Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Mediaklipp 26. – 31.7

02/08/2010 av ifisk

Mer pengar för invandrare
Finansministeriet föreslår att anslagen för invandring utökas med nästan 35 miljoner euro i statsbudgeten för nästa år. Det skulle innebära en ökning med en femtedel i jämförelse med i år.
Inrikesministeriet vill i sitt eget budgetförslag överskrida finansministeriets förslag med cirka 30 miljoner euro. Merparten av de här pengarna skulle gå till migrationsverkets verksamhet och till att bekämpa terrorism och ekobrott.
Inrikesministeriet föreslår också att ersättningarna till kommunerna för flyktingar och asylsökande som beviljats uppehållstillstånd utökas med 40 procent. Det blir cirka sju miljoner euro mer än vad finansministeriet föreslår.
I Finansministeriets förslag anvisas inrikesministeriet 1,3 miljarder euro, vilket är närmare 50 miljoner euro mer än i år. FNB
Publicerad 30 juli 2010 Vasabladet

Plan vill etablera sig mer bland finlandssvenskarna
Gunvor Kronman är biståndsorganisationen Plans nya ordförande sedan första juli. Som ordförande vill hon bland annat göra organisationen mer synlig i Finland och speciellt bland finlandssvenskarna.
– Plan har nog etablerat sig ganska bra i Finland, men det krävs ännu arbete för att man ska nå ut till den stora allmänheten, säger Kronman.
Plan är en stiftelse som finansieras genom privata bidrag, av enskilda personer och företag, och är också en av de tio partnerorganisationerna som får kontinuerligt stöd av utrikesministeriet.
Organisationens huvudsakliga mål är att främja barns rättigheter och möjligheter till en bättre framtid runtom i världen. En viktig sak som organisationen arbetar med är till exempel födelseregistrering av barn.
Publicerad 30 juli 2010 Arbetarbladet

Bekämpning av olaglig invandring och människohandel
Inrikesministeriet vill göra Finland till Europas tryggaste land. Gränsbevakningen fokuserar på bekämpning av olaglig invandring och människohandel i nära samarbete med andra myndigheter.
Gränsövervakningen inriktas och beredskapen upprätthålls genom att man omedelbart förhindrar eller upptäcker olovliga gränsöverskridningar vid de viktigaste områdena. Gränsbevakningsväsendets utrustning förnyas planmässigt och utvecklingen av den automatiska gränsövervakningsverksamheten fortsätter.
För att upptäcka och förebygga sjöräddningshändelser värnar man om tillräcklig bevakning i samband med gränsövervakningen. I budgeten för 2011 har reserverats omkring 221 miljoner euro för gränsbevakningen.
Publicerad 30 juli 2010 Inrikesministeriets budgetförslag 2011

Regeringen satsar på bättre integration
Totalrevideringen av integrationslagen slutförs och invandrarnas integration samt asylprocessen ska effektiviseras. Bestämmelserna om asylförfarandet följs noga upp.
Avsikten med revideringen är att göra integrationslagstiftningen tydligare och att få allt fler invandrare med i de tjänster som främjar integrationen. I fortsättningen får alla invandrare grundläggande information om det finländska samhället, rättigheterna och skyldigheterna i samband med att uppehållstillståndet utfärdas. Invandrarna får även rätt till en inledande kartläggning som utreder behovet av språkutbildning och om invandraren behöver en integrationsplan.
Ca 101 miljoner euro har reserverats för Migrationsverkets omkostnader och utgifter i samband med mottagandet av flyktingar och asylsökande. Inrikesministeriet föreslår att man höjer den kalkylerade ersättning som betalas till kommuner för över 7‑åriga flyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd. Den nuvarande kalkylerade ersättningen täcker inte de verkliga kostnaderna och inrikesministeriet föreslår att ersättningen höjs med 40 procent.
Publicerad 30 juli 2010 Inrikesministeriets budgetförslag 2011

