" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv februari 2011

Finland bra på integration

28/02/2011 by Mediaklipp

Sverige hamnar i topp i en ny studie över hur länder bedöms klara invandringspolitiken. Finland är det fjärde bästa landet i studien.

Sverige toppar listan över hur länder klarar integrationen. Finland är det fjärde bästa landet i studien. Det visar den tredje upplagan av Migrant Integration Policy Index (Mipex), som omfattar en jämförelse mellan EU-länderna samt Norge, Schweiz, Kanada och USA.

Mipex berömmer framför allt den svenska lagen som fördelaktig inom arbetsmarknad, familjeåterförening och antidiskriminering. Själva boende, utbildning och medborgarskap får dock inte lika höga betyg. Sverige följs av Portugal, Kanada, Finland och Nederländerna. Sämst i jämförelsen klarar sig Lettland.

Bakom Mipex studie står den oberoende statliga myndigheten British Council, brittiska tankesmedjan Migration Policy Group och en rad nationella partners. Också den europeiska unionen har stött undersökningen med ett finansiellt bidrag. Mipex definerar invandrare som en person som invandrat på lagliga grunder. Asylsökande, papperslösa, migrerande EU-medborgare eller människor med invandrarbakgrund men som inte själva invandrat omfattas därmed inte.

Läs mer på sajten Migration Integration Policy Index (MIPEX) (på engelska)

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Omfattande integrationsförsök för invandrare inleds

28/02/2011 by ifisk

Tio försöksprojekt som genomförs av sjutton kommuner har valts till projektet Delaktig i Finland, som ska förbättra integrationen av invandrare. Målet med projekten är att skapa en ny riksomfattande modell för integrationsutbildning.

Delaktig i Finland är ett av de största pågående projekten med målet att effektivisera integrationen av invandrare. Projektet har inletts i samarbete mellan och med medfinansiering av inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Kommunförbund, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden. De totala kostnaderna uppgår till nästan tio miljoner euro, varav stiftelserna finansierar omkring hälften.

Försöksprojekt för integrationsutbildning inleds i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda), Tavastehus, Raseborg, Åbo, Tammerfors, Vasa, Kust-Österbotten (Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax), Kuopio, Pudasjärvi och Havslappland (Kemi och Torneå). Projektet Delaktig i Finland pågår fram till slutet av 2013. Totalt deltar sjutton kommuner.

I kommunernas projekt testas alternativa och flexibla sätt att ordna utbildning och utbildningens innehåll utvecklas. I synnerhet undervisningen i finska eller svenska språket, orienteringen i samhällsfrågor och undervisningen som stöder sysselsättning och delaktighet i arbetslivet ska effektiviseras. Utbildningens effektivitet och resultat ska också utvärderas. Målet är att allt fler invandrare ska få stöd för att komma in i arbetslivet.

Exempel på försök som ska genomföras inom projekten:
- undervisning och handledning för hemmamammor ordnad av frivilligorganisationer
- stöd för inlärning av finska och svenska språket genom språkbadsmetoden i förskoleundervisningen
- grundläggande utbildning för unga som passerat läropliktsåldern
- flexibel kombination av olika sätt som stöder sysselsättningen, t.ex. språkundervisning, arbetspraktik och
arbetsorientering
- M ålet med revideringen av integrationslagen, som träder i kraft i höst, är att förbättra rådgivningen i invandringens första skede samt integrationsutbildningen för personer som flyttar till Finland. Man vill utveckla en tydlig modell med tre integrationsvägar som omfattar en väg för invandrare som snabbt vill in på arbetsmarknaden, en väg för invandrare som behöver särskilt stöd och en väg för barn och unga.

Läs mera om projektet på inrikesministeriets webbsida

Publicerad i8 Samhälle (RSS)

”Jag vill inte ha någon konsensuspolitik”

26/02/2011 by Mediaklipp

Närmare en miljon arbetstagare saknar fast anställningsförhållande. Det motsvarar omkring en tredjedel av arbetskraften. Dan Koivulaakso vill se till att den här tredjedelen får sin röst hörd.

Dan Koivulaakso är född och uppvuxen i ett tvåspråkigt hem i Helsingfors. Han har bland annat varit aktiv i Amnesty, olika sociala rörelser och Flyktingrådgivningen. Följaktligen ligger migrationsfrågor honom varmt om hjärtat.
– Ingen ger efter så mycket på sina rättigheter på arbetsmarknaden som invandrare. Ett centralt problem är att många immigranters uppehållstillstånd är kopplade till deras arbete, vilket gör dem fullständigt beroende av sina arbetsgivare.

– Ett av den nuvarande regeringens bättre förslag var att invandrare från första början skulle få uppehållstillstånd för fem år. Då skulle de lugnt kunna byta arbetsgivare om de blir utnyttjade. Men nu strandade det här förslaget i utskotten. Tydligen blev högerpopulismen för stark.

Koivulaakso tycker att det är fel att tillskriva Sannfinländarna hela ”äran” för de senaste årens högerpopulistiska uppsving. Han menar att de stora partierna varit minst lika goda kålsupare.

