliga för rasismen som sticker fram i Åbo. De konkreta åtgärderna är ändå än så länge få. Roda Hassan har själv flyktingbakgrund och har nu bott tjugo år i Finland.
- Jag känner mig illa till mods av lördagens invandrarfientliga yttringar. Jag har själv blivit utsatt för påhopp och har fått förklara att också invandrare vill arbeta för sitt uppehälle, inte bara leva på bidrag.

Ilkka Kantola (SDP) är oroad över att det finns tecken på en mera organiserad invandrarfientlighet.
- Vi måste se allvarligt på situationen om det är så att det också Finland börjar dyka upp grupper som är öppet rasistiska.

Lyssna: Ilkka Kantola, Sdp, är oroad över den rådande invandrarfientligheten.

Svenska Yle /Åboland

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Gud bevare oss för Timo Soini!?

23/11/2010 by Mediaklipp

I korridorsnack kan nästan vad som helst slinka ur oss. Häromdagen slank något i stil med inläggsrubrikens ord ur kommunikationsminister Suvi Lindén, samlingspartist till ”börden.” Frågan är om vi i våra aftonböner skall be: Gode Gud, bevara oss för Timo Soini och Sannfinländarna. Personligen ser jag ingen orsak att falla in i den av minister Suvi Lindén rekommenderade (?) bönen. Det torde finnas gott om betydligt större och viktigare böneämnen än att be vår Herre bevara oss för Timo Soini. Eller hur?

Den kommande valrörelsen inför riksdagsvalet kommer med säkerhet att bli en tummelplats för kandidater fyllda av fördomar mot invandrare, mot flyktingar som sökt en fristad i vårt land och, tråkigt nog, en helknäppt hets mot den svenskspråkiga minoriteten i vårt gemensamma fosterland. Timo Soini & Co kommer högst troligt att elda på i alla pannor. Och ”eldare” finns det gott om också i andra partier. Men vi borde kanske ha viktigare böneämnen än att be Gud bevara oss från dem. Eller hur?

Läs mera på Herbert Lindéns blogg ”Byfånen funderar”

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Sverige söker ingenjörer i Finland

22/11/2010 by Mediaklipp

Strukturomvandlingar och generationsskifte har lett till ett stort behov av ingenjörer i Sverige. Det här har gjort att man nu vänder sig utanför landets gränser för att rekrytera folk, bland annat mot Finland.

Här välkomnar branschfolket en effektivering av den nordiska arbetsmarknaden. Språkfrågan delar dock åsikterna. Skall man tala svenska eller klarar man sig på engelska?

Rektor för yrkeshögskolan Arcada, Henrik Wolff, anser för sin del att skandinaviskan fortfarande är det gällande språket utanför koncernspråket engelska.

Lyssna: Sverige har ett skriande behov av ingenjörer

Svenska Yle / Utrikes

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Frihetspartiet in i partiregistret

22/11/2010 by Mediaklipp

Åtminstone 17 partier ställer upp i riksdagsvalet i vår. Antalet ökade då Justitieministeriet på måndagen meddelade att Frihetspartiet (Vapauspuolue) nu har registrerats i partiregistret.

Partiet grundades i april i fjol. Partiet säger sig vara ett invandringskritiskt alternativ för de väljare som vill att landets politik ändrar riktning. Partiet anser att det gamla höger-vänster-tänkandet inte hör hemma i dagens värld. Partiet beskriver sig som högerliberalt. Vänsterförbundet eller Sannfinländarna, som står "för långt till vänster", är inget svar på dagens problem. Frihetspartiet beskriver Sannfinländarna som ett surrogat för väljarna då det inte funnits något bättre alternativ.

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Noterat - Samlade finlandssvenska nyheter

20/11/2010 by ifisk

Noterat.fi Sidan Noterat.fi samlar ihop nyhetsrubriker från olika hemsidor och delar sedan in dem i olika kategorier. Huvudkategorierna är: utrikesnyheter, inrikesnyheter, ekonominyheter, sportnyheter och kulturnyheter. Förutom dem kan du också läsa regionala nyheter från huvudstadsregionen, Åboland, Västnyland, Östnyland och Österbotten samt utsökta nyheter från Sverige. Du kan även prenumerera på någon av Noterats RSS feeds.

