Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Nytt projekt för att integrera unga invandrare

09/11/2010 av Mediaklipp

Ungdomsväsendet i Borgå har startat ett tre år långt projekt som kallas Nella för att nå barn och unga som flyttat till Borgå från andra länder. Avsiktegå, n är att stöda integreringen av de unga i samhället och visa dem vilka möjligheter som finns på fritiden.

Avsikten med Nella är att skapa nya samarbetsformer mellan skola, hem och fritidsverksamhet. Weissmann nämner läger riktade till invandrare på skolloven, simskolor eller temadagar. Likaså kan pojkgrupper och flickgrupper bli aktuella.

Borgå stad har fått 30 000 euro för projektet från närings-, trafik, och miljöcentralen. Projektet pågår till slutet av 2012, och därefter är det aktuellt att söka ny finansiering.

Läs mer på Östnyland.fi

7 Mediaklipp (RSS)