– Visst är främlingsfientligheten och rasismen i Sannfinländarna oroväckande, men den förklara bara delvis deras popularitet. Sannfinländarna har trots allt inte haft någonting med regeringspolitiken att göra. De beslut som fattas av socialdemokrater, centerpartister och samlingspartister är knappast bättre än Sannfinländarnas åsikter, säger han.

Läs hela artikeln på sajten Ny tid

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Integration genom utbildning och arbete

26/02/2011 by Ahmed Hassan

Arbetslösheten i Finland är hög bland invandrarna och många barn med invandrarbakgrund klarar inte utbildningen på grund av språksvårigheter och kulturellt utanförskap.

Ahmed HassanI Finland stiger befolkningsmängden jämt och antalet invandrare ökar varje år. Invandrarna kommer till Finland av olika orsaker såsom asyl eller arbete. Enligt Befolkningsregistercentralen bodde 155 705 utländska medborgare i Finland vid årsskiftet 2009 - 2010. Deras andel av Finlands befolkning var ungefär 3 procent. Cirka 1/3 av de utländska medborgare som bor i Finland är ryssar och ester. Andra större grupper är somalier, araber och kurder. Av dessa är många nu (eller blir inom kort) finländska medborgare.

Jag tycker att Finlands integrationspolitik borde ändras under nästa regeringsperiod. På sistone har vi i Finland haft en olycklig integrationspolitik utan konkreta integrationsplaner för nyanlända invandrare (inkl. flyktingar, gästarbetare etc.). Arbetslösheten är hög bland invandrarna och barn med invandrarbakgrund klarar inte utbildningen på grund av språksvårigheter och kulturellt utanförskap.

Däremot borde vi satsa på invandrarna som nationell arbetskraft. De invandrare som redan bor i Finland utgör en stor arbetskraftspotential. För att vi ska kunna utnyttja denna arbetskraftsreserv borde vi halvera arbetslösheten bland invandrarna genom stödreformer och skattelättnader för företag som skapar jobbplatser.

Läs mera om Ahmeds tankar på hans hemsida

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Bilder från Kurdistan

23/02/2011 by Gerd-Peter Löcke

År 1991 hade den sexårige Midiya Zahir Hatam och hennes familj tvingats fly sitt hemstad i norra Irak under arabiseringen. Under flykten blev hon svårt skadad efter att ha blivit skjuten av en soldat i april 1991. Innan hon 1994 kunde komma till Finland tillbringade hon tillsammans med sin familj nästan tre år under extrem dåliga förhållanden i ett flyktingläger. Jag träffade Midiya under en resa med SFP-politiker till Stockholm.

Midiya Zahir och Gerd-Peter Löcke
Midiya Zahir och Gerd-Peter Löcke (Foto: Tiina Kujala)

– Jag minns hur det var när jag kom, berättar Midiya. Jag kom till Finland med min pappa och saknade min mamma. Men jag var tvungen att lämna Irak för minfamilj var rädd att jag inte skulle ha överlevt i de rådande förhållandena i Irak. Från flygfältet fördes vi rakt till barnkliniken, där jag fick de behövliga operationerna. Efter fyra månader på sjukhuset flyttade vi till Ekenäs. Jag började lära mig svenska och fick gå i en svenskspråkig skola.

Idag, sexton år senare, har Midiya många järn i elden. Hon är färdig merkonom, är aktiv inom handikapp- och invandringsfrågor och har producerat en film om Kurdistan. Filmen har gjorts som ett beställningsarbete åt Raseborg stad och ger insikt i det kurdiska livet. Filmen visar hur människor lever och klara av dagsrutiner i byn Bawzé utanför staden Rania i nordöstra Irak. Nu funderar vi tillsammans på en förevisning i Helsingfors. Gerd-Peter Löcke

Du kan läsa mera om Midiya på henne blogg.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Delaktig i Finland

23/02/2011 by Mediaklipp

Det nya projektet Delaktig i Finland har till uppgift att underlätta integreringen av invandrare i Finland. Aida Simidzija från Bosnien och Lilian Ivars, projektplanerare berättar om sina liv på Radio Vega.

Att lära sig språket och att ha ett jobb är det absolut viktigaste när det gäller en lyckad integrering av invandrare det säger Aida Simidzija som kom till Finland för 14 år sedan och det säger även Lilian Ivars som är projektplanerare för K5 området i nya projektet Delaktig i Finland. Ett projekt som ska skapa förutsättningar för invandrare att integreras i Finland. Man ska skapa ett virtuellt språkinlärningsprogram och man ska också se till att den nya integrationslagen som träder i kraft den 1:a september förverkligas i kommunerna. Lagen innebär att alla invandrare kommer att ha samma status oavsett om man är kvotflykting arbetsinvandrare eller flyttat hit pga giftermål. Men att lära sig språket är grundförutsättningen för en lyckad integration.

Lyssna: Hör inslaget här

Läs mera på Radiohuset

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Invandrarkvot populärt alternativ bland lärare

23/02/2011 by Mediaklipp

Många lärare vill ha en invandrarkvot i skolor och daghem, visar tidningen Opettajas undersökning.

Av alla svarande säger 41 procent att invandrarbarnens andel borde begränsas till mellan 20 och 30 procent av alla elever. De menar att statens bostadspolitik borde sträva till att invandrare bor på många olika håll i landet. Det är ändå inte mer än en fjärdedel som håller med om att en stor del invandrare skulle öka risken för stök och våld i skolan. En tredjedel av alla lärare motsätter sig alla former av invandrarkvoter.