Noterat.fi är ett projekt från DigitalPR. Bakom projektet står Mathias Bilenberg som har samma grundläggande tankar som ifisk: "Var närvarande, kommunicera och skapa en dialog."

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Vänners hudfärg eller härkomst spelar ingen roll

20/11/2010 by Ordförande

Då det gäller invandring har de ungas attityder hårdnat. Endast knappt en tredjedel av 15 –29-åringarna i Finland tycker att invandring och ökad mångfald berikar den finländska kulturen. För fem år var ännu över 70 procent av denna åsikt.

En typisk åsikt bland ungdomen är att man inte vill ha fler invandrare till Finland, men att vänners hudfärg, religiösa åskådning eller härkomst inte spelar någon roll. Samtidigt som ungdomen är kritisk inställd till invandring tycks förhållandet till den enskilda invandraren vara mera avspänt. Då man känner invandrarens namn och hans/hennes karaktärs blir attityden mer nyanserad. Invandraren kan lätt bli ”en av oss” utan att man behöver bli av negativa åsikter om ”invandrare” som kategori.

Ungdomsbarometern utredde också begreppet otrygghet och fann att ungdomar främst upplever i fråga om t.ex. miljöförstöring, ojämlikhet och samhälleliga klyfter. Kanske därför har stödet för det invandrarvänliga Gröna förbundet ökat betydligt trots att inställningen till invandring över lag har hårdnat. Politiskt placerar sig ungdomarna således något mer till vänster än tidigare, vilket dock inte syns i stödet för de traditionella vänsterpartierna. Fast unga inte understöder ett Natomedlemskap så bör enligt barometern EU:s och FN:s roll i utrikespolitiken och den internationella politiken stärkas.

En kritisk betraktelse av invandringen bör vara välkommen och kan i längden endast leder till insikten att invandring och ökad mångfald berikar den finländska kulturen.

Gerd-Peter Löcke

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Invandrarbarn bygger sin egen identitet

20/11/2010 by Mediaklipp

Barn till invandrare vill skilja sig från vanliga finländare bland annat genom att identifiera sig med föräldrarnas ursprungsland.

Merparten av barnen till invandrare bygger upp en egen identitet, bland annat genom att skilja sig från vanliga finländare. Det framgår av en undersökning som forskaren Lotta Haikkola jobbar på.

Enligt Haikkola identifierar sig många ungdomar med invandrarbakgrund via föräldrarnas ursprungsland. De kan till och med uppfatta sig som utlänningar även om de är födda i Finland och har bott här i så gott som hela sitt liv. Genom att särskilja sig från finskheten bygger de upp en egen identitet.

Även om de avviker från finskheten behöver de inte känna som som utomstående. Enligt Haikkola kan de på det här sättet bygga upp en annorlunda finländsk identitet.

Haikkolas undersökning bygger på intervjuer med 29 barn och ungdomar. Merparten av dem är födda i Finland.

FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Islamundervisning på svenska i Raseborg

19/11/2010 by Mediaklipp

Svenska YLE:s nyheter har gjort en rundringning till 20 kommuner i Svenskfinland och det var bara i Raseborg, Esbo och Malax det ordnas svensk islamundervisning i skolorna. Totalt 8000 elever i Finland får undervisning i islam i grundskolan. De flesta går i finsk skola. Behovet av islamundervisning väntas dock hela tiden öka.

Anitra Olenius som är förvaltningschef inom Kimitoöns bildningssektor tror att intresset för undervisning i till exempel islam kommer att öka i Åboland som helhet, men på Kimitoön tror hon att intresset kommer att förbli litet.
- Invandrare väljer ofta att låta barnen gå i finsk skola istället för svensk och då flyttar de inte gärna till Kimitoön.

