" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv maj 2010

Mediaklipp 24-31.05

30/05/2010 by ifisk

Invandrare borde få extra undervisning
Färre invandrarunga fortsätter till gymnasiet än finsk- och svenskspråkiga unga och det är också vanligare att unga med invandrarbakgrund hoppar av gymnasiet. Det största problemet är brist på språkliga färdigheter och det är därför en förberedande utbildning kunde vara bra, menar undervisningsminister HennaVirkkunen.
Den förberedande utbildningen skulle vara ett år lång och fokusera på språk samt kulturella och språkliga färdigheter. Redan nu erbjuds invandrare förberedande utbildning för grundskola och yrkesskola.
Publicerad: 29/05 Radio X3M / Nyheter

Permitteringar drabbar invandrare i Närpes hårt
Industrins permitteringar drabbar arbetskraftsinvandrarna hårt. I bland annat Närpes har metallföretagen tvingats permittera en stor del av de arbetskraftsinvandrare som rekryterats under de senaste åren, och nu riskerar en del av dem att inte få sina uppehållstillstånd förnyade. En av dem är Denis Balesic som kom med sin familj från Bosnien för snart två år sedan. Lyssna
Publicerad: 29/05 Radio Vega Österbotten

Myndigheterna bör ingripa mot tvångsäktenskap
Finländska myndigheter bör ingripa bättre mot tvångsäktenskap som invandrarflickor- och kvinnor utsätts för, kräver migrations- och Europaminister Astrid Thors (SFP). Thors kommenterar en utredning från Människorättsförbundet som visar att flera barn till invandrare har skickats bort från Finland mot sin vilja.
Thors anser att man bättre bör utnyttja till exempel skolornas registeruppgifter om barn som flyttat eller försvunnit. Thors betonar också samarbete mellan olika myndigheter och förebyggande arbete med riskgrupperna.
– Familjen bör dock stödjas som en helhet – inte så att man ställer föräldrarna och barnen mot varandra.
Publicerad 29/05 FNB

Rasism bland unga inget övergående fenomen
En doktorsavhandling som gjorts bland unga i Joensuu verkar bekräfta att skinheadrelaterad rasism bland unga inte har avtagit. Enligt magistern i samhällsvetenskaper Sini Perho handlar rasismen och gemenskapen som byggs omkring den om ett mer bestående sätt att tänka.
I avhandlingen intervjuades klienter på två ungdomsgårdar i Joensuu. De intervjuade ungdomarna tyckte att deras rasism är normal medan kulturell mångfald däremot är avvikande.
Publicerad 28/05 FNB / Österbottens tidning

Roman Eremenko ryter till mot rasism
Landslagets nyckelspelare, Roman Eremenko, är mycket besviken på det sätt hans storebror Alexei jr behandlats av den inhemska publiken under våren.
Under matchen mellan VPS och Jaro kallade publiken honom bland annat för ryssjävel.
- Jag kan inte förstå hur sådana människor resonerar. Alexei har gjort över 50 landskamper för Finland och gjort mycket gott för finsk fotboll. Och det här är tacket han får, säger Roman till HS.
Roman förstår att känslorna svallar över ibland men har ingen förståelse för rasistiska påhopp.
- Om någon kallar mig för pisshuvud så sväljer jag det. Men gränsen går vid rasism. Det kommer jag aldrig att tolerera.
Rasism är ett stort problem inom europeisk fotboll, särskilt i England, Spanien och Italien brukar.
Publicerad 28/05 HBL

Finländarna kritiska till invandring
Nästan två tredjedelar av finländarna tycker att utlänningar inte ska lockas till Finland. Enligt en undersökning som Taloustutkimus har gjort för Yle motsätter sig 63 procent av finländarna tanken att Finland ska göras mera lockande för invandrare.
Mest kritiska är Sannfinländarnas anhängare. 82 procent anser att Finland inte bör locka till sig fler utlänningar. Bland Centerns och Socialdemokraternas anhängare är motsvarande siffror 70 och 68 procent.
Däremot tycker 45 procent av Samlingspartiets och 65 av De grönas anhängare att det finländska samhället bör utvecklas så att allt fler utlänningar känner sig lockade att flytta till Finland. SFP fanns inte med i undersökningen. En tredjedel av de som besvarade enkäten sade att invandringen påverkar deras röstningsbeslut mycket eller rätt mycket.
Taloustutkimus intervjuade 2 399 personer.
Publicerad 28/05 FNB / Hangötidningen

Kraft modell för integrering
Kraft fotboll ska användas som en av tre modellföreningar i landet i arbetet för integrering av utlänningar. Det innebär att föreningens arbetssätt används som exempel i Finlands bollförbