Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Somaliaexperter tror på fred

07/08/2010 av ifisk


Arshe Said
Ett internationellt Somalia-möte arrangerades 2-5 augusti i Helsingfors. Mötes ena seminarieordförande var Arshe Said, som representerade Finlands Somaliförbund. Mötets andra ordförande var utrikesministerns specialsändebud i Afrikas kriser, riksdagsledamot Pekka Haavisto.

I mötet deltog 40 forskare och politiska aktörer, bland annat somaliska representanter från olika delar av världen. På plats var också högt uppsatta representanter för internationella samföundet, bland annat FN:s byrå för Somalia (UNPOS), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och EU.
Mötet sökte konsensus kring de mest centrala problemen i en konflikt som pågått i 20 år och betonade vikten diskussionerna i Finland har för Somalias framtid.

Arshe Said är nöjd med mötets resultat.

- Det var verkligen ett unikt möte. Vanligtvis är konferenser enbart akademiska men nu fick människor från olika områden komma till tals. Nu föreslås att inrätta ett organ som bevakar mänskliga rättigheter för att landet ska stabiliseras. Men även en grupp av akademiska rådgivare för att främja freden.

- Inbördeskriget har plågat Somalia i 20 års tid och landet har ingen fungerande centraladministration. Nästa år upphör mandatet för Somalias tillfälliga regering (TFG). Man talar om att somaliska rebeller beskjuter civila i Mogadishu. Ändå beslöt medlemsländerna i Afrikanska unionen vid sitt möte i juli att utöka fredsbevararstyrkorna. Nu borde de stridande parterna förmås att sluta fred. Men det är viktigt att somalierna själva ledar processen – med stöd från det internationella samfundet.
- Somalias egen fredsprocess är det viktigaste för oss. Mötet födde dock konkreta tankar om hur fredsprocessen kunde fortsätta efter att den tillfälliga regeringens mandat mynnar ut. Bland annat poängterade vi vikten att respektera mänskliga rättigheter i Mogadishu.

I mågna afrikanska länder har migranterna grundat projekt på gräsrotsnivå, där man till exempel försöker bygga upp en infrastruktur i hemlandet. I Finland är det särskilt somalierna som har varit aktiva. Afrikanska unionens har definierat de afrikaner som så att säga lever i ”diaspora” som den afrikanska kontinentens sjätte område.

Seminariet hade arrangerats i samarbete mellan utrikesministeriet, riksdagens AWEPA-grupp (European Parliamentarians for Africa) och Kyrkans Utlandshjälp och avsikten var att främja den vacklande fredsprocessen i Somalia.

3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)