" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv augusti 2010

Bygg inte onödiga murar

29/08/2010 by Gerd-Peter Löcke

Lena Wenman är teckenspråkig eller döv, om vi noggrant vill definiera funktionshindret. Somliga talar även om handikapp. Hennes situation är i alla fall ofta den samma som invandrarna befinner sig i. Det är lätt att man snubblar redan vid start och bygger onödiga begreppsliga murar. Varken teckenspråkig eller invandrare är perfekt till hundra procent. Eller är du funktionshindrad om du faller och bryter benet?

Det är inte benämningen som är det viktiga, tycker Lena. Därför föredrar hon att kalla sig teckenspråkig. För henne är teckenspråket helt enkelt ett sätt att kommunicera. För en invandrare kan det vara tyska eller suahili. Och alla flyktingar kan inte ens läsa eller skriva.

Hör du till dem som inte hör eller förstår, kan till exempel sociala situationer, där flera pratar, vara en utmaning. Redan lite uppmärksamhet och hänsyn från omgivningen kan underlätta tillvaron för de ovan nämnda.

- Det lättare att komma med i gruppen om någon ids bry sig om att det till exempel är tillräckligt ljust, att det inte är för mycket oljud, att det finns papper och penna... Det är nog lättare för alla parter om man är mer medveten om olika specialbehov. Då blir inte murarna så höga.

Lena jobbar sedan sju år tillbaka som projektkoordinator på föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga. Hon tycker att attityderna har blivit bättre, särskilt bland unga. Och att det är positivt att olika slags människor syns allt mer i medierna. Men murarna finns fortfarande där. Speciellt de som avgränsar arbetslivet kan vara särskilt höga.

Också Lena har stött på problemet med att vara jämbördig med andra i arbetslivet. Själv har hon studerat ekonomi och marknadsföring vid universitetet och tidigare jobbat en del med information och haft eget företag.

Mycket har gjorts för att underlätta invandrarnas integrering i samhället. Nu hoppas hon att handikapperspektivet i det nya handikappolitiska programmet tas med i all förvaltning och allt beslutsfattande.

Det handlar om likvärdighet och icke-diskriminering. I alla sammanhang. Principerna ska gälla alla: invandrare, flyktingar och teckenspråkiga. Men hur de ska förverkligas rent konkret återstår ännu att se. Därför är det viktigt att IFISK, finlandssvenska teckenspråkiga rf samt dylika organisationerna också själva är aktiva i uppföljningen.

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Kommunmarknaden 15-16.9.2010 i Helsingfors

29/08/2010 by ifisk

Kommunernas hus Sakkunniga, beslutsfattare, organisationsfolk och företagare från kommunsektorn Kommunernas hus, Andra linjen 14, i år för 17 gången. Omkring 240 seminarier och informationsinslag hålls och över 170 utställare medverkar.

Den långsamma ekonomiska återhämtningen märks också på Kommunmarknaden, förnyelsen av kommunstrukturen och servicen fortsätter. Kommunledning och demokratins tillstånd är också aktuella teman. Experter ger sin syn på såväl integrationen av invandrare som de nya vindarna som blåser inom informationen. Programmet finns i sin helhet på www.kuntamarkkinat.fi/sv > Program.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 23 – 29 augusti 2010

29/08/2010 by ifisk

Salminen försvarar islam
Islam är i dag utsatt för nästan en förtalskampanj och då är det viktigt att understryka vilka enorma värden muslimerna representerar i ett längre historiskt perspektiv.
Dessa invandrare är inte är blottade på allt utan har verkligen någonting att ge, någonting djupare, säger Johannes Salminen som nyligen har gett ut boken Islams två ansikten.
Mycket av vår kultur kom via muslimerna som i sin tur förmedlade det antika arvet från sin expansiva period så den europeiska kulturen skulle vara mycket fattigare utan den insatsen från islamskt håll, säger Salminen.
Muslimerna gör inte mycket för att påminna oss om att de inte är nån tillfällig modern företeelse, utan att de bär med sig ett arv som är avundsvärt och kunde ge också oss.
Det är en olycklig profil av terrorism som islam har talibanerna att tacka för men det är också ett slags historisk tillfällighet. Islam har blodiga gränser, det finns ett inslag av våld i islam också men terrorismen en modern avvikelse, kan man säga. den finns inte på djupet i islam.
Det finns ju på finskt håll många försök leva sig in i hur det är att vara muslim, islam har hos oss en ny sorts närvaro, liksom i hela Europa, man ska inte bli förvånad om moskéer reser sig vid sidan av kyrkorna också hos oss.
Nånting måste ju göras om man ska klara närvaron av muslimer och invandrare, eftersom vi har invandrarna här, och de ökar. Så vi måste helt enkelt lära oss acceptera dem på deras egna villkor.
Lyssna: Hör Bengt Östlings intervju med Johannes Salminen!
Publicerd 27/08/2010 Svenska Yle /Kultur

Värre om stora nynnar med än om liten gapar
Att ett katastrofscenario väntas i höst är inte en ovanlig tankegång, som också förts fram i den åländska diskussionen. Det som Sverigedemokraterna i teorin har möjlighet att ställa till med är i och för sig ett svårt parlamentariskt läge. De kan bli vågmästare. Då är det inte omöjligt att de kan få något att säga till om, hos dem som sitter vid makten.
Någon katastrof är svår att se vid horisonten. Den viktigaste orsaken är att Sverigedemokraterna - än så länge - är ensamma med sitt budskap. . De har ännu inte på någon enda punkt lyckats få med sig något av de etablerade partierna.
Betydligt allvarligare är då det som just nu händer i Finland och det som redan hänt i Danmark. Där är det inte längre ensamma, marginaliserade rörelser som för fram ett budskap om vi mot dom. Där har de breda partierna tvärtom vandrat i samma riktning, och det är en avgörande skillnad.
Den finländska händelseutvecklingen är mindre känd, men håller som bäst på att ta en riktning som få hade kunnat ana för ett år sedan. Senast att hoppa på det sannfinländska tåget var något otippat Socialdemokraterna. Landet är nu fullt, och invandrarna tar våra jobb. Glömd är den solidariska och internationella själen. Centern och vissa ben av Samlingspartiet har tidigare luftat samma åsikter. Det är något som är ett skifte och något som också kan få vissa följder för Åland.
Att sverigedemokraterna fått så stor uppmärksamhet har att göra med att det är kittlande att också Sverige nu har ett populistiskt parti, på tröskeln till riksdagen. Då år det angeläget att diskutera vad som händer i länder där också de statsbärande partierna börjar slå mynt av rädslan för "det främmande". Ett sådant land råkar Åland höra till.
Publicerad 26/8/2010 Ålandstidningen Niklas Lampi

Folkhögskolor stärker samarbete kring invandrare
Folkhögskolföreningen inleder ett projekt som syftar till att bygga upp ett nätverk för invandrarundervisningen (KAMOMILLA - "kansalaisopistojen maahanmuuttajaopetuksen verkosto").
Syftet är att stärka samarbetet mellan lärarna och att sprida kunskap om praxis i språk- och integrationsundervisning. Inom projektet ska man också upprätta ett virtuellt lärarrum.
Det tycks vara svårt att jämföra kommunala och andra löner. Det är problematiskt att utreda löneskillnaderna mellan olika sektorer. Den gällande utredningen bygger på lönestrukturstatistik efter den internationella yrkesklassificeringen ISCO.
I den nya utredningen saknas ämneslärare i grundskolan, gymnasielärare och lärare inom yrkesutbildningen. Orsaken är att det inte finns jämförbara yrkeskategorier inom övriga arbetsmarknadssektorer.
Publicerad 26/8/2010 Läraren/FSL/C-E Rusk

