Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Vänners hudfärg eller härkomst spelar ingen roll

20/11/2010 av Ordförande

Då det gäller invandring har de ungas attityder hårdnat. Endast knappt en tredjedel av 15 –29-åringarna i Finland tycker att invandring och ökad mångfald berikar den finländska kulturen. För fem år var ännu över 70 procent av denna åsikt.

En typisk åsikt bland ungdomen är att man inte vill ha fler invandrare till Finland, men att vänners hudfärg, religiösa åskådning eller härkomst inte spelar någon roll. Samtidigt som ungdomen är kritisk inställd till invandring tycks förhållandet till den enskilda invandraren vara mera avspänt. Då man känner invandrarens namn och hans/hennes karaktärs blir attityden mer nyanserad. Invandraren kan lätt bli ”en av oss” utan att man behöver bli av negativa åsikter om ”invandrare” som kategori.

Ungdomsbarometern utredde också begreppet otrygghet och fann att ungdomar främst upplever i fråga om t.ex. miljöförstöring, ojämlikhet och samhälleliga klyfter. Kanske därför har stödet för det invandrarvänliga Gröna förbundet ökat betydligt trots att inställningen till invandring över lag har hårdnat. Politiskt placerar sig ungdomarna således något mer till vänster än tidigare, vilket dock inte syns i stödet för de traditionella vänsterpartierna. Fast unga inte understöder ett Natomedlemskap så bör enligt barometern EU:s och FN:s roll i utrikespolitiken och den internationella politiken stärkas.

En kritisk betraktelse av invandringen bör vara välkommen och kan i längden endast leder till insikten att invandring och ökad mångfald berikar den finländska kulturen.

Gerd-Peter Löcke

2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)