Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Rätten till garantipension

19/05/2011 av ifisk

Garantipensionen, som trädde i kraft mars, tryggar en minimipension på 687 euro i månaden. Det här betyder att garantipension beviljas då sökandens alla övriga pensioner utan skatteavdrag blir under den här summan.

Garantipension har beviljats 87 900 pensionstagare, vilket är nästan 90 % av ansökningarna. Dessutom får ungefär 2 400 åldringar eller arbetsoförmögna invandrare garantipension även om de inte är berättigade till folkpension från Finland. Den genomsnittliga garantipensionen är 123 euro i månaden.

Om du tror att du kunde ha rätt till garantipension och inte ännu ansökt om den lönar det sig nu, helst före sommaren eller senast i september, att ansöka. Då kan garantipensionen ännu utbetalas retroaktivt från början av mars då lagen trädde i kraft. FPA påminner dem som har rätt till pensionen men inte ansökt om den med ett brev ännu i augusti.

Läs mer på FPA:s webbsida

8 Samhälle (RSS)