Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Ifisk-produkt

01/03/2016 av ifisk


Ifisk är lätt, hälsosamt och närande.
Ifisk innehåller rikligt med godartade kulturtjänster som är nödvändiga för människan.
Ifisk är mycket hälsosamt och den innehåller rikligt med skratt, dans och sport, vilket är bra för hjärtat.
Ifisk är en synnerligen bra vitaminkälla.
I ifisk finns även rikligt med information, kultur och politik.
De viktigaste mineralerna och spårämnena i ifisk är språk, nyheter, radio, kulturella brännpunkter och diskussion. Järnet som finns i ifisk absorberas väl i kroppen och hjälper även kroppen att tillgodogöra sig all kultur i den föda som intagits under en ifiskmåltid.
Ifisk innehåller i regel inte finska eller engelska.  

1 Om oss (RSS), 9 Bli medlem (RSS)