Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

1 Om oss

Arbetsgruppen

01/12/2016 ifisk

Gerd-Peter Löcke, ordförande
Gerd-Peter Löcke   
Ordinariemedlemmar 2017

Gerd-Peter Löcke (Tyskland), , ifisk@outlook.com,
tfn +358 44 2875024
Ordförande
Jean D’Amour Banyanga (Rwanda)
Sarah Rizzo (Italien),
Abid "Shakho" Sadiq (Kurdistan),

1 Om oss (RSS)

Verksamhetsberättelse 2016

01/12/2016 ifisk

Allmänt
IFISK riktar sin verksamhet huvudsakligen till vuxna svenskspråkiga i hela Svensk¬finland. Mottot för verksamhetsåret var ”Vi redan har berikat Svenskfinland”.
Medlemmar
Intresse för det svenska i Finland ökar i resten av världen. Arbetsgruppens Facebooksida har aktiva följare från bland annat Albanien, Argentina, Tyskland och USA. Genom aktiv marknadsföring på Facebook berördes nästan 15.000 personer runt om i världen. Arbetsgruppens facebooksida har maximala antal stjärnor (5), vilket talar för sidans popularitet.
Arbetsgruppens medlemmar deltog aktivt i olika konferenser, seminarier och kulturpolitiska evenemang samt var framme i median. Under årets lopp har IFISK organiserat flera diskussionstillfällen kring Ulf Modins DDR-bok "TANKAR KRING LANDET SOM ICKE LÄNGRE ÄR" i Helsingfors och i Ekenäs och ettf örfattarsamtal med Gerd-Peter Löcke och Ulf Modinpå Arbis bibliotek i Helsingfors.
Ekonomi
För verksamhetsåret beviljade Svenska kulturfonden ett bidrag på € 2.000 euro för att dokumentera svensk- och tvåspråkiga invandrarnas ställning i Finland efter sekelskiftet.

1 Om oss (RSS)

Ifisk-produkt

01/03/2016 ifisk


Ifisk är lätt, hälsosamt och närande.
Ifisk innehåller rikligt med godartade kulturtjänster som är nödvändiga för människan.
Ifisk är mycket hälsosamt och den innehåller rikligt med skratt, dans och sport, vilket är bra för hjärtat.
Ifisk är en synnerligen bra vitaminkälla.
I ifisk finns även rikligt med information, kultur och politik.
De viktigaste mineralerna och spårämnena i ifisk är språk, nyheter, radio, kulturella brännpunkter och diskussion. Järnet som finns i ifisk absorberas väl i kroppen och hjälper även kroppen att tillgodogöra sig all kultur i den föda som intagits under en ifiskmåltid.
Ifisk innehåller i regel inte finska eller engelska.  

1 Om oss (RSS), 9 Bli medlem (RSS)