Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Fler utlänningar på byggarbetsplatserna

30/11/2010 av Mediaklipp

Andelen utländsk arbetskraft på byggarbetsplatserna har återigen vuxit kraftigt efter att lågkonjunkturen har avtagit. I en medlemsenkät av Byggindustrin RT kommer det fram att omkring 15 procent av företagsmedlemmarnas byggare kommer från utlandet. På fyra år har siffran fördubblats.

Andelen har vuxit särskilt kraftigt i Nyland, där mer än var fjärde byggare är utlänning. I siffrorna ingår företagsmedlemmarnas egna anställda, underentreprenörernas arbetskraft och inhyrd arbetskraft.

Enligt RT:s vd Tarmo Pipatti har utlänningarna ändå inte tagit arbete av finländarna, eftersom finländarnas sysselsättningsgrad har ökat på sistone. I Nyland är arbetslöshetsgraden lägst i landet. I början av hösten låg siffran på cirka 4 procent. Flest arbetslösa byggare finns det i norra Finland. Där är utlänningarnas andel obefintlig.

Enligt Byggnadsförbundets ordförande Matti Harjuniemi skulle andelen utländsk arbetskraft växa ännu mera, om man också skulle räkna med husbolagens och hushållens entreprenader.

FNB

7 Mediaklipp (RSS)