Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Mediaklipp 16-22 augusti 2010

22/08/2010 av ifisk

Främlingsfientliga favoritmyter
Debatten om rasism och främlingsfientlighet går het på alandstidningen.ax, efter förra lördagens ledare om de finländska Socialdemokraternas nya invandringspolitiska program. Slående är att samma tankefigurer återkommer gång på gång, när de främlingsfientliga rösterna ska "prata klarspråk" och "bidra med lite realism" om utlänningarna, invandrarna och flyktingarna. Här nedan en genomgång av de tre vanligaste myterna och varför de inte har så mycket med verkligheten att göra.
Myt 1: Sveriges invandringspolitik har bara lett till problem.
Det går säkert att hitta delar i invandringspolitiken som kunde fungera bättre, precis som i alla politikområden. Men på det stora hela är Sverige i dag ett utåtriktat och internationellt land, på ett sätt som Finland bara kan drömma om. När människor dras upp med rötterna från svåra och traumatiska konflikter uppstår ibland utmaningar. Det är ingen som förnekar det. Det är inte hemskt, det är bra.
Myt 2: Utlänningar betyder brottslighet. Före dem var det lugn och ro.
Det här påståendet är Sverigedemokraternas käpphäst inför höstens svenska riksdagsval. Ett invandrarland som Sverige har inte bara ett lägre antal mord, antalet har även minskat under de senaste femton åren. Invandrarfaktorn kan alltså skrivas bort på den här punkten. Hur det grova våldet i Finland ska förklaras är en stor och svår fråga, som inte minst blivit aktuell i samband med skolskjutningarna. Den kräver ansvarsfulla svar och har också diskuterats brett i Finland.
Myt 3: Invandrarna tar våra jobb. Landet är redan fullt.
Den här "Vi mot Dom"-logiken är kärnan i Finlands Socialdemokraters nya invandringsprogram. Skulle bara verkligheten vara så svartvit!
Stängda dörrar räddar sällan jobb, slutna portar skapar sällan nya arbetstillfällen. Det som däremot gör det är nya människor, nya företag och nya tankar. Det är inte minst finländska globala framgångar som Nokia bevis på. Det vet förstås också rutinerade finländska S-politiker. Men just nu är de lamslagna av Sannfinländare. Och socialdemokraterna har ingen statsman av Paavo Lipponens snitt som kan stå emot. Därför kunde de inte hålla sig från att återberätta den här välkända, men svagt underbyggda spökhistorien. Niklas Lampi
Publicerad 19/8/10 Ålandstidningen

Nu avgörs arbis framtid
I morgon ska undervisningsnämnden slutligen ta ställning till Åbo stads skoldirektör Timo Jalonens förslag till reform av medborgarinstituten i Åbo. En paragraf i Jalonens förslag handlar om det ökade kravet från statligt håll på att medborgarinstituten ska erbjuda undervisning också för invandrare. Enligt förslaget erbjuder svenska arbis i Åbo alldeles för lite sådana timmar, vilket skulle tala för en sammanslagning av instituten.
Kjell Wennström, ordförande för SFP i Åbo, som sitter i basservicenämnden, upprörs av anklagelserna.
– Social- och hälsovårdsnämnden beställer språkkurser för invandrare och när offertbegäran för sådana kurser görs har det aldrig varit tal om att ordna kurser på svenska, eftersom invandrare uppmanas välja finska som hemspråk. I år finns det kurser i svenska för invandrare på arbis program.
Skoldirektör Timo Jalonen ville inte kommentera sitt förslag i går. Jenny Wikström
Publicerad: 17/08/10 Åbo Underrättelser

SDP står ostadigt på två ben
Socialdemokraternas rapport om invandring ger fortsättningsvis en diffus bild. Men Sannfinländarnas teser är ett helt oskrivet kapitel.
En viktig fråga är om SDP och andra får skrämselhicka och väljer att tackla också den utmaningen genom att justera sin politik mot Sannfinländarnas, såsom partiet gjort i invandrarfrågan. Nu finns det invandrarpolitiska programmet med preciserade argument och motiveringar i tryckt form.
I rapporten Rättvis och behärskad invandringspolitik finns mycket av den traditionella socialdemokrati och internationella solidaritet som många saknade i Heinäluomas och Urpilainens omdebatterade uttalanden i våras. Här betonas ansvaret för det humanitära, behovet av resurser för att integrera invandrare, vikten av att inte diskriminera och de positiva möjligheter som invandringen för med sig. Men när det kommer till konkreta siffror och lagar är andan en annan.
Enligt SDP är beredskapen att ta emot flyktingar en del av den internationella solidaritet som ingår i den finländska kulturen - men i samma andetag sägs det att antalet kvotflyktingar bör bibehållas på 750 per år.
Intrycket av programmet är fortfarande att partiet inte riktigt vet vilket ben det ska stå på. Marit af Björkesten
Publicerad: 17/08/10 HBL ledare

Högstadiet i Petalax fick invandrargrupp
Eleverna i Petalax högstadie kommer att ha två hållpunkter i skolan. Just nu hör sju elever dit.De har vanliga hemklasser, men största delen av deras undervisning sker i invandrargruppen.
Lärarna i Petalax kommer att samarbeta med sina kolleger vid högstadiet i Vörå, där en liknande grupp startar i höst. Liselott Forsman, forskare vid Åbo Akademi, har lovat bistå båda skolorna med goda råd om hur man undervisar elever med annat modersmål än svenska. Kerstin Nordman
Publicerad 16/08/10 Vasabladet

7 Mediaklipp (RSS)