Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

7 Mediaklipp

Mediaklipp

18/09/2011 ifisk

Vi har flyttat sidan ”mediaklipp” till Facebook. Sidan är tillgänglig för alla.

På så sätt får du ännu snabbare de senaste nyheterna kring invandrings- och flyktingsfrågor från relevanta finlandssvenska källor.

De senaste nyheterna på svenska finns även bakom följande länkar: Noterat.fi - Senaste nytt från FNB - Finlandssvensk samling

7 Mediaklipp (RSS)

Ahtisaari vill inte politisera Norgeattentaten

07/08/2011 Mediaklipp

Martti Ahtisaari kallar massmorden i Norge en soloprestation. Han påminner om att en högljudd minoritet ofta hörs mera i debatten, medan majoriteten är mer passiva.

Enligt Finlands före detta president Martti Ahtisaari är händelsen i Norge rent allmänt ett alarm åt oss andra.
- Vi måste vara öppna i vår diskussion. Vi får inte acceptera rasism, säger han.

Ahtisaari menar att terrordåden som krävde 77 personers liv var en enskild människas verk. Därför ska man inte göra politik av det som hände. Ahtisaari ser brister i det sätt som de andra nordiska länderna tidigare har hanterat integrationen av invandrare. Äldre invandrare blev isolerade när de behöll sin egen kultur och sitt eget språk.

Ahtisaari säger att Finland i många avseenden har en annorlunda situation än de andra nordiska länderna.
– Den främsta skillnaden är att Finland har en mycket mindre andel invandrare.
– Attityderna här är lite annorlunda, trots att vi haft en högerutveckling.
– Jag ringde ganska snart till mina vänner i Norge och frågade om händelserna.

Trots att Ahtisaari menar att man inte ska dra några breda slutsatser om dådens betydelse, har han märkt att attityderna mot multikulturalism har blivit hårdare. En orsak kan vara att människor förlorat sina jobb på grund av globala krafter.

Han påminner också om att en högljudd minoritet ofta hörs mera i debatten är majoriteten. Minoriteter är ofta aktiva, medan majoriteten är mer passiva. Daniel Donner

Läs mera i Västra Nyland

7 Mediaklipp (RSS)

Extra finansiering till kommuner

07/08/2011 Mediaklipp

Undervisningsminister Jukka Gustafsson (SDP) säger till FNB att staten kommer att ge extra finansiering bland annat till de kommuner där det bor många invandrare.

De höjda statsbidragen ska enligt Gustafsson också användas till att minska gruppstorlekarna och anställa skolgångsbiträden. Praxisen kring tillägget varierar från kommun till kommun. I vissa kommuner är det rektorerna som beslutar om tillägget, men ofta beslutar kommunerna om noggranna villkor för tillägget. 

FNB

7 Mediaklipp (RSS)

Östafrika behöver ännu bistånd

06/08/2011 Mediaklipp

Miljontals människor lider av torkan och hungersnöden i Östafrika. Trots semestertider har insamlingar i Västnyland och Finland lyckats väl. Invandrare varit speciellt aktiva i insamlingen.

Den värsta torkan på årtionden har drabbat över 11 miljoner människor i de östafrikanska länderna Etiopien, Kenya och Somalia. Två miljoner av dem är barn. Här i Finland har flera biståndsorganisationer startat insamlingar för att hjälpa offren.

Röda Korset meddelar att man samlat in ungefär 150 000 euro i hela landet. Päivi Laurila, ledare för de internationella biståndsprogrammen, berättar att invandrare från det drabbade området har varit speciellt aktiva i insamlingen.
– De sade i ett tidigt skede att de vill gå ut och samla in pengar. Daniel Donner

Läs mera i Västra Nyland

7 Mediaklipp (RSS)

Samhällskritiska föreställningar

05/08/2011 Mediaklipp

Viktiga teman som våld och invandrarproblematik har det bland annat handlat om i några inhemska och utländska teaterföreställningar i Tammerfors under teaterfestivalens första hälft.

Bruce Willis har räddat världen genom att spränga en hotande meteorit och konfronteras nu med det finländska samhället, dess problem och olika individuella öden. Också här finns våldet och rasismen med i olika mer eller mindre häftiga former.

Teatteri Takomo har tillsammans med Teatteri Nirvana satt upp föreställningen Paratiisi, där invandrarpojken Joseph, som drabbats av inbördeskrig i sitt hemland, möter mobbningar i 1990-talets Joensuu.

Mera våld och vapenskrammel ramlar över publiken på Tammerfors Työväenteatteris stora scen som invaderats av komikerna David Collins och Shane Dundas från Australien med uppsättningen Don’t Explain. Bland annat bygger komikerna upp små berättelser – emellanåt via interaktiva samtal med någon i publiken som hittar på ett tema.

Läs mera i Huvudstadsbladet

7 Mediaklipp (RSS)

Mot en monokultur

04/08/2011 Mediaklipp

Vad det är som binder ihop allt från laestadianska predikanter i Gällivare till sicilianska mafioson i Palermo förblir otydligt tills man betraktar värdena mot en förment muslimsk bakgrund. I den norska terroristens manifest talas det om kristna värderingar men uttryckligen inte i religiös utan enbart i kulturell mening.