Invandrare och flyktingar tema på bokmässan
Invandrare och flyktingar är några av temana på Helsingfors bokmässa i höst. De här aktuella diskussionsämnena syns också på ett mångsidigt sätt i årets facklitteratur och romaner. Några nya finska romaner bygger på temat invandrare och det har börjat uppstå en invandrarlitteratur i Finland. Till exempel debutförfattaren Alexandra Salmela är född i Bratislava. Hennes roman tar läsaren från Prag till en finsk landsort. 
Ämnena kommer även upp i många diskussioner under bokmässan. Rubrikerna kommer till exempel att vara Fönstren öppna till Europa, dörren stängd till Finland samt Den beslöjade kvinnan – fri eller nedtryckt. Debattörer är bland annat författaren Sofi Oksanen, politikern Jussi Halla-aho, årets flyktingkvinna Fatbardhe Hetemaj och Marockos ambassadör i Finland Mina Tounsi.
Publicerad 25/8/2010 Åbo Underrättelser (FNB)

Språket hinder för invandrare
Invandring är ett nytt fenomen i vårt samhälle. Det säger Camilla Nordberg, redaktör för boken Vieraita Työssä, som handlar om invandrarnas upplevelser av arbetslivet i Finland.
-Problemet är inte att invandrare kommer till Finland, utan problemet ligger i hur de integreras, säger Camilla Nordberg.
Thuy Luu Le kom till Närpes i början av 90-talet och säger att språket var det största hindret för att få ett jobb i staden. I dag är Thuy utbildad närvårdare och jobbar på serviceboendet Bostället.
-Det har inte alltid varit lätt att hitta jobb, men nu har jag ett som jag trivs med, säger Thuy.
Publicerad 24/08/2010 Syd-Österbotten / Johanna Wester

Webbtjänsten Sacrista betjänar anställda i kyrkan
Sacrista, kyrkans centralförvaltnings nya webbtjänst, öppnades på tisdag (24.8) på webbadressen sacrista.evl.fi. Tjänsten upprätthålls av kyrkostyrelsen. En motsvarande tjänst på finska, Sakasti (sakasti.evl.fi), öppnades i slutet av april. Den engelskspråkiga delen av evl.fi betjänar invandrare och kyrkans samarbetspartners utomlands.
Tanken är att Sacrista ska bli en viktig kanal för kyrkans interna kommunikation. I Sacrista finns information om kyrkans verksamhet, ekonomi, förvaltning, beslutsfattande och projekt. Webbtjänsten stöder interaktion. Den erbjuder nyheter, material som stöder anställda, information om gemensamma spelregler, beslutsfattande och god praxis. KT
Publicerad 24/8/2010 Kyrkpressen

Gym förbjöd bönestunder för muslimer
Ett gym för kvinnor i Esbo centrum har förbjudit bönestunder och måltider i sina lokaler.
Salens ägare P.-C. Nordensved beslöt sig för ett förbud efter att ha fått klagomål om bönestunderna i flera år. Han anser inte att omklädningsrummet är rätt plats för bönestunder. Kvinnorna har enligt honom kommit till salen för att be också då de inte kommit för att träna. Det är delvis samma människor som har haft bönestunder som ätit måltider. Därför förbjöds måltiderna, eftersom många gjort heldagsutflykter till gymmet och ätit i omklädningsrummet.
Publicerad 23/08/2010 HBL / FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Publicistförbundets Hangöseminarium 2010

28/08/2010 by ifisk


zoom
År efter förvandlades Villa Tellinas terrass till en mötespunkt för finlandsvenska journalister och publicister. Förbundet har i år velat pröva på att arrangera publicistseminariet på sensommaren den 20-21 augusti.

Mitt i det idylliska havslandskapet fanns även Elena Hellberg-Hirn och Gerd-Peter Löcke. Årets debatter hölls kring sociala medier: Hur klarar jag utmaningen från dem, hur använder jag dem effektivt och hur gjorde Obama?
Bland årets föreläsare och debattörer fanns bland annat Kinga Sandén, prisbelönad utrikesreporter från Sydsvenska Dagbladet, Petter Sandelin, producent på Radio Extrem samt Ulla-Maj Wideroos som enda representant från riksdagen.

Efter föreläsningar var debatterandet ingalunda slut. Gästerna satt och debatterade ännu sent på kvällen kring middagsbordet på Hangö segelförening i östra hamnen. Efter seminariets avslutning hade gästerna möjlighet att bekanta sig med Mira Hautamäkis konstutställning i villas vind samt njuta av den härliga utsikten från tornet.

Publicistförbundet är en förening som alla journalister, publicister och ämnesstuderande kan gå med i. Flera ifiskare har redan accepteras som medlem i förbundet.

Elenas och Gerd-Peters intryck från seminariet finns även dem i egna inlägg.
Uppdaterad: 28/08/2010 19:32

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Twitter och annat på Hangöseminariet

28/08/2010 by Elena Hellberg-Hirn

 Under ett par ännu solvarma dagar 20-21 augusti ordnade Hangö sommaruni i samarbete med Publicistförbundet ett Publiceringsetiskt (o hemska ord!) seminarium med kurs och debatt om sociala medier. Det gällde sådant som bloggar, facebook, twitter, youtube och wikipedia – välbekant för många som lärt sig navigera i informationshavet. Och (till skillnad från ”gammalmedier” typ tidningspressen och radio-tv) är dessa nya webbtjänster öppna för vem som helst att uttrycka sig och publicera vad som helst.

Deltagarna i seminariet, mest journalister och Yle-folk, förde engagerade diskussioner på terrassen med havsutsikt i pensionatet Tellinas kråkslott. Det gällde utmaningar och problem med pågående mediarevolution. Erfarenheten visar att kontaktbehovet är enormt, men att det är lätt att drunkna i osorterad införmation. Bara på YouTube laddas varje dag 15 000 speltimmar...

Hotbilder från de nya media gäller integritet och pålitlighet, och trots att dessa tjänster innebär en viss demokratisk utveckling, blir stora grupper ändå utestängda: åldringar, invandrare, arbetslösa och socialt utslagna människor. Nya medier skapar nya klyftor mellan dem som är ”inne” och dem som hamnar utanför.

Uppdaterad: 28/08/2010 19:33

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Om bekräftelseonani och trivselfascismen

28/08/2010 by Gerd-Peter Löcke

I mars gjorde Organisationskonferensen klart för oss att vi liksom många andra föreningar inte kan undvika de moderna nätmedierna. Publicistförbundets Hangöseminarium 2010 gav nu insikt hur median och politiken runt världen använder de sociala medierna.

De flesta amerikanska politikerna har två ansikten. Åtminstone vad som gäller Facebook-identiteter: en officiell för allmänheten och en privat för ”äkta” vänner. YLE- redaktören Pirjo Auvinen följde med valet i USA. För att komma in på olika tillställningar måste hon alltid lämna in sin mejladress. Du kommer helt enkelt väldigt snabbt åt människor genom e-mejl. I synnerhet Barack Obama hade stor framgång tack vare sina enorma mejlkontakter. Demokraterna hade hela 13,5 miljoner mejlkontakter. Webbkampanjen var massiv och väl genomtänkt. Det fanns t o m i-phone applikationer för att stöda Obama.

