" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv maj 2011

Flyktingar och invandrare ska prissättas

30/05/2011 by Gerd-Peter Löcke

Gerd-Peter Löcke På seminariet om migration, som ordnades i Åbo den 17–18 maj, behandlades migration ur olika aspekter. Seminariedeltagarna bekantade sig bland annat med Kanadamodellen där invandraren får språkutbildning och handledning i samhällsfrågor och med Åbo stads olika migrationsprojekt.

Ca 150 migrationsexperter från olika håll i Finland deltog i seminariet som arrangerades i samarbete mellan inrikesministeriet, ESF-projekten MATTO och ALPO och Europeiska migrationsnätverket. Huvudtalare vid det två dagar långa seminariet var den kanadensiske doktorn Duncan.

Kanadamodellen poängsätter alla sökanden för att specifikt kunna leta efter personer som har de kunskaper som näringslivet behöver. Ca 250 000 personer flyttar årligen varaktigt till Kanada på grund av arbete.

Om prissättning av flyktingar och invandrare är den rätta metoden, kan ifrågasättas. En bättre barometer för ett funktionsdugligt välfärdsamhälle vore enligt mina erfarenheter ett system där invandrare av olika slag kan vara delaktiga i samhället utan att måste ta avstånd från sin egen kultur. Desto större andel av flyktingar och invandrare aktivt deltar i samhällets olika fasoner desto bättre har landet lyckas med integrationen. Gerd-Peter Löcke

Närmare information om ALPO-projektet (på finska)
Närmare information om MATTO-projektet (på finska)
Europeiska migrationsnätverket

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

IFISK samlades till vårmöte

30/05/2011 by ifisk

På torsdag den 24 maj samlades arbetsgruppen IFISK på Fredshemmet i Helsingfors för att diskutera verksamhets- och förvaltningsberättelsen.
IFISK vårmöte
Gerd-Peter Löcke Foto: Fredrik Therman
Arbetsgruppens vårmöte hölls den 24 maj2011 på Fredshemmet i Helsingfors. Mötet inleddes med en allmän diskussion kring temat ”Webbsida, blogg eller Facebook – arbetsgruppen i den virtuella världen”. Bokslutet för år 2010 behandlades och verksamhetsplanen och budgetförslaget för år 2011 presenterades.


IFISK vårmöte
Elena Hellberg-Hirn, Björn Palmén och Ulf Modin
Foto: Fredrik Therman

Till arbetsgruppens ordinariemedlemmar (ledarmöter) kallades följande medlemmar:

Gerd-Peter Löcke (Tyskland) ordförande
Elena Hellberg-Hirn (Ryssland/Sverige)
Richard Owusu (Ghana)
Ilya Spiegel (Ryssland)
Ulf Modin (Sverige), ny
Björn Palmén (Finland)
Fredrik Therman (Finland), ny

Ordförande Gerd-Peter Löcke tackade för förtroendet som ordförande för året 2011. Arbetsgruppen ska fortsättningsvis stöda och stärka invandrarnas samhörighet och identitet inom den svenska verksamheten i ett all hårdare språk- och integrationsklimat.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Program mot rasism

30/05/2011 by Mediaklipp

Sannfinländarnas manifest mot diskriminering, rasism och våld presenterades förra veckan. Trots deklarationens lovande rubrik bjöd innehållet inte på några överraskningar. Det var i och för sig redan givet då det blev klart att det är riksdagsledamot Jussi Halla-aho som är författaren.

Det är givetvis bra att partiet skriver att den sannfinländska riksdagsgruppen fördömer all rasism och diskriminering och tar avstånd från allt sådant. Men varningsklockorna börjar ringa då man kan läsa att partiet också fördömer all favorisering av en enskild etnisk, språklig, kulturell, religiös eller annan motsvarande grupp inom arbetsmarknad, undervisning och andra liknande sammanhang.

Sannfinländarna gör sig därmed till talesmän för en linje som går emot såväl vår grundlag som internationella avtal om mänskliga rättigheter som Finland undertecknat.

Läget i dagens Finland kräver resoluta tag och motdrag mot en allmänt ökande rasism och deklarationer från vårt största oppositionsparti, som ifrågasätter skydd av minoriteter. Västra Nyland / Tommy Westerlund

Läs hela artikeln här.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Rasism är majoritetens sak

30/05/2011 by Mediaklipp

Tonen i Sannfinländarnas deklaration mot rasism och diskriminering är att det inte borde finnas några minoritetsrättigheter alls.

För två år sedan var Sannfinländarna inte beredda att skriva på den deklaration mot rasism som Svenska folkpartiets ordförande Stefan Wallin initierade. Ordförande Timo Soini uppfattade manifestet som att det var riktat mot Sannfinländarnas kandidatuppställning i EU-valet.

Efter att ha fått stark kritik för att eventuellt acceptera rasistiska tendenser i sina egna led har Sannfinländarna skrivit ihop en deklaration som de förväntar sig att andra partier ska skriva under. Det ger en bild av att partiet vill ge sig självt ett tolkningsföreträde av vad rasism och diskriminering är.

Vid första anblicken är deklarationen inte kontroversiell. Deklarationen tonar bort indelningen i majoritet och minoriteter på så vis att man skulle tro att det inte finns några som helst strukturella utgångspunkter i samhället.

I bästa fall är Sannfinländarnas deklaration en klar signal till arbetsgivare som haft för vana att slänga luren i örat på arbetssökande som har ett exotiskt klingande namn.

Vid närmare läsning börjar frågetecknen hopa sig. Varför kräver Sannfinländarna att samhällspåverkare ska förhålla sig lika seriöst till alla våldsdåd oberoende av om offret tillhör majoriteten eller en minoritet? Ingen har ifrågasatt att alla ska följa lagen och det finns inget överseende med våld beroende på förövarens grupptillhörighet. Ett rasistiskt motiv är en försvårande omständighet, men Sannfinländarna menar att motivet ska vara ovidkommande.

Den underliggande samhällssynen består av ett motsatsförhållande mellan olika befolkningsgrupper, som om samhället skulle vara ett nollsummespel. Först godkände Sannfinländarnas riksdagsgrupp deklarationen men sedan viss- te många av ledamöterna inte hur den ska tolkas. Den är en ogenomtänkt motreaktion mot vad Sannfinländarna upplevt som en demonisering av dem själva. HBL / Mikael Kosk

Läs hela artikeln här

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Befängt

30/05/2011 by Mediaklipp

Hur kan någon tro att analfabeter från Asien, Mellanöstern eller Afrika sitter och smider ingående planer på att komma till Finland för att utnyttja våra sociala bidrag?

