Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Mediaklipp 1-8 augusti

08/08/2010 av ifisk

Sannfinländarna vill ersätta pengar med mat för flyktingar
Den som ansöker om politisk asyl i Finland och bor på en mottagningscentral borde inte få några pengar medan ansökan behandlas, anser Sannfinländarna i en enkät FNB riktat till partierna
I stället, anser Sannfinländarna, borde centralerna bjuda på kläder, mat och uppehälle. För den asylsökande som bor ensam i väntan på beslutet anser partiet att stödet ska vara högst hälften av det vanliga utkomststödet, alltså 208 euro per månad. Om stödsystemet missbrukas ska förmånen genast dras in och ersättas av ett kort som ger rätt till mat och kläder. Alla partier anser att språkstudier är viktiga och att det krävs nya satsningar på kurser för asylsökande. Sannfinländarna vill dessutom betala ut bonus till kommuner där de asylsökande snabbt lär sig språket.
Samlingspartiet håller delvis med och ser det som vettigt att de asylsökande erbjuds vissa tjänster. Minderåriga som bor gratis ska inte få några pengar alls, anser Samlingspartiet.
De gröna är av motsatt åsikt och menar att den som får egna pengar känner mer ansvar för sig själv och därmed inte löper lika stor risk att passiveras under processens gång.
Vänsterförbundet och SFP vill att Finland tar in fler kvotflyktingar än tidigare. SFP vill slå fast en kvot på 1 000. Sannfinländarna vill minska kvoten, medan övriga partier anser att den nuvarande kvoten bör bibehållas. FNB
Publicerad 7 augusti 2010 av Vasabladet

Bogomoloffs blogginlägg väcker kritik
Helsingfors stadsfullmäktiges andra vice ordförande Harry Bogomoloffs blogginlägg väcker förargelse. Enligt Bogomoloff stör invandrarna undervisningen och dessutom är de omotiverade med studierna.
Katri Kuukka har jobbat länge som lärare och har också forskat i invandrarfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att undervisa invandrarbarn och anser inte att de stör mer än finska barn. Däremot tycker hon att Bogomoloffs åsikterna är väldigt gammaldags. Hon har också jobbat på Undervisningsverket med invandrarfrågor och säger att det naturligtvis har funnits fall där invandrare stört, men de fallen är enskilda.
En rundringning som Vega Huvudstadsregionen gjorde till några skolor i Östra Helsingfors visar också att lärarna inte anser att invandrarbarn skulle störa mer än andra barn.
Vice ordförande i Samlinspartiets fullmäktigegrupp, Tatu Rauhamäki, säger att Bogomoloffs blogg ingalunda följer Samlingspartiets linje. Hon poängterar att utbildning är en viktig del av integreringsprocessen för invandrare och att det är bra att blanda invandrarbarn med finska barn eftersom finska barn på så sätt lär sig acceptera invandrarna som en del av det finska samhället.
Lyssna: Tatu Rauhamäki om Samlingspartiets linje
Lyssna: Invandrarbarn är inte bråkiga
Publicerad 06/08/10 av Svenska Yle / Nyheter

Somalia-diasporans roll i uppbyggandet av Somalia diskuterades i Finland
I Helsingfors arrangerades 2-5.8.2010 ett internationellt Somalia-möte, som samlade internationella aktörer och somaliska representanter från olika delar av världen. Mötet sökte konsensus kring de mest centrala problemen i en konflikt som pågått i 20 år.
I mötet deltog 40 forskare och politiska aktörer från olika grupperingar i den utdragna Somaliska konflikten. På plats var också högt uppsatta representanter för internationella samföundet, bland annat FN:s byrå för Somalia (UNPOS), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och EU.
Mötets ena ordförande, utrikesministerns specialsändebud i Afrikas kriser, riksdagsledamot Pekka Haavisto betonar den vikt diskussionerna i Finland har för Somalias framtid. Också mötets andra ordförande, Arshe Said , som är en del av den finländska Somaliska diasporan , är nöjd med mötets resultat som Mötet födde konkreta tankar om hur fredsprocessen borde fortsätta efter att den tillfälliga regeringens mandat mynnar ut.
Mötet arrangerades av Finlands utrikesministerium, Finlands riksdags AWEPA (European Parliamentarians for Africa) -grupp samt Kyrkans utlandshjälp, i samarbete med Finlands Somalförbund och Finlands somaliska nätverk.
Publicerad 05/08/10 av Kyrkans Utlandshjälp