En finländsk politiker som fallit offer” för Facebook och bloggar är riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos. Enligt Wideroos har mycket ändrats i politikernas liv när bloggen kom till. Hennes egen blogg blev den mest lästa på bloggen.fi. Personligen fördrar hon idag Facebook. Median har den fördel att personer är med sitt eget namn. I Österbotten har dock personliga möten face-to-face större betydelse än de sociala medierna.

Lena Lindeborg från TV-nytt använder Facebook i jobbet dagligen. Enligt henne har journalisterna grovt missad hela Facebook-fennomenet. I synnerhet 50+ journalister informerar alldeles för lite om hur FB faktiskt fungerar. Mest skriver de om de negativa aspekterna såsom hotbilder, pedofiler eller rasister. Lindeborg vill göra slut på de tre myterna om FB-medlemmar som är mental inkontinens, bekräftelseonani och trivselfascismen. Det finns så många positiva exempel såsom ”Vi som talar svenska” och ”Service på svenska”.

Som producent på Radio Extrem representerar Petter Sandelin den yngre journalistgenerationen. För honom och hans målgrupp är sociala medier är ett måste.
- Man kan dra så mycket nytta av den sk. ”kollektiva kompetensen”. Det finns så många aktiva community-medlemmar som jobbar frivilligt med översättning och spridning av olika intervjuer.

Han hänvisade även till Google som gav 345 miljoner träffar för ”marketing” och 142 miljoner träffar för ”sociala medier marketing”. De sociala medierna utgör således redan en tredje del av hela webbmarketingen.

Jag är övertygad att ifisk inte bara hänger väl med vad som gäller de sociala medierna utan redan är en viktig länk i det finlandssvenska medialandskapet.


Publicerad i3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)

Mediaklipp 16-22 augusti 2010

22/08/2010 by ifisk

Främlingsfientliga favoritmyter
Debatten om rasism och främlingsfientlighet går het på alandstidningen.ax, efter förra lördagens ledare om de finländska Socialdemokraternas nya invandringspolitiska program. Slående är att samma tankefigurer återkommer gång på gång, när de främlingsfientliga rösterna ska "prata klarspråk" och "bidra med lite realism" om utlänningarna, invandrarna och flyktingarna. Här nedan en genomgång av de tre vanligaste myterna och varför de inte har så mycket med verkligheten att göra.
Myt 1: Sveriges invandringspolitik har bara lett till problem.
Det går säkert att hitta delar i invandringspolitiken som kunde fungera bättre, precis som i alla politikområden. Men på det stora hela är Sverige i dag ett utåtriktat och internationellt land, på ett sätt som Finland bara kan drömma om. När människor dras upp med rötterna från svåra och traumatiska konflikter uppstår ibland utmaningar. Det är ingen som förnekar det. Det är inte hemskt, det är bra.
Myt 2: Utlänningar betyder brottslighet. Före dem var det lugn och ro.
Det här påståendet är Sverigedemokraternas käpphäst inför höstens svenska riksdagsval. Ett invandrarland som Sverige har inte bara ett lägre antal mord, antalet har även minskat under de senaste femton åren. Invandrarfaktorn kan alltså skrivas bort på den här punkten. Hur det grova våldet i Finland ska förklaras är en stor och svår fråga, som inte minst blivit aktuell i samband med skolskjutningarna. Den kräver ansvarsfulla svar och har också diskuterats brett i Finland.
Myt 3: Invandrarna tar våra jobb. Landet är redan fullt.
Den här "Vi mot Dom"-logiken är kärnan i Finlands Socialdemokraters nya invandringsprogram. Skulle bara verkligheten vara så svartvit!
Stängda dörrar räddar sällan jobb, slutna portar skapar sällan nya arbetstillfällen. Det som däremot gör det är nya människor, nya företag och nya tankar. Det är inte minst finländska globala framgångar som Nokia bevis på. Det vet förstås också rutinerade finländska S-politiker. Men just nu är de lamslagna av Sannfinländare. Och socialdemokraterna har ingen statsman av Paavo Lipponens snitt som kan stå emot. Därför kunde de inte hålla sig från att återberätta den här välkända, men svagt underbyggda spökhistorien. Niklas Lampi
Publicerad 19/8/10 Ålandstidningen

Nu avgörs arbis framtid
I morgon ska undervisningsnämnden slutligen ta ställning till Åbo stads skoldirektör Timo Jalonens förslag till reform av medborgarinstituten i Åbo. En paragraf i Jalonens förslag handlar om det ökade kravet från statligt håll på att medborgarinstituten ska erbjuda undervisning också för invandrare. Enligt förslaget erbjuder svenska arbis i Åbo alldeles för lite sådana timmar, vilket skulle tala för en sammanslagning av instituten.
Kjell Wennström, ordförande för SFP i Åbo, som sitter i basservicenämnden, upprörs av anklagelserna.
– Social- och hälsovårdsnämnden beställer språkkurser för invandrare och när offertbegäran för sådana kurser görs har det aldrig varit tal om att ordna kurser på svenska, eftersom invandrare uppmanas välja finska som hemspråk. I år finns det kurser i svenska för invandrare på arbis program.
Skoldirektör Timo Jalonen ville inte kommentera sitt förslag i går. Jenny Wikström
Publicerad: 17/08/10 Åbo Underrättelser

SDP står ostadigt på två ben
Socialdemokraternas rapport om invandring ger fortsättningsvis en diffus bild. Men Sannfinländarnas teser är ett helt oskrivet kapitel.
En viktig fråga är om SDP och andra får skrämselhicka och väljer att tackla också den utmaningen genom att justera sin politik mot Sannfinländarnas, såsom partiet gjort i invandrarfrågan. Nu finns det invandrarpolitiska programmet med preciserade argument och motiveringar i tryckt form.
I rapporten Rättvis och behärskad invandringspolitik finns mycket av den traditionella socialdemokrati och internationella solidaritet som många saknade i Heinäluomas och Urpilainens omdebatterade uttalanden i våras. Här betonas ansvaret för det humanitära, behovet av resurser för att integrera invandrare, vikten av att inte diskriminera och de positiva möjligheter som invandringen för med sig. Men när det kommer till konkreta siffror och lagar är andan en annan.
Enligt SDP är beredskapen att ta emot flyktingar en del av den internationella solidaritet som ingår i den finländska kulturen - men i samma andetag sägs det att antalet kvotflyktingar bör bibehållas på 750 per år.
Intrycket av programmet är fortfarande att partiet inte riktigt vet vilket ben det ska stå på. Marit af Björkesten
Publicerad: 17/08/10 HBL ledare

Högstadiet i Petalax fick invandrargrupp
Eleverna i Petalax högstadie kommer att ha två hållpunkter i skolan. Just nu hör sju elever dit.De har vanliga hemklasser, men största delen av deras undervisning sker i invandrargruppen.
Lärarna i Petalax kommer att samarbeta med sina kolleger vid högstadiet i Vörå, där en liknande grupp startar i höst. Liselott Forsman, forskare vid Åbo Akademi, har lovat bistå båda skolorna med goda råd om hur man undervisar elever med annat modersmål än svenska. Kerstin Nordman
Publicerad 16/08/10 Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Livskvaliteten i Finland fjärde bäst i världen.

21/08/2010 by ifisk

Newsweek har jämfört 100 länder på basis av ekonomisk dynamik, politisk omgivning, utbildning, hälsa och livskvalitet. Rankingen har gjorts under flera månader med hjälp av en expertpanel som diskuterade frågan "Vilket land kan i dag erbjuda de stabilaste levnadsvillkoren?".