Svenska YleSvenska Yle / Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Invandare endast kostnader?

23/02/2011 by ifisk

I den senaste tidens debatt om invandring har man ofta ställt människor som har anlänt till Finland som kvotflyktingar eller asylsökande mot övriga invandrare. Ska Finland ta emot invandare som endast orsakar kostnader för oss, frågar Finlands Röda Kors partiernas ordförande på sin webbsida.

Statsminister Mari Kiviniemi, Centern tycker vill ha ett rättvist, redigt och fungerande asylsystem som kan garantera att människor som behöver internationellt skydd får hjälp. Enligt Kiviniemi måste asylsystemet utvecklas så att man minskar missbruket och antalet ogrundade ansökningar.
- Vi måste se över kostnadseffekterna av återföreningen av familjer samt eventuella attraktionsfaktorer i jämförelse med de övriga nordiska länderna och i fråga om EU-praxis, anser statsministern.

Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen tycker att debatten delvis har hamnat in på fel spår och Finland på längre sikt behöver arbetskraft. Finland borde dock ta ansvar för människor i behov av internationellt skydd.
-Det här är inte någon antingen-eller-fråga, tycker Katainen.

Anni Sinnemäki från De gröna påpekar att ingen människa borde ses endast som en utgiftspost. Att hjälpa människor som flyr krig eller förföljelse och som klassificerats som flyktingar av FN är enligt henne en skyldighet som Finland inte får smita från. Sinnemäki anser dock att inflyttare innebär också utmaningar.
- Språkinlärning är nyckeln till att snabbt bli hemmastadd, anser Sinnemäki.

Stefan WallinKultur- och jämställdhetsminister Stefan Wallin, SFP, lägger speciellt viktigt på insatser för att hjälpa flyktingar bli hemmastadda i Finland. Enligt honom har många flyktingar goda förutsättningar att anpassa sig till ett nytt land och delta i samhällsbyggandet till exempel genom sitt arbete.
- I grund och botten handlar det om att hjälpa människor i nöd, så det är helt acceptabelt att det bland flyktingarna finns människor som på grund av trauman, hög ålder eller handikapp inte blir s.k. produktiva medborgare, anser Wallin.

För socialdemokraterna har varje människa ett oeftergivligt människovärde och därför bör ingen ses endast som en utgiftspost. Enligt SDP kan en betydande del av de människor som har kommit till Finland med flyktingstatus finna arbete och därmed delta i samhällslivet.

Också Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki anser att människor är individer som inte kan värderas enligt avkastning och kostnader. Enligt Arhimäki är en sådan lösning inte ens möjligt på förhand.
- Det väsentliga är att alla erbjuds möjlighet att delta i samhället som fullvärdiga medlemmar, anser Arhimäki.

Kristdemokraternas Päivi Räsänen vill se en medmänsklig asylpolitik som möjliggör en öppen process som tryggar människors rättsskydd.
- Vi behöver arbetsdriven invandring. Vi accepterar inte diskriminering eller rasism i någon form, tycker Räsänen.

Också Sannfinländarnas Timo Soini ser inte kvotflyktingar som en grupp där man ska fundera över kostnadsfrågor. När det gäller andra invandrare tycker han dock att de ska ha sådana förutsättningar att anpassa sig till Finland som inte gör en utgiftspost för Finland.

Läs hela valfrågan på Röda korsets hemsida.

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Integration är nyckeln till lyckad kulturell mångfald

22/02/2011 by ifisk

De europeiska politikerna kritiserar starkt sina länders misslyckade integrationspolitik. Bra integration är nyckeln till lyckad kulturell mångfald, sade minister Thors när hon höll ett anförande på Etno Forum i Helsingfors.

Migrations- och Europaminister Astrid Thors tog ställning till den europeiska diskussionen om hur kulturell mångfald i ett samhälle kan lyckas när hon höll ett anförande på Etno Forum i Helsingfors. Enligt minister Thors är det i den moderna världen typiskt med mosaikartade identiteter: Det finns somaliska finländare och engelska finländare.
- Kulturell mångfald innebär att man lever efter landets lagar, att man har möjlighet att lära sig ett av nationalspråken, men också har möjlighet att upprätthålla sin egen kultur - och själv välja sin identitet, sade ministern.

Astrid ThorsEnligt minister Thors är situationen i Finland och t.ex. Tyskland mycket olika.
- I de länder där man nu kritiserar integrationen eller den kulturella mångfalden försökte man där någonsin integrera invandrarna? I Tyskland tänkte man inte ens på att gästarbetarna stannar i landet. Det är inte lätt att hitta bra integrationsmodeller, sade ministern.

Integration är en del av vår migrationspolitik och vi har särskilt satsat på den under denna regeringsperiod.
- Under denna valperiod har vi satsat mer på integration än någonsin tidigare. Kommunersättningarna har höjts, tiden för ersättning för kvotflyktingar blir längre och EU-medel har riktats på integration. Den nya lagen om främjande av integration har stadfästs. Tiden för förberedande undervisning har förlängts och en avsiktsförklaring med huvudstadsregionen har ingåtts. En ny typ av integrationsmodell skapas genom försöket Delaktig i Finland och kvaliteten på integrationsutbildningen blir bättre, sade ministern.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Hur förs debatten om invandringen?

