Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Verksamhetsberättelse 2016

01/12/2016 av ifisk

Allmänt
IFISK riktar sin verksamhet huvudsakligen till vuxna svenskspråkiga i hela Svensk¬finland. Mottot för verksamhetsåret var ”Vi redan har berikat Svenskfinland”.
Medlemmar
Intresse för det svenska i Finland ökar i resten av världen. Arbetsgruppens Facebooksida har aktiva följare från bland annat Albanien, Argentina, Tyskland och USA. Genom aktiv marknadsföring på Facebook berördes nästan 15.000 personer runt om i världen. Arbetsgruppens facebooksida har maximala antal stjärnor (5), vilket talar för sidans popularitet.
Arbetsgruppens medlemmar deltog aktivt i olika konferenser, seminarier och kulturpolitiska evenemang samt var framme i median. Under årets lopp har IFISK organiserat flera diskussionstillfällen kring Ulf Modins DDR-bok "TANKAR KRING LANDET SOM ICKE LÄNGRE ÄR" i Helsingfors och i Ekenäs och ettf örfattarsamtal med Gerd-Peter Löcke och Ulf Modinpå Arbis bibliotek i Helsingfors.
Ekonomi
För verksamhetsåret beviljade Svenska kulturfonden ett bidrag på € 2.000 euro för att dokumentera svensk- och tvåspråkiga invandrarnas ställning i Finland efter sekelskiftet.

1 Om oss (RSS)