Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Budgetmanglingen besvikelse för Kommunförbundet

21/08/2010 av ifisk

 Regeringen beslutade vid budgetmanglingen att inte stärka kommunernas inkomster. Detta är en besvikelse och ökar trycket på höjda skatter i kommunerna, säger Kommunförbundets verkställande direktör Timo Kietäväinen. Regeringens budgetproposition stramar åt den kommunala ekonomin i någon mån.

Staten utökar kommunernas uppgifter en aning. Tillräckliga anslag har inte beviljats för att åtgärda arbetslösheten, inte heller för kollektivtrafik och integrering av invandrare. FNB

3 Nyheter (RSS)