22/02/2011 by ifisk

Utlänningsfientligheten håller sig till stora delar inom lagen, men där florerare den nog. Man använder täckmantel, diskuterar integreringsproblem och brottslighet, men samtidigt generaliserar man.

Finland har tagit emot invandrare eller gästarbetare genom tiderna, oftast i mindre skala. Finland behöver sina invandrare, men är invandrarna integrerade i vårt samhälle, frågar sig Ida Fellman? Utlänningsfientligheten i debatten håller sig till stora delar inom lagen, men där florerare den nog. Man använder täckmantel, diskuterar integreringsproblem och brottslighet, men samtidigt generaliserar man. Och så finns det ju de som säger rakt ut sina åsikter om invandrare.

Diskussionen omkring asyl- och immigrationsfrågorna har ökat framförallt under början av 2010. Åsikterna har delats och blivit mer tillspetsade. Men invandrare, flyktingar, gästarbetare och utlänningar har funnits med i Finlands historia länge.

Läs, hör och se mera om integrationen på Yle Arkivet

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Om att inte kunna stanna hemma

22/02/2011 by Mediaklipp

Alla människor bär på en historia. Ibland börjar jag fundera på det när jag möter folk på gatan. Vem är hon eller han och hur ser dennes liv u?

Oftast är människor på gatan bara förbipasserande människor. Men det vore säkert en bättre värld om alla stannade upp lite oftare för att påminna sig själv om att alla dessa människor är människor med känslor, minnen, framtidsdrömmar, sorger och glädje. Särskilt människor med annat ursprung får mig att undra hur de har hamnat i det här landet.

Invandrare är inte lika vanligt här som i Stockholm där jag är uppvuxen, så jag är liksom van med att det finns ganska blandat med folk från världens alla håll. Jag tror inte att man kan förstå allt flyktingar gått igenom. Det är så overkligt för oss och svårt att få grepp om, när det enda vi vet är ungefär det vi hör och ser på TV. Vi inser alltför sällan hur lång väg det har varit för många att ta sig till det här landet och hur stora risker som tagits. Vi tänker att det är människor som nu tyckte att saker gick lite fel till i hemlandet så de bestämde sig för att pröva lyckan här. Vi inser inte att det får många har varit ett val mellan att leva eller att dö.

Det är först när man träffar på livs levande människor som berättar sin historia som det slår en att det i alla länder inte är en självklarhet att leva i frihet. Min fina vän Sheyda som till min och hennes andra vänners glädje sist och slutligen hamnade i Mariehamn och Helsingfors började sitt liv i Iran och skriver lite om det i sin blogg. Där har hon också ett filmklipp som verkligen får en att fatta vad det handlar om.

Läs mera på bloggen SoufiRoxxx

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Men han är ju en neger!

21/02/2011 by Mediaklipp

Hon heter Bitte, är 35 och har bott åtta år i Stockholm, men rötterna är alltid i Österbotten. Hon frågar sig, varför det tycks fortfarande vara okej att använda n-ordet.

Det verkar, speciellt bland den lite äldre generationen, fortfarande vara okej att använda n-ordet. Och i lilla Österbotten har jag också stött på många som använder det, eftersom de” inte vet vad man annars ska kalla dem”. Och för att man kommer undan med det, när det inte finns så många invandrare. Jag har också reagerat när jag hört folk säga: ”Vem var den där n*gressen som satt där borta?” Helt utan tanke på att det skulle vara nåt fel med det.

Ja, tiderna förändras och om man tänker så (eller inte tänker alls) är det verkligen dags att tänka om! Förstår man inte att det är stötande? Efter att ha bott ett antal år i Sverige och speciellt i invandrartäta områden, där vi som var svenskar (eller såg ut som svenskar och pratade svenska) var en minoritet – jag skojar inte – skulle jag aldrig komma på tanken att vända n-ordet. Varken i manlig eller i kvinnlig form. Jag har många vänner som har afrikanskt ursprung eller annars är mörkare i hyn och jag tycker det är fullständigt respektlöst att kalla nån så. Min sambo hade en mycket bra liknelse och han sa en gång såhär: ”Att kalla nån för n-ordet är att spotta nån i ansiktet och sedan be om ursäkt för det.”

Precis så är det. I alla tider har människan varit så uppfinningsrik och påhittig. Vi hittar på en massa smeknamn för folk och fä, för saker vi gör. Ska det då vara så svårt att använda något annat än n-ordet? Tänk om vi skulle våga sluta använda hudfärgen och kalla folk för det de är:
mammor, pappor, barn, företagare, tränare, människor eller till och med vid namn om vi vet det. Vågar vi det?

Bloggen Bitte med bihang

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Österbottens Organisationssmedja fick kulturbidrag

21/02/2011 by Mediaklipp

Österbottens förbund har beviljat 5 000 euro i kulturbidrag till Finlands Flyktinghjälps projekt Österbottens Organisationssmedja.

