" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv september 2010

Vägrar låta rasismspöket breda ut sig

30/09/2010 by Mediaklipp

Alexandra Biaudet beskriver sig själv som en vanlig privatperson vars gener kräver att hon reagerar då något känns orätt.

På 1980-talet var Alexandra Biaudet en av många som marscherade för fred. Då var folk idealister och protesterade mot saker de ogillade. Inställningen mot utlänningar var nyfiket intresserad.

Att intoleransen och rasismen ökat i hela Europa har inte undgått Biaudet. I valet i Sverige gick de utlänningsfientliga Sverigedemokraterna framåt. I Finland har Sannfinländarna vind i seglen och alldeles i dagarna ville ett nytt invandrarkritiskt parti registreras i partiregistret.

Alexandra Biaudets Facebooksida heter "Rasismin vastainen manifestio Kokkolassa"
-Det funkar inte att motarbeta rasism tyst för sig själv. Därför måste vi skrida till aktion. Många finns på Facebook. Därför valde jag det forumet. Zikitti Klemets

Läs mer i Österbottens tidning

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Invandrare får jobb - men det tar tid

28/09/2010 by Mediaklipp

Helsingfors stads Faktacentral undersökte sysselsättningen bland invandrare i arbetsför ålder från början av 1990-talet till 2007. Av de 34 000 invandrare som var med i utredningen var 40 procent från forna Sovjetländer.

Under den 15 år långa undersökningsperioden hann många av de invandrare som deltog i den avlägga en finländsk examen. Allt positivare attityder bland arbetsgivarna att anställa invandrare har också lett till att läget är bättre än vad de var i början av 1990-talet. Bland de invandrare som var med i undersökningen har sysselsättningen stigit kraftigt under åren. Arbetslösheten och snuttjobben har för varannan ersatts med en stabil arbetskarriär.

> Lyssna: Helsingfors invandringsdirektör Annika Forsander
> Läs mera på Svenka Yle

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Nytt invandringsfientligt parti

27/09/2010 by Mediaklipp

Insamlingen av anhängarkorten inleddes i februari och föreningen Vapauspuolue – Suomen tulevaisuus ry (fritt översatt Frihetspartiet – Finlands framtid rf) registrerades i början av oktober i fjol. Föreningens ordförande Kalevi Helo lämnade in anhängarkorten för granskning.

På sin nätsida meddelar föreningen: "vi vill inte att de invandringskritiska är beroende av Sannfinländarnas eller [Timo] Soinis politik. Vi är det enda beaktansvärda alternativet av grupperna och partierna utanför parlamentet."

Det finns 15 partier i partiregistret. Även Förändring 2011, som redan lämnat in sina anhängarkort, väntar på att komma in i partiregistret. FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Invandrare värvas till stridsutbildning utomlands

25/09/2010 by Mediaklipp

Skyddspolisens biträdande chef Petri Knape bekräftar att det finns bevis för att invandrare har åkt utomlands för att delta i stridsutbildning i krisområden. Knape kommenterar ändå inte hur många personer det rör sig om eller vilka länder det gäller.

Skyddspolisen skickade i år ut kontaktpersoner, som har arbetat i perioder om några veckor, till ambassader utomlands. Enligt Knape har Skypo med hjälp av dem lyckats förhindra att ett antal personer som klassas som farliga har fått resa in i Finland. Skypo har haft kontaktpersoner i Finlands ambassader i Syrien, Etiopien och Kenya.

Svenska Yle /Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lena Wenman ställer upp i riksdagsvalet

24/09/2010 by ifisk

Lena Wenman Lena Wenman, 40 och trebarnsmor, ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Helsingfors. Hennes mål är en ökad tolerans i samhället och en fungerande välfärd där människor med olika behov erbjuds stöd så att alla får rättvisa chanser att delta i utbildning och arbetsliv.
- Kampen mot diskriminering i alla former är en röd tråd i min vardag, särskilt för teckenspråkiga och handikappade, säger Lena. Dessutom anser hon att barnomsorgen ska fungera med flexibla lösningar.

Lena har lång erfarenhet inom handikappolitiken. Hon har bl.a. arbetat som skolassistent, ungdomsledare och inom åldringsvården där hon sett vilka brister som finns i samhället. Idag jobbar hon som projektkoordinator på föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga. Teckenspråk är ett av flera språk i samhället, som är nyttigt att kunna, menar Lena som själv är teckenspråkig.

Lena Wenman är född i Sverige och har aktivt deltagit IFISK:s aktiviteter.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Effektiva integrationsvägar

23/09/2010 by ifisk

Inrikesministeriet har inlett projektutlysningen för försöksprojektet Delaktig i Finland. Projektet Delaktig i Finland är ett av de största pågående projekten med målet att effektivisera invandrarnas integration. Målet med projektet är att genom olika försök utveckla en ny modell för integrationsutbildning. Modellen ska tas i bruk i hela landet efter försöket. I framtiden ska även en bestående lagstiftning utfärdas om integration.

Finansieringen för försöken kommer från inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden. Dessutom används befintlig finansiering.

Utbildningen planeras utgående från en modell med tre integrationsvägar: en väg för invandrare som snabbt vill in på arbetsmarknaden, en väg för invandrare som behöver särskilt stöd och en väg för barn och unga. Utbildningen fokuserar på språkinlärning och samhällelig orientering. Det är de viktigaste sakerna för invandraren att lära sig med tanke på integrationen. Projektet pågår i tre år fram till slutet av 2013.

