Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Sverige söker ingenjörer i Finland

22/11/2010 av Mediaklipp

Strukturomvandlingar och generationsskifte har lett till ett stort behov av ingenjörer i Sverige. Det här har gjort att man nu vänder sig utanför landets gränser för att rekrytera folk, bland annat mot Finland.

Här välkomnar branschfolket en effektivering av den nordiska arbetsmarknaden. Språkfrågan delar dock åsikterna. Skall man tala svenska eller klarar man sig på engelska?

Rektor för yrkeshögskolan Arcada, Henrik Wolff, anser för sin del att skandinaviskan fortfarande är det gällande språket utanför koncernspråket engelska.

Lyssna: Sverige har ett skriande behov av ingenjörer

Svenska Yle / Utrikes

7 Mediaklipp (RSS)