Majoriteten av Kimitoöns invandrare kommer från något av grannländerna. En del av invandrarbarnen deltar oberoende av egen religion i den traditionella religionsundervisningen. Andra får istället för religionsundervisning extra undervisning i skolspråket. Svenska YLE

Lyssna: Förändringar är inte att vänta i religionsundervisningen i Kimitoön

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Jakten på jobb går het i Vanda

19/11/2010 by Mediaklipp

Arbetslösheten i Vanda är fortfarande ett större problem än i grannkommunerna. Just nu är mer än 8000 vandabor arbetslösa.

Orsakerna till arbetslösheten beror enligt Raimo Hokkanen vid Vandas arbetslöshets- och näringsbyrå på att det finns flera stora grupper i staden som är svåra att sysselsätta.
- Vanda är ungdomnarnas stad och ungdomsarbetslösheten är stor överallt, säger han. En anna grupp som är svår att sysselsätta är invandrare. Jämfört med Esbo har Vanda mycket mera invandrare.

Utredningar visar att arbetslöshet oftare drabbar män än kvinnor och att det främst är män mellan 55 och 59 år som blir arbetslösa. I Vanda har bilden förändrats och drabbar nu män i alla åldergrupper.

Lyssna: Raimo Hokkanen: "Många Vandbor har bara gått grundskolan"

Läs mer på Svenska Yle / Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lärare flyr fattiga skolor

19/11/2010 by Mediaklipp

Lärare har börjat undvika skolor i områden med hög fattigdom, skriver dagens Turun Sanomat. Enligt en undersökning gjord av Arbetshälsoinstitutet byter lärare hellre arbetsplats i sådana områden där inkomsterna ligger på en låg nivå och arbetslösheten är hög. I de här områdena är bara var fjärde lärare i ett arbetsförhållande som varat längre än fem år. I förmögnare områden har över hälften av lärarna trivts i sin skola lika länge.

Lärarfacket OAJ:s ordförande Olli Luukkainen säger att lärarna kan känna sig sporrade att byta arbetsplats på grund av frustration över den ekonomiska situationen i skolan. I en del skolor finns till exempel ett stort behov av stödundervisning, men pengarna fattas.

Lärare i sådana områden där inkomsterna är låga använder också mera alkohol och har flera mentala problem än andra lärare. Också antalet sjukdagar är flera. Överlag förbinder sig lärarna till sina jobb mindre än tidigare.

Undersökningen baserar sig på enkäter som besvarats av lärare i ett tiotal städer under flera års tid.

FNB

Uppdaterad: 25/11/2010 17:39

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Integration på svenska en omöjlighet?

19/11/2010 by ifisk

Är det möjligt att integreras på svenska i Finland? Vad betyder det att vara finlandssvensk och kan en invandrare bli finlandssvensk? Integration på svenska diskuterades under Svenska veckan på Luckan i Helsingfors. Moderatorn för paneldiskussionen var minoritetsombudsman Eva Biaudet. I panelen satt bland andra Jana Kemeri, individuell assistent från ungdomsverkstaden Sveps.

Flera ifiskare följde med diskussionen, bland dem Elena Hellberg-Hirn.
- Panelen var överens om att svensk närvaro är nödvändig för framgångsrik integration av invandrare som har lärt sig svenska; och deras närvaro är på många sätt nödvändig för framgångsrik utveckling av svenskspråkig service i Finland.

Som integrationsverktyg nämndes bl.a. familjen, sociala nätverk, diverse föreningsverksamheter samt en katalog av tillgängliga tjänster på svenska som förbereds på Luckan.

Paneldiskussionen diskuterades även ”internt” efter evenemanget tog slut. Arbetsgruppens ordförande Gerd-Peter Löcke tyckte att den politiska dimensionen fattades.
- Diskussionen var lite banalt. Den svenska integrationen i huvudstadsregionen saknar fortfarande en klar struktur. Utan en klar strategi kan man dock inte förverkliga en målinriktad integrering. Vi har jobbat med debattens frågeställning redan 2003, då vi hade vårt första seminariet ”Invandrare och religion”

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Många utlänningar portförbjudna

18/11/2010 by Mediaklipp

Över 3 000 utlänningar är portförbjudna i Finland, rapporterar Jyväskylätidningen Keskisuomalainen. Den allmännaste orsaken till inreseförbud är brottslig verksamhet, det gäller enligt Migrationsverket 95 procent av fallen. Listan på de inreseförbud som är i kraft toppas av personer från Ryssland, Estland, vissa länder i Afrika och Fjärranöstern.