Läs Inrikesministeriets pressmeddelande

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Wallin: Nu behövs liberala röster

23/09/2010 by ifisk

Det svenska valresultatet visar att den liberala rösten behövs mer än någonsin, säger Svenska folkpartiets ordförande Stefan Wallin.
- Det finns en beställning på liberala, frisinnade alternativ i politiken i en tid då främlingsfientlighet och extremrörelser marscherar in på Europas politiska karta igen, säger han i ett pressmeddelande.
I Sverige är övriga partier tydliga med att ta avstånd från Sverigedemokraternas politik.
- Också i Finland är det viktigt att tala öppet om toleransfrågor innan valet så att väljarna ges en rättvis bild av partierna, säger Wallin. FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

De nyas råd diskuterar uppfostran och den finska drickkulturen

23/09/2010 by ifisk

De nyas råd har två nya medlemmar. Thuy le Luu från Vietnam, bosatt i Närpes och Luca Maurizi från Italien, bosatt i Helsngfors. I sista sändningen den 20.9 berättade Luca tillsammans Juanjo Galán från Spanien och Ilya Spiegel från Ryssland hur han ser på Finlands supande. Alla tre var överens om att det inte finns någon anknytning till mat- eller övrig kultur då en finländare tar alkohol. Det enda ändamålet tycks vara att ta fyllan så fort som möjligt.

Måndag den 27.9 ska Thuy tillsammans med Gerd-Peter Löcke från Tyskland och Emina Arnautovic från Bosnien diskutera uppfostran i De nyas råd. Hur ser vi med vår kulturella bakgrund på barnuppfostran i allmänhet och vad tycker vi om den vi ser i Finland.

Som värd står Hans Sundquist, producent för dokumentärprogrammen.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

En mänsklig röst i invandrardebatten

22/09/2010 by ifisk

Vi har all anledning att vara stolta över vårt land. Vi älskar att läsa statistiska jämförelser även om tanken på statistikens jämförbarhet är en smula tvivelaktig. Men ett hurdant Finland vill vi utveckla och vad har vi att ge den övriga världen?

Den som växt upp på sextiotalet har lärt sig att lita på de finländska systemen, den offentliga makten som tryggar och skyddar och garanterar att de medborgerliga fri- och rättigheterna är speciellt värdefulla och närapå okränkbara. Det som föreskrivs i lagen har vanligen i praktiken berört alla på samma sätt.

Dessutom anser vi oss vara hederliga människor som inte låter sig påverkas av populistiska hotbilder som de så kallade invandrarkritikerna målar upp. Vi har försökt förkväva de högerextremistiska rösterna, men samtidigt har vi kanske bäddat för en ensidig debatt där de mänskliga åsikterna och åsikterna om de mänskliga rättigheterna har lyst med sin frånvaro. På detta sätt har det uppstått en föreställning att det finns ett korn av sanning i invandrarkritiken även om den går till överdrift och att tillströmningen av invandrare som fenomen är en realistisk hotbild inom den närmaste framtiden.

Om vi bedömer den andel av befolkningen som har utlänningsbakgrund i olika europeiska länder kan vi jämföra oss med de så kallade före detta östeuropeiska länderna. Tyvärr tycks främlingsfientligheten i våra jämlika på samma sätt korrelera med en liten invandrarbefolkning. Och kanske det är mänskligt att tänka att där möten mellan människor med olika bakgrund är obefintliga eller tunnsådda, där finns också den bästa grogrunden för misstro och främlingsrädsla.
Eva Biaudet

Läs hela artikeln på Valtiotieteilijä

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Centern skärper tonen mot asylsökande

22/09/2010 by ifisk

Centergruppen drar upp riktlinjerna för sin immigrationspolitik i ett färskt dokument. Centergruppen uppfattar sitt ställningstagande främst som ett debattunderlag. Det är inte ett officiellt partidokument. Däremot tycker gruppen att partiets kandidater i riksdagsvalet ska kunna använda dokumentet som stöd då de talar om invandringen.

Enligt dokumentet måste EU-medborgares rätt till mottagningstjänster för asylsökande begränsas så snart de fått avslag på sin ansökan. Så kallat brådskande asylförarande kunde enligt gruppen utvidgas att gälla även andra sökande än EU-medborgare.

Dessutom anser centergruppen det vara bra att det stadgas i lag om åldersbestämning av minderåriga asylsökande och att bestämmelserna om återförening av familjer skärps i fråga om falska uppgifter, fosterbarn och utkomstmöjligheter.

Riksdagsgruppen vill understryka att den inte tolererar rasism eller främlingsfientlighet. Den efterlyser "en invandringsdebatt som grundar sig på fakta, men också tillåter kritik till exempel då man diskuterar problemen inom asylsystemet". FNB

Läs mer i Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lugn och saklig invånarafton

22/09/2010 by ifisk

Henrich Mannerheim, Gerd-Peter Löcke och Hans Eklund deltog i överborgmästare Jussi Pajunens invånarafton som denna gång var särskilt avsedd för helsingforsare med invandrarbakgrund. I stadshusets proppfulla festsal svarade överborgmästare Jussi Pajunen med stab på invandrarnas många sakliga, men ofta kritiska frågor om trygghet, hälsovård, utbildning, socialservice och skolan. Med andra ord de frågor som även den vanliga finländaren funderar på.

Flera gånger tog överborgmästare Pajunen själv till orda och gjorde klart att Helsingfors är en tvåspråkig stad, där alla invånare ska känna sig tryggt och säkert. Han uppmanade invandrarna att hålla ut, att fortsätta att klaga.
- Och om det inte hjälper kan ni i sista hand ta kontakt med mig.

IFISK:s ordförande passade på att slå ett slag för alla de invandrare som talar svenska.
- Det finns jobb inom barnomsorgen och bland de äldre. Problemet är att vi som talar svenska har svårt att hitta till de lediga jobb där man förutsätter att personalen ska kunna svenska, påpekade Gerd-Peter Löcke.

Annika Forssander som leder invandrarbyrån i stadshuset medgav att språkkurserna och förmedlingen av jobb- eller praktikantplatser för svensktalande invandrare är ett stort problem. Enligt henne finns det betydligt fler lediga platser inom vården där personalen ska kunna svenska än det finns på den finskspråkiga sektorn.

Många frågor visade att speciellt invandrare från Afrika har svårt att se skillnaden mellan kommunal och statlig service.

