Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Att bli tolerant i en intolerant värld

30/07/2011 av Mediaklipp

I takt med att gärningsmannens motiv för tragedin i Norge börjar klarna påbörjas processen att utreda vilka samhällsfenomen som kan skapa en dylik person.

Intolerans finns inte bara hos Sannfinländare och högerextrema. Det finns en viss grad av intolerans hos oss alla. Det är en väldigt mänsklig egenskap att vara rädd eller misstänksam mot sådant man upplever som annorlunda, men man får inte låta sig styras av sina rädslor. Om man är medveten om sina fördomar kan man också inse det ologiska i dem.

Intolerans i alla former måste bekämpas. Vi kan helt enkelt inte tillåta det i samhället. Det spelar sedan ingen roll om intoleransen baseras på etnicitet, religion, ideologi, sexualitet eller annat. Det första steget mot ett tolerantare samhälle kunde vara insikten att inget folk är bättre än ett annat, ingen religion är "den enda rätta tron", ingen ideologi har svar på alla frågor.

Vi har alla ett ansvar att ta här. Ett ansvar att skapa ett samhälle där alla accepteras och tillåts vara delaktiga på lika villkor. Vi bör lära oss att vara toleranta mot allt utom intolerans. Daniel Nissén, Syd-Österbotten

Läs mera

7 Mediaklipp (RSS)