Den nordiska välfärden känner alla till. Men detaljerna i vårt sociala bidragssystem är inte kända över hela världen. Hur kan man då tro att asylsökande och flyktingar kommer hit bara för att sko sig på våra pengar. En del asylsökande kan säkert orientera sig i en riktig djungel men det betyder inte att de klarar av den paragrafdjungel som gäller de finländska bidragen och stöden.

Invandrare är inte heller en enhetlig grupp. Mina högt utbildade indiska vänner, som i många år arbetat i den finländska IT-branschen, har avlagt högre högskoleexamen. De har i åratal betalat samma skatter som alla andra finländare. De bor i sin egen bostad och har aldrig nyttjat det finländska bidragssystemet. Trots det får de utstå glåpord i sin vardag.

Vår lagstiftning utgår också från att alla barn har rätt till dagis och utbildning. Lagstiftningen gör ingen skillnad i hudfärg, etnisk bakgrund eller religion. Invandrarbarnen behöver samma omsorg och samma trygghet som våra egna barn.

För att ha samma förutsättningar som våra egna barn måste vi acceptera särbehoven och ge dem det stöd de behöver för att lära sig våra inhemska språk. De behöver också stöd för att kunna behålla sina egna modersmål.

Utbildning är en viktig byggsten i alla lyckade integrationsprocesser. Skola och utbildning är också porten ut i arbetslivet. HBL / Ralf Sundberg

Läs hela artikeln här.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Integrering av invandrare ska effektiveras

27/05/2011 by Mediaklipp

Regeringen vill att invandrare ska integreras snabbare genom en ny förordning, som ska komplettera lagen om främjande av invandrares integration.

Från och med hösten ordnar kommunerna en grundläggande kartläggning för varje invandrare, där man utreder bland annat invandrarens språkkunskaper och färdigheter för studier och arbetsliv.

Med den grundläggande kartläggningen strävar man efter att alla invandrare får baskunskap om det finländska samhället och att allt fler invandrare i framtiden omfattas av den service som erbjuds för att främja integreringen av invandrare.

De grundläggande kartläggningarna är en ny uppgift för kommunerna. Kartläggningen ordnas för ca 600 invandrare i år. Staten stöder varje person som ska integreras med 700 euro. De grundläggande kartläggningarna har beaktats i statsbudgeten. Service borde finnas tillgänglig genast efter att man kommit till landet och genomföras på basis av den individuella kartläggningen. Svenska Yle / Nyheter

Läs hela artikeln här.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Sannfinnländarnas deklaration får kritik

27/05/2011 by Mediaklipp

Sannfinländarna gjorde som många efterlyst och fördömde rasism. Samtidigt fördömer de särbehandling för svenskspråkiga och invandrare.

På det invandringskritiska diskussionsforumet Homma-forum berömmer medlemmarna Sannfinländarnas nya deklaration, speciellt den del som slår fast att minoriteter inte ska särbehandlas.

I sin deklaration uppmanar Sannfinländarna de andra riksdagsgrupperna att binda sig till den. SFP:s gruppordförande Ulla-Maj Wideroos påpekar att partiledaren Timo Soini vägrat skriva under en tidigare appell mot rasism. Enligt Wideroos är det är klart att ingen ska diskrimineras och den finskspråkiga majoriteten ingalunda diskrimineras av den finlandssvenska minoriteten som Sannfinländare tror.

De grönas gruppordförande Ville Niinistö tycker deklarationen tyder på en defensiv och misstänksam inställning till minoriteters rättigheter och samhällelig diskussion. Inte heller han ifrågasätter att alla ska följa lagen. HBL

Läs hela artikeln här.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Hakkarainen fick anmärkning

25/05/2011 by Mediaklipp

Sannfinländarnas riksdagsgrupp gav på onsdagen riksdagsledamoten Teuvo Hakkarainen en anmärkning för hans prat om negergubbar. Hakkarainen protesterade inte mot beslutet.

Hakkarainen väckte i början av veckan uppståndelse då han i en tidningsintervju sade att torgkanterna i Helsingfors är fulla av negergubbar som inte gör någonting.

Det är unikt att en ledamot får en anmärkning redan en månad efter att han inlett arbetet i riksdagen. Riksdagsgruppens ordförande Pirkko Ruohonen-Lerner säger att orsaken till anmärkningen är att Hakkarainens beteende i offentligheten bryter mot riksdagsgruppens regler.

En anmärkning är det mildaste straffet som riksdagsgrupperna kan ge för klandervärt beteende. Anmärkningen har ingen juridisk betydelse, och ges vanligtvis till exempel då en ledamot röstat emot gruppens linje i en viktig fråga riksdagen. Det hårdaste straffet riksdagsgruppen kan ge är att tvinga någon att gå ur gruppen. FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

"Låt negergubbarna röja skog"

24/05/2011 by Mediaklipp

Teuvo Hakkarainen (Sannf) har än en gång uttalat sig. Enligt Hakkarainen är det bara att ge en yxa till flyktingar och invandrare och låta dem rensa i skogen, skriver Jämsän Seutu.

- Det står sysslolösa negergubbar på torgar och i gathörn. De borde arbeta, säger Hakkarainen.

Jämsän Seutu tvingades stänga av kommentarfunktionen strax efter att artikeln publicerades på grund av rasistiska och osakliga inlägg. Vasabladet

Läs hela artikeln här.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Offensiv satsning

20/05/2011 by Mediaklipp

"Det reser 1,8 miljoner personer med tåg förbi Axxell årligen. Det ska vara möjligt att jobba och studera i Karis, men samtidigt bo i huvudstadsregionen eller Åbo”, konstaterar vd:n för Fastighetsbolaget Axxell, Bo Nyman.

Då planerna för det stora bygget presenterades för allmänheten i april 2009 sade Jan Nybom som leder Axxell utbildning Ab att den aktuella platsen valts uttryckligen av logistiska skäl.

"Axxell ska vara lockande långt utanför det traditionella Västnyland. Därför är det oerhört viktigt att skolan finns vid järnvägen", konstaterade vd:n Bo Nyman.

Till Axxells offensiva giv hör att fastigheten inte endast är toppmodern visavi teknik och faciliteter, utan också ekologisk. Skolan kan bli mer lockande om den upplevs som en föregångare. Nybom lade fram siffror som visar att elevkullarna minskar och han sade att Axxell måste räkna med att mer och mer rikta in sig på vuxenutbildning och på nya grupper så som invandrare.