Mötet visades i direktsändning på Helsingforskanalen och på kabeltevekanalen DINA.
Titta på videon

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Högerpopulismen drar över Europa

21/09/2010 by ifisk

I land efter land flirtar regeringar nu med frustrerade väljargrupper, men varken utfrysning eller inkludering hjälper mot populismen, säger journalisten Lisa Bjurwald, snart aktuell med boken Europas skam: Rasister på frammarsch.
- All erfarenhet och all forskning visar att främlingsfientliga partiers påverkan på politiken och samhällsklimatet är oundvikliga, även när de inte sitter i parlamenten, säger hon.
- Jag tror att vi får räkna med att de blir ett permanent inslag, säger en annan expert på fenomenet, Anna-Lena Lodenius.
FNB-TT

Läs mer i Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Enkönade (mans-)grupper behövs

18/09/2010 by Bert Bjarland

Mansgrupp En mansgrupp består av en grupp män som träffas regelbundet för att diskutera och höja sin medvetenhet om manlighet i allmänhet och sin egen i synnerhet. En mansgrupp diskuterar manlighet, genus, roller, jämställdhet, samhällsfrågor, jobb, mäns rättigheter. Den pratar om känslor, fördomar, attityder och mänskliga relationer. En mansgrupp jobbar med att lösa manlighetsrelaterade problem för att utvecklas som män.

En enkönad grupp behövs för att kunna dela och jämföra sina erfarenheter och känslor i en omgivning befriad från sexuella spänningar och könsbaserade förväntningar. För att lära sig hantera manlighetens ‘olidliga lätthet’ mast man förstå att jämställdhet inte enbart är en kvinnofråga.

Deltagandet i en mansgrupp kräver ett öppet sinnelag och ett genuint intresse för (sin) manlighet. Det krävs villighet och färdighet att diskutera, analysera och jobba med sin manlighet. Deltagarna godtar och följer gruppens etikettregler och arbetsmetoder.

Ifisks mångkulturella mansgrupp jobbar med att diskutera och jämföra egna erfarenheter av att leva som man i en kultur som inte nödvändigtvis har samma värderingar som den egna kulturen, manlighetens kulturella dimensioner i allmänhet och den egna manlighetens kulturella komponenter i synnerhet.

I den mångkulturella mansgruppen kan du dela dina erfarenheter av och känslor över att vara man med andra män. Du kan ta del av och lära av andra mäns erfarenheter och känslor samt bygga upp dina personliga behov och värderingar en global och månkulturell värld.

Bert Bjarland

Ur seminariet IFISK:s seminarium om erfarenheter av att leva som man i en kultur som inte nödvändigtvis har samma värderingar som den egna kulturen. Föreningsfestivalen 11.9.2010
Se även:
Symboler signalerar våra drömmar (Elena Hellberg-Hirn)
Om identitet och manligt-kvinnligt symbolspråk (Gunnar Hilén)
Ifisk-mannen på finlandssvensk kavalkad (Gerd-Peter Löcke)

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Symboler signalerar våra drömmar

18/09/2010 by Elena Hellberg-Hirn

Elena Hellberg-Hirn Vad vi än gör så sänder vi signaler. Vare sig vi går i en kjol eller i byxor. Vad är manligt resp. kvinnligt? Det beror på. Men det är just det som symbolerna reder ut för oss. Konservativa klädkoder säger att män går i byxor ock kvinnor i kjöl. Det var sant ännu för femtio år sedan, men inte nu längre när kvinnorna alltmer erövrar manliga områden och kläder, bl.a byxan.

Men kjolen är äldre än byxan som klädesplagg. Präster går i kjol ännu, för att de följer den gamla klädtraditionen. Om kvinnorna erovrar manssymboler, så erövrar männen nu kvinnlighetens symboler. Eller vad sägs om rosafärgade kläder, smycken, kosmetik? Adliga män på 1700 talet bar ringar, spetsar, fjädrar, broderier... Det hela går ut på är att symboliskt markera SKILLNADEN. I status, klass, makt. Symboler än del av vår kultur.

Vad är då en symbol? Det är något konkret som står för något abstrakt. Som rosen för kärleken. Sambandet verkar ofta godtyckligt, men inte alltid.

Samma sak kan vara både symbol och signal. Ta t ex skägget. En signal för könsmognad och symbol för maskulinitet. Signal är enkel förbindelse typen ja-nej, som i trafiken. Symbol är mer komplicerat, kulturhistoriskt. Som knivar, vapen, cigaretter, hattar, bilar...

Manlighetssymboler är konservativa! De håller oss kvar i det förflutna. De är orealistiska på två sätt –
a) ingen man motsvarar idealet helt och hållet
b) den tiden som symbolen härstammar från är förbi.

Men symboler signalerar våra drömmar. De påverkar inte genom förnuftet utan genom känslorna.

Elena Hellberg-Hirn

Ur seminariet IFISK:s seminarium om erfarenheter av att leva som man i en kultur som inte nödvändigtvis har samma värderingar som den egna kulturen. Föreningsfestivalen 11.9.2010.
Se även:
Enkönade (mans-) grupper behövs (Bert Bjarland)
Om identitet och manligt-kvinnligt symbolspråk (Gunnar Hilén)
Ifisk-mannen på finlandssvensk kavalkad (Gerd-Peter Löcke)

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Ifisk-mannen på finlandssvensk kavalkad

18/09/2010 by Gerd-Peter Löcke

Bild 1: IFISK på festivalen 2010

Den sjätte upplagan av den finlandssvenska föreningsfestivalen samlade närmare femtio föreningar. Trots det blöta och mulna vädret var det inget fel på stämningen när den finlandssvenska föreningsfestivalen i Helsingfors. Festivalen inleddes på fredag med föreläsningar och studiegrupper Festivalen arrangerades i år av Finlandssvensk festivalförening och Finlands svenska ungdomsförbund.

