Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Mediaklipp 23 – 29 augusti 2010

29/08/2010 av ifisk

Salminen försvarar islam
Islam är i dag utsatt för nästan en förtalskampanj och då är det viktigt att understryka vilka enorma värden muslimerna representerar i ett längre historiskt perspektiv.
Dessa invandrare är inte är blottade på allt utan har verkligen någonting att ge, någonting djupare, säger Johannes Salminen som nyligen har gett ut boken Islams två ansikten.
Mycket av vår kultur kom via muslimerna som i sin tur förmedlade det antika arvet från sin expansiva period så den europeiska kulturen skulle vara mycket fattigare utan den insatsen från islamskt håll, säger Salminen.
Muslimerna gör inte mycket för att påminna oss om att de inte är nån tillfällig modern företeelse, utan att de bär med sig ett arv som är avundsvärt och kunde ge också oss.
Det är en olycklig profil av terrorism som islam har talibanerna att tacka för men det är också ett slags historisk tillfällighet. Islam har blodiga gränser, det finns ett inslag av våld i islam också men terrorismen en modern avvikelse, kan man säga. den finns inte på djupet i islam.
Det finns ju på finskt håll många försök leva sig in i hur det är att vara muslim, islam har hos oss en ny sorts närvaro, liksom i hela Europa, man ska inte bli förvånad om moskéer reser sig vid sidan av kyrkorna också hos oss.
Nånting måste ju göras om man ska klara närvaron av muslimer och invandrare, eftersom vi har invandrarna här, och de ökar. Så vi måste helt enkelt lära oss acceptera dem på deras egna villkor.
Lyssna: Hör Bengt Östlings intervju med Johannes Salminen!
Publicerd 27/08/2010 Svenska Yle /Kultur

Värre om stora nynnar med än om liten gapar
Att ett katastrofscenario väntas i höst är inte en ovanlig tankegång, som också förts fram i den åländska diskussionen. Det som Sverigedemokraterna i teorin har möjlighet att ställa till med är i och för sig ett svårt parlamentariskt läge. De kan bli vågmästare. Då är det inte omöjligt att de kan få något att säga till om, hos dem som sitter vid makten.
Någon katastrof är svår att se vid horisonten. Den viktigaste orsaken är att Sverigedemokraterna - än så länge - är ensamma med sitt budskap. . De har ännu inte på någon enda punkt lyckats få med sig något av de etablerade partierna.
Betydligt allvarligare är då det som just nu händer i Finland och det som redan hänt i Danmark. Där är det inte längre ensamma, marginaliserade rörelser som för fram ett budskap om vi mot dom. Där har de breda partierna tvärtom vandrat i samma riktning, och det är en avgörande skillnad.
Den finländska händelseutvecklingen är mindre känd, men håller som bäst på att ta en riktning som få hade kunnat ana för ett år sedan. Senast att hoppa på det sannfinländska tåget var något otippat Socialdemokraterna. Landet är nu fullt, och invandrarna tar våra jobb. Glömd är den solidariska och internationella själen. Centern och vissa ben av Samlingspartiet har tidigare luftat samma åsikter. Det är något som är ett skifte och något som också kan få vissa följder för Åland.
Att sverigedemokraterna fått så stor uppmärksamhet har att göra med att det är kittlande att också Sverige nu har ett populistiskt parti, på tröskeln till riksdagen. Då år det angeläget att diskutera vad som händer i länder där också de statsbärande partierna börjar slå mynt av rädslan för "det främmande". Ett sådant land råkar Åland höra till.
Publicerad 26/8/2010 Ålandstidningen Niklas Lampi

