Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Integration på svenska en omöjlighet?

19/11/2010 av ifisk

Är det möjligt att integreras på svenska i Finland? Vad betyder det att vara finlandssvensk och kan en invandrare bli finlandssvensk? Integration på svenska diskuterades under Svenska veckan på Luckan i Helsingfors. Moderatorn för paneldiskussionen var minoritetsombudsman Eva Biaudet. I panelen satt bland andra Jana Kemeri, individuell assistent från ungdomsverkstaden Sveps.

Flera ifiskare följde med diskussionen, bland dem Elena Hellberg-Hirn.
- Panelen var överens om att svensk närvaro är nödvändig för framgångsrik integration av invandrare som har lärt sig svenska; och deras närvaro är på många sätt nödvändig för framgångsrik utveckling av svenskspråkig service i Finland.

Som integrationsverktyg nämndes bl.a. familjen, sociala nätverk, diverse föreningsverksamheter samt en katalog av tillgängliga tjänster på svenska som förbereds på Luckan.

Paneldiskussionen diskuterades även ”internt” efter evenemanget tog slut. Arbetsgruppens ordförande Gerd-Peter Löcke tyckte att den politiska dimensionen fattades.
- Diskussionen var lite banalt. Den svenska integrationen i huvudstadsregionen saknar fortfarande en klar struktur. Utan en klar strategi kan man dock inte förverkliga en målinriktad integrering. Vi har jobbat med debattens frågeställning redan 2003, då vi hade vårt första seminariet ”Invandrare och religion”

3 Nyheter (RSS)