Bogomoloff försvarar invandrarinlägg i sin blogg
Helsingfors stadsfullmäktiges andra vice ordförande Harry Bogomoloff från Samlingspartiet publicerade igår ett kontroversiellt och provokativt inlägg på sin blogg under titeln "Frågor till dig som vill ha förändring".
Bogomoloff beslöt sig ändå för att snabbt censurera delar av den ursprungliga texten, främst delar där han i hårda ordalag ställer frågor gällande invandrare, och ersatte den med en ändrad version.
Då Vega Huvudstadsregionen ringer upp Harry Bogomoloff säger han ändå att han fortfarande står för det han säger även i den första versionen. Enligt honom är det många föräldrar och lärare som ringer upp honom och berättar om hur invandrarbarn inte är motiverade att lära sig något, utan stör på timmarna. Det att han ändrade på texten motiverar han med att han ofta brukar redigera sina texter som han just har publicerat.
Lyssna: Så kommenterar Bogomoloff själv sin blogg
Lyssna: Partikamraten Sirpa Asko-Seljavaara skrattar bort saken
Publicerad 05/08/10 av Svenska Yle / Nyheter

Eremenko jr åter i landslagsdressen
I tisdags nominerade Finlands förbundskapten Stuart Baxter den 22-mannatrupp som ska ta sig an Belgien 11.8 på Veritasstadion i Åbo.
I truppen återfinns Alexei Eremenko jr som gjort en fin säsong med FF Jaro i ligan. Han har inte spelat en landskamp sedan maj 2008. Också lillebror Roman Eremenko finns med i truppen.
Också Oravaisbördige Tim Sparv har blivit nominerad av Baxter. Noterbart är att nästan halva landslagstruppen består av spelare från den finska och den svenska ligan. Deras antal är hela tio stycken.
Publicerad 03/08/10 av Vasabladet

Ogin sannfinländsk invandrarpolitik
Tretton kommunalpolitiker från Sannfinländarna har skrivit ett invandrarkritiskt valmanifest inför riksdagsvalet 2011. Det bör sägas genast från början att Sannfinländarnas valmanifest är ett välformulerat papper. På ett konkret sätt och utan att hymla berörs flera smärtpunkter och problem. Ingen ska komma och säga att invandrarpolitiken skulle sakna konfliktämnen.
Det är fullt korrekt att konstatera att problemen med invandring inte kan lösas med stora pengar. En generös bidragspolitik upplevs särskilt av den fattigare delen av majoritetsbefolkningen som orättvis, vilket lätt väcker bitterhet.
En helt annan sak är vilka lösningar som erbjuds i valmanifestet. Det finns orsak att förhålla sig kritiskt och direkt underkänna flera av de problemlösningar som Sannfinländarna erbjuder. De centrala teserna i valmanifestet kräver att Finland bör ta avstånd från den mångkulturella statsideologin. Den hårdaste attityden blottläggs i manifestets konstaterande att hälsovårdspersonal, polis och andra aktörer inte bör ödsla sina tidsmässigt och ekonomiskt knappa resurser på att utbilda sig i "kultursensitivitet".
Sannfinländarnas linje avviker klart från det som kunde kallas en allmänt human och tolerant inställning, till finländare lika väl som utlänningar. Men eftersom partiet i opinionsmätningarna vuxit sig till ett tioprocents parti finns det skäl att lyssna på vad de egentligen tänker om invandrare.
Publicerad 02/08/10 av Vasablade

7 Mediaklipp (RSS)