Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Islamundervisning på svenska i Raseborg

19/11/2010 av Mediaklipp

Svenska YLE:s nyheter har gjort en rundringning till 20 kommuner i Svenskfinland och det var bara i Raseborg, Esbo och Malax det ordnas svensk islamundervisning i skolorna. Totalt 8000 elever i Finland får undervisning i islam i grundskolan. De flesta går i finsk skola. Behovet av islamundervisning väntas dock hela tiden öka.

Anitra Olenius som är förvaltningschef inom Kimitoöns bildningssektor tror att intresset för undervisning i till exempel islam kommer att öka i Åboland som helhet, men på Kimitoön tror hon att intresset kommer att förbli litet.
- Invandrare väljer ofta att låta barnen gå i finsk skola istället för svensk och då flyttar de inte gärna till Kimitoön.

Majoriteten av Kimitoöns invandrare kommer från något av grannländerna. En del av invandrarbarnen deltar oberoende av egen religion i den traditionella religionsundervisningen. Andra får istället för religionsundervisning extra undervisning i skolspråket. Svenska YLE

Lyssna: Förändringar är inte att vänta i religionsundervisningen i Kimitoön

7 Mediaklipp (RSS)