Bild 2: Henrik Creutz, köper Gunnar Hiléns bokTyvärr håller föreningsfestivalen på att utvecklas mera till en organisationsmässa. IFISK var dock med både med bord på Narinkens torg och med en egen välbesökt workshop i Arbetets vänners hus. Seminariet handlade om erfarenheter av att leva som man i en kultur som inte nödvändigtvis har samma värderingar som den egna kulturen.
-Symboler påverkar inte genom förnuftet utan genom känslorna. Manlighetssymboler är konservativa. De håller oss kvar i det förflutna, berattade Prof. Elena Hellberg-Hirn.
”Man får anse denna tillställning som ett tillräckligt lyckat och givande inslag i den debatt man hoppas på att kunna fortsätta och fördjupa både på gräsrotsnivå och lite högre upp ... i maktens korridorer”, ansåg psykologen Gunnar Hilén.

Festivalen avslutades med en lyckad festmiddag på lördag, där bl a Elena Hellberg-Hirn, Gunnar Hilén och Gerd-Peter Löcke deltog. Festivalen arrangerades i år av Finlandssvensk festivalförening och Finlands svenska ungdomsförbund.

Bild 1: SFP:s kontaktchef i Helsingfors, Henrik Creutz, köper Gunnar Hiléns bok ”Barn är inte att leka med”.
Bild 2: Fvth Hans Ekblom, Gerd-Peter Löcke, Elena Hellberg-Hirn och Gunnar Hilén och Wilhelm Nouro.
Se även:
Enkönade (mans-) grupper behövs (Bert Bjarland)
Om identitet och manligt-kvinnligt symbolspråk (Gunnar Hilén)
Symboler signalerar våra drömmar (Elena Hellberg-Hirn)

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Om identitet och manligt-kvinnligt symbolspråk

17/09/2010 by Gunnar Hilén

 Gunnar HilénElena Hellberg-Hirn, Bert Bjarland och undertecknad ingick i den panel som hade äran att under några eftermiddagstimmar lördagen den 11.9 få samlas till en intellektuell och känslofylld kraftansträngning.

Detta ägde rum inom Arbetets Vänners lokal på Annegatan under Gert-Peter Löckes lättsamma ledning och introduktion till temat för dagen, "Den mångkulturella mannen (-s identitet ) ". Uppgiften bestod i att försöka sätta ord på det som invandrare och män/kvinnor i Finland många gånger tampas med angående könsroller och möjligheten/svårigheten att leva i ett nytt land. Evenemanget ingick som en av många programpunkter under Helsingfors` Föreningsfestivalsdagar samma helg.

De ca 20 åhörarna fick höra en både tankeväckande och tämligen fri presentation om identitet, mansgrupper och manligt-kvinnligt symbolspråk. Panelens åsikter om vart och ett av dessa ämnen stimulerade glädjande nog till en livlig debatt där representanter från flera olika invandrargrupper och nationaliteter deltog.

MattanEfter en kortare paus med förtäring följde så en teaterpjäs, Mattan, skriven av Fredrik Therman, framförd av densamme jämte hans kollega Bo-Eric Rosenqvist. Den väckte både skratt och allvarliga funderingar kring sådana stora ämnen som EU, miljöförstöring och NATO.

Till sist samlades vi karlar kvar på en "sittning" a´ la ´ mansgrupp, ledd av Bert Bjarland med mångårig erfarenhet av dylikt ledarskap. Samtidigt påannonserades nästa träff för en redan startad grupp på Dagmarsgatan i Helsingfors.

Man får anse denna tillställning som ett tillräckligt lyckat och givande inslag i den debatt man hoppas på att kunna fortsätta och fördjupa både på gräsrotsnivå och högre upp ... i maktens korridorer.

Se även:
Enkönade (mans-) grupper behövs (Bert Bjarland)
Symboler signalerar våra drömmar (Elena Hellberg-Hirn)
Ifisk-mannen på finlandssvensk kavalkad (Gerd-Peter Löcke)

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

90 kilogram hasch hittades i bil

17/09/2010 by ifisk

Helsingforspolisen har kommit en stor knarkliga på spåren. Polisen hittade i maj 90 kilo hasch som hade gömts i ett fordon. De gripna är utlänningar och en del av dem har bott flera år i Finland.

I gatuhandeln skulle narkotikan ha varit värd ungefär 900 000 euro. Polisen misstänker att samma fordon har använts flera gånger för att smuggla in stora mängder narkotika. Svenska Yle / Nyheter / Huvudstadsregionen

Lyssna: Kriminalkomissarie Jarmo Keskitalo om knarkligan

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

"Servicen på ryska måste bli bättre"

16/09/2010 by ifisk

Ryssarna är den enda minoriteten i Finland som växer kontinuerligt. I dag kommunicerar över en procent av Finlands befolkning främst på ryska. Alltför många för att negligeras, anser Eilina Gusatinsky som är chefredaktör för den ryska tidningen Spektr som utkommer i Finland.

I en radiointervju i Ylen Aikainen i går morse sade hon att ryskan borde bli minoritetsspråk i Finland. Det skulle stärka ryskans ställning och minska på fördomarna.

Gusatinskys krav på ryska som minoritetsspråk bemöts med ett enhälligt nej på paneldebatten på Helsingfors universitet. Finskan och svenskan har sin särställning som nationalspråk, och bra så. Peter Buchert

Läs mer i HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

"Mera statliga pengar för integrering"

16/09/2010 by ifisk

Helsingfors integrationspolitik uppmärksammades igår av inrikesministeriet och bland beslutsfattarna hoppas man nu att statsmakten också ska komma med mera konkreta handräckningar i Helsingfors riktning.
- Det kostar staden att upprätthålla mottagningscentraler och ordna utbildning blir dyrt. Här kunde staten ta ett större ansvar, säger SFP:s Jan D. Oker-Blom.

Enligt de grönas Minerva Krohn har staten lämnat kommunerna vind för våg med integreringen av invandrare. Hon hoppas också att grannstäderna Esbo och Vanda skulle ta ett större ansvar för invandringen till huvudstadsregionen. Svenska Yle
Lyssna: Jan D. Oker-Blom: "Statligt stöd behövs"

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lärkkulla går på högvarv

15/09/2010 by ifisk

I år Man har redan blivit tvungen att hyra lägenheter åt studerande inne i Karis centrum. Bäddplatserna på stiftsgården räcker inte till.