Flyktinghjälpen har motsvarande organisationskedjor i huvudstadsregionen och Birkaland. De hjälper invandrare att grunda föreningar och ger råd om ekonomi, administration och om hur man söker stöd. Övriga finansiärer är Vasa stad, Kultur Österbotten och Penningautomatföreningen. Av Barbro Westerberg

Svenska Yle Svenska Yle / Österbotten

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Röstspärr förminskar vår demokrati

21/02/2011 by Daniel Tunér

Regeringen vill införa en röstspärr i riksdagsvalen på 3 procent och grundlagsutskottet vill sänka den till 2 procent. Men varför införa en röstspärr över huvud taget?

Skulle ett röstspärr ha funnits då partiet De gröna bildades skulle dess riksdagsinträde ha försenats med 8-12 år. Då skulle miljön inte på samma sätt lyfts upp i debatten med försenade åtgärder som följd. Därför är det ironiskt att justitieminister Tuija Brax (De gröna) är drivande i denna reform av vallagen. Men även Samlingspartiet och Centern lär ha intresse att minska medborgarnas påverkningsmöjligheter.

Jag anser det vara mycket beklagligt att regeringen vill förminska vår demokrati när man på andra håll i världen kämpar för att utöka den. Ska de väljare som vill stöda ett nytt parti se sina röster nonchaleras och kastas på sophögen? Då kan vi fort få ytterligare tiotusentals soffliggare. Varför rösta om ett parti inte har en rimlig chans? Under de senaste fyra åren har sex nya partier registrerat sig i partiregistret. Varför ska de motarbetas på detta sätt? Är de etablerade partierna rädda för konkurrens om rösterna?

Eftersom införande av en röstspärr måste godkännas av två på varandra efterföljande regeringar finns det endast en lösning: att väljarna och vänner av demokrati ser till att det blir en annan regering efter valet i april.

I riksdagsvalet 2007 röstade 54 894 finländare på något av de små partier som den gången inte fick någon representant invald. Ska dessa framöver lägga sig på soffan eftersom de upplever att deras parti inte har någon chans?

En röstspärr gagnar oss inte, visa det med röstsedeln för än så länge räknas den.

Daniel Tunér

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Invandrare i nya vindar

18/02/2011 by Mediaklipp

Den invandrarkritiska vinden uppmärksammas mycket och kritik kan vara konstruktiv och nyttig, oberoende vad man jobbar med. Men hur nyttig är kritiken för dem som ska jobba med integrationsfrågor.

Wille Rydman, ordförande för samlingspartiets unga mötte Kristina Stenman, migrationsdirektör vid inrikesministeriet under ledning av Rolf Granqvist.

Lyssna på debatten om invandring och intergration

Svenska Yle / Fördjupning

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Arbis startar finlandssvenskt invandrarprojekt

17/02/2011 by Mediaklipp

Helsingfors stads Arbetarinstitut eller Arbis, vill hjälpa invandrare med finlandssvensk anknytning. Till sin hjälp har de fått ett understöd på 120 000 euro för att förverkliga projektet "Delaktig i Finland".

- Vi vill hitta invandrare som till exempel är gifta med en finlandssvensk eller har släktingar i Sverige, och erbjuda dem hjälp för att kunna integreras på arbetsmarknaden, säger Arbis rektor Gunborg Gayer.

Hon påpekar ändå att det är viktigt att vara realistisk och även ge invandrarna baskunskaper i finska, eftersom man knappast klarar sig utan det språket i Helsingforsregionen idag. Av Sofia Ekblom

Lyssna: Så här säger Gunborg Gayer om programmet.

Läs mera på Svenska Yle / Huvudstadsregionen

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Delaktig i Finland

16/02/2011 by Tanja Ljungqvist

Med glädje har man fått konstatera att staden Raseborg kommer att satsa på sina invandrare genom projektet ”Delaktig i Finland”, som staten understöder. Jag hoppas att projektet lyckas och ger ett önskat resultat.

Tanja LjungqvistVår region är faktiskt en av de gynnsamma för invandrare, fördomar är inte så starka och människor börjar vänja sig med mångfalden. Lite påminner det mig om Österbotten som jag besökte i höstas just i det ärendet: integration. Jag var imponerad av hur Österbotten klarat sig i frågan.

Det jag också fått känna av är människornas inställning som är öppen och positiv. Jag tänkte för mig själv att österbottningarna måste ha gett chansen till att det lyckades från första början, frisinnigt. Västra Nyland är en region som redan i många år haft invandrare bland sina invånare.

De företagen som presenteras i artikeln ”Glöden att jobba” (VN 8.2), som sysselsätter invandrare och gör det på grund av mänskliga kvalifikationer, är det bara att lyfta på hatten för. Glatt överraskad blev jag att det finns flera av dem.

Det är viktigt att se människan bakom hudfärg och brytning. I alla kommuner är det tyvärr inte så ännu, det förekommer incidenter som pekar på fördomar och intolerans, fortfarande går många invandrare arbetslösa och pga det vill de flytta till stora städer i hopp om bättre arbetsmöjligheter, vilket inte alltid stämmer.

En kommentar ännu till projektet är att det innehåller utbildning för handledare som skall hjälpa invandrare. Det är en investering i framtiden som kommer att bringa mycket fler nyfinländare till regionen. Projektet är välkommet och jag hoppas att det organiseras på bästa sätt och tjänar sitt syfte.

