Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Inspirerande integrering

01/08/2011 av Mediaklipp

Genom flexibla nya utbildningsmetoder och bättre stödfunktioner ska projektet Delaktig i Finland effektivisera integrationen av invandrare.

I projektet projektet Delaktig i Finland deltar sjutton kommuner, vars integrationsarbete skiljer sig mycket från varandra. I Raseborg satsar man på personlig handledning, i Kust-Österbotten på virtuell utbildning.

Enligt Peter Kariuki, projektchef på Inrikesministeriet, är invandrarna i dag mer heterogena än någonsin.
– Det är utmanande att hitta modeller som passar för både högutbildade och icke läskunniga personer.

Tanken bakom pilotprojektet är att söka fram nya metoder speciellt för invandringens första skede och för personer som lätt blir utanför systemet, till exempel hemmamammor och unga som passerat läropliktsåldern. Projektet betonar språkets betydelse och strävar till att allt fler invandrare ska få stöd för att komma in i arbetslivet.

Utvecklingschef Eva Storgård är projektansvarig och tycker att närpesmodellen, som kännetecknas av det breda engagemanget, där hela samhället är involverat, kunde fungera som ett bra exempel.

Mer om projektets gång får vi höra på Kommunmarknaden 14–15.9.2011.

Läs mera på Finlands kommuntidning

7 Mediaklipp (RSS)