I samband med avvisning eller utvisning kan en utlänning få inreseförbud. Enligt Gränsbevakningen är ett typiskt exempelfall en smugglare som ertappas vid östgränsen. Skyddspolisen avslår enligt Keskisuomalainen många visumansökningar med hänvisning till rikets säkerhet. De fallen gäller till exempel olaglig underrättelseverksamhet eller internationell organiserad brottslighet.

Läs mer på Svenska Yle

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Gud bevare oss för Soini som Finlands president

17/11/2010 by Mediaklipp

Kommunikationsminister Suvi Lindén (Saml) berättar i tidningen Satakunnan Kansa att man aldrig varit så här nervös i riksdagen inför ett val. Sannfinländarnas popularitet i galluparna gör sig verkligen till känna.
–Sannfinländarna har blivit ett legitimt parti. Det är trendigt att stödja det.

Lindén förskräcks också av tanken att Sannfinländarnas växande popularitet skulle fortsätta fram till presidentvalet.
–Gud bevare mig för den dag då Timo Soini är Finlands president, säger Lindén.

Lindén hoppas att Samlingspartiets hopp Sauli Niinistö går med på att bli presidentkandidat när nu kandidaturen erbjuds honom på "guldtallrik" igen. FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Utlåtandena om rasistiska brott har publicerats

16/11/2010 by Mediaklipp

Ett sammandrag av utlåtandena om arbetsgruppsbetänkandet om rasistiska brott har publicerats. Utlåtande gavs av 20 instanser. Remissinstanserna förhöll sig positivt till arbetsgruppens förslag trots att de flesta kommenterade flera detaljer i förslaget. Förslaget fick också kritik.

I sitt betänkande som blev klar i början av året föreslog arbetsgruppen kriminaliseringen av gärningar av rasistisk natur förtydligas. Enligt arbetsgruppen bör också straffskärpningsgrunderna preciseras så att de vid sidan om rasistiska brott bättre än för närvarande kan tillämpas även på så kallade hatbrott.

Syftet med förslaget är att sätta i kraft tilläggprotokollet mot rasism till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet och nationellt genomföra EU:s rambeslut om bekämpande av rasism.

Sammandrag av utlåtandena (på finska)

Läs mera på justitieministeriets hemsida.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Samlingspartiets unga irriterar med biståndsuttalande

15/11/2010 by Mediaklipp

En dispyt håller på att utvecklas mellan Samlingspartiets ungdomsförbund och de andra politiska ungdomsorganisationerna om biståndet framtid. Det började med att Samlingspartiets ungdomsförbund i ett ställningstagande krävde att Finland ska slopa det utvecklingsbistånd som ges direkt i pengar. Ungdomsförbundet anser att det nuvarande systemet i värsta fall vräker ut pengar till korrumperade regeringar.

Centerungas vice ordförande Carita Maisila reagerade snabbt. I ett pressmeddelande gissar hon att Samlingspartiets ungdomsförbund tydligen också är redo att slopa både det ekonomiska stödet till asylsökande och den multikulturella verksamheten för invandrare.

Också SDP:s ungdomsförbund kritiserar de unga samlingspartisterna. SDP-ungdomarna betonar att det är viktigt att Finland visar solidaritet med u-länderna också i form av bistånd. Paloma Hannonen, ordförande för Gröna ungas och studerandes förbund, påminner om att det bästa biståndet är ett utvecklingssamarbete där åtgärderna är rätt dimensionerade och resultaten betydande. (FNB)

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Ska alla i Finland lära sig svenska?

14/11/2010 by ifisk

De nyas råd Hur självklart är det att alla i Finland skall lära sig svenska? Borde undervisning i ryska ersätta svenskundervisningen i skolorna vid östgränsen. Och vad är det för vits att våra invandrare lär sig svenska? Dessa frågor dryftas i de Nyas råd av Emina Arnautovic från Bosnien, Tanja Ljungqvist och Ilya Spiegel från Ryssland. Ordet leds av Hans Sundquist. E-post: slaget@yle.fi.

