Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Antalet misstänkta hatbrott ökar i Finland

03/11/2010 av Mediaklipp

Majoriteten av de misstänkta hatbrotten handlade om rasism, rapporterar Polisyrkeshögskolan. I lite över 100 av fallen var offrets religion eller sexuella läggning motiv för hatbrottet. Med hatbrott avses ett dåd vars motiv är förutfattade meningar eller hat mot en grupp som offret representerar.

Lagen känner inte uttrycket hatbrott. Men för ett brott med rasistiska motiv kan man ändå döma ut hårdare straff än annars för ett motsvarande brott. Man har föreslagit att lagen skrivs om så att även andra hatbrott än de med rasistiska motiv kunde dömas strängare.

Det vanligaste hatbrottet i Finland 2009 var i likhet med tidigare år misshandel. Den typiska gärningsmannen är en 15–24-årig finländsk man. Största delen av offren är finländska medborgare, bland annat romer och invandrarbarn som fötts i Finland. FNB

7 Mediaklipp (RSS)