Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

De Gröna vill att invandrare lär sig språk

08/11/2010 av Mediaklipp

De Gröna vill att invandrare ska bli förpliktade att studera finska eller svenska. Studieintresset kunde kopplas ihop med socialskyddet och de som inte deltar i språkstudier skulle få mindre utkomststöd.

De Gröna är speciellt bekymrade över bristfälliga språkkunskaper bland hemmamammor i invandrarfamiljer. Partiet vill att hemmamammorna ska studera språk så att de kan börja jobba när barnet blivit vuxen.

Partiordförande, arbetsminister Anni Sinnemäki säger att det inte bara är en rättighet att lära sig språk, utan också en plikt.

Läs mer på Radio X3M

7 Mediaklipp (RSS)