Alla inslaget finns på webben

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Obligatorisk förskola skulle främja invandrarbarns integration

13/11/2010 by Gerd-Peter Löcke

Astrid Thors Enligt migrations- och Europaminister Astrid Thors ger förskoleundervisning nödvändiga kunskaper för skolvärlden och förbättrar barnens inlärningsfärdigheter. Ministern vill att regeringen borde utreda möjligheten att göra förskoleundervisningen till en del av läroplikten som ett sätt att förbättra invandrarbarnens möjligheter att klara sig i skolvärlden.

Invandrarbarn som går i svensk förskola lär sig dock snabbt svenska oberoende om det talas svenska, finska eller något annat språk i deras hem. Brister i inlärningsfärdigheterna kan vara större i en finskspråkig skola där ett större antal invandrarbarn kanske kan tala ett annat språk på rasterna än skolspråket. Ansvaret ligger dock närmast hos föräldrarna, som kanske inte kan eller vill stöda barnets skolgång.

Förskolan ska efter min bedömning förbli en länk mellan dagis och skolan utan att ta för stor betoning av inlärning. Främjande av språklig integration borde dock börja redan på dagis, dock utan plikter och förpliktelser. Däremot behöver invandrarbarnens föräldrar en bättre insikt i det finländska skolsystemet.

Gerd-Peter Löcke

Läs ministerns tal i sin helhet på finska här:

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Bättre tjänster i förmögna stadsdelar

12/11/2010 by Mediaklipp

Invånarna i välsituerade stadsdelar får bättre offentlig service, anser forskare Annina Ala-Outinen på Helsingfors stads faktacentral. Åtminstone behöver de inte köa för service lika länge.

När låginkomsttagare, arbetslösa och invandrare koncentreras till vissa stadsdelar belastar det de offentliga tjänsterna i dessa stadsdelar. Lärarna upplever att de inte räcker till, läkarna skyr vissa hälsocentraler och i barnskyddet kan man inte hjälpa alla som behöver hjälp. De som är bosatta i förmögnare områden kräver å sin sida en bättre servicenivå.

Ala-Outinen anser att man ska försöka undvika att placera många mindre bemedlade i samma hus. Dessutom borde till exempel invandrare stödas att köpa bostäder.

Fenomenet gäller även i andra storstäder än Helsingfors. (FNB)

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Nytt projekt för att integrera unga invandrare

09/11/2010 by Mediaklipp

Ungdomsväsendet i Borgå har startat ett tre år långt projekt som kallas Nella för att nå barn och unga som flyttat till Borgå från andra länder. Avsiktegå, n är att stöda integreringen av de unga i samhället och visa dem vilka möjligheter som finns på fritiden.

Avsikten med Nella är att skapa nya samarbetsformer mellan skola, hem och fritidsverksamhet. Weissmann nämner läger riktade till invandrare på skolloven, simskolor eller temadagar. Likaså kan pojkgrupper och flickgrupper bli aktuella.

Borgå stad har fått 30 000 euro för projektet från närings-, trafik, och miljöcentralen. Projektet pågår till slutet av 2012, och därefter är det aktuellt att söka ny finansiering.

Läs mer på Östnyland.fi

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

De Gröna vill att invandrare lär sig språk

08/11/2010 by Mediaklipp

De Gröna vill att invandrare ska bli förpliktade att studera finska eller svenska. Studieintresset kunde kopplas ihop med socialskyddet och de som inte deltar i språkstudier skulle få mindre utkomststöd.

De Gröna är speciellt bekymrade över bristfälliga språkkunskaper bland hemmamammor i invandrarfamiljer. Partiet vill att hemmamammorna ska studera språk så att de kan börja jobba när barnet blivit vuxen.

Partiordförande, arbetsminister Anni Sinnemäki säger att det inte bara är en rättighet att lära sig språk, utan också en plikt.