Bland alla länder rankas livskvaliteten i Finland som fjärde bäst. Finland fick toppbetyg för utbildningen. Det politiska klimatet blev femte bäst och ekonomin åttonde bäst. Endast den finländska hälsan fick nöja sig med en 17:e plats. Men den räckte för en topplacering. Sverige ligger på tredje plats och Norge på fjärde. Sämst placering fick Burkina Faso.

Läs mer på Newsweeks hemsida och se grafiken över Finlands poäng.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

En finsk flykting inser sina misstag

21/08/2010 by ifisk

Min existens har tack vare Newsweek sakta men säkert förvandlats till ett helvete. För att hälla salt i såren, fick Iltalehti för sig att man kan kyssa det kollektiva egot i röven genom att ifrågasätta resultatet. Det må vara gamla nyheter som uppmärksammas endast i Finland, men de förföljer en som ett dåligt samvete för stölder i barndomen. I sorgen över att ha valt att bo i ett sämre land straffar jag mig själv med melodier av Vesa-Matti Loiri. Johns blogg

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Budgetmanglingen besvikelse för Kommunförbundet

21/08/2010 by ifisk

 Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att inte stärka kommunernas inkomster. Detta är en besvikelse och ökar trycket på höjda skatter i kommunerna, säger Kommunförbundets verkställande direktör Timo Kietäväinen. Regeringens budgetproposition stramar åt den kommunala ekonomin i någon mån.

Staten utökar kommunernas uppgifter en aning. Tillräckliga anslag har inte beviljats för att åtgärda arbetslösheten, inte heller för kollektivtrafik och integrering av invandrare. FNB

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 9-15 augusti 2010

15/08/2010 by ifisk

Fegandets politik
Det här sveket är gigantiskt. Det blir ingen lagändring som möjliggör humanare tolkning i fall som Falayed och Antonova. Fegandet kan få stora konsekvenser för invandringspolitiken.
Två fall, den egyptiska farmodern och den ryska mormodern, piskade i mars upp en opinion för att de ska få stanna – trots att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) hade slagit fast att allt går rätt till. Republikens president röt till, statsministern lovade snabb lagändring.
Ännu i maj säger sju gruppordförande av åtta i riksdagen att de är för en lagändring – bland dem SDP:s Eero Heinäluoma. I augusti backar Samlingspartiet och SDP backar via ett frontalangrepp på minister Astrid Thors. Centern backar via ordföranden för riksdagens förvaltningsutskott Antti Rantakangas.
Vad har hänt? Finland befarar en åldringsinvasion. Lagen säger att en person utanför kärnfamiljen kan återförenas med sin familj om det råder ett ”totalt beroende” mellan dem.
Sakligt sett är en lagändring inte nödvändig. Samma migrationsverk som tolkade den gamla lagen skulle tolka den nya. Vill den politiska nivån finjustera migrationsverkets tolkningspolicy kan man göra det per exaktare direktiv.
Problemet ligger i en politisk nervositet på gränsen till hysteri inför aprilvalet 2011 där Sannfinnländarna via hejdlös populism kan komma att påverka maktpartierna i för dem viktiga marginaler. Valutgången kan avgöras på basis av vad som står efter decimalkommat.
Finland svor våren 2010 högtidligt och närapå unisont i humanismens namn. Det som skulle bli en politisk manifestation bidde en tumme ner för det humanitära.
En mörk sommar för finländsk politik. Och allt tyder på att det bara är början på fegandets politik. Av Torbjörn Kevin
Publicerad 14 /08/10 Åbo Underrättelser

En främlingsfientlig klassiker
Inget trick är längre för billigt, för att komma lite närmare regeringsvärmen. "Då vi nu i Finland har hög arbetslöshet finns det inte orsak att ytterligare locka hit människor från andra länder."
Orden är Maarit Feldt-Rantas, riksdagsledamot för Finlands Socialdemokrater. Arbetskraftsinvandringen ska begränsas och övervakningen ska skärpas, allt paketerat i en retorik om att "våra egna måste gå före utlänningarna".
Socialdemokraterna lägger beslag på en klassiker i dessa grumliga sammanhang. Invandrarna bara kommer hit och stjäl våra jobb! Det är en logik som populistiska rörelser runt Europa torgfört i många år.
Nya människor och nya influenser gör att den samlade ekonomin växer. Nya arbetsplatser uppstår, nya företag tillkommer och nya kontakter möjliggör nya affärer. Det kommer alltid att finnas en arbetslöshet. Den kommer inte att försvinna för att dörren utåt stängs.
Det är underförstått ”utlänningar” som är problemet, inte finanskrisen, inte nedskärningarna i välfärden, inte arbetslösheten. Bara dörren mot den hotfulla omvärlden stängs lite mer ska det nog ordna sig.
Det är ett sällsamt spektakel. Av Niklas Lampi
Publicerad 13/8/10 Ålandstidningen

Kurdisk flykting sydde ihop sin mun
En kurdisk flykting har sytt ihop sin mun med fyra stygn för att protestera mot att han inte får asyl i Finland, skriver Pohjolan Sanomat.
32-årige Arkan Mohamed bor på flyktinganläggningen i Kemi och lider av obotlig leukemi. Han kom till Finland för ett och ett halvt år sedan av politiska orsaker och för att få vård. I april fick han avslag på sin asylansökan.
Muhamed säger till Pohjolan Sanomat att han inte har råd att betala för sjukhusvården här utan uppehållstillstånd. En nödvändig operation skulle kosta upp till 50 000 euro.
Nu har han hungerstrejkat i tre dagar och vägrar avlägsna stygnen om inte de finska myndigheterna ger honom tillstånd att stanna.
På flyktinganläggningen i Kemi vill man inte kommentera det enskilda fallet. Enligt direktör Esko Repo, som har hand om asylfrågor vid Migrationsverket, beaktas hälsan alltid när en person söker asyl. Repo uppger att han aldrig varit med om ett liknande fall där någon sytt fast sin mun.
Migrationsverket har redan fattat ett beslut. Nu står det fast tills domstolen beslutar annat. Migrationsverket kan inte göra något åt att han demonstrerar. Av Johanna Lindfors
Publicerad 12/08/10 HBL

SDP breddar rapporten om invandringen på svenska
På torsdagen offentliggjorde SDP sin invandringspolitiska rapport på partiledningens möte i Fredrikshamn. Rapporten fanns samma dag också tillgängligt på svenska. I rapporten nämns Finlands tvåspråkighet som en resurs i integrationsprocessen. Partiet vill att arbetskraftsinvandringen måste grunda sig på arbetskraftsbehovet.
I en situation med 300 000 arbetslösa anser inte SDP att det ar realistiskt att öka arbetskraftsinvandringen till Finland under nästa valperiod. Arbetskraftsinvandringen bör vara behärskad och basera sig på arbetskraftsbehovet. Behovsprövningen av arbetstillstånd till arbetstagare från tredje land, utanför EU bör inte slopas, anser partiet. Behovsprövningen, som regeringen vill slopa, innebär att arbets- och näringsbyråerna bör utreda huruvida arbetstillstånd till en person från tredje land skulle förhindra sysselsättandet av en person som redan bor i Finland.
Ett annat krav som SDP ställer är en lag om en utredningscentral för den grå ekonomin vid Skatteförvaltningen.
Däremot stöder SDP regeringens flykting- och asylpolitik och anser att antalet kvotflyktingar bör bibehållas på nuvarande nivå och att asylpolitiken bör stå i linje med asylförfarandet i de övriga nordiska länderna. Partiet efterlyser också ett intimare samarbete i EU och ett enhetligt asylförfarande i unionen.
Rapporten pekar på Finlands tvåspråkighet som en resurs i integrationsprocessen. På tvåspråkiga orter borde man fördomsfritt erbjuda invandrarna att studera svenska i stället för finska. Att lära sig svenska kan vara lättare för invandrare som redan kan tala engelska eller tyska. Av Siv Åstrand
Publicerad 12/08/10 Arbetarbladet

