Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Invandrare ska få förberedande utbildning för gymnasiet

25/11/2010 av Mediaklipp

Eleverna i gymnasiet kan i framtiden få större möjligheter att själva påverka i vilken utsträckning de läser ett visst ämne. En arbetsgrupp vid Undervisningsministeriet föreslår att antalet obligatoriska kurser i gymnasiet ska minskas. Arbetsgruppen vill också ge skolorna större frihet att välja vilka kurser de erbjuder gymnasieeleverna.

Invandrare föreslås få en särskild förberedande utbildning för gymnasiet. Den ettåriga utbildningen skulle göra det enklare för invandrare att komma in på gymnasiet och klara sig där. Utbildningen skulle framförallt koncentrera sig på finska, svenska samt inlärningsfärdigheter.

FNB

7 Mediaklipp (RSS)