Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Bygg inte onödiga murar

29/08/2010 av Gerd-Peter Löcke

Lena Wenman är teckenspråkig eller döv, om vi noggrant vill definiera funktionshindret. Somliga talar även om handikapp. Hennes situation är i alla fall ofta den samma som invandrarna befinner sig i. Det är lätt att man snubblar redan vid start och bygger onödiga begreppsliga murar. Varken teckenspråkig eller invandrare är perfekt till hundra procent. Eller är du funktionshindrad om du faller och bryter benet?

Det är inte benämningen som är det viktiga, tycker Lena. Därför föredrar hon att kalla sig teckenspråkig. För henne är teckenspråket helt enkelt ett sätt att kommunicera. För en invandrare kan det vara tyska eller suahili. Och alla flyktingar kan inte ens läsa eller skriva.

Hör du till dem som inte hör eller förstår, kan till exempel sociala situationer, där flera pratar, vara en utmaning. Redan lite uppmärksamhet och hänsyn från omgivningen kan underlätta tillvaron för de ovan nämnda.

- Det lättare att komma med i gruppen om någon ids bry sig om att det till exempel är tillräckligt ljust, att det inte är för mycket oljud, att det finns papper och penna... Det är nog lättare för alla parter om man är mer medveten om olika specialbehov. Då blir inte murarna så höga.

Lena jobbar sedan sju år tillbaka som projektkoordinator på föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga. Hon tycker att attityderna har blivit bättre, särskilt bland unga. Och att det är positivt att olika slags människor syns allt mer i medierna. Men murarna finns fortfarande där. Speciellt de som avgränsar arbetslivet kan vara särskilt höga.

Också Lena har stött på problemet med att vara jämbördig med andra i arbetslivet. Själv har hon studerat ekonomi och marknadsföring vid universitetet och tidigare jobbat en del med information och haft eget företag.

Mycket har gjorts för att underlätta invandrarnas integrering i samhället. Nu hoppas hon att handikapperspektivet i det nya handikappolitiska programmet tas med i all förvaltning och allt beslutsfattande.

Det handlar om likvärdighet och icke-diskriminering. I alla sammanhang. Principerna ska gälla alla: invandrare, flyktingar och teckenspråkiga. Men hur de ska förverkligas rent konkret återstår ännu att se. Därför är det viktigt att IFISK, finlandssvenska teckenspråkiga rf samt dylika organisationerna också själva är aktiva i uppföljningen.

4 Brännpunkt (RSS)