Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Extra finansiering till kommuner

07/08/2011 av Mediaklipp

Undervisningsminister Jukka Gustafsson (SDP) säger till FNB att staten kommer att ge extra finansiering bland annat till de kommuner där det bor många invandrare.

De höjda statsbidragen ska enligt Gustafsson också användas till att minska gruppstorlekarna och anställa skolgångsbiträden. Praxisen kring tillägget varierar från kommun till kommun. I vissa kommuner är det rektorerna som beslutar om tillägget, men ofta beslutar kommunerna om noggranna villkor för tillägget. 

FNB

7 Mediaklipp (RSS)