Ett typiskt hatbrott
Attacken mot Prideparaden i Helsingfors ser ut som ett typiskt hatbrott. I ett läge där hatrelaterade brott ökar måste samhället reagera.
Ett halvt dussin pizzerior i olika delar av landet har under knappt ett år utsatts för attentat och skadegörelser, i de allvarligaste fallen har förövarna kastat brandbomber i form av flaskor med brännbara vätskor. Den gemensamma nämnaren i de flesta fallen är att ägarna har utländsk bakgrund.
I motsats till bland annat Sverige har Finland ingen lag om hatbrott, alltså brott som riktas mot människor som tillhör någon speciell grupp, och där just grupptillhörigheten är brottets motiv.
Polisen har ändå fört statistik över hatbrotten sedan 2009. Den vanligaste formen är att en grupp män i åldern 15–24 nattetid angriper någon med utländskt utseende som bara råkar komma i deras väg.
Polisen är allvarligt oroad för att våldet mot olika minoritetsgrupper blir grövre.
Polisöverdirektör Mikko Paatero hoppas att straffen blir förhållandevis stränga och att samhället klart fördömer den här sortens kriminalitet.
Det krävs en skärpning av lagen, eftersom domstolarna mycket sällan betraktar rasistiska motiv som en försvårande omständighet, trots att det här redan i dag är möjligt. Men de finländska domstolarnas praxis verkar vara att använda den mildare delen av straffskalan.
I ett läge där hatrelaterade brott ökar måste samhället reagera, menar Paatero. John-Erik Jansén
Publicerad 30 juli 2010 Västra Nyland

Många (ny-)finländare vill byta efternamn
Allt fler finländare vill byta efternamn. Det nya namnet kan vara ett gammalt efternamn som gått i släkten eller ett efternamn man själv hittat på. Enligt magistraten har ansökningarna ökat med några hundra varje år.
En ny, växande grupp är invandrare som vill skaffa sig ett finländskt efternamn för att enklare bli kallade till arbetsintervjuer. Däremot vill allt fler bevara sitt gamla efternamn då de gifter sig. FNB
Publicerad 30 juli 2010 Svenska Yle Nyheter

Mer än bara fotboll
Fotbollsturneringen Eurosom har pågått den här veckan i Helsingfors och har samlat ihop somalier och andra invandrare från flera olika länder. För deltagarna handlar det ändå om mycket mer än bara fotboll.
Turneringen har ordnats i över 10 år och ordnas nu för andra gången i Helsingfors. Fastän fotbollen är det synligaste evenemanget innebär Eurosom mycket annat program. Det är också viktigt för arrangörerna från Kanava ry att lyfta fram den somaliska kulturen i Finland.
För många av ungdomarna som är med i turneringen har det viktigaste varit att knyta kontakter med somalier från andra länder och lära sig om varandras kulturer. Varje dag har det ordnats workshopar och diskussioner där spelarna bland annat har lärt sig om jobbsökning.
Lyssna: Somalisk fotbollsturnering i Helsingfors
Publicerad 29 juli 2010 Svenska Yle Nyheter

"Hedersmord förekommer i Finland"
Så kallade hedersmord har begåtts även i Finland, hävdar det mångkulturella kvinnoförbundet Monika-naiset.
Organisationen Monika-naiset påpekar att de hedersmord som den känner till har inträffat i huvudstadsregionen. Det har handlat om vuxna offer med invandrarbakgrund, och gärningsmännen har varit nära släktingar eller en tidigare make. Förbundet anser det också möjligt att ett självmord som en minderårig flicka begick för något år sedan egentligen var ett hedersmord. Polisen känner däremot inte till några sådana fall.
Med hedersvåld avses fysiska eller psykiska påtryckningar mot en person som misstänks har brutit mot sedlighetsprinciper inom sin gemenskap.
Monika-naiset liitto är takorganisation för flera etniska kvinnoföreningar. FNB
Publicerad 28 juli 2010 HBL


7 Mediaklipp (RSS)