Zyskowicz kritiserar Thors för "mormorslag"
Samlingspartiets riksdagsledamot Ben Zyskowicz kritiserar migrations- och europaminister Astrid Thors (SFP) för beredningen av en ändring av den så kallade mormorsparagrafen i utlänningslagen.
I våras då myndigheternas beslut att avvisa den egyptiska farmodern Eveline Fadayel och den ryska mormodern Irina Antonova väckte diskussion, lovade både dåvarande statsminister Matti Vanhanen (C) och migrationsminister Astrid Thors att utlänningslagen ska ses över redan före sommaren.
Samlingspartiet har förhållit sig kritiskt till en förändring av utlänningslagen på det här sättet. I en intervju i Helsingin Sanomat ifrågasätter Zyskowicz beredningen eftersom den så kallade mormorsparagrafen inte nämns i regeringsprogrammet.
Lyssna: Mari Kiviniemi om Samlingspartiets linje i frågan
Publicerad 11/08/10 Svenska Yle / Nyheheter

SFP höjer profilen i flyktingdebatten
SFP kommer att utmana de övriga partierna i flyktingfrågor inför det kommande riksdagsvalet. Det sade partiordförande Stefan Wallin när SFP:s riksdagsgrupp besökte flyktingförläggningen Miranda i Jakobstad.
Flyktingförläggningens chef Mats Hägglund gladde sig över besöket och gav SFP en eloge för att partiet är det främsta i riksdagen att försvara den förda flyktingpolitiken. Särskilt illa vid sig hade han tagit av sannfinländarnas förslag att ge flyktingar mat och kläder istället för att som nu ge behovsprövat utkomststöd. Att också oroväckande uttalanden kommit från större partier tyder på att flyktingarna kan bli ett slagträ i riksdagsvalet, tror Hägglund.
Förläggningen hyser 13 - 17 åringar från Somalia och Afghanistan. De flesta har redan fått uppehållstillstånd och nu försöker man hjälpa dem ut i samhället. Via fotbollen och musiken har flertalet fått vänner.
Inför EU-valet utmanade partiordförande Stefan Wallin de övriga partiledarna att skriva under en antirasistisk appell, bara Timo Soini vägrade. Samma attitydutmaning kommer att krävas inför riksdagsvalet sa Wallin efter besöket på flyktingförläggningen i Jakobstad.
Lyssna: Mats Hägglund tycker inte om sannfinländarnas förslag
Publicerad 11/08/10 Svenska Yle / Nyheheter

Utlänningar ska inte få gå i skog och mark
En femtedel av finländarna vill begränsa allemansrätten så att den gäller bara finska medborgare, skriver dagstidningen Keskisuomalainen och fem andra landskapstidningar.
Det är främst personer som bor i Uleåborg och Lappland som stöder tanken på en allemansrätt som bara gäller finska medborgare, kommer det fram ur en enkät som tidningarna låtit göra. Enligt tidningarna kan enkätresultaten kanske påverkas av bärplockare från främmande länder som arbetar i norra Finland.
Verksamhetsledaren på friluftsorganisationen Suomen Latu Eki Karlsson motsätter sig ändå en begränsning av allemansrätten. Han säger att man inte kan övervaka begränsningen på något sätt. Dessutom kan turismen i Finland bli lidande. FNB
Publicerad 10/8/10 Vasabladet

Asylpolitik och plättar lockade
Trots den uppenbara risken för regn utnyttjade många Jakobstadsbor möjligheten att diskutera med SFP:are på gågatan i sin hemstad på måndagskvällen i samband med Svenska riksdagsgruppens sommarmöte.
Paret Shahin och Shammi Sarwar från Bangladesh ville diskutera asylfrågor särskilt med migrations- och Europaminister Astrid Thors.
-Myndigheterna behandlar helt enkelt inte asylsökande rättvist, sade paret som tillsammans med sin nioåriga son väntar på asylbeslut.
EU-parlamentarikern Calle Haglund, som först nyligen påbörjat sin semester, hjälpte partiets lokalorganisation att steka plättar.
-Jag har alltid rört mycket på mig så jag känner många härifrån men har också träffat nya ansikten. Det är jätteviktigt att hålla kontakt med väljarna, sade Haglund. FNB-SPT Maria Svanström
Publicerad 9/8/10 Österbottens tidnin

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Svenska Teatern öppnade dörrarna på Alexandersteatern

14/08/2010 by ifisk

Med anledning av den pågående renoveringen i teaterhuset på Skillnaden har verksamheten flyttats till Alexandersteatern och Den Lilla Skillnaden i Dianaparken. Det nya spelåret 2010-2011 invigdes den 12 september under festliga former på Alexandersteaterns stora scen. Stolt presenterade teaterchef Johan Storgård teaterns breda repertoar.

Konferenciererna Anna Hultin och Riko Eklundh roade en fullsatt salong med anekdoter och guidade oss genom höstens digra utbud. Bland de inbjudna gäster fanns ifiskarna Elena Hellberg-Hirn och arbetsgruppens ordförande Gerd-Peter Löcke. Elena och teaterns informatör och marknadsförare David Lindström (se foton) hittade gemensamma intressen och talade länge om symbolernas betydelse.

Svenska teatern ser det som en självklarhet att se sig omkring efter viktiga historier som passar den tid vi lever i. Bland annat får vi se en unik scenversion av Ingmar Bergmans Fanny och Alexander. Och med pjäsen Alla Älskar Bernie Madoff kommer vi att uppleva en börshaj, som nästan fick världsekonomin att kantra, inpå livet.

På Svenska Teaterns jobbar även Tanja Ljungqvist från Sibirien och Andreas Muller-Libenau från Tyskland. Vi hoppas att vi kan ordna ett ifisk-besök på den tillfälliga teatern under höstens lopp.

Läs teaterns repertoartidningen Första raden digitalt

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Politikens verklighet komplicerad

14/08/2010 by ifisk

Finland är ganska rikt, blir allt rikare. Finland är tionde rikast i EU. Köpkraften överskrider medeltalet i EU med tio procent. Sverige är rikare. BNP per capita överskrider medeltalet med 20 procent. Luxemburg är rikast. Överlägsen rikast i EU. Fattigast är Bulgarien, Rumänien och Lettland.

Finland är i kris. Finansmarknaden befinner sig alltjämt i gungning. Ekonomin tål inte osäkerhet. Den offentliga ekonomin kräver eftervård. Eftervården bör återställa balansen. Finland måste klara eftervården.

Modet att tala för arbetsrelaterad invandring sviker. Timo Soini marscherar fram. Sannfinländarna ligger nu på 9,1 procent. Samlingspartiet hoppas att inga förändringar ska ske. Man har ett ansvar inför sina väljare. Någon lagändring behövs inte.

Det är svårt att vara politiker. Politikernas verklighet är komplicerad. Medierna trummar upp en pressande opinion. Opinionen får tala ur en okunskap om fakta. Kulturminister Stefan Wallin kritiserar den invandringskritiska politiken. Rasism kan inte motiveras med recession. Rasism kan inte motiveras alls. Rasism kan bara fördömas. Migrationsminister Astrid Thors talar för medmänsklighet, talar för solidaritet och tolerans. Thors mordhotas.