Axxell satsar strategiskt och vill vara redo när konkurrensen om eleverna ytterligare hårdnar. Samtidigt vill man sänka tröskeln också för lärare och annan personal att välja Axxell som arbetsgivare. Niclas Erlin

Läs mer i Västra Nyland

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Rätten till garantipension

19/05/2011 by ifisk

Garantipensionen, som trädde i kraft mars, tryggar en minimipension på 687 euro i månaden. Det här betyder att garantipension beviljas då sökandens alla övriga pensioner utan skatteavdrag blir under den här summan.

Garantipension har beviljats 87 900 pensionstagare, vilket är nästan 90 % av ansökningarna. Dessutom får ungefär 2 400 åldringar eller arbetsoförmögna invandrare garantipension även om de inte är berättigade till folkpension från Finland. Den genomsnittliga garantipensionen är 123 euro i månaden.

Om du tror att du kunde ha rätt till garantipension och inte ännu ansökt om den lönar det sig nu, helst före sommaren eller senast i september, att ansöka. Då kan garantipensionen ännu utbetalas retroaktivt från början av mars då lagen trädde i kraft. FPA påminner dem som har rätt till pensionen men inte ansökt om den med ett brev ännu i augusti.

Läs mer på FPA:s webbsida

Publicerad i8 Samhälle (RSS)

Lättläst om Helsingforsregionens tjänster

19/05/2011 by ifisk

Det lättlästa språket är till innehållet, ordvalet och uppbyggnaden enklare och mer förståeligt än allmänspråket. Även en del invandrare har nytta av det lättlästa språket.

Information om tjänster i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer finns nu att tillgå på en ny webbplats på lättläst finska. Webbplatsen som öppnats på adressen helsinginseutu.fi/selkokieli betjänar personer som upplever svårigheter med att läsa eller förstå text på allmänspråk.

En svenskspråkig webbplats på lättläst språk öppnas senare i år.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Hurrina hejar på Finland

18/05/2011 by Mediaklipp

I Helsingfors har somalier blivit utbuade och rumänska romer fått veta att de inte har något att göra på "Finlands fest". Och hurrin ska man dra på käften! Det är osportsligt att alla inte ska få delta i guldfesten.

Hurrin ska man dra på käften! förkunnade konferenciern Aku Hirviniemi när han välkomnade Lejonen upp på scenen på Salutorget i förrgår. Det blev oklart vilka hurrin han menade. Ordet kan betyda både rikssvenskar och finlandssvenskar. Om det var finlandssvenskarna som avsågs är yttrandet märkligt. Man kan väl inte vilja fira ett VM-guld genom att dra sina egna landsmän och medfans på käften.

Finlandssvenskarna är finländare. Det är även nyfinländare med till exempel somaliska rötter. Alla har rätt att glädjas över guldet. Ingen ska behöva höra glåpord i spårvagnen på grund av den man är efter att vårt land blivit världsmästare. I Helsingfors har somalier dock blivit utbuade och rumänska romer fått veta att de inte har något att göra på "Finlands fest". Och "hurrina" får som sagt veta att de lever.

Det är ynkligt, fegt och osportsligt.

Lejonens lagkapten Mikko Koivu tar avstånd från rasismen och säger att hans eget lag inkluderar alla, oavsett bakgrund. Gör som lejonen och lägg av med lammfasonerna. Anna-Lena Laurén

Läs mer i HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Rasism och fylleri devalverade det finländska guldet

17/05/2011 by Mediaklipp

Hockeyfesten i måndags var inte enbart en glädjefest efter en välförtjänt VM-seger. Den blev också ett beklämmande uttryck för främlingsfientlighet, rasism och ett skadeglatt jubel över arvfienden Sveriges förnedring. I Haparanda brändes den svenska blågula flaggan offentligt i under ett stort tumult med misshandel och en påkörning, på Salutorget fick en stand up-komiker för sig att lova stryk åt "hurrin" (hurreja vedetään turpaan).

Att bara betona finländskhet är farligt, speciellt om vi på det sättet uppmuntrar grupperingar som är fientliga till invandrare och minoriteter. Utöver guldlaget skulle också andra tunga opinionsbildare nu ha anledning att aktivera sig. Republikens president Tarja Halonen deltog i måndagens segerfest, men utan att utnyttja tillfället att varna för den starka patriotismens fula baksida.

Paloma Hannonen, en grön ungdomspolitiker, skämdes till den grad över sina landsmäns rop och aggressiva beteende att hon gick hem och startade en massadress med en vädjan om att Finlands ishockeylag tar avstånd från rasismen.

Lejonens VM-seger är inte bara de finskspråkiga finländarnas seger, den är också finlandssvenskarnas och de i Finland bosatta invandrarnas seger. Då lejonen spelar utomlands i sina proffslag är de lika mycket invandrare som alla andra utlänningar.

Det finländska guldet devalverades i måndags. Kenneth Myntti

Läs hela artikeln i Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

ETNO fördömer rasistiska handlingar

16/05/2011 by ifisk

- Det finländska samhället har sin egen migrationshistoria och Finland har möjlighet att fungera som internationellt exempel på hur jämlikhet och dialog kan vara en resurs för samhället, anser ETNO. Invandrare anser trygghetskänslan som en viktig faktor som främjar integrationen i Finland. Många invandrare tycket även att det är lätt att lära känna finländare.

ETNODelegationen för etniska relationer (Etno) anser att det är viktigt att följande regering sätter som mål att främja likabehandling och offentligt fördömer rasism och i synnerhet rasistiskt våld. Enligt ETNO har representanter för den offentliga makten möjlighet att främja samhällsfreden, som är en viktig grund för alla som bor i Finland och för deras upplevelse av ett tryggt samhälle. De som innehar landets högst offentliga tjänster bör förbinda sig till människovärdets okränkbarhet och jämlikhet, som tryggas av grundlagen. FNB

Läs mer om ETNOS utlåtande

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Rasismen kommer att öka i Finland

16/05/2011 by Mediaklipp

Den svenska tidskriften Expo, som kritiskt granskar fenomenen intolerans och främlingsfientlighet, har nyligen besökt Österbotten.
- Efter valet insåg vi att Sannfinländarnas seger kommer att påverka även Sverige. Därför talade jag med sannfinländare och finlandssvenskar. Det förvånade mig att så många upplever svenskans ställning som hotad och inte får service på sitt modersmål, säger reportern Johannes Jakobsson.

