Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Lojo vill inte ha nya kvotflyktingar

30/11/2010 av Mediaklipp

Stadsstyrelsen i Lojo har beslutat sig för att staden inte ska ta emot några kvotflyktingar nästa år. Styrelsen anser att statens ersättning är oskäligt låg. I framtiden kommer Lojo att ta emot flyktingar förutsatt att staten ger ett tillräckligt stöd. Budgetplanen för 2012–2013 saknar dock anslag för att ta emot flyktingar.

Börje Mattsson, enhetschef på invandrarbyrån i Raseborg är bekymrad över beslutet.
–  Det är mycket synd. Stämningen under beredningen av ärendet har tidigare varit positiv och Lojo har förstått sitt ansvar.
– Nu är det helt tydligt att främlingsfientliga stämningar och ultranationalismen påverkat, då får rädsla och negativa tendenser fart.

Enligt Mattsson är kvotflyktingarna ingen börda för kommunen. På lång sikt är de snarare en fördel genom att man skapar kunskap och förmåga att ta emot flyktingar.
– Ingen kommun kan bygga en mur och gömma sig från omvärlden. Det är en kunskapsmässig förlust.
–  Västnyland är ett av de få områden som regelbundet tagit emot flyktingar och jag ser inga tecken på att den linjen inte skulle fortsätta, trots den ökade försiktigheten gentemot invandrare. I Raseborg visade man beredskap i flyktingfrågan. Även om Lojo nu beslöt så här hoppas jag kunna diskutera saken på nytt med staden.

Läs mera på Västra Nyland

7 Mediaklipp (RSS)