Medborgarskapslagen ändras. Medborgarskap ska kunna beviljas efter fyra år. Personen ska bevisa att han eller hon har bra kunskaper i finska eller svenska. Helst finska. Republikens president ska överlämna lagen till riksdagen. Finlands politik höjer sig knappast över dagens nivå.

150 ungdomar med invandrarbakgrund deltar i slagsmål på Borgbacken. Nöjesparken tvingas stänga. Parken stänger en timme tidigare än normalt. Facebookgruppen "Inte mera asylsökande” använder Lasse Erikssons skivomslag som profilbild. Lars Gunnar är svensk. Lars Gunnar är skådespelare, författare, ståupp-komiker och musiker. Användande av hans skivomslag är horribelt. Horribelt är att polisens bedömer fallet som upphovsrättsförseelse.

Den egyptiska farmodern måste lämna sina barn och barnbarn. Utan hennes barn och barnbarn blir mängder av arbete ogjort. Utan hennes barns och barnbarns händer och hjärnor kan vi inte upprätthålla välfärden. Hennes barns och barnbarns händer behöver farmodern. Farmodern behöver sina barn och barnbarn.

Det ska vara tillåtet att diskutera politik kritiskt. Det ska vara tillåtet att kritiskt diskutera invandrarpolitiken. Politik har ett ansvar. Ett ansvar inför alla väljare. Också inför dem som inte är födda i Finland. Detta ska hållas i minnet. Vi är så få. Xenofobi behövs inte. Behövs inte i samma proportioner som i det övriga Västeuropa.

FN firar internationella flyktingdagen. FN uppmärksammar flyktingars mod. Talar om flyktingars seghet. Flyktingarna vill övervinna de svårigheter de möter. Det finns 15 miljoner flyktingar runt om i världen. Flyktingar dinns också i Finland. Flyktingarna känner sig inte välkomna i samhället. Inte i huvudstadsregionen. Inte invandrarna heller. Inte riktigt. Det är dags att reagera. Det är dags att se till att vi tar hand om våra nyfinländare.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande


PS: Artikeln publicerades även i Åbo Underrättelser

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 3 Nyheter (RSS)

Hur ansöker man om resedokument för flykting?

09/08/2010 by ifisk

En ansökan om främlingspass eller resedokument för flykting görs på en blankett som man får hos polisen. Också ett minderårigt barn skall ha ett eget resedokument, barnets uppgifter kan alltså inte antecknas i vårdnadshavarens resedokument. Ansökan lämnas till polisen på bostadsorten, som skickar den vidare till Migrationsverket.

Till ansökan skall bifogas:
- ett passfoto som uppfyller polisens krav av passfoton
- tidigare utfärdat pass eller annat resedokument, om sådana finns
- en utredning över varför man ansöker om främlingspass eller resedokument för flykting
- vid behov ett intyg utfärdat av myndigheterna i den sökandes hemland med uppgifter om varför han eller hon inte kan beviljas ett nationellt pass.

Oklar identitet
Om man inte har kunnat fastställa identiteten på innehavaren av ett främlingspass eller ett resedokument för flykting antecknas detta i resedokumentet. Identiteten kan fastställas t.ex. med ett giltigt nationellt pass eller identitetsbevis.

Migrationsverket

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Familjen påverkar fotbollsframtiden för Aleksei Eremenko jr

09/08/2010 by Gerd-Peter Löcke

I tisdags nominerade Finlands förbundskapten Stuart Baxter den 22-mannatrupp som ska ta sig an Belgien 11.8 på Veritasstadion i Åbo. Med i lagen finns Alexei Eremenko jr som inte har spelat en landskamp sedan maj 2008. Också lillebror Roman Eremenko, som spelar i Dynamo Kiev, finns med i truppen. Alexei gjort en fin säsong med FF Jaro, där hans pappa, Alexei Eremenko sr, fungerar som tränare. Pappan har kraftigt engagerat sig i kampen mot rasismn (sätt länk). På svenska.

Det är hektiska tider för Alexei Eremenko junior. Landslagskallelsen innebär att fyra matcher nu väntar inom på 13 dagar. En period som kulminerar med hemmamatchen mot IFK Mariehamn fredagen den 20 augusti. Mitt i allt matchande omges Eremenko junior också av transferspekulationer. Den ukrainska lag Metalist vill hahonom tillbaka inom en vecka.

Alexei jr trivs bra i Österbotten, där han och hans familj är ”hemma”. Kanske blir han kvar till till slutet av säsongen. Hans familjs positiva inflytande på hans comeback kan bli avgörande.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 1-8 augusti

08/08/2010 by ifisk

Sannfinländarna vill ersätta pengar med mat för flyktingar
Den som ansöker om politisk asyl i Finland och bor på en mottagningscentral borde inte få några pengar medan ansökan behandlas, anser Sannfinländarna i en enkät FNB riktat till partierna
I stället, anser Sannfinländarna, borde centralerna bjuda på kläder, mat och uppehälle. För den asylsökande som bor ensam i väntan på beslutet anser partiet att stödet ska vara högst hälften av det vanliga utkomststödet, alltså 208 euro per månad. Om stödsystemet missbrukas ska förmånen genast dras in och ersättas av ett kort som ger rätt till mat och kläder. Alla partier anser att språkstudier är viktiga och att det krävs nya satsningar på kurser för asylsökande. Sannfinländarna vill dessutom betala ut bonus till kommuner där de asylsökande snabbt lär sig språket.
Samlingspartiet håller delvis med och ser det som vettigt att de asylsökande erbjuds vissa tjänster. Minderåriga som bor gratis ska inte få några pengar alls, anser Samlingspartiet.
De gröna är av motsatt åsikt och menar att den som får egna pengar känner mer ansvar för sig själv och därmed inte löper lika stor risk att passiveras under processens gång.
Vänsterförbundet och SFP vill att Finland tar in fler kvotflyktingar än tidigare. SFP vill slå fast en kvot på 1 000. Sannfinländarna vill minska kvoten, medan övriga partier anser att den nuvarande kvoten bör bibehållas. FNB
Publicerad 7 augusti 2010 av Vasabladet

Bogomoloffs blogginlägg väcker kritik
Helsingfors stadsfullmäktiges andra vice ordförande Harry Bogomoloffs blogginlägg väcker förargelse. Enligt Bogomoloff stör invandrarna undervisningen och dessutom är de omotiverade med studierna.
Katri Kuukka har jobbat länge som lärare och har också forskat i invandrarfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att undervisa invandrarbarn och anser inte att de stör mer än finska barn. Däremot tycker hon att Bogomoloffs åsikterna är väldigt gammaldags. Hon har också jobbat på Undervisningsverket med invandrarfrågor och säger att det naturligtvis har funnits fall där invandrare stört, men de fallen är enskilda.
En rundringning som Vega Huvudstadsregionen gjorde till några skolor i Östra Helsingfors visar också att lärarna inte anser att invandrarbarn skulle störa mer än andra barn.
Vice ordförande i Samlinspartiets fullmäktigegrupp, Tatu Rauhamäki, säger att Bogomoloffs blogg ingalunda följer Samlingspartiets linje. Hon poängterar att utbildning är en viktig del av integreringsprocessen för invandrare och att det är bra att blanda invandrarbarn med finska barn eftersom finska barn på så sätt lär sig acceptera invandrarna som en del av det finska samhället.
Lyssna: Tatu Rauhamäki om Samlingspartiets linje
Lyssna: Invandrarbarn är inte bråkiga
Publicerad 06/08/10 av Svenska Yle / Nyheter