Att ha invandrare som sina grannar, arbetskamrater och förhoppningsvis som vänner kan ge mycket, och i gengäld behövs bara vilja och intresse.

Tanja Ljungqvist

Publicerad 12.02.2011 i tidningen Västra Nyland

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Integration och mångfald olika saker

14/02/2011 by Mediaklipp

Bra integration är nyckel till lyckad kulturell mångfald, säger mingrations- och Europaminister Astrid Thors ( Sfp). De europeiska politikerna kritiserar sina länders misslyckade integrationspolitik, inte kulturell mångfald i sig.

Kulturell mångfald är att leva efter landets lagar och att man har möjlighet att lära sig ett av nationalspråken men också har möjlighet att upprätthålla sin egen kultur och själv välja sin identitet, sade Thors i ett anförande på Etno Forum i Helsingfors.

I den moderna världen finns det mosaikartade identiteter. Det finns somaliska finländare och engelska finländare. Situationen i Finland och till exempel Tyskland är mycket olika, sade Thors.
- Försökte man i de länder där man nu kritiserar integrationen någonsin integrera invandrarna, frågar sig Thors. I Tyskland tänkte man inte ens på att gästarbetarna stannar i landet, tror hon.

Läs mera på Svenska Yle / Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Rydman: Invandrarna bör bli finländare

14/02/2011 by Mediaklipp

Finland borde inte med skattemedel upprätthålla invandrarnas ursprungliga kultur utan satsa på att invandrarna anpassas till det finska samhället, säger Samlingspartiets unga i ett pressmeddelande.

Ledarna i de största länderna i Europa är eniga om att det är skadligt att stäva efter mångkultur, både för mottagarlandet och för invandrarna själva. Det har Angela Merkel i Tyskland, David Cameron i Storbritannien och Frankrikes Nicolas Sarkozy medgett. Varför blundar Finland fortfarande för det här, frågar sig ordförande Wille Rydman.

Läs mera på Svenska Yle / Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Invandrare samlas i särskilda stadsdelar

14/02/2011 by Mediaklipp

I de stora städerna finns redan flera stadsdelar där andelen personer med invandrarbakgrund ökat klart samtidigt som andelen förblivit låg i andra bostadsområden, trots att invandringen ökat.
- Boendesegrationen är i internationell jämförelse fortfarande måttlig i Finland, men utvecklingen på 20 år har framskridit så att skillnaderna mellan olika bostadsområden har förstärkts, säger Vilkama som skriver sin doktorsavhandling om saken. Hon talade på ett forum för etniska relationer i Helsingfors på måndagen.

Enligt Vilkama märks utvecklingen klarast i Åbo och huvudstadsregionen. I Åbo finns det 3-4 förstäder där andelen invånare med främmande modersmål ligger klart över stadens medeltal. I till exempel Kråkkärret är andelen nästan 40 procent. Vilkama tror att samma utveckling fortsätter. Fenomenet är vanligt överallt i världen. (FNB)

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Varför till riksdagen?

12/02/2011 by ifisk

Ahmed Hassan är född i Somalien i en somalisk familj och kom till Finland i början av 1990-talet som nioåring. Han växte upp i Helsingfors och har studerat förvaltning och ledarskap på universitet i London. För tillfället studerar han på Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Han har också ett stort idrottsintresse, framförallt fotboll ligger honom nära hjärtat. Men även att resa och se nya länder och kulturer är en viktig del av hans liv.

Ahmed Hassan- Jag har alltid vetat vad jag vill bli, politiker, seriös ambitiös med tydliga resultatmål på agendan. För att kunna uppnå mina mål vill jag arbeta för en fungerande mångkultur, där individens frihet samt socialliberala rättigheter och skyldigheter lyfts fram.

Ahmed vill arbeta för ett Finland som tillvaratar den potential och kunskap som människor med utländsk bakgrund har, det vill säga en bättre och mer inkluderande integrationspolitik än idag. Enligt Ahmed borde samhället satsa mera på utbildnings- och arbetspolitik där alla har möjligheter att vara med. Finland ska vara möjligheternas land.

- Jag vill tillvara de möjligheter som samarbete över språk- och kulturgränserna ger. Men också de nationella gränserna. Finland ska vara en del av det internationella samarbetet.

Ahmed Hassan ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Helsingfors

Läs mera om Ahmed Hassan på hans hemsida.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Tvångsäktenskaps kedja fungerar

12/02/2011 by Mediaklipp

Det har uppkommit att flere unga flickor har skickats till hemlandet för att ingå tvångsäktenskap. Men tvångsäktenskaps kedja fungerar även åt andra hållet.

Minoritetsombudsmannen har inte tagit tag i denna sak med den kraft som det skulle behövas utan i stället koncentrerat sig på att minska på Finländarnas uttryckningsfrihet. Man kan därför frågesätta om Minoritetsombudsmannen sköter sin uppgift så som det är stadgad. Minoritetsombudsmannen är en myndighet vars grundläggande uppgift är att främja etniska minoriteters och utlänningars ställning, likabehandling och rättsskydd. Då vi kommer till rättsskydd är det klart att tvångsäktenskap är av den typen av tvång som bör vidas åtgärder emot. Det är moraliskt fel att vi låter sådana här saker ske i vårt land och tyst godkänner dem genom att inte ta tag i saken med den kraft som det skulle kräva.

