Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Mediaklipp 9-15 augusti 2010

15/08/2010 av ifisk

Fegandets politik
Det här sveket är gigantiskt. Det blir ingen lagändring som möjliggör humanare tolkning i fall som Falayed och Antonova. Fegandet kan få stora konsekvenser för invandringspolitiken.
Två fall, den egyptiska farmodern och den ryska mormodern, piskade i mars upp en opinion för att de ska få stanna – trots att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) hade slagit fast att allt går rätt till. Republikens president röt till, statsministern lovade snabb lagändring.
Ännu i maj säger sju gruppordförande av åtta i riksdagen att de är för en lagändring – bland dem SDP:s Eero Heinäluoma. I augusti backar Samlingspartiet och SDP backar via ett frontalangrepp på minister Astrid Thors. Centern backar via ordföranden för riksdagens förvaltningsutskott Antti Rantakangas.
Vad har hänt? Finland befarar en åldringsinvasion. Lagen säger att en person utanför kärnfamiljen kan återförenas med sin familj om det råder ett ”totalt beroende” mellan dem.
Sakligt sett är en lagändring inte nödvändig. Samma migrationsverk som tolkade den gamla lagen skulle tolka den nya. Vill den politiska nivån finjustera migrationsverkets tolkningspolicy kan man göra det per exaktare direktiv.
Problemet ligger i en politisk nervositet på gränsen till hysteri inför aprilvalet 2011 där Sannfinnländarna via hejdlös populism kan komma att påverka maktpartierna i för dem viktiga marginaler. Valutgången kan avgöras på basis av vad som står efter decimalkommat.
Finland svor våren 2010 högtidligt och närapå unisont i humanismens namn. Det som skulle bli en politisk manifestation bidde en tumme ner för det humanitära.
En mörk sommar för finländsk politik. Och allt tyder på att det bara är början på fegandets politik. Av Torbjörn Kevin
Publicerad 14 /08/10 Åbo Underrättelser

En främlingsfientlig klassiker
Inget trick är längre för billigt, för att komma lite närmare regeringsvärmen. "Då vi nu i Finland har hög arbetslöshet finns det inte orsak att ytterligare locka hit människor från andra länder."
Orden är Maarit Feldt-Rantas, riksdagsledamot för Finlands Socialdemokrater. Arbetskraftsinvandringen ska begränsas och övervakningen ska skärpas, allt paketerat i en retorik om att "våra egna måste gå före utlänningarna".
Socialdemokraterna lägger beslag på en klassiker i dessa grumliga sammanhang. Invandrarna bara kommer hit och stjäl våra jobb! Det är en logik som populistiska rörelser runt Europa torgfört i många år.
Nya människor och nya influenser gör att den samlade ekonomin växer. Nya arbetsplatser uppstår, nya företag tillkommer och nya kontakter möjliggör nya affärer. Det kommer alltid att finnas en arbetslöshet. Den kommer inte att försvinna för att dörren utåt stängs.
Det är underförstått ”utlänningar” som är problemet, inte finanskrisen, inte nedskärningarna i välfärden, inte arbetslösheten. Bara dörren mot den hotfulla omvärlden stängs lite mer ska det nog ordna sig.
Det är ett sällsamt spektakel. Av Niklas Lampi
Publicerad 13/8/10 Ålandstidningen

Kurdisk flykting sydde ihop sin mun
En kurdisk flykting har sytt ihop sin mun med fyra stygn för att protestera mot att han inte får asyl i Finland, skriver Pohjolan Sanomat.
32-årige Arkan Mohamed bor på flyktinganläggningen i Kemi och lider av obotlig leukemi. Han kom till Finland för ett och ett halvt år sedan av politiska orsaker och för att få vård. I april fick han avslag på sin asylansökan.
Muhamed säger till Pohjolan Sanomat att han inte har råd att betala för sjukhusvården här utan uppehållstillstånd. En nödvändig operation skulle kosta upp till 50 000 euro.
Nu har han hungerstrejkat i tre dagar och vägrar avlägsna stygnen om inte de finska myndigheterna ger honom tillstånd att stanna.
På flyktinganläggningen i Kemi vill man inte kommentera det enskilda fallet. Enligt direktör Esko Repo, som har hand om asylfrågor vid Migrationsverket, beaktas hälsan alltid när en person söker asyl. Repo uppger att han aldrig varit med om ett liknande fall där någon sytt fast sin mun.
Migrationsverket har redan fattat ett beslut. Nu står det fast tills domstolen beslutar annat. Migrationsverket kan inte göra något åt att han demonstrerar. Av Johanna Lindfors
Publicerad 12/08/10 HBL