Folkhögskolor stärker samarbete kring invandrare
Folkhögskolföreningen inleder ett projekt som syftar till att bygga upp ett nätverk för invandrarundervisningen (KAMOMILLA - "kansalaisopistojen maahanmuuttajaopetuksen verkosto").
Syftet är att stärka samarbetet mellan lärarna och att sprida kunskap om praxis i språk- och integrationsundervisning. Inom projektet ska man också upprätta ett virtuellt lärarrum.
Det tycks vara svårt att jämföra kommunala och andra löner. Det är problematiskt att utreda löneskillnaderna mellan olika sektorer. Den gällande utredningen bygger på lönestrukturstatistik efter den internationella yrkesklassificeringen ISCO.
I den nya utredningen saknas ämneslärare i grundskolan, gymnasielärare och lärare inom yrkesutbildningen. Orsaken är att det inte finns jämförbara yrkeskategorier inom övriga arbetsmarknadssektorer.
Publicerad 26/8/2010 Läraren/FSL/C-E Rusk

Invandrare och flyktingar tema på bokmässan
Invandrare och flyktingar är några av temana på Helsingfors bokmässa i höst. De här aktuella diskussionsämnena syns också på ett mångsidigt sätt i årets facklitteratur och romaner. Några nya finska romaner bygger på temat invandrare och det har börjat uppstå en invandrarlitteratur i Finland. Till exempel debutförfattaren Alexandra Salmela är född i Bratislava. Hennes roman tar läsaren från Prag till en finsk landsort. 
Ämnena kommer även upp i många diskussioner under bokmässan. Rubrikerna kommer till exempel att vara Fönstren öppna till Europa, dörren stängd till Finland samt Den beslöjade kvinnan – fri eller nedtryckt. Debattörer är bland annat författaren Sofi Oksanen, politikern Jussi Halla-aho, årets flyktingkvinna Fatbardhe Hetemaj och Marockos ambassadör i Finland Mina Tounsi.
Publicerad 25/8/2010 Åbo Underrättelser (FNB)

Språket hinder för invandrare
Invandring är ett nytt fenomen i vårt samhälle. Det säger Camilla Nordberg, redaktör för boken Vieraita Työssä, som handlar om invandrarnas upplevelser av arbetslivet i Finland.
-Problemet är inte att invandrare kommer till Finland, utan problemet ligger i hur de integreras, säger Camilla Nordberg.
Thuy Luu Le kom till Närpes i början av 90-talet och säger att språket var det största hindret för att få ett jobb i staden. I dag är Thuy utbildad närvårdare och jobbar på serviceboendet Bostället.
-Det har inte alltid varit lätt att hitta jobb, men nu har jag ett som jag trivs med, säger Thuy.
Publicerad 24/08/2010 Syd-Österbotten / Johanna Wester

Webbtjänsten Sacrista betjänar anställda i kyrkan
Sacrista, kyrkans centralförvaltnings nya webbtjänst, öppnades på tisdag (24.8) på webbadressen sacrista.evl.fi. Tjänsten upprätthålls av kyrkostyrelsen. En motsvarande tjänst på finska, Sakasti (sakasti.evl.fi), öppnades i slutet av april. Den engelskspråkiga delen av evl.fi betjänar invandrare och kyrkans samarbetspartners utomlands.
Tanken är att Sacrista ska bli en viktig kanal för kyrkans interna kommunikation. I Sacrista finns information om kyrkans verksamhet, ekonomi, förvaltning, beslutsfattande och projekt. Webbtjänsten stöder interaktion. Den erbjuder nyheter, material som stöder anställda, information om gemensamma spelregler, beslutsfattande och god praxis. KT
Publicerad 24/8/2010 Kyrkpressen

Gym förbjöd bönestunder för muslimer
Ett gym för kvinnor i Esbo centrum har förbjudit bönestunder och måltider i sina lokaler.
Salens ägare P.-C. Nordensved beslöt sig för ett förbud efter att ha fått klagomål om bönestunderna i flera år. Han anser inte att omklädningsrummet är rätt plats för bönestunder. Kvinnorna har enligt honom kommit till salen för att be också då de inte kommit för att träna. Det är delvis samma människor som har haft bönestunder som ätit måltider. Därför förbjöds måltiderna, eftersom många gjort heldagsutflykter till gymmet och ätit i omklädningsrummet.
Publicerad 23/08/2010 HBL / FNB

7 Mediaklipp (RSS)