Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Lärare flyr fattiga skolor

19/11/2010 av Mediaklipp

Lärare har börjat undvika skolor i områden med hög fattigdom, skriver dagens Turun Sanomat. Enligt en undersökning gjord av Arbetshälsoinstitutet byter lärare hellre arbetsplats i sådana områden där inkomsterna ligger på en låg nivå och arbetslösheten är hög. I de här områdena är bara var fjärde lärare i ett arbetsförhållande som varat längre än fem år. I förmögnare områden har över hälften av lärarna trivts i sin skola lika länge.

Lärarfacket OAJ:s ordförande Olli Luukkainen säger att lärarna kan känna sig sporrade att byta arbetsplats på grund av frustration över den ekonomiska situationen i skolan. I en del skolor finns till exempel ett stort behov av stödundervisning, men pengarna fattas.

Lärare i sådana områden där inkomsterna är låga använder också mera alkohol och har flera mentala problem än andra lärare. Också antalet sjukdagar är flera. Överlag förbinder sig lärarna till sina jobb mindre än tidigare.

Undersökningen baserar sig på enkäter som besvarats av lärare i ett tiotal städer under flera års tid.

FNB

Uppdaterad: 25/11/2010 17:39

7 Mediaklipp (RSS)