Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Hur ansöker man om resedokument för flykting?

09/08/2010 av ifisk

En ansökan om främlingspass eller resedokument för flykting görs på en blankett som man får hos polisen. Också ett minderårigt barn skall ha ett eget resedokument, barnets uppgifter kan alltså inte antecknas i vårdnadshavarens resedokument. Ansökan lämnas till polisen på bostadsorten, som skickar den vidare till Migrationsverket.

Till ansökan skall bifogas:
- ett passfoto som uppfyller polisens krav av passfoton
- tidigare utfärdat pass eller annat resedokument, om sådana finns
- en utredning över varför man ansöker om främlingspass eller resedokument för flykting
- vid behov ett intyg utfärdat av myndigheterna i den sökandes hemland med uppgifter om varför han eller hon inte kan beviljas ett nationellt pass.

Oklar identitet
Om man inte har kunnat fastställa identiteten på innehavaren av ett främlingspass eller ett resedokument för flykting antecknas detta i resedokumentet. Identiteten kan fastställas t.ex. med ett giltigt nationellt pass eller identitetsbevis.

Migrationsverket

3 Nyheter (RSS)