Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Metropolpolitik är viktig

05/11/2010 av Mediaklipp

Metropolpolitiken fokuserar på specialfrågor som berör Helsingforsregionen. Frågor som behandlas är bland annat regionens förmåga till förnyelse, stärkande av den internationella ställningen, en hållbar samhällsstruktur, kulturell mångfald, tryggande av välfärden, social sammanhållning, regionens förvaltningsstrukturer och medel för genomförande av metropolpolitiken. I redogörelsen ges sammanlagt 26 utvecklingsförslag inom dessa områden.

För att trygga regionens förnyelseförmåga föreslås bland annat ett fördjupat samarbete mellan högskolorna, ett program för arbetsbaserad invandring och att villkoren för den kreativa ekonomin ska förbättras. Integrationen av invandrare ska effektiveras och attraktionskraften för invandrartäta bostadsområden ska ökas.

Syftet med den planerade servicestrategin för metropolområdet är att reformera servicen och underlätta samarbete över sektorgränserna.

Redogörelsen finns på miljöministeriets webbplats

7 Mediaklipp (RSS)