Somalia-diasporans roll i uppbyggandet av Somalia diskuterades i Finland
I Helsingfors arrangerades 2-5.8.2010 ett internationellt Somalia-möte, som samlade internationella aktörer och somaliska representanter från olika delar av världen. Mötet sökte konsensus kring de mest centrala problemen i en konflikt som pågått i 20 år.
I mötet deltog 40 forskare och politiska aktörer från olika grupperingar i den utdragna Somaliska konflikten. På plats var också högt uppsatta representanter för internationella samföundet, bland annat FN:s byrå för Somalia (UNPOS), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och EU.
Mötets ena ordförande, utrikesministerns specialsändebud i Afrikas kriser, riksdagsledamot Pekka Haavisto betonar den vikt diskussionerna i Finland har för Somalias framtid. Också mötets andra ordförande, Arshe Said , som är en del av den finländska Somaliska diasporan , är nöjd med mötets resultat som Mötet födde konkreta tankar om hur fredsprocessen borde fortsätta efter att den tillfälliga regeringens mandat mynnar ut.
Mötet arrangerades av Finlands utrikesministerium, Finlands riksdags AWEPA (European Parliamentarians for Africa) -grupp samt Kyrkans utlandshjälp, i samarbete med Finlands Somalförbund och Finlands somaliska nätverk.
Publicerad 05/08/10 av Kyrkans Utlandshjälp

Bogomoloff försvarar invandrarinlägg i sin blogg
Helsingfors stadsfullmäktiges andra vice ordförande Harry Bogomoloff från Samlingspartiet publicerade igår ett kontroversiellt och provokativt inlägg på sin blogg under titeln "Frågor till dig som vill ha förändring".
Bogomoloff beslöt sig ändå för att snabbt censurera delar av den ursprungliga texten, främst delar där han i hårda ordalag ställer frågor gällande invandrare, och ersatte den med en ändrad version.
Då Vega Huvudstadsregionen ringer upp Harry Bogomoloff säger han ändå att han fortfarande står för det han säger även i den första versionen. Enligt honom är det många föräldrar och lärare som ringer upp honom och berättar om hur invandrarbarn inte är motiverade att lära sig något, utan stör på timmarna. Det att han ändrade på texten motiverar han med att han ofta brukar redigera sina texter som han just har publicerat.
Lyssna: Så kommenterar Bogomoloff själv sin blogg
Lyssna: Partikamraten Sirpa Asko-Seljavaara skrattar bort saken
Publicerad 05/08/10 av Svenska Yle / Nyheter

Eremenko jr åter i landslagsdressen
I tisdags nominerade Finlands förbundskapten Stuart Baxter den 22-mannatrupp som ska ta sig an Belgien 11.8 på Veritasstadion i Åbo.
I truppen återfinns Alexei Eremenko jr som gjort en fin säsong med FF Jaro i ligan. Han har inte spelat en landskamp sedan maj 2008. Också lillebror Roman Eremenko finns med i truppen.
Också Oravaisbördige Tim Sparv har blivit nominerad av Baxter. Noterbart är att nästan halva landslagstruppen består av spelare från den finska och den svenska ligan. Deras antal är hela tio stycken.
Publicerad 03/08/10 av Vasabladet

Ogin sannfinländsk invandrarpolitik
Tretton kommunalpolitiker från Sannfinländarna har skrivit ett invandrarkritiskt valmanifest inför riksdagsvalet 2011. Det bör sägas genast från början att Sannfinländarnas valmanifest är ett välformulerat papper. På ett konkret sätt och utan att hymla berörs flera smärtpunkter och problem. Ingen ska komma och säga att invandrarpolitiken skulle sakna konfliktämnen.
Det är fullt korrekt att konstatera att problemen med invandring inte kan lösas med stora pengar. En generös bidragspolitik upplevs särskilt av den fattigare delen av majoritetsbefolkningen som orättvis, vilket lätt väcker bitterhet.
En helt annan sak är vilka lösningar som erbjuds i valmanifestet. Det finns orsak att förhålla sig kritiskt och direkt underkänna flera av de problemlösningar som Sannfinländarna erbjuder. De centrala teserna i valmanifestet kräver att Finland bör ta avstånd från den mångkulturella statsideologin. Den hårdaste attityden blottläggs i manifestets konstaterande att hälsovårdspersonal, polis och andra aktörer inte bör ödsla sina tidsmässigt och ekonomiskt knappa resurser på att utbilda sig i "kultursensitivitet".
Sannfinländarnas linje avviker klart från det som kunde kallas en allmänt human och tolerant inställning, till finländare lika väl som utlänningar. Men eftersom partiet i opinionsmätningarna vuxit sig till ett tioprocents parti finns det skäl att lyssna på vad de egentligen tänker om invandrare.
Publicerad 02/08/10 av Vasablade

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Somaliaexperter tror på fred

07/08/2010 by ifisk


Arshe Said
Ett internationellt Somalia-möte arrangerades 2-5 augusti i Helsingfors. Mötes ena seminarieordförande var Arshe Said, som representerade Finlands Somaliförbund. Mötets andra ordförande var utrikesministerns specialsändebud i Afrikas kriser, riksdagsledamot Pekka Haavisto.

I mötet deltog 40 forskare och politiska aktörer, bland annat somaliska representanter från olika delar av världen. På plats var också högt uppsatta representanter för internationella samföundet, bland annat FN:s byrå för Somalia (UNPOS), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och EU.
Mötet sökte konsensus kring de mest centrala problemen i en konflikt som pågått i 20 år och betonade vikten diskussionerna i Finland har för Somalias framtid.

Arshe Said är nöjd med mötets resultat.

- Det var verkligen ett unikt möte. Vanligtvis är konferenser enbart akademiska men nu fick människor från olika områden komma till tals. Nu föreslås att inrätta ett organ som bevakar mänskliga rättigheter för att landet ska stabiliseras. Men även en grupp av akademiska rådgivare för att främja freden.

- Inbördeskriget har plågat Somalia i 20 års tid och landet har ingen fungerande centraladministration. Nästa år upphör mandatet för Somalias tillfälliga regering (TFG). Man talar om att somaliska rebeller beskjuter civila i Mogadishu. Ändå beslöt medlemsländerna i Afrikanska unionen vid sitt möte i juli att utöka fredsbevararstyrkorna. Nu borde de stridande parterna förmås att sluta fred. Men det är viktigt att somalierna själva ledar processen – med stöd från det internationella samfundet.
- Somalias egen fredsprocess är det viktigaste för oss. Mötet födde dock konkreta tankar om hur fredsprocessen kunde fortsätta efter att den tillfälliga regeringens mandat mynnar ut. Bland annat poängterade vi vikten att respektera mänskliga rättigheter i Mogadishu.

I mågna afrikanska länder har migranterna grundat projekt på gräsrotsnivå, där man till exempel försöker bygga upp en infrastruktur i hemlandet. I Finland är det särskilt somalierna som har varit aktiva. Afrikanska unionens har definierat de afrikaner som så att säga lever i ”diaspora” som den afrikanska kontinentens sjätte område.

Seminariet hade arrangerats i samarbete mellan utrikesministeriet, riksdagens AWEPA-grupp (European Parliamentarians for Africa) och Kyrkans Utlandshjälp och avsikten var att främja den vacklande fredsprocessen i Somalia.