Enligt Jakobsson uppmärksammats svenskans situation i Finland i de nordiska länderna först nu. I Sverige är man dålig på att följa med finländsk, och även dansk och norsk, politik. Han tror att okunskapen är utbredd. Syftet med reportaget är att berätta om samhället längs kusten och varför svenskan är viktigt för finlandssvenskarna. Jag hoppas att reportaget kan väcka uppmärksamhet kring det.

Jakobsson tror att Finland förändras efter Sannfinländarnas seger. Finland följer Sverige där intoleransen och främlingsfientligheten har ökat rejält de senaste åren. Synen på muslimer och islam kommer att förändras.
- Ju mer man ger uttryck för främlingsfientliga värderingar, desto mer flyttar man fram toleransen för det i den offentliga debatten, tycker Jakobsson.

Reportaget om skälen bakom Sannfinländarnas valframgång och följderna för Finland ska publiceras en vecka senare. SPT/Heidi Hakala

Läs hela artikeln i Arbetarbladet.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

De svaga som måltavla

14/05/2011 by Mediaklipp

NSFAP vill bland annat hindra all icke-finsk invandring till landet och omedelbart utvisa all de icke-finska medborgare som anlänt efter den 1 januari 1970. Enligt nationalsocialisterna kan ingen jude eller muslim vara en del av nationen.


"Vi nationalsocialister vill rädda vårt fosterland, som Finlands regering med alla medel vill förstöra".
"Vår seriösa målsättning är att som officiellt parti ta säte i riksdagen och få ett litet folks röst hörd bland beslutsfattarna i EU, som försöker göra Finland till en stor mottagningscentral och ett u-land, där det inte finns jobb och där folket saknar ett egenvärde".

NSFAP svävar inte på målet. Det är en renodlad nazistisk rörelse som nu, under ledning av Pekka Luoma som utropat sig till Führer, vill ta steget in på partikartan. Just nu går man åt sådant som definierats som icke-finskt, men i framtiden kanske även andra avvikande grupper hamnar i skottgluggen ifall utvecklingen inte stoppas.

Patent- och registerstyrelsen har returnerat föreningens ansökan, bland annat med frågan vad gruppen avser med "nationalsocialism". Men ett mer eller mindre öppet nazistiskt parti skulle troligen och förhoppningsvis ha en så kraftig negativ stämpel att det redan av den orsaken aldrig skulle få någon framgång.

I anständighetens namn och med en blick på historien borde det inte vara möjligt för ett nazistiskt parti att inleda verksamhet i Finland. Niclas Erlin

Läs mera i Västra Nyland

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Soini i fokus i de nordiska tidningarna

13/05/2011 by Mediaklipp

De nordiska och speciellt svenska tidningarna har följt noga med i finländsk politik då det blev klart att Sannfinländarna skulle bli stora i riksdagen.

I Sverige har man svårt att förstå att två partier som har bekämpat varandra i valrörelsen, plötsligt uppträder som bästa vänner i regeringen.

Finland får sin svagaste regering på trettio år. Det påminner om Kekkonen, men han sitter inte kvar och det gör snart inte Tarja Halonen heller. Så fort partierna fått ihop någon sorts regering börjar kampanjen inför presidentvalet, skriver Kalle Kniivilä i Sydsvenskan.

Timo Soini blev sittande med svartepetter, konstaterar Claes Arvidsson i ett ledarstick i Svenska dagbladet. Sannfinländarna är alltså inte med i regeringsbildningen. Det är en bra början, enligt Arvidsson.

Norsk telegrambyrå noterade att det högerpopulistiska partiet Sannfinländarna inte blir med i den nya regeringen och många i Bryssel drar en lättnadens suck. I övrigt citerar NTB Finska notisbyrån.

Danska Ritzau talar om de finska populisterna som inte går med i regeringen, den blir alltså till utan landets succérika och starkt EU-kritiska och invandrarkritiska högerparti.

Läs mera på Svenska Yle / Utrikes

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Hat föder hat, krig ger mera krig

13/05/2011 by Jan Tunér

Jag sörjer förlusten av tusentals värdefulla liv, men jag kommer inte att kommer inte att glädja mig över en enda död persons död, inte ens om han är min fiende.

Jan TunérJag tackar Gud för sådana amerikaner som Martin Luther King. Citatet från hans bokfrån 1967 ”Where Do We Go from Here: Chaos or Community?” är värt att begrunda, i synnerhet när man funderar på hur man skall förhålla sig till Usama bin Ladins död.

Fritt översatt utan ordbok: ”Den avgörande svagheten medvåldet är att det är en nedåtgående spiral som ger upphov till det som det söker förgöra. I stället för att minska det onda, mångfaldigar man det onda, mångfaldigar man det. Med våld lyckas du kanske mörda den som hatar, men hatet kan du inte mörda. Våld gör bara hatet så mycket större Det är så det fungerar.

Jag sörjer förlusten av tusentals värdefulla liv, men jag kommer inte att glädja mig över en enda persons död, inte ens om han är min fiende. Att möta hat med hat späder bara på hatet, gör den stjärnlösa natten än mörkare. Mörker kan inte fördriva mörkret: det kan bara ljuset göra. Hat kan inte fördriva haet: det kan bara kärleken göra.

Hat föder hat, våld föder våld, och tuffa tag föder tuffa tag i en brant undergångsspiral. Ondskans kedjereaktion – hat föder hat, krig ger mer krig – måste brytas, eller så kommer vi att slungas ut i en mörk avgrund av förintelse.”

Jan Tunér
Biståndsarbetare
Kabul, Afghanistan

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Stark opposition hellre än skakig regering

12/05/2011 by Mediaklipp

Det som dagarna efter riksdagsvalet föreföll helt givet, att regeringsbasen skulle inkludera Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Sannfinländarna, eventuellt med ett mindre stödparti som tillägg, är avskrivet. Därmed sätter sig Sannfinländarna frivilligt i opposition.

De stabila småpartier som kan tas med i regeringen, De Gröna, SFP och Kristdemokraterna, är säkert villiga att hugga av sig en arm eller ett ben för regeringsmedverkan, och kommer näst intill självutplåning att vara lojala med regeringen.