Ekonomiskt stöder kortkurserna och de långa programmen varandra och man strävar efter att hålla utrymmena fyllda även utanför den egentliga terminen. Lärkkulla är ändå beroende av statsunderstöden men Englund ser inga större skäl till oro i det.
– Vi är Svenskfinlands tredje största folkhögskola, jag ser ingen orsak till att staten skulle dra in just oss, berättar direktor Greger Englund som leder Lärkkulla folkakademi och stiftsgård sedan i våras.
– Sommarkurserna och de korta språkkurserna är vår bästa reklam. Studerande som åker hem berättar om vad de varit med om, en del återvänder också för längre studier, Nina Österholm.

Läs mer i Kyrkpressen

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Helsingfors fick integrationspris

15/09/2010 by ifisk

Helsingfors premieras för att på ett målinriktat och innovativt sätt ha utvecklat invandrings- och integrationsarbetet. Kanslichefen Ritva Viljanen kallade Helsingfors för en föregångare i invandringsfrågor.
- Immigranterna är en del av stadens strategi, vilket innebär att alla beslutsfattare är engagerade i dessa frågor. Dessutom har staden budgeterat för detta ändamål – trots de svåra ekonomiska tiderna, sade Viljanen vid prisutdelningen.

Invandringsdirektören Annika Forsander mottog inrikesministeriets utmärkelse i samband med årets Kommunmarknad som gick av stapeln i Kommunhuset i Berghäll.
- Utgångspunkten för stadens verksamhet är att alla invånare, även invandrare, behandlas som likvärdiga Helsingforsbor, sade Forsander.

I Helsingfors bor ungefär hälften av alla invandrare i Finland. Invandringen är också den största orsaken till befolkningsökningen i huvudstaden. Svenska Yle / Nyheter

Lyssna: Ritva Viljanen: "Helsingfors en föregångare"

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Thors: Flyktingarbete måste läras ut

15/09/2010 by ifisk

Enligt migrationsminster Astrid Thors har många kommuner tappat det kunnande som fanns På 90-talet. Sedan blev det paus. Minister Thors menar också att mottagnings- och integrationsarbetet borde bli mera aktivt och individanpassat.

Däremot ser hon mottagnings- och integrationsarbetet i många svensk- och tvåspråkiga kommuner som lyckat.
– När vi ser på Finland kan vi inte komma ifrån att vi har har väldigt goda exempel i Svenskfinland, som Karleby, Närpes, Korsnäs, Oravais och Raseborg.

Ett av problemen är att flyktingarna oftast får vänta länge på grundläggande saker, som till exempel språkutbildning. När lagen om grundläggande utbildning ändrades tillsammans med statsandelssystemet i fjol, uppstod enligt Thors ett glapp i tolkningen. Därför finns det nu bland de 600–700 barn som väntar på uppehållstillstånd ungefär hundra som inte får någon kommunal grundutbildning. HBL/FNB - Jonas Ström
Läs mer i HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Tvåhundra kriminella åkte fast i jätteoperation

15/09/2010 by ifisk

Upp till 200 utländska brottslingar har åkt fast under ett omfattande brottsbekämpningsprojekt under sommarmånaderna.

Under ett tre månader långa projektet har myndigheterna koncentrerat sig på brottslingar och kriminella ligor som kommit till landet via hamnarna i Helsingfors, uppger polisdirektör Robin Lardot.

Operationen har speciellt varit inriktad på brottslingar från de baltiska länderna, Polen och Rumänien. Målet har varit att stoppa brottslingarna redan i hamnarna. I operationen deltog Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och Riksåklagarämbetet. Också myndigheterna i grannländerna har hjälpt till med utredningsarbetet.

Orsaken till att projektet startade är att mängden brott som begås av utlänningar i Finland har ökat under detta årtusende. Brotten handlar främst om inbrott och andra egendomsbrott.

Enligt den europeiska polismyndigheten Europol har en del av de kriminella grupper som har opererat i Finland också gjort sig skyldiga till motsvarande brott i andra europeiska länder. FNB

Läs mer i HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Mediaklipp 6-12 september 2010

12/09/2010 by ifisk

Flyktingtolk bara på finska
Publicerad 11/9/2010
Det blev lite bråttom att ordna med flyktingmottagningen och det mesta har skett i sista minuten. Flyktingkoordinator Teresa Broman-Lundberg summerar läget en dryg vecka innan dagen d. Den 22 september landar 36 burnesiska kvotflyktingar på flygfältet i Kronoby. Det finns många minoriteter i Burma som talar olika dialekter.
Det är tänkt att de här människorna som kommer nu ska lära sig svenska och därför vore det bra med en tolk som kan tolka till svenska. Till att börja med då flyktingar behöver komma i kontakt med olika myndigheter tyr man sig till den tolk som finns men längre fram är det tänkt att ta emot hjälp av de burmeser som finns i Österbotten från tidigare och talar lite svenska. Läs mer i Österbottens tidning

Ingen vet vad svenskan kostar
Publicerad 11/09/2010
Översättning, utbildning och skyltning på flera språk innebär merkostnader - men flerspråkighet har i forskning även visat sig vara ekonomiskt lönsamt - både privatekonomiskt och samhällsekonomiskt.
Juridiskt finns inga alternativ. Svenskan är lagstadgad - kosta vad den kosta vill. Därför är utgifterna irrelevanta, konstaterar justitieminister Tuija Brax (De gröna). Och vad vore alternativet, frågar hon retoriskt.
Å andra sidan ger svenskan ett mervärde för näringslivet. De nordiska länderna är sammanräknat Finlands viktigaste exportmarknad. Länge trodde man att engelskan kunde användas universellt, men nu har man insett att svenskan är rätt språk för att göra affärer inom Norden, säger Risto EJ Penttilä, vd för Centralhandelskammaren.
Flera storsatsningar görs för att höja svenskans profil i Finland. Men både Brax och Penttilä är bekymrade över att det är svårt att hålla svenskan på tillräckligt hög nivå i Finland - och det beror snarare på attityd än resursbrist. Läs mer på Svenska Yle / Nyheter