Läs mer på Radio X3M

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

De enkla svarens politik

05/11/2010 by Mediaklipp

Sannfinländarnas ordförande Timo Soini befinner sig just nu på den politiska offentlighetens bergstopp: Dagligen kontaktad av massmedia för kommentarer, stödd av stigande gallupsiffror och med en sannolik valseger bakom knuten.

Sannfinländarna rider inte endast på främlingsfientlighet och värden som nationalism, heder och fosterländskhet, utan sägs likt motsvarande rörelser i andra länder också vara ett svar på den påstådda likriktningen i politiken och väljarnas behov av alternativ och nya tag.

Enkla ställningstaganden och svartvita lösningar hittar snabbt sin plats i dagens diskussion, som matas med korta och snabba repliker och där dåligt underbyggda eller direkt felaktiga påståenden och nyheter kan sprida sig som sanningar.

Medierna är djupt involverade, även om fältet är synnerligen splittrat. Samtidigt som median gör sitt bästa för att reda ut missuppfattningar, ger många av de stora och etablerade medierna, tidningsdrakar och statliga rundradiobolag medräknade, utrymme för den anonyma nätdebatten som inte endast är en ventil för balanserade åsikter utan också en verklig källa till påhopp, hat och villfarelser av alla de slag.

Så länge som populisterna hålls i opposition i rikspolitiken kan de lättare fortsätta med sin retorik utan att tvingas upp till bevis för sin politiks förträfflighet. Men att ta med ett parti i regeringen i syfte att eliminera det är ett riskfyllt projekt.

Ingen kan heller tvingas regeringssamarbete med hetsare, även om det skulle vara ett pragmatiskt sätt att bli av med dem. Niclas Erlin

Läs hela artikeln i Västra Nyland

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Metropolpolitik är viktig

05/11/2010 by Mediaklipp

Metropolpolitiken fokuserar på specialfrågor som berör Helsingforsregionen. Frågor som behandlas är bland annat regionens förmåga till förnyelse, stärkande av den internationella ställningen, en hållbar samhällsstruktur, kulturell mångfald, tryggande av välfärden, social sammanhållning, regionens förvaltningsstrukturer och medel för genomförande av metropolpolitiken. I redogörelsen ges sammanlagt 26 utvecklingsförslag inom dessa områden.

För att trygga regionens förnyelseförmåga föreslås bland annat ett fördjupat samarbete mellan högskolorna, ett program för arbetsbaserad invandring och att villkoren för den kreativa ekonomin ska förbättras. Integrationen av invandrare ska effektiveras och attraktionskraften för invandrartäta bostadsområden ska ökas.

Syftet med den planerade servicestrategin för metropolområdet är att reformera servicen och underlätta samarbete över sektorgränserna.

Redogörelsen finns på miljöministeriets webbplats

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lipponen intresserad av nordisk förbundsstat

05/11/2010 by Mediaklipp

Förre statsminister Paavo Lipponen, SDP, understöder tanken på en nordisk förbundsstat. Norden skulle bland annat kunna bli en part i de rika ländernas G20-diskussioner, säger Lipponen.

Som det nu är deltar Finland, Sverige och Danmark i G20 som en del av EU. Frågan om statsskicket är inte viktig, men finländarna skulle nog ta till sig kronprinsessan Victoria, tror Lipponen. Enligt honom är det ändå realistiskt att börja med intensivare samarbete, först mellan Finland och Sverige, innan man kan börja slå ihop staterna. Svenska Yle

Titta: Stort intresse för nordisk förbundsstat

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Landets värdekonservativa höjer profilen

04/11/2010 by Mediaklipp

Den ökade invandringen gör naturligt nog det finländska samhället alltmer mångkulturellt. De nya finländarna har också grundat samfund för att utöva sina egna religioner. Såväl samhället som den lutherska kyrkan har därför fått ta sig en funderare över sin roll och hur de ska förhålla sig till dessa förändringar av verkligheten.

