Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Bättre tjänster i förmögna stadsdelar

12/11/2010 av Mediaklipp

Invånarna i välsituerade stadsdelar får bättre offentlig service, anser forskare Annina Ala-Outinen på Helsingfors stads faktacentral. Åtminstone behöver de inte köa för service lika länge.

När låginkomsttagare, arbetslösa och invandrare koncentreras till vissa stadsdelar belastar det de offentliga tjänsterna i dessa stadsdelar. Lärarna upplever att de inte räcker till, läkarna skyr vissa hälsocentraler och i barnskyddet kan man inte hjälpa alla som behöver hjälp. De som är bosatta i förmögnare områden kräver å sin sida en bättre servicenivå.

Ala-Outinen anser att man ska försöka undvika att placera många mindre bemedlade i samma hus. Dessutom borde till exempel invandrare stödas att köpa bostäder.

Fenomenet gäller även i andra storstäder än Helsingfors. (FNB)

7 Mediaklipp (RSS)