Problemet kunde lösas genom att inga äktenskap bundna i något annat land skulle vara bindande då det gäller invandrare som kommit som flyktingar till Finland, detta skulle gälla de som reser från Finland för att gifta sig. Tyvärr är lagen för tillfället sådan att tvångsäktenskap inte är olagliga i Finland. Tvångsäktenskaps kedja fungerar även åt andra hållet. Man söker sig in till Finland via äktenskap. Mikael Korkman

Läs mera på HBL:s blogg

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lönsamt arbete går före medborgarlön

10/02/2011 by ifisk

I Slaget efter tolv från den 7 februari diskuterade De nyas råd medborgarlön. Gerd Peter Löcke (Tyskland), Richard Owusu (Ghana), Luca Maurizi (Italien) och Ilya Spiegel (Ryssland) under Johan Anderssons (Sveriges) ledning.

Den moderna diskussionen om medborgarlön i Sverige och Europa startade på 1970-talet, men idén är egentligen mycket äldre än så. Förutom i Europa diskuteras medborgarlön även i Nordamerika, Latinamerika och Sydafrika. I princip ska medborgarlönen trygga människans grundinkomst genom att man slår ihop de redan existerande bidragssystemen.

De nyas rådDe nyas råd var snabbt överens om att dagens bidragssystem är många gånger väldigt byråkratiskt och krångligt. Men rådet ville ändå inte ersätta stöd och bidrag med en medborgarlön, som barnbidrag, till alla. Visst vill de flesta jobba och leva utan stöd, men om de nämnda 440 euro skulle betalas ut utan villkor så kan systemet lätt skapa en viss subkultur. Arbetet är inte nödvändigtvist lockande och arbetsmarknaden kan lättare få billig arbetskraft som Tysklands stödsystem med 400 euro-jobbet visar.

Rådet värnade om en välfärd som tar hänsyn till behovet av trygga individuella lösningar där möjligast många kan ta ansvar för sig själv och andra. Välfärden kan endast skapas genom ett system som gör arbete lönsamt och genom samspel mellan den offentliga sektorn, näringslivet och tredje sektorn.

IFISK:s ordförande Gerd-Peter Löcke föreslog i sin resumé att medborgarlönen snarare skulle användas som personligt inkomststöd för de medborgare med låga inkomster som starkt engagerar sig inom den tredje sektorn.

Lyssna till De nyas råd - ett direktsänt debattforum på Radio Vega.Publicerad i3 Nyheter (RSS)

SOS-kriscentret - Främjande av mental hälsa i krissituationer

10/02/2011 by ifisk

SOS-centret i Helsingfors ge all krishjälp och rehabilitering, som syftar till att främja människors förmåga att klara sig och till att förebygga marginalisering i samhället och mentala problem. Bland annat koordinerar SOS-kriscentret stöd för brottsoffer i södra Finland och erbjuder krishjälp även för invandrare och deras familjer, vid behov via tolk på klientens modersmål. Centret erbjuder också stöd för att förebygga självmord.

I verksamheten ingår psykosocial förstahjälp i nödfall, genom kristelefon mottagning av klienter för kortvarig rådgivning. Den nationella kristelefonen tar årligen emot över 60 000 samtal. SOS-kriscentret organiserar också rehabiliteringskurser för dem som har gått igenom svåra livskriser.

SOS-kriscentrets kontaktuppgifter

Publicerad i8 Samhälle (RSS)

Raseborg vill integrera invandrare

07/02/2011 by Mediaklipp

Raseborg deltar när Finland ska lära sig att göra ett bättre jobb. Nya finländare ska kunna bli delaktiga i samhället bättre och snabbare än hittills.

Det här ska ske genom ett nytt stort integrationsprojekt som heter "Delaktig i Finland". Raseborg får 275 000 euro i understöd av staten för projektet. Ett av projektets mål är att snabbare få invandrare ut i arbetslivet. Raseborg deltar som ett av tio pilotområden i Finland. Målet är att skapa en helt ny modell för integration i Finland.

Invandrarna i Raseborg upplever att de oftast enbart får invandrarrelaterade arbeten så som tolk eller stödperson.

"Delaktig i Finland" pågår till slutet av 2013 och det finansieras av tre ministerier, Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, samt av Kommunförbundet, Suomen kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

Lyssna: Anställer företagare invandrare?

Svenska YleSvenska Yle

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Språk, vård och integration

07/02/2011 by ifisk

På sin blogg funderar Christel Liljeström över den goda sjukvård som finns i Finland, vilka utmaningar den står inför och hur en trygg och säker vård ska garanteras i framtiden.

Christel Liljeström ”På sjukhuset finns nyfinländare som arbetar med allt från att hämta blomstervaser till avdelningsläkare. Kulturer möts då patienten är som svagast. Kanske det är bra. Kanske det är just då som människan är som svagast man tar emot hjälp utan att ifrågasätta onödigheter eller låta sina fördomar styra. Detta minskar dock inte behovet av att patienten får sin vård på sitt modersmål. Må sedan modersmålet vara finska eller svenska. Vi vet att vårt samhälle kommer att vara beroende av utländsk arbetskraft i framtiden. Därför skall vi nu bygga upp strukturer som möjliggör att de såväl integreras i samhället som att språkinlärningen underlättas.”