För några år sedan betydde multikulturalitet hos oss att skolorna skulle tona ner eller eliminera de kristna religiösa traditionerna, i akt och mening att inte irritera muslimska invandrare. Förra minoritetsombudsmannen ville förbjuda kristna morgonandakter i radion eftersom muslimer inte hade något motsvarande. Ingetdera kravet ställdes av muslimer.

I vårt land har vi ett system för religionsundervisning som fyller alla krav på mänskliga rättigheter. Religion är definitivt en viktig komponent i muslimsk kultur. För en muslimsk ungdom är skolans religionsundervisning det enda stället där han eller hon så att säga på muslimska villkor med en kompetent lärare kan diskutera vad det vill säga att vara muslim i vårt land. Det är en form av positiv multikulturalism i praktiken.

Men en majoritet av våra grundskolrektorer säger att systemet är för dyrt och vill ersätta det med en gemensam faktaundervisining i religion.

Den västerländska monokulturens röster hörs från många håll. Rolf af Hällström

Läs mera i Kyrkpressen

7 Mediaklipp (RSS)

Inspirerande integrering

01/08/2011 Mediaklipp

Genom flexibla nya utbildningsmetoder och bättre stödfunktioner ska projektet Delaktig i Finland effektivisera integrationen av invandrare.

I projektet projektet Delaktig i Finland deltar sjutton kommuner, vars integrationsarbete skiljer sig mycket från varandra. I Raseborg satsar man på personlig handledning, i Kust-Österbotten på virtuell utbildning.

Enligt Peter Kariuki, projektchef på Inrikesministeriet, är invandrarna i dag mer heterogena än någonsin.
– Det är utmanande att hitta modeller som passar för både högutbildade och icke läskunniga personer.

Tanken bakom pilotprojektet är att söka fram nya metoder speciellt för invandringens första skede och för personer som lätt blir utanför systemet, till exempel hemmamammor och unga som passerat läropliktsåldern. Projektet betonar språkets betydelse och strävar till att allt fler invandrare ska få stöd för att komma in i arbetslivet.

Utvecklingschef Eva Storgård är projektansvarig och tycker att närpesmodellen, som kännetecknas av det breda engagemanget, där hela samhället är involverat, kunde fungera som ett bra exempel.

Mer om projektets gång får vi höra på Kommunmarknaden 14–15.9.2011.

Läs mera på Finlands kommuntidning

7 Mediaklipp (RSS)

Att bli tolerant i en intolerant värld

30/07/2011 Mediaklipp

I takt med att gärningsmannens motiv för tragedin i Norge börjar klarna påbörjas processen att utreda vilka samhällsfenomen som kan skapa en dylik person.

Intolerans finns inte bara hos Sannfinländare och högerextrema. Det finns en viss grad av intolerans hos oss alla. Det är en väldigt mänsklig egenskap att vara rädd eller misstänksam mot sådant man upplever som annorlunda, men man får inte låta sig styras av sina rädslor. Om man är medveten om sina fördomar kan man också inse det ologiska i dem.

Intolerans i alla former måste bekämpas. Vi kan helt enkelt inte tillåta det i samhället. Det spelar sedan ingen roll om intoleransen baseras på etnicitet, religion, ideologi, sexualitet eller annat. Det första steget mot ett tolerantare samhälle kunde vara insikten att inget folk är bättre än ett annat, ingen religion är "den enda rätta tron", ingen ideologi har svar på alla frågor.

Vi har alla ett ansvar att ta här. Ett ansvar att skapa ett samhälle där alla accepteras och tillåts vara delaktiga på lika villkor. Vi bör lära oss att vara toleranta mot allt utom intolerans. Daniel Nissén, Syd-Österbotten

Läs mera

7 Mediaklipp (RSS)

Populisternas delansvar

30/07/2011 Mediaklipp

Så här går det då populistiska, mer eller mindre rasistiska partier legitimerar hat mot medmänniskor. På Facebook drog jag en parallell till den ultragröna fundamentalisten Pentti Linkola, som för flera år sedan i tv sade att det skulle kännas gott om någon skulle förverkliga hans önskan om att reducera mänskligheten med våld. Det var ju inget annat än en uppmaning till massmord, som av någon kunde tas bokstavligt.

Och från populistpartiers mindre nogräknade aktivister har den norske massmördaren redan fått uttalade sympatier, åtminstone av en italiensk Lega Nord-MEP och en fransk lokalpolitiker från Front National. Någonstans ifrån hade han fått uppfattningen att hans världssyn är helt legitim. Han har ju erkänt massmorden, men sjukt nog inte att de vore något brott.

Populisterna avslöjar sitt allra fulaste tryne.

Björn Månsson, generalsekreterare för svenska riksdagsgruppen i HBL

Läs mera

7 Mediaklipp (RSS)

Trycket på Halla-aho ökar

30/07/2011 Mediaklipp

Ordföranden för Finlands svenska socialdemokrater Steven Frostdahl säger att det är helt klart att Sannfinländarnas Jussi Halla-Ahos uttalanden och skriverier baserar sig på nazistiskt påverkad retorik, och att det är det som har fått SDP att reagera. Svenska Yle

Läs mera

7 Mediaklipp (RSS)