SDP breddar rapporten om invandringen på svenska
På torsdagen offentliggjorde SDP sin invandringspolitiska rapport på partiledningens möte i Fredrikshamn. Rapporten fanns samma dag också tillgängligt på svenska. I rapporten nämns Finlands tvåspråkighet som en resurs i integrationsprocessen. Partiet vill att arbetskraftsinvandringen måste grunda sig på arbetskraftsbehovet.
I en situation med 300 000 arbetslösa anser inte SDP att det ar realistiskt att öka arbetskraftsinvandringen till Finland under nästa valperiod. Arbetskraftsinvandringen bör vara behärskad och basera sig på arbetskraftsbehovet. Behovsprövningen av arbetstillstånd till arbetstagare från tredje land, utanför EU bör inte slopas, anser partiet. Behovsprövningen, som regeringen vill slopa, innebär att arbets- och näringsbyråerna bör utreda huruvida arbetstillstånd till en person från tredje land skulle förhindra sysselsättandet av en person som redan bor i Finland.
Ett annat krav som SDP ställer är en lag om en utredningscentral för den grå ekonomin vid Skatteförvaltningen.
Däremot stöder SDP regeringens flykting- och asylpolitik och anser att antalet kvotflyktingar bör bibehållas på nuvarande nivå och att asylpolitiken bör stå i linje med asylförfarandet i de övriga nordiska länderna. Partiet efterlyser också ett intimare samarbete i EU och ett enhetligt asylförfarande i unionen.
Rapporten pekar på Finlands tvåspråkighet som en resurs i integrationsprocessen. På tvåspråkiga orter borde man fördomsfritt erbjuda invandrarna att studera svenska i stället för finska. Att lära sig svenska kan vara lättare för invandrare som redan kan tala engelska eller tyska. Av Siv Åstrand
Publicerad 12/08/10 Arbetarbladet

Zyskowicz kritiserar Thors för "mormorslag"
Samlingspartiets riksdagsledamot Ben Zyskowicz kritiserar migrations- och europaminister Astrid Thors (SFP) för beredningen av en ändring av den så kallade mormorsparagrafen i utlänningslagen.
I våras då myndigheternas beslut att avvisa den egyptiska farmodern Eveline Fadayel och den ryska mormodern Irina Antonova väckte diskussion, lovade både dåvarande statsminister Matti Vanhanen (C) och migrationsminister Astrid Thors att utlänningslagen ska ses över redan före sommaren.
Samlingspartiet har förhållit sig kritiskt till en förändring av utlänningslagen på det här sättet. I en intervju i Helsingin Sanomat ifrågasätter Zyskowicz beredningen eftersom den så kallade mormorsparagrafen inte nämns i regeringsprogrammet.
Lyssna: Mari Kiviniemi om Samlingspartiets linje i frågan
Publicerad 11/08/10 Svenska Yle / Nyheheter

SFP höjer profilen i flyktingdebatten
SFP kommer att utmana de övriga partierna i flyktingfrågor inför det kommande riksdagsvalet. Det sade partiordförande Stefan Wallin när SFP:s riksdagsgrupp besökte flyktingförläggningen Miranda i Jakobstad.
Flyktingförläggningens chef Mats Hägglund gladde sig över besöket och gav SFP en eloge för att partiet är det främsta i riksdagen att försvara den förda flyktingpolitiken. Särskilt illa vid sig hade han tagit av sannfinländarnas förslag att ge flyktingar mat och kläder istället för att som nu ge behovsprövat utkomststöd. Att också oroväckande uttalanden kommit från större partier tyder på att flyktingarna kan bli ett slagträ i riksdagsvalet, tror Hägglund.
Förläggningen hyser 13 - 17 åringar från Somalia och Afghanistan. De flesta har redan fått uppehållstillstånd och nu försöker man hjälpa dem ut i samhället. Via fotbollen och musiken har flertalet fått vänner.
Inför EU-valet utmanade partiordförande Stefan Wallin de övriga partiledarna att skriva under en antirasistisk appell, bara Timo Soini vägrade. Samma attitydutmaning kommer att krävas inför riksdagsvalet sa Wallin efter besöket på flyktingförläggningen i Jakobstad.
Lyssna: Mats Hägglund tycker inte om sannfinländarnas förslag
Publicerad 11/08/10 Svenska Yle / Nyheheter

Utlänningar ska inte få gå i skog och mark
En femtedel av finländarna vill begränsa allemansrätten så att den gäller bara finska medborgare, skriver dagstidningen Keskisuomalainen och fem andra landskapstidningar.
Det är främst personer som bor i Uleåborg och Lappland som stöder tanken på en allemansrätt som bara gäller finska medborgare, kommer det fram ur en enkät som tidningarna låtit göra. Enligt tidningarna kan enkätresultaten kanske påverkas av bärplockare från främmande länder som arbetar i norra Finland.
Verksamhetsledaren på friluftsorganisationen Suomen Latu Eki Karlsson motsätter sig ändå en begränsning av allemansrätten. Han säger att man inte kan övervaka begränsningen på något sätt. Dessutom kan turismen i Finland bli lidande. FNB
Publicerad 10/8/10 Vasabladet

Asylpolitik och plättar lockade
Trots den uppenbara risken för regn utnyttjade många Jakobstadsbor möjligheten att diskutera med SFP:are på gågatan i sin hemstad på måndagskvällen i samband med Svenska riksdagsgruppens sommarmöte.
Paret Shahin och Shammi Sarwar från Bangladesh ville diskutera asylfrågor särskilt med migrations- och Europaminister Astrid Thors.
-Myndigheterna behandlar helt enkelt inte asylsökande rättvist, sade paret som tillsammans med sin nioåriga son väntar på asylbeslut.
EU-parlamentarikern Calle Haglund, som först nyligen påbörjat sin semester, hjälpte partiets lokalorganisation att steka plättar.
-Jag har alltid rört mycket på mig så jag känner många härifrån men har också träffat nya ansikten. Det är jätteviktigt att hålla kontakt med väljarna, sade Haglund. FNB-SPT Maria Svanström
Publicerad 9/8/10 Österbottens tidnin

7 Mediaklipp (RSS)