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)

Mediaklipp 26. – 31.7

02/08/2010 by ifisk

Mer pengar för invandrare
Finansministeriet föreslår att anslagen för invandring utökas med nästan 35 miljoner euro i statsbudgeten för nästa år. Det skulle innebära en ökning med en femtedel i jämförelse med i år.
Inrikesministeriet vill i sitt eget budgetförslag överskrida finansministeriets förslag med cirka 30 miljoner euro. Merparten av de här pengarna skulle gå till migrationsverkets verksamhet och till att bekämpa terrorism och ekobrott.
Inrikesministeriet föreslår också att ersättningarna till kommunerna för flyktingar och asylsökande som beviljats uppehållstillstånd utökas med 40 procent. Det blir cirka sju miljoner euro mer än vad finansministeriet föreslår.
I Finansministeriets förslag anvisas inrikesministeriet 1,3 miljarder euro, vilket är närmare 50 miljoner euro mer än i år. FNB
Publicerad 30 juli 2010 Vasabladet

Plan vill etablera sig mer bland finlandssvenskarna
Gunvor Kronman är biståndsorganisationen Plans nya ordförande sedan första juli. Som ordförande vill hon bland annat göra organisationen mer synlig i Finland och speciellt bland finlandssvenskarna.
– Plan har nog etablerat sig ganska bra i Finland, men det krävs ännu arbete för att man ska nå ut till den stora allmänheten, säger Kronman.
Plan är en stiftelse som finansieras genom privata bidrag, av enskilda personer och företag, och är också en av de tio partnerorganisationerna som får kontinuerligt stöd av utrikesministeriet.
Organisationens huvudsakliga mål är att främja barns rättigheter och möjligheter till en bättre framtid runtom i världen. En viktig sak som organisationen arbetar med är till exempel födelseregistrering av barn.
Publicerad 30 juli 2010 Arbetarbladet

Bekämpning av olaglig invandring och människohandel
Inrikesministeriet vill göra Finland till Europas tryggaste land. Gränsbevakningen fokuserar på bekämpning av olaglig invandring och människohandel i nära samarbete med andra myndigheter.
Gränsövervakningen inriktas och beredskapen upprätthålls genom att man omedelbart förhindrar eller upptäcker olovliga gränsöverskridningar vid de viktigaste områdena. Gränsbevakningsväsendets utrustning förnyas planmässigt och utvecklingen av den automatiska gränsövervakningsverksamheten fortsätter.
För att upptäcka och förebygga sjöräddningshändelser värnar man om tillräcklig bevakning i samband med gränsövervakningen. I budgeten för 2011 har reserverats omkring 221 miljoner euro för gränsbevakningen.
Publicerad 30 juli 2010 Inrikesministeriets budgetförslag 2011

Regeringen satsar på bättre integration
Totalrevideringen av integrationslagen slutförs och invandrarnas integration samt asylprocessen ska effektiviseras. Bestämmelserna om asylförfarandet följs noga upp.
Avsikten med revideringen är att göra integrationslagstiftningen tydligare och att få allt fler invandrare med i de tjänster som främjar integrationen. I fortsättningen får alla invandrare grundläggande information om det finländska samhället, rättigheterna och skyldigheterna i samband med att uppehållstillståndet utfärdas. Invandrarna får även rätt till en inledande kartläggning som utreder behovet av språkutbildning och om invandraren behöver en integrationsplan.
Ca 101 miljoner euro har reserverats för Migrationsverkets omkostnader och utgifter i samband med mottagandet av flyktingar och asylsökande. Inrikesministeriet föreslår att man höjer den kalkylerade ersättning som betalas till kommuner för över 7‑åriga flyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd. Den nuvarande kalkylerade ersättningen täcker inte de verkliga kostnaderna och inrikesministeriet föreslår att ersättningen höjs med 40 procent.
Publicerad 30 juli 2010 Inrikesministeriets budgetförslag 2011

Ett typiskt hatbrott
Attacken mot Prideparaden i Helsingfors ser ut som ett typiskt hatbrott. I ett läge där hatrelaterade brott ökar måste samhället reagera.
Ett halvt dussin pizzerior i olika delar av landet har under knappt ett år utsatts för attentat och skadegörelser, i de allvarligaste fallen har förövarna kastat brandbomber i form av flaskor med brännbara vätskor. Den gemensamma nämnaren i de flesta fallen är att ägarna har utländsk bakgrund.
I motsats till bland annat Sverige har Finland ingen lag om hatbrott, alltså brott som riktas mot människor som tillhör någon speciell grupp, och där just grupptillhörigheten är brottets motiv.
Polisen har ändå fört statistik över hatbrotten sedan 2009. Den vanligaste formen är att en grupp män i åldern 15–24 nattetid angriper någon med utländskt utseende som bara råkar komma i deras väg.
Polisen är allvarligt oroad för att våldet mot olika minoritetsgrupper blir grövre.
Polisöverdirektör Mikko Paatero hoppas att straffen blir förhållandevis stränga och att samhället klart fördömer den här sortens kriminalitet.
Det krävs en skärpning av lagen, eftersom domstolarna mycket sällan betraktar rasistiska motiv som en försvårande omständighet, trots att det här redan i dag är möjligt. Men de finländska domstolarnas praxis verkar vara att använda den mildare delen av straffskalan.
I ett läge där hatrelaterade brott ökar måste samhället reagera, menar Paatero. John-Erik Jansén
Publicerad 30 juli 2010 Västra Nyland

Många (ny-)finländare vill byta efternamn
Allt fler finländare vill byta efternamn. Det nya namnet kan vara ett gammalt efternamn som gått i släkten eller ett efternamn man själv hittat på. Enligt magistraten har ansökningarna ökat med några hundra varje år.
En ny, växande grupp är invandrare som vill skaffa sig ett finländskt efternamn för att enklare bli kallade till arbetsintervjuer. Däremot vill allt fler bevara sitt gamla efternamn då de gifter sig. FNB
Publicerad 30 juli 2010 Svenska Yle Nyheter

Mer än bara fotboll
Fotbollsturneringen Eurosom har pågått den här veckan i Helsingfors och har samlat ihop somalier och andra invandrare från flera olika länder. För deltagarna handlar det ändå om mycket mer än bara fotboll.
Turneringen har ordnats i över 10 år och ordnas nu för andra gången i Helsingfors. Fastän fotbollen är det synligaste evenemanget innebär Eurosom mycket annat program. Det är också viktigt för arrangörerna från Kanava ry att lyfta fram den somaliska kulturen i Finland.
För många av ungdomarna som är med i turneringen har det viktigaste varit att knyta kontakter med somalier från andra länder och lära sig om varandras kulturer. Varje dag har det ordnats workshopar och diskussioner där spelarna bland annat har lärt sig om jobbsökning.
Lyssna: Somalisk fotbollsturnering i Helsingfors
Publicerad 29 juli 2010 Svenska Yle Nyheter

"Hedersmord förekommer i Finland"
Så kallade hedersmord har begåtts även i Finland, hävdar det mångkulturella kvinnoförbundet Monika-naiset.
Organisationen Monika-naiset påpekar att de hedersmord som den känner till har inträffat i huvudstadsregionen. Det har handlat om vuxna offer med invandrarbakgrund, och gärningsmännen har varit nära släktingar eller en tidigare make. Förbundet anser det också möjligt att ett självmord som en minderårig flicka begick för något år sedan egentligen var ett hedersmord. Polisen känner däremot inte till några sådana fall.
Med hedersvåld avses fysiska eller psykiska påtryckningar mot en person som misstänks har brutit mot sedlighetsprinciper inom sin gemenskap.
Monika-naiset liitto är takorganisation för flera etniska kvinnoföreningar. FNB
Publicerad 28 juli 2010 HBL


Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)