Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Ahtisaari vill inte politisera Norgeattentaten

07/08/2011 av Mediaklipp

Martti Ahtisaari kallar massmorden i Norge en soloprestation. Han påminner om att en högljudd minoritet ofta hörs mera i debatten, medan majoriteten är mer passiva.

Enligt Finlands före detta president Martti Ahtisaari är händelsen i Norge rent allmänt ett alarm åt oss andra.
- Vi måste vara öppna i vår diskussion. Vi får inte acceptera rasism, säger han.

Ahtisaari menar att terrordåden som krävde 77 personers liv var en enskild människas verk. Därför ska man inte göra politik av det som hände. Ahtisaari ser brister i det sätt som de andra nordiska länderna tidigare har hanterat integrationen av invandrare. Äldre invandrare blev isolerade när de behöll sin egen kultur och sitt eget språk.

Ahtisaari säger att Finland i många avseenden har en annorlunda situation än de andra nordiska länderna.
– Den främsta skillnaden är att Finland har en mycket mindre andel invandrare.
– Attityderna här är lite annorlunda, trots att vi haft en högerutveckling.
– Jag ringde ganska snart till mina vänner i Norge och frågade om händelserna.

Trots att Ahtisaari menar att man inte ska dra några breda slutsatser om dådens betydelse, har han märkt att attityderna mot multikulturalism har blivit hårdare. En orsak kan vara att människor förlorat sina jobb på grund av globala krafter.

Han påminner också om att en högljudd minoritet ofta hörs mera i debatten är majoriteten. Minoriteter är ofta aktiva, medan majoriteten är mer passiva. Daniel Donner

Läs mera i Västra Nyland

7 Mediaklipp (RSS)