”Integration baserar sig ofta på språk. Om man inte kan umgås i vardagen med sina medmänniskor kan man knappast heller känna sig som en del av samhället. För de finskspråkiga är detta en ny situation. De har sällan (om inte aldrig) råkat ut för att de inte i Finland blir bemötta på finska. Att sedan i vårdsituation möta en vårdare som talar engelska (och ve och fasa: i detta fall svenska!) får deras verklighetssyn att vackla. För oss finlandssvenskar gäller det att möjliggöra språkintegration också på svenska. Det kommer att vara grunden för en fortsatt vård på vårt modersmål.” Christel Liljeström

Läs mera på Christel Liljeströms blogg

.

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Religion ett hinder för integration?

04/02/2011 by Mediaklipp

Hur har muslimerna integrerats i det finländska samhället? Hur upplever de själva sin situation i Finland? Vilka utmaningar står de inför och vilka utmaningar står det finländska samhället inför i och med det ökade antalet muslimer idag?

Dessa frågor dryftades då politiker, representanter för myndigheter och muslimska organisationer samlades på ett muslimseminarium i onsdags. Seminariet, som organiserades av kultur- och religionsforumet Fokus, Visiofoorumi, samt riksdagens människorättsgrupp, var en del av den av FN utsedda veckan för interreligiös harmoni (World Interfaith Harmony Week), som firas för första gången i år.

Problemet som lyftes fram både av representanter för myndigheter och muslimerna själva är dock att det inte finns en utnämnd talesman som representerar muslimerna som helhet i Finland. Detta beror delvis på att mångfalden bland muslimerna i Finland är stor.
- Vanliga muslimer kan nödvändigtvis inte skilja åt vad som är religion och vad som är kultur. De talar i islams namn, då det egentligen kan vara frågan om en kulturell sed eller norm, konstaterade imamen Walid Hammoud.

Läs hela artikeln på Arbetarbladets hemsida.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Luckans integrationstjänster fortsätter

04/02/2011 by Karl Norrbom

Tack vare SFP ministrarna Stefan Wallins och Astrid Thors samt statssekreterare Marcus Rantalas arbete för att främja integrationstjänster för invandrare har Luckan i huvudstadsregionen den 3 februari fått det glada beskedet att föreningen kommer att erhålla verksamhetsunderstöd från RAY. Medlen går till upprätthållandet av en låg-tröskel mötesplats med information- och rådgivningstjänst för invandrare. Verksamheten är till för att förebygga marginalisering, befrämja hälsa och välmående genom att stöda individen utgående från dennes individuella behov samt hitta rätt i det finländska samhället med särskild tyngdpunkt på det finlandssvenska.

Luckan erhöll information om det negativa avslaget i december 2010 från RAY, men genom statsrådets behandling har nu beslutet ändrats.

.

.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

De nyas råd 2011

01/02/2011 by Gerd-Peter Löcke

Nu har Johan Andersson tagit över som värd för rådet. Den första diskussionen den 24 januari handlade om bortklemade finländare. Susan Haraldson, Ilya Spiegel och Richard Owusu gav sin syn på Finlands bidrag och välfärdstjänster samtidigt som de berättade hur samhället tar hand om medborgarna i deras hemländer USA, Ryssland och Ghana.

Utöver Susan och Richard har rådet fått även Simona Savin-Gardberg och Modou Sidibeh som nya medlemmar. Ungdomsledaren Modou Sidibeh kommer ursprungligen från Gambia, är i dag svensk medborgare och bosatt i Finland. Socionomen Simona Savin-Gardberg är hemma från Rumänien och har jobbat bland annat med romarna i Helsingfors.

Under vårens lopp ska rådet diskuterabland annat terrorismens tidevarv, Ryssland som den gigantiska grannen i öster samt jämställdhet vs jämlikhet i samband med den internationella kvinnodagen. Inför valet ska vi ha en demokratidiskussion och efter valet analyserar vi valresultatet och drar slutsatser för vad det kan innebära för invandringen. De nyas råd avslutar säsongen den 13 juni med en framtidsdiskussion.


De nyas råd sänds den 7 och 21 februari, 7 och 21 mars, 4 och 18 april, 2, 16 och 30 maj samt den 13 juni.
Frågeställningarna och rubrikerna för programmen kommer att utvecklas och finslipas under vårens lopp. Men det löner sig i alla fall att håller sig ajour med vad som händer i blattedammen.

.

”De Nyas råd” ingår i programmet Slaget efter tolv, Svenskfinlands dagliga slagfält - ett direktsänt debattforum.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Skolsvenska eller inte?

01/02/2011 by Emina Arnautovic

Emina Arnautovic På sin blogg berättar Emina Arnautovic varför det svenska språket har någonting att göra med den inställningen som råder i dagens samhälle gentemot svenskspråkiga finländare. Individuallitet som präglar vårt samhälle präglar också vår syn på varandra. Stor betyder mäktig, stark och effektiv. Är du liten räknas du som obefintlig. Att svenskspråkiga räknas som "bättre folk" har mycket att göra med den negativa inställningen som finns. Varför är det så?

Läs mera på Eminas blogg

.

.

.

Publicerad i6 Blattebloggar (RSS)