Stänger Soini regeringsdörren för sig?
Publicerad 10/09/2010
SFP:s EU-parlamentariker Carl Haglund tror inte på Sannfinländarnas chanser att komma med i nästa regering. Sannfinländarnas ordförande, Timo Soini, har sagt att partiets målsättning är två ministerposter efter riksdagsvalet.
- Timo Soini har flera gånger sagt att han inte går med i en regering som är positiv till EU. Tror någon att nästa regering kommer att vara EU-negativ? Det här betyder i praktiken att Soini stänger dörren till regeringen för sitt parti, säger Haglund, som höll ett anförande under SFP:s partistyrelsemöte i Helsingfors på fredagen. SPT

Nu behövs inte 91:an Karlsson…
Publicerad 09/09/2010
Ibland när ett litet tungsinne smyger på, det händer väldigt sällan!, brukar jag luffa till R-kiosken här i Närpes och köpa ett par nummer av den härliga serietidningen ”91:an Karlsson.” Blir man inte på humör under läsningen är hoppet ute!
Denna vecka klarar jag mig utan inköp av serietidningen. Ministrarna Kiviniemi, Pekkarinen och Tölli, obekant vilket parti de tillhör, har vida överträffat 91:ans och 87:ans dagliga bravader.
Hitler hade judarna, Sannfinländarna har invandrarna och Centerpartiet synes nu hota den finlandssvenska minoriteten. Och svenska distriktets ledare (tillsvidare) orerar om våra privilegier!Det tycker säkerligen Timo Soini inte om. Bättre att ha 300 000 finlandssvenskar som spottkopp än några stackars invandrare. Ilskan man visar mot oss är svår att förstå. Läs mer på bloggen Byfånen funderar

Soini tackar nej till SFP och De gröna
Publicerad 07/09/2010
Sannfinländarna har gått förbi De gröna med ett understöd på 10,5 mot 9,3, visar en opinionsmätning som Helsingin Sanomat låtit genomföra. Beskedet om gynnsamma vindar klingar trevligt i ordförande Timo Soinis öron. Sannfinländarna vill gärna sitta med i en blåröd- eller rödmylleregering. Något samarbete med De gröna eller Svenska folkpartiet är oppositionspolitikern inte intresserad av.
Förutom Sannfinländarna gick endast Centern framåt. Samlingspartiet var fortfarande det största partiet med 22,6 procent. SDP:s väljarstöd låg på 19,9 procent och Centerns på 19,5. Motsvarande siffra för Vänsterförbundet var 8,2 procent. Kristdemokraternas popularitet låg på 4,5 och SFP:s på 4,1 procent. Läs mer på HBL

Riksdagen tvistar om invandring
Publicerad 06/09
Finland måste locka mer arbetskraft utifrån EU. Därför ska tillståndsprövningen för medborgare från tredje land göras smidigare, föreslår regeringen. Behovsprövningen vid arbets- och näringsbyråernas ska avskaffas och Migrationsverket ska hålla i hela processen för uppehållstillstånd.
Men oppositionen anser att det här förfarandet leder till att företagen rekryterar billig utländsk arbetskraft trots att vi har gott om arbetslösa hemma. Svartjobben ökar, arbetslösheten förblir hög och de dubbla arbetsmarknaderna suger ut Finland på allt vad konkurrenskraft och välfärd heter.
Regeringens förslag att ändra på utlänningslagen kommer till behandling i riksdagen endera veckan. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har enhälligt underkänt förslaget om femåriga uppehållstillstånd för utländska arbetssökande och ansett att ettåriga tillstånd ska vara regeln. Läs mer i Hbl.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Thors kandiderar 2011

10/09/2010 by ifisk

Astrid Thors Migrationsminister Astrid Thors ställer upp i riksdagsvalet 2011 för Svenska Folkpartiet i Helsingfors.

Thors vill gärna fortsätta representera hemstaden Helsingfors i riksdagen. Enligt Thors kommer stora grundläggande frågor att diskuteras och avgöras under nästa valperiod. En av de stora frågorna är hela välfärdssamhällets framtid och valfriheten för den enskilda individen.

FNB

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 1-5 september 2010

09/09/2010 by ifisk

Lägg större vikt vid integration
Finland ville redan för ett par år sedan skicka i Finland bosatta invandrare tillbaka till sitt ursprungsland. Det gällde somaliska unga män som kommit till Finland som barn och senare dömts för grova brott.
Det handlar inte bara om vem som ska få komma till Finland och på vilka grunder. Vi ska ha ett system som gör det möjligt för dem som kommer hit att komma in i samhället. Det handlar om arbete och utbildning.
Att i Finland bosatta somalier vill ta sig an allt fler fosterbarn som är flickor kan bero på minst två saker. Kvinnornas situation i Somalia är bevisligen bedrövlig och har varit det länge (Hbl 29.8), så det kan handla om att erbjuda dem möjligheten till ett drägligt liv. Avigsidan är att de på grund av sin sårbarhet är ett lätt byte för vem som helst som vill utnyttja dem. Misstanken att så sker har väckts hos Migrationsverket som vill att ärendet ska utredas.
I ett invandrarfientligt klimat blir frågan om somaliska fosterbarn lätt en het potatis politiker helst inte tar i utan gärna passar vidare. Migrationsminister Astrid Thors och minoritetsombudsman Eva Biaudet hänvisar till Migrationsverket.
Samhället måste axla ansvaret för både fosterbarn och far- och mormödrar om deras anhöriga inte kan göra det. Det är värt att komma ihåg.
Publicerad 04/09/2010 HBL Yrsa Grüne