Samma utmaning har också den enskilda medborgaren ställts inför. Helt problemfritt har det inte varit. De värdekonservativa krafterna har märkbart höjt sin profil. Politiskt är det i första hand Sannfinländarna som fångat upp denna blandning av otrygghet och missnöje. Nu verkar Soini ha de fått konkurrens av Räsänen och KD. I en intervju för Ylioppilaslehti konstaterade Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen återigen att Finland i första hand borde ta emot kristna flyktingar, eftersom de religiösa banden enligt Räsänen underlättar integrationsprocessen.

Det är i sig naturligt att mången tyr sig till det kända och trygga i stället för det okända, som många gånger ter sig skrämmande. Men att använda minoriteter och utsatta grupper som slagträd och verktyg för att nå politisk framgång visar bara på svagheterna i den egna ideologin. Stig Nygård

Läs hela artikeln i Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Utan hijab ingen invandrare

03/11/2010 by Ordförande

Och de ökar. Någonting måste göras. Hur ska man klara deras närvaro? Närvaron av muslimer och invandrare. Alla muslimer är invandrare. Alla invandrare är muslimer.

En invandrare iklädd hijab skuffar på en barnvagn. Hon har ett par väninnor kring sig. Också de med huvuddukar. Åtminstone enligt tidningarna! Ingen invandrarbild utan hijab. Utan hijab ingen ”invandrare”. Tidningarna berättar visst sanningen. Alltid. Således måste alla invandrare vara muslimer. Måste alla invandrare vara kvinnor. 155 705 utländska kvinnor iklädd hijab. Och de ökar. Hur ska man klara deras närvaro? Någonting måste göras.

Visst har invandrare någonting att ge. Någonting djupare. Verkligen. Som Nasima Razmyar. Född i Kabul. 25 år gammal. Årets flyktingskvinna. Syns nu på MTV3. Syns som Jani Rasimus danspartner. Jani vem? Jani tävlar i Dansar med stjärnor. Dansar på MTV3. Tillsammans med årets flyktingskvinna. Tillsammans med en exilafghan. Med en exilafghan utan huvudduk. Utan barnvagn. Utan hijab. Utan väninnor. Hon kan inte vara muslim. Hon kan inte vara invandrare. Utan hijab ingen ”invandrare”. Hur ska man klara hennes närvaro? Någonting måste göras.

Muslimer är utsatta för förtalskampanj. Kvinnor iklädd hijab är utsatta. Invandrarna är utsatta. Och de ökar. Förtalskampanjerna alltså. Och invandrarna? Utländska medborgare? Muslimer? Huvuddukar? Väninnor? Kvinnor som skuffar på en barnvagn? Kvinnor överlag? Hur ska man klara deras närvaro? Förtalskampanjernas närvaro? Någonting måste göras.

Islam har en ny sorts närvaro. Här hos oss. Hos oss i Finland. Den kritiserar. Kritiserar i hårda ordalag. Kritiken riktas mot Nasima Razmyar. Mot årets flyktingskvinna. Och mot hennes familj. Med en hel del av fördömande. Från exilafghaner. Från hennes egna landsmän. Folk hon känner. Men även helt okända personer. Och de ökar. Hur ska man klara deras närvaro? Någonting måste göras.

Snabbt.

Gerd-Peter Löcke

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Antalet misstänkta hatbrott ökar i Finland

03/11/2010 by Mediaklipp

Majoriteten av de misstänkta hatbrotten handlade om rasism, rapporterar Polisyrkeshögskolan. I lite över 100 av fallen var offrets religion eller sexuella läggning motiv för hatbrottet. Med hatbrott avses ett dåd vars motiv är förutfattade meningar eller hat mot en grupp som offret representerar.

Lagen känner inte uttrycket hatbrott. Men för ett brott med rasistiska motiv kan man ändå döma ut hårdare straff än annars för ett motsvarande brott. Man har föreslagit att lagen skrivs om så att även andra hatbrott än de med rasistiska motiv kunde dömas strängare.

Det vanligaste hatbrottet i Finland 2009 var i likhet med tidigare år misshandel. Den typiska gärningsmannen är en 15–24-årig finländsk man. Största delen av offren är finländska medborgare, bland annat romer och invandrarbarn som fötts i Finland. FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)