Frågan är hur en sådan regering påverkar framtiden. Månne inte Timo Soini i sitt hjärtas innersta kammare tycker att det är lite skönt att han slapp ta ett regeringsansvar med den vildvuxna hord till riksdagsgrupp han har bakom sig? Nina Fellman

Läs mer på Nya Ålands webbsida

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Kutym att tala om ”negergubbear” och islampedofiler

11/05/2011 by Ordförande

Uttryck som negergubbar och islampedofiler tycks tillhöra ett hövligt språkbruk kultiverade människor emellan och berikar endast det lagliga bruket av yttrandefriheten.

Gerd-Peter LöckeMan skulle tro att man i media och på internet iakttar ett hövligt språkbruk kultiverade människor emellan. När en riksdagsledamot börjar tala i en intervju inför löpande kameran om ”negergubbar” samtidigt som den imiterar muslimernas bönerop är dock knappast en respektfull ton längre.

Lika oacceptabel är det när en annan riksdagsledamot i ett blogginlägg förknippar islam med pedofili. Minoritetsombudsmannen Eva Biaudet ansåg att kommentarerna överskrider gränserna för politiskt yttrandefrihet. Därför bad hon riksåklagaren utreda om uttalanden är ett brott.

Nej säger polisen och föreslår att ingen förundersökning behövs i första fallet. Uttryck som negergubbar och islampedofiler tillhör alltså ett hövligt språkbruk kultiverade människor emellan, berikar endast det lagliga bruket av yttrandefriheten och är inte straffbara uttryck för hat.

Måhända att uttryck som inte rikta sig direkt till en annan människa inte uppfyller de krav som finska lagen ställer. Men sist var det kutym på trettiotalet att tala om folkgrupper med samma nedvärderande. Har vi inte lärt oss någonting av det?

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Momsen hotar föreningslivet

11/05/2011 by Karl Norrbom

I december gav EU-kommisionen ut sin grönbok om det framtida mervärdesskattesystemet. Nu startar en diskussion om EU:s 40 år gamla, och till stora delar förädrade, momsdirektiv.

Karl Norrbom Diskussionen blir helt avgörande för huruvida föreningar i framtiden ska tvingas in i momssystemet eller inte. Konsekvenserna kan bli att föreningarna tvingas till en betydligt krångligare administration, förhöjda avgifter och i värsta fall nedläggningar. Alltså bör nu alla hjälpas åt att stoppa en möjlig momsplikt för ideella föreningar.

Det är upp till föreningsverksamma att rädda föreningslivet. EU-kommissionen måste inse att frågan är viktig ur samhällsperspektiv och att vi står eniga bakom kravet på att få behålla momsundantaget för ideella föreningar.

Finlands svenska ungdomsförbund har gjort en utmärkt modell med beskrivning på den skrivelse föreningar bör tillsända EU-kommissionen. Modellen finns på Luckans websida. Skrivelsen bör nå kommisionen senast den 31 maj.

Karl Norrbom
Platschef, Luckan i huvudstadsregionen rf

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

IFISK vårmöte 2011

10/05/2011 by ifisk

IFISK håller sitt vårmöte tisdagen den 24 maj kl 18:00 på Fredshemmet i Helsingfors (Dagmarsgatan 13 B 7, tfn 09-444 529). Mötet inledds med ett kort föredrag och diskussion kring Organisationskonferensen 2011. Konferensen diskuterade frågor kring ork och välmående inom NOG-sektorn. Mellan föredraget och årsmötet finns möjlighet att tillsammans avnjuta kaffe och tilltugg.

Mötet behandlar berättelse över verksamheten inklusive resultat- och balansräkning för år 2010. Dessutom fastställer mötet arbetsgruppens budget for 2011 och ordinariemedlemmar för 2011/2012.

Under mötet har endast ordinariemedlemmarna (ledamöter) rösträtt. Men alla ska bli hörda, även kommentarer och förslag som kommer in som mejl beaktas.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Invandrare integreras genom stödgrupper

09/05/2011 by Mediaklipp

I Närpes finns från och med i år stödgrupper för invandrare som inte genom jobb eller utbildning automatiskt har en möjlighet att integreras i samhället. Stödgrupperna ordnas enligt Finlands Flyktingshjälps modell "Ansikte mot Ansikte".

Invandrarna träffas i tre stödgrupper, en för bosniska män, en för bosniska kvinnor och en för thailändska kvinnor. De har gemensamt bland annat det, att de inte på ett naturligt sätt, genom jobb, lär känna orten och landet de lever i, trots att de kan ha bott länge i Närpes. En grupp har alltid två ledare, en finländsk ledare och en ledare med invandrarbakgrund, men som har bott en längre tid i Finland.

Stödgrupperna drivs i Kaste-projektets regi i samarbete med Närpes stad. Projektet tar slut i oktober, och då är framtiden oviss för projektet och stödgrupperna.

Lyssna: Önskan att fortsätta med grupperna

Läs mer på Svenska Yle / Österbotten

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

AGIFISK registrerade sitt namn på Facebook

08/05/2011 by Ordförande

Arbetsgruppens sida är nu registrerad på Facebook under användarnamnet ”agifisk”. Sidan är tillgänglig för alla.
aiskgif

Arbetsgruppen för det internationella finlandssvenska kulturforumet IFISK har varit aktiv på Facebook sedan den 11 mars 2011 i anslutning av årets organisationskonferens i Tammerfors. Vid månadsskiftet hade vi 26 ”fans” och därför fick möjligheten att få ett eget registrerat användarnamn. Sidan är nu registrerad på Facebook under användarnamnet ”agifisk”, samma användarnamn som på twitter.

Den nya adressen är www.facebook.com/agifisk eller symboliskt @agifisk. Sidan är tillgänglig för alla.

Användarnamnet gör att vi nu enkelt kan framhäva vår närvaro med en kort webbadress. Användarnamnet kan användas i marknadsföringen, på vår webbplats och på visitkort.

Samtidigt vill jag tacka på det varmaste alla ”fans” som har hjälpt oss att nå den officiella statusen.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

650 000 euro till kulturell mångfald

07/05/2011 by ifisk

Stefan Wallin Undervisnings- och kulturministeriet delade ut 650 000 euro i statsunderstöd för att främja kulturell mångfald och arbete mot rasism samt för att integrera invandrare med hjälp av konst och kultur.

De största understöden går till ryskspråkiga föreningar och till Kassandra ry som ordnar mångkulturell konstverksamhet.
– Invandring och utvandring är normala fenomen idag. Det har funnits tider då antalet emigrerande finländare var betydligt större än antalet invandrare i Finland. Eftersom frågor som gäller invandring kan väcka förvirring och rädsla är det viktigt att stärka goda etniska kontakter i samhället, betonar kultur- och idrottsminister Stefan Wallin.