Presidenten imponerad av mångkultur
– Det här är första gången jag bekantar mig med det mångkulturella Åland och det arbete de gör verkar mycket bra. Jag har föresten dansat afrikansk och orientalisk dans i flera år och jag tror att det är rätt sätt att lära känna andra kulturer. Var inte blyga för att bjuda upp!
I övrigt tror hon att det är viktigt att invandrare lär sig språket i det land de flyttar till, och att man bör satsa på kurser som till exempel ”svenska som andra språk”.
– Arbetet med språkbarriärerna är viktigt, konstaterade hon.
Annars tyckte hon att det frivilligarbete folk gör är värt mycket och det är värt att satsa pengar på.
Publicerad 3/9/2010 Nya Åland

Trots dödshot kastades de ut
Valbone och Nimon är på flykt undan sina familjer. Han är katolik och hon är muslim och eftersom de har gift sig med varann mot sina familjers vilja, har de vanärat familjernas heder och måste därför dö. Valbone och Nimon beslöt sig för att ta risken och fly till Finland för de hade hört att Finland är ett säkert land och ett land som tar emot flyktingar av humanitära skäl.
Men efter två år i Oravais gav de finländska myndigheterna kalla handen. Detta trots att det i utlänningslagen står att en utlänning skall beviljas asyl om han eller hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin religion. I april i år skickades paret tillbaks till Kosovo.
Det finns inga regler för hur myndigheterna ska beakta hot om hedersrelaterat våld. Här gäller samma regler som för alla andra asylsökanden: Det är förhöret med asylsökanden som är avgörande och då mäts trovärdigheten i den sökandes berättelse. Men förhören är inte alldeles oproblematiska. Det menar Marjo van Dijken med lång erfarenhet av asylförhör.
Titta på Spotlight från 1 september i FST5 på ARENA.

Värnplikten bra för integration
I dag verkar det osannolikt att Finland skulle dras in i ett regelrätt krig. Det är ingen nyhet. Formuleringen finns i varenda säkerhetspolitiska redogörelse, senast 2009.
Av EU:s 27 medlemsländer är det bara sex som har kvar den allmänna värnplikten. Men antalet finländare som avbryter sin värnplikt har enligt de färskaste uppgifterna minskat. Och värnplikten hos oss fungerar bra också när det gäller att integrera nyfinländare i samhället.
Varför ett system som också har denna dimension skulle vara förlegat, som De gröna påstår, är svårt att förstå.
Publicerad 02/09/2010 HBL Yrsa Grüne

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Mediaklipp 30 – 31 augusti 2010

07/09/2010 by ifisk

Sannfinländarna vill ha två ministerposter
Sannfinländarna har som målsättning att få in 15 riksdagsledamöter i riksdagsvalet nästa vår. Partiet vill också ha två ministerposter, säger partiordförande Timo Soini.
Enligt Soini borde 15 ledamöter betyda att Sannfinländarna är med i regeringsförhandlingarna. I regeringen är partiet intresserat av ministerposterna inom handels- och industriministeriet och inrikesministeriet. Soini sade att Sannfinländarna och de Gröna knappast ryms i samma regering under nästa valperiod.
Under sitt sommarmöte i Borgå krävde partiet också att energiskattereformen slopas, invandringspolitiken förnyas och en sysselsättande finanspolitik.
Publicerad 30/08/2010 Svenska Yle Nyheter

Biaudet kräver utredning om människohandel
Minoritetsombudsman Eva Biaudet har bett om en utredning av Migrationsverket kring hur man strävat efter att identifiera offer för människohandel i samband med behandlingen av ansökningar om familjeåterförening. Migrationsverket har lyft fram människohandeln i samband med återföreningen av somaliska familjer.
Biaudet förundrar sig över att Migrationsverket ofta misstänker människohandel, men ändå inte har fört ett enda fall vidare till systemet för att hjälpa offren.
I Finland finns ett i lag fastställt system för att hjälpa offer för människohandel. För att ett fall ska föras vidare räcker att det finns misstankar om människohandel.
Biaudet säger att hon hoppas att inga fosterbarn har nekats inträde till Finland på grund av misstankarna. Migrationsverket ska ge sitt svar senast den 10 september.
Publicerad 30/08/2010 Svenska Yle Nyheter

Egyptisk farmor får stanna tills vidare
Den egyptiska farmodern Eveline Fadayel har fått uppskov på avvisningen från Finland. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har förnyat sitt temporära beslut som hindrar en avvisning. Beslutet gäller tills vidare.
Fadayel har lämnat in det detaljerade läkarintyget som Europadomstolen bett om. Utrikesministeriet uppger att Finlands regering fått skrivelsen med läkarintyg till kännedom.
Publicerad 30/8/2010 FNB

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

De Nyas Råd diskuterar mansfrågan

05/09/2010 by ifisk

De nyas råd Radio Vega blev inspirerad av ifisks seminarium om den multikulturella mannen på föreningsfestivalen. Nu vill de nyas råd dryfta fram frågan den 6 september. (På foton fvth: Andy Young, Hasse Sundquist, Ilya Spiegel, Gerd Peter Löcke)

Gymnasier och högskolor befolkas av flickor medan pojkarna har svårt att ta plats. Håller mannen på att marginaliseras i vårt samhälle, eller har vi äntligen uppnått jämställdhet där mänskans förmågor beaktas framom könet? Hur är mannens ställnig i Italien eller Tyskland? Skiljer sig den från Finland? Hur ser man på kvinnan i er kultur?

Mannens situation debatteras i De Nyas Råd av Luca Maurizi från Italien och Gerd-Peter Löcke från Tyskland. Hans Sundquist leder diskussionen.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

IFISK:s mansgrupp med på föreningsfestivalen 2010

02/09/2010 by ifiskTemat för årets föreningsfestival är frivillighet och finansiering. Vi vill erbjuda ett forum för fortbildning, inspiration och utbyte av tankar.

I dagsläget upplevas fritid ofta som en lyxvara. Samtidigt är utbudet av program och aktiviteter som konkurrerar om vår lediga tid stort. Därför kämpar många föreningar med att få sina medlemmar att ställa upp för den egna föreningens väl. Å andra sidan uppfattar medlemmarna oftast föreningens verksamhet som väldigt viktig och betydelsefull.

