Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Invandrarbarn bygger sin egen identitet

20/11/2010 av Mediaklipp

Barn till invandrare vill skilja sig från vanliga finländare bland annat genom att identifiera sig med föräldrarnas ursprungsland.

Merparten av barnen till invandrare bygger upp en egen identitet, bland annat genom att skilja sig från vanliga finländare. Det framgår av en undersökning som forskaren Lotta Haikkola jobbar på.

Enligt Haikkola identifierar sig många ungdomar med invandrarbakgrund via föräldrarnas ursprungsland. De kan till och med uppfatta sig som utlänningar även om de är födda i Finland och har bott här i så gott som hela sitt liv. Genom att särskilja sig från finskheten bygger de upp en egen identitet.

Även om de avviker från finskheten behöver de inte känna som som utomstående. Enligt Haikkola kan de på det här sättet bygga upp en annorlunda finländsk identitet.

Haikkolas undersökning bygger på intervjuer med 29 barn och ungdomar. Merparten av dem är födda i Finland.

FNB

7 Mediaklipp (RSS)