Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Samlingspartiets unga irriterar med biståndsuttalande

15/11/2010 av Mediaklipp

En dispyt håller på att utvecklas mellan Samlingspartiets ungdomsförbund och de andra politiska ungdomsorganisationerna om biståndet framtid. Det började med att Samlingspartiets ungdomsförbund i ett ställningstagande krävde att Finland ska slopa det utvecklingsbistånd som ges direkt i pengar. Ungdomsförbundet anser att det nuvarande systemet i värsta fall vräker ut pengar till korrumperade regeringar.

Centerungas vice ordförande Carita Maisila reagerade snabbt. I ett pressmeddelande gissar hon att Samlingspartiets ungdomsförbund tydligen också är redo att slopa både det ekonomiska stödet till asylsökande och den multikulturella verksamheten för invandrare.

Också SDP:s ungdomsförbund kritiserar de unga samlingspartisterna. SDP-ungdomarna betonar att det är viktigt att Finland visar solidaritet med u-länderna också i form av bistånd. Paloma Hannonen, ordförande för Gröna ungas och studerandes förbund, påminner om att det bästa biståndet är ett utvecklingssamarbete där åtgärderna är rätt dimensionerade och resultaten betydande. (FNB)

7 Mediaklipp (RSS)