Föreningsfestivalen 2010 i Helsingfors vill bjuda på en rad sakkunniga och intressanta föreläsare. Olika workshops behandlar frivilligarbete och finansiering ur olika synvinklar.

Du är hjärtligt välkommen till IFISK:s seminarium om erfarenheter av att leva som man i en kultur som inte nödvändigtvis har samma värderingar som den egna kulturen.

Föreningsfestivalen 2010 äger rum den 10-11 september i centrum av huvudstaden.

Uppdaterad: 02/09/2010 21:32

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mansgruppen på Föreningsfestivalen

02/09/2010 by ifisk

ifisk mansgrupp  FeMANisten – den moderna mannens sociala identitet

Männens kropp och maskulinitet blev aldrig klart definierad. Allt för länge har den traditionella forskningen fokuserat endast på det kroppsliga hälsotillståndet. Män saknar även fungerande nätverk och de har betydligt svårare att ta sig till läkaren än kvinnor.

Ifisks mångkulturella mansgrupp jobbar med att diskutera och jämföra egna erfarenheter av att leva som man i en kultur som inte nödvändigtvis har samma värderingar som den egna kulturen, manlighetens kulturella dimensioner i allmänhet och den egna manlighetens kulturella komponenter i synnerhet.

Temat för årets föreningsfestival är frivillighet och finansiering. Vi vill erbjuda ett forum för fortbildning, inspiration och utbyte av tankar. IFISK:s workshop vill ge dig insikt i manlighetens kulturella dimensioner.

Program

14:00 Podiumsdiskussion
Prof. Elena Hellberg-Hirn (om symboler och signaler)
Bert Barland (en typisk multikulturell mansgrupp)
Psykologen Gunnar Hilén (pojkar är inget att leka med)
+ en representant från Svenska kvinnoförbundet
Diskussion under ledning IFISK:s ordförande Gerd-Peter
14:50 Mattan
Ett samhällsskämt i en akt
av Fredrik Therman, c 20 min.
15:15 Ifisks mångkulturella mansgrupp
Att leva i en kultur som inte nödvändigtvis har samma värderingar som den egna kulturen
(Endast för män.)

Lördag den 11.9 kl.14-16
Arbetets vänner, Annegatan 26 (Klubblokalen, 3 vån.)
Fritt inträde

Mattan
Ett samhällsskämt i en akt
En pjäs av Fredrik Therman
Regi: Kristian Thulesius
I rollerna: Fredrik Therman och Bo-Eric Rosenqvist
Teaterföreningen Svalan
Ca 20 min.

"Det går raskt undan i pjäsen och kommentarerna om olika missförhållanden duggar tätt. Kristian Thulesius regi är rytmiskt välavvägd och de två agerande sitter bra inne i sina roller." Elisabeth Nordgren, Hbl 6.7.2010

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

En vandring genom 1920-talets Finland

02/09/2010 by Gerd-Peter Löcke


Henry Parland, Gudrun Mörne och Gunnar Björling utanför restaurang Opris 1928 (Bild: SLS)


Stella Parland

Jag har druckit vichyvatten på Kämp / och tagit Eau de Cologne-duch i Gamla Passagen / och ringt / att jag kommer hem 1.10 / Sömnigt /ragla tankarna / under närmaste skugga / rulla ihop sig / och gnälla sakta i sömmen. Henry Parland
Den 1 september bjöd Agneta Rahikainen, Stella Parland och Niklas Häggblom IFISK samt övriga åhörare på en litterär dadavandring genom nattlivet i 1920-talets Helsingfors. Precis som så många andra författare, rockmusiker och konstnärer senare levde den unga Henry Parland enligt principen ”live hard, die young”.

Henry Parlands föddes den 29 juli 1908 i Viborg. Pappan var ingenjör på ryska järnvägen. Hemspråket i familjen Parland var tyska, men barnen talade också ryska, i synnerhet med pappan. Henrys yngre bror, Oscar Parland, sade en gång att de var engelsmän, födda i Ryskland med tyska som modersmål, gick i svensk skola och var finska medborgare. Liksom många andra från borgarskapet med hemvist i Ryssland miste familjen Parland all sin förmögenhet 1917 i samband med den ryska revolutionen.

1927 blev Henry Parland student med mycket gott betyg, särskilt i svenska. Redan som tonåring hade han börjat revoltera mot föräldrarnas konstnärliga uppfattningar. Han var mera intresserad av det nyaste nya och blev starkt påverkad av Edith Södergran, Elmar Diktonius och Gunnar Björling. Som student började Henry umgås med författare och konstnärer. Det förhållandevis sorglösa livet i förbudstidens Helsingfors, med ett ivrigt festande, helst dygnet runt, på König, som kallades Kungen, Brunnshuset, Börsen, Kapellet, Gambrini och Trocadero, finansierades för det mesta med växelaffärer.

I början av 1929 var den ekonomiska och personliga katastrofen ett faktum för Henry Parland. Jazzens, danskrogarnas, smuggelspritens sorglösa liv var ohjälpligt slut. Henry sökte nu stöd av onkel Tutti som var professor i filosofi i Kaunas. I Litauens näst största stad rådde ingen förbudslag och Henry intresserade sig i början mest för kroglivet och alkoholdryckerna i staden. Men så småningom började han leva ett lite sundare liv och onkeln introducerade honom för olika kulturpersonligheter i staden.

Påsken 1930 återvände Henry Parland till Finland och träffade en sista gång sin familj i Estland, där den vistades under sommaren. Men snabbt efter resan drabbades han av depression och återgick till sitt forna liv. Den 11 november 1930 dog Henry Parland mycket plötsligt i sviterna av scharlakansfeber.

Henry Parlands liv är ett uttryck av ett slags hemlöshet i den finländska kulturkretsen. Men samtidigt visar det också den mångfald och rikedom som finns i att man har rötter i många språk och kulturer samtidigt. En situation som vi blattar väl kan omfatta.

Programmet arrangerades i Svenska litteratursällskapets hus i samarbete med Helsingfors festspel och Runokuu.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)