Läs mer om statsstödet för att främja kulturell mångfald.


Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Kontroversiell kyrkoherde avgick

07/05/2011 by ifisk

Domkapitlet i Esbo stift beviljade Juha Molari, kyrkoherde i Pojo finska församling, avsked. Molari begärde avsked i slutet av april sedan domkapitlet hade beslutat att temporärt avstänga honom från tjänsten. När domkapitlet beviljade avskedet konstaterade det att Molaris språkbruk varit otillbörligt för en kyrkoherde och innehavare av en prästtjänst.

Molari, som är känd för att ta Ryssland i försvar, har sagt att det inte har kommit en enda äkta flykting från Kaukasus till Finland och att alla tjetjenska flyktingar i Finland har kopplingar till terrorism. Den ryska tv-kanalen Russia today slog stort upp avstängningen av Molari i mitten av april.

Molari själv beskrev sina skriverier som bland annat politisk satir. Molari misstänks på grund av sina bloggar för ärekränkning och hets mot folkgrupp. (FNB)

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Hot inte rätta svaret

07/05/2011 by Ordförande

I ett mejl hotas den sannfinländska riksdagsledamoten Olli Immonen och hans familj. I ett mejl hotas den sannfinländska riksdagsledamoten Olli Immonen och hans familj.

Gerd-Peter Löcke
Den sannfinländske riksdagsledamoten Olli Immonen har mordhotats i ett mejl, skriver Iltalehti. I meddelandet uppmanades Immonen bland annat att döda Jussi Halla-aho, annars utsätts han själv och hans syskon. Enligt Immonen har också andra sannfinländska riksdagsledamöter hotats. Enligttidningen har Immonen kontaktat polisen.

IFISK tar avstånd från all form av hot, rasism eller oetisk kritik mot sannfinländare. Vi däremot respekterar Finlands lagar, dess folk och dess valresultat. Genom att tillhör den motkraft som finländska kulturpersoner som Jörn Donner efterlyser vill vi nyfinlandssvenskar endast med lagliga medel få slut på ett vansinne som drabbar det finländska folkets trovärdighet. Motkraften vill bekämpa all form av hat och. Gerd-Peter Löcke, ordförande

IFISK / FNB

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Utlänningar utnyttjas allt oftare

06/05/2011 by Mediaklipp

Utlänningar som arbetar i Finland utnyttjas allt oftare, speciellt arbetande inom städnings- och hushållsbranschen är utsatta. En del av fallen uppfyller även kriterierna för människohandel, rapporterar Yle.

I Finland uppskattar man att över hundra personer årligen är offer för människohandel. Risken är störst för utnyttjande ifall arbetsgivaren betalt stora ersättningar åt en utländsk förmedlarfirma.

Enligt Venla Roth, överinspektör på minoritetsombudsmannens kansli, arbetar många långa dagar och nästan helt utan lön. Det har också framkommit fall där arbetaren misshandlats för att han eller hon bett om lön.

De som utnyttjas arbetar ofta på tider då arbetet är svårt att övervaka, samtidigt som många utlänningar inte kontaktar myndigheterna.

Österbottens tidning

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Välkommen till Sannfinland!

06/05/2011 by Ordförande

Demokratin kan vara hård ibland. Men vi ska visa respekt. Respekt för Finland, dess lagar, dess folk och dess ledamöter.

Gerd-Peter LöckeVi ska visa respekt. Respekt för Finland, dess lagar, dess folk och dess väljare. Alla som fyllt 18 år har rösträtt. Rösträtten tilldelar folket statsmakten. Så står det i grundlagen. Vi ska visa grundlagen respekt. Sammanlagt 200 ledamöter representerar folket. 191 tog ställning till invandring. 74 ville minska på stöden till invandrare. Åtminstone delvis. 45 drastiskt.

James Hirvisaari är en av dem. Han är nationalistiskt sinnad. Han företräder Suomen Sisu. Hirvisaari hatar tanterna i blomsterhattar. Tantarna talar för mångkultur. Mångkulturen är skyldig till terrordåd. Terrorråd som muslimer utför.

Mångkulturalismen fungerar inte. Enligt Juho Eerola. Också han representerar Suomen Sisu. Finlands sisu tycker inte om vänsterfolkets invandrare. Vänsterfolkets invandrare lever på folkets skatteintäkter. De tar borgarnas pengar. Eerola är borgare. Borgaren från Kotka. Maria Lohela kommer inte från Kotka. Hon är från Egentliga Finland. Lohela är listans enda invalda kvinna. Hon står för en mycket restriktiv invandringspolitik. Invandrarnas inverkan på det finländska samhället är negativ. Enligt Lohela är samhället ingen global socialbyrå. Det finska samhällets socialbyrå. Den har inte råd med det. Den har inte heller en plikt. Inte någon plikt att vara den globala socialbyrån. Den ska inte heller syssla med svenskan. Svenskan som officiellt språk i Finland.

Olli Immonen är 25 år gammal. Han kämpar för folkets frihet. Immonen har lösningen till problemet. Problemet med invandring. Samhället ska begränsa invandring från tredje länder. Invandring av människor som så gott som omöjligt kan anpassa sig. Anpassa sig till det västerländska samhället. Anpassa sig till det sannfinländska samhället. Som vet ingenting om Finlands sisu. Ingenting om den sannfinländska sisun. Alla fyra representerar det nya sannfinländska samhället. Tillsammans med Jussi Halla-aho och Timo Soini hör de till invandringskritikernas elit. De står för 19 procent av Finlands folk. De står för det vad Ollilas brandinggrupp vill. De har ett uppdrag för Finland. De vill lösa världens värsta gissel. De är världens problemlösare. År 2030 är de den rena finländska eliten. Redan nu bor eliten i världens bästa land. Det bästa landet med ett ariskt folk. Välkommen i Sannfinland.

I det sanna Finland läser man Kalevala. Kalevala står för yttrandefrihet. ”Hets mot folkgrupp” ska vara tillåten. Den ska vara inskriven i Finlands lag. Den nuvarande lagparagrafen måste strykas. Den strider mot yttrandefriheten. 72 ledamöter är av annan åsikt. Helt eller delvis. 72 ledarmöter representerar 36 procent av Finlands folk. Vad händer med deras Finland? Var tredje finländare är orolig efter valresultatet. Europa är oroligt efter valresultatet. Valresultatet reflekterar det växande motståndet. Ett växande motstånd mot den europeiska unionen. Motstånd att hjälpa EU:s krisländer. Den försvårar lösandet av kriserna. Kriserna i Grekland, Irland och Portugal. Valresultatet försvagar euron. Det finns euro även i Sannfinland. Ännu.

Jimmie Åkesson är nöjd med valresultatet. Åkesson är sverigedemokrat. Han är nöjd med kritiken mot massinvandring. Han är nöjd med kritiken mot europeisk överstatlighet. Kritiken som fått ett så brett stöd i Finland. Åkesson har förhoppningar. Förhoppningar att valresultatet får en effekt. En effekt på den svenska debatten. Åkesson är välkommen som invandrare. Välkommen i Sannfinland.

Det finns anledning att vara oroad. Oroad över landets nya politik. Gammaldags politik. Landets rena landsbygdskonservatism. Rena gubbkulturen. Stubb, Soini och Ala-aho. Stubb är landets utrikesminister. Minister i den nuvarande regeringen. Stubb försvarar Soini. Han ger blanka kort åt Soini. Kort utan krav. Utan krav att ta avstånd från främlingsfientliga attityder. Avstånd från fennomana kretsar. Avstånd från att alla människor inte har samma värde. Avstånd från fascistoida stämningar. Avstånd från nationalistpopulistiska idéer. Idéer som saknar bredd. Idéer som saknar samhällsansvar. Välkommen till Sannfinland.

Demokratin kan vara hård ibland. Men vi ska visa respekt. Respekt för Finland, dess lagar, dess folk och dess ledamöter. Respekt är förutsättningen att se människan i den invandrade grannen. Respekt lägger grunden för en bättre morgondag.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Nya integreringsmetoder testas i Raseborg

06/05/2011 by Mediaklipp

I dagarna har integrationsprojektet "Delaktig i Finland" kört igång i Raseborg. Pilotprojektet i Raseborg är ett av 10 i hela Finland som kommer testa nya metoder för att få invandrare ut i arbetslivet.

Raseborgs invandrarkoordinator Börje Mattson anser att man i Västnyland är bra på grundbemötandet av invandrarna. Man träffar dem och vet var de finns. Man kan skola dem i språk och in i samhället. Men typiskt är att det stannar oftast där.

Det är här det nya projektet kommer in i bilden. Nu vill man kartlägga och söka arbetsgivare som har intresse och behov av invandrararbetskraft. Sedan ska man hitta lämpliga invandrare som passar till jobben. Slutligen ska man hitta en handledare, oftast från arbetsplatsen, som kan vara en stödperson på arbetet och se till att allting funkar om det blir konflikter. Eftersom projektet också inbegripa kurser för invandrarna, arbetsgivarna samt handledarna måste man också hitta en skola som kan ge de här kurserna. Någon brist på intresserade arbetsplatser och arbetsgivare finns det inte.

Lyssna: Nya integreringsmetoder testas i Raseborg

Läs mer på Svenska Yle /Västnyland

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Vallfärd till brödkön!

05/05/2011 by Mediaklipp

1000 personer kan stå i Heikki Hurstis brödkö vid varje utdelningstillfälle.

Och det är inte bara bråkiga fyllon som står och väntar på en kasse lastad med mat.
- En kompis till oss tipsade om det här, och sa att det var en riktigt bra grej, säger en tjetjensk tonårsflicka som står i kön med sin syster. Vi har gått hit regelbundet i snart ett år.

På plats finns en uppsjö av människor med olika bakgrund; arbetslösa, sjukskrivna, invandrare, pensionärer och andra som har det jobbigt ekonomiskt.

Alla vi talade med ville vara anonyma. Ingen är stolt över att behöva stå i brödkön. Men de är väldigt tacksamma för sin matkasse. Av Thomas Silen

Läs mer på X3M / Samhälle

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Klinik för illegala invandrare har funnit sitt klientel

04/05/2011 by ifisk

Den hemliga klinik som öppnades i början av april för människor, som i brist på finskt socialskyddssignum inte är berättigade till offentlig hälsovård gratis. Kliniken har öppet en kväll i veckan och har då haft mellan tre och fem patienter.
– Kliniken har till exempel tagit emot gravida kvinnor som inte får gå till rådgivningen i Finland, säger klinikens grundare, läkaren Pekka Tuomola på Diakonissanstalten.

Folk som saknar id-papper söker sig ogärna till sjukhus eftersom de är rädda för att personalen ska anmäla dem till myndigheterna. På kliniken får kvinnorna rådgivning men för att föda måste de ta in på sjukhus. Förlossningssjukhusen ska ta hand om föderskor, oavsett om de har ett FPA-kort eller inte.
– Det har till och med hänt att personalen har anmält en kvinna som kommit för att föda, och så har hon blivit utvisad genast efter förlossningen, säger Tuomola. (FNB)

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Centerpolitiker skäller ut Hakkarainen

04/05/2011 by Gerd-Peter Löcke

Nu är även Centerns partisekreterare Timo Laaninen förundrad över hur Hakkarainen kan ha motiverat sitt uttalande med att han kommer från landsbygden.

Hakkarainen uttalade sig i en videointervju för Helsingin Sanomat. Han pratade bland annat om "alla möjliga muslimer som flänger omkring" och imiterade bönerop. Centerns partisekreterare Timo Laaninen tycker att Hakkarainen har gjort bottennotering i invandrardiskussionen.
– Någon värre förolämpning mot dem som bor på landsbygden eller har fötts där kan man inte komma med.

Jag håller helt med Laaninen som anser att gästvänlighet alltid varit kännetecknande för den finländska landsbygden. Då jag som främmande person dök upp på en gårdsplan erbjöd husvärden oftast först lite kaffe och inte en vedklabb.

Gerd-Peter Löcke / FNB

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Studenter med invandrarbakgrund ökar i snabb takt

03/05/2011 by Gerd-Peter Löcke

I tidningen Sunnuntaisuomalainen kunde vi läsa att invandrarstudenterna har ökat med en fjärdedel.

Enligt en utredning från Utbildningsstyrelsen är invandrarna väldigt motiverade till att gå i skola. Över hälften av dem tycker mycket eller väldigt mycket om skolgång. Speciellt invandrarflickorna trivs bra i skolan, skriver tidningen.

Enligt Kirsti Lonkka, professor i pedagogisk psykologi, är en del av invandrarna "supersnabba" på att lära sig.
- Ett barn eller en ungdom lär sig nya saker genom att tänka djupt på sitt modersmål. Därför behöver invandrarna behärska sitt eget modersmål för att kunna lära sig, säger Lonkka.

I år anmälde sig nära 500 elever med främmande språk som modersmål till studenten. För ett år var de 400.
FNB–IFISK

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Minoritetsombudsmannen ber om granskning av Hakkarainen

03/05/2011 by ifisk

Minoritetsombudsmannen Eva Biaudet ber riksåklagaren granska riksdagsledamoten Teuvo Hakkarainens (Sannf) uttalanden.

Eva BiaudetHakkarainen gav i tisdags en videointervju till dagstidningen Helsingin Sanomat. Enligt minoritetsombudsmannen Eva Biaudet uttalade Hakkarainen sig rasistiskt i intervjun och på ett sätt som kränker människovärdet.

- Av dem kan man få en felaktig bild att de personer som hör till en viss folkgrupp är kriminella och mindre värda, säger Biaudet. Biaudet har bett riksåklagaren bedöma ifall Hakkarainens yttranden uppfyller kännetecknen för något brott. Brottsbenämningen kunde enligt henne vara hets mot folkgrupp.

IFISK / FNB

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Nazister vill grunda parti

02/05/2011 by Ordförande

Nazister i Finland vill grunda ett eget parti. Enligt Yle vill partiet registrera sig med namnet Kansallissosialistinen työväenpuolue (Finlands nationalsocialistiska arbetarparti). Med andra ord samma namn som Hitlers parti i tiderna använde sig av.

Partiet hann inte ställa upp i riksdagsvalet men planerar att ställa upp i kommunalvalet, säger ordförande Peka Luoma. Han säger att partiets ideologi är ”folket och fosterlandet”. Om tillståndet för partiet beviljas behöver de endast samla ihop 5 000 anhängares namn för att godkännas i partiregistret. 

Ett beslut om huruvida partiet kan godkännas väntas av Patent- och registerstyrelsen i maj. Enligt de sista uppgifterna ser registerstyrelsen dock inget hinder att registrera föreningen, eftersom ansökningen inte innehåller rasistiska tecken.

Mannen med mustageJag är övertygad om att föreningen kan få ihop 5000 anhängare i Finland. Först rapporten ”Varumärket Finland” som formellt hållen är en politisk proklamation som spelar en viktig roll i debatten mellan dagens intentionalister och funktionalister, sedan Sannfinländare med Teuvo Hakkarainen som enligt minoritetsombudsmannen Eva Biaudet uttalade sig rasistiskt och på ett sätt kränker människovärdet och nu alltså en ny rörelse som kallar sin ordförande för ”fürer”.

Hur länge ska vi acceptera ”folkets vilja” i demokratins namn. Jag ät rädd att det blir för sent att stoppa detta vansinne och vi knappast hinner återuppbygga ett uppskattat (Fin-) land där alla kan leva, bo och arbeta i.”

Gerd-Peter Löcke

Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Det finlandssvenska kulturfältets livskraft

01/05/2011 by Ordförande

Tillsammans med arbetsgruppens ordinariemedlem Elena Hellberg-Hirn deltog jag i Svenska kulturfondens utdelningsfest på Korjaamo i Helsingfors den 28 april. IFISK hade fått 7000 euro i understöd för utvecklande av invandrares intresse för svenskan och finlandssvensk kultur. Elena Hellberg-Hirn har mottagit 2000 euro som ett skilt stöd för en bok om St. Petersburg.

IFISk på kulturfondens utdelningsfest

Elena Hellberg Hirn och Christina Fraser på Korjaamo i Helsingfors. Fler bilder från utdelningsfesten finns på vår Facebooksajt

Festen med rikligt program och läcker buffé var som väntat av hög kvalitet. En aning förvånad var vi dock att ingen annan invandrarförening eller –organisation kunde eller ville uppvakta sina sponsorer. Sammanlagt har de traditionella föreningar som jobbar med integrering på svenska erhållit 22 000 euro. Dessutom fick Multicultural Finland 7000 euro. En ny aktör som fick stöd är Arbetsgruppen Svenska för utländska högskolestuderande, som fick 2000 euro för kulturella aktiviteter på svenska.

Jag vill inte heller glömma våra finlandssvenska samarbetspartner som har fått understöd från kulturfonden. I en spänd atmosfär av ökad främlingsfientlighet vore det på sin plats att vi tillsammans jobbar mer effektivt för att skapa den motkraft Jörn Donner talat varmt för. Ett tätare samarbete mellan de olika organisationerna kunde redan sparkats igång på festen kring ett glas vin eller saft.

- Framgång gör det lättare att skaffa pengar, sade Wivan Nygård-Fagerudd, Svenska kulturfondens delegationsordförande.
På basis av den årliga ansökningsomgången delade Svenska kulturfonden ut 17,5 miljoner euro i understöd och stipendier. Nedan finns beviljade ansökningar år 2011 med anknytning till vår verksamhet:

Arbetsgrupp Svenska för utländska högskolestuderande
Helsingfors, för kulturella aktiviteter på svenska, 2000
Finlandssvensk samling rf
Dragsfjärd, för verksamheten, 10 000
Garantiföreningen för Finlands fredsförbund rf,
Helsingfors, 2000 för verksamheten
IFISK,
Helsingfors, för utvecklande av invandrares intresse för svenskan och finlandssvensk kultur, 7000
Internationella kultursällskapet MIRA rf
Vasa, för månkulturell verksamhet, 5 000
Multicultural Finland
Helsingfors, för verksamheten, 7000
Nylands litteraturförening rf
Helsingfors, för litterär verksamhet, 4000
Somaliska svenska kulturföreningen i Finland
Helsingfors, för verksamheten, 4000
Norr om stan
Helsingfors, för verksamheten, 25 000
Svensk-ryska föreningen i Finland rf
Helsingfors, för verksamheten, 6000

Både invandrare och finlandssvenskar har det besvärligare för att vi är i minoritet. Men också lättare tack vare en stödinstitut tidigare generationer byggt upp. Därför finns både Svenska kulturfonden och IFISK för samma ändamål: att öka på det finlandssvenska kulturfältets livskraft. För den skull var det inte endast en plikt utan ett nöje för oss att uppvakta donationernas representanter på utdelningsfesten.

Ni har väl hört IFISK:s egen snapsvisa efter melodin ”Jag tror på sommaren”:
Jag tror, jag tror på fonden min // Som stöder mig och min kusin // Och får vi inte vad vi vill // Så tar vi lite brännvin till // Jag tror, jag tror ...

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)