Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Landets värdekonservativa höjer profilen

04/11/2010 av Mediaklipp

Den ökade invandringen gör naturligt nog det finländska samhället alltmer mångkulturellt. De nya finländarna har också grundat samfund för att utöva sina egna religioner. Såväl samhället som den lutherska kyrkan har därför fått ta sig en funderare över sin roll och hur de ska förhålla sig till dessa förändringar av verkligheten.

Samma utmaning har också den enskilda medborgaren ställts inför. Helt problemfritt har det inte varit. De värdekonservativa krafterna har märkbart höjt sin profil. Politiskt är det i första hand Sannfinländarna som fångat upp denna blandning av otrygghet och missnöje. Nu verkar Soini ha de fått konkurrens av Räsänen och KD. I en intervju för Ylioppilaslehti konstaterade Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen återigen att Finland i första hand borde ta emot kristna flyktingar, eftersom de religiösa banden enligt Räsänen underlättar integrationsprocessen.

Det är i sig naturligt att mången tyr sig till det kända och trygga i stället för det okända, som många gånger ter sig skrämmande. Men att använda minoriteter och utsatta grupper som slagträd och verktyg för att nå politisk framgång visar bara på svagheterna i den egna ideologin. Stig Nygård

Läs hela artikeln i Vasabladet

7 Mediaklipp (RSS)