Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Om bekräftelseonani och trivselfascismen

28/08/2010 av Gerd-Peter Löcke

I mars gjorde Organisationskonferensen klart för oss att vi liksom många andra föreningar inte kan undvika de moderna nätmedierna. Publicistförbundets Hangöseminarium 2010 gav nu insikt hur median och politiken runt världen använder de sociala medierna.

De flesta amerikanska politikerna har två ansikten. Åtminstone vad som gäller Facebook-identiteter: en officiell för allmänheten och en privat för ”äkta” vänner. YLE- redaktören Pirjo Auvinen följde med valet i USA. För att komma in på olika tillställningar måste hon alltid lämna in sin mejladress. Du kommer helt enkelt väldigt snabbt åt människor genom e-mejl. I synnerhet Barack Obama hade stor framgång tack vare sina enorma mejlkontakter. Demokraterna hade hela 13,5 miljoner mejlkontakter. Webbkampanjen var massiv och väl genomtänkt. Det fanns t o m i-phone applikationer för att stöda Obama.

En finländsk politiker som fallit offer” för Facebook och bloggar är riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos. Enligt Wideroos har mycket ändrats i politikernas liv när bloggen kom till. Hennes egen blogg blev den mest lästa på bloggen.fi. Personligen fördrar hon idag Facebook. Median har den fördel att personer är med sitt eget namn. I Österbotten har dock personliga möten face-to-face större betydelse än de sociala medierna.

Lena Lindeborg från TV-nytt använder Facebook i jobbet dagligen. Enligt henne har journalisterna grovt missad hela Facebook-fennomenet. I synnerhet 50+ journalister informerar alldeles för lite om hur FB faktiskt fungerar. Mest skriver de om de negativa aspekterna såsom hotbilder, pedofiler eller rasister. Lindeborg vill göra slut på de tre myterna om FB-medlemmar som är mental inkontinens, bekräftelseonani och trivselfascismen. Det finns så många positiva exempel såsom ”Vi som talar svenska” och ”Service på svenska”.

Som producent på Radio Extrem representerar Petter Sandelin den yngre journalistgenerationen. För honom och hans målgrupp är sociala medier är ett måste.
- Man kan dra så mycket nytta av den sk. ”kollektiva kompetensen”. Det finns så många aktiva community-medlemmar som jobbar frivilligt med översättning och spridning av olika intervjuer.

Han hänvisade även till Google som gav 345 miljoner träffar för ”marketing” och 142 miljoner träffar för ”sociala medier marketing”. De sociala medierna utgör således redan en tredje del av hela webbmarketingen.

Jag är övertygad att ifisk inte bara hänger väl med vad som gäller de sociala medierna utan redan är en viktig länk i det finlandssvenska medialandskapet.


3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)