Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Kommunmarknaden 15-16.9.2010 i Helsingfors

29/08/2010 av ifisk

Kommunernas hus Sakkunniga, beslutsfattare, organisationsfolk och företagare från kommunsektorn Kommunernas hus, Andra linjen 14, i år för 17 gången. Omkring 240 seminarier och informationsinslag hålls och över 170 utställare medverkar.

Den långsamma ekonomiska återhämtningen märks också på Kommunmarknaden, förnyelsen av kommunstrukturen och servicen fortsätter. Kommunledning och demokratins tillstånd är också aktuella teman. Experter ger sin syn på såväl integrationen av invandrare som de nya vindarna som blåser inom informationen. Programmet finns i sin helhet på www.kuntamarkkinat.fi/sv > Program.

3 Nyheter (RSS)