Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Obligatorisk förskola skulle främja invandrarbarns integration

13/11/2010 av Gerd-Peter Löcke

Astrid Thors Enligt migrations- och Europaminister Astrid Thors ger förskoleundervisning nödvändiga kunskaper för skolvärlden och förbättrar barnens inlärningsfärdigheter. Ministern vill att regeringen borde utreda möjligheten att göra förskoleundervisningen till en del av läroplikten som ett sätt att förbättra invandrarbarnens möjligheter att klara sig i skolvärlden.

Invandrarbarn som går i svensk förskola lär sig dock snabbt svenska oberoende om det talas svenska, finska eller något annat språk i deras hem. Brister i inlärningsfärdigheterna kan vara större i en finskspråkig skola där ett större antal invandrarbarn kanske kan tala ett annat språk på rasterna än skolspråket. Ansvaret ligger dock närmast hos föräldrarna, som kanske inte kan eller vill stöda barnets skolgång.

Förskolan ska efter min bedömning förbli en länk mellan dagis och skolan utan att ta för stor betoning av inlärning. Främjande av språklig integration borde dock börja redan på dagis, dock utan plikter och förpliktelser. Däremot behöver invandrarbarnens föräldrar en bättre insikt i det finländska skolsystemet.

Gerd-Peter Löcke

Läs ministerns tal i sin helhet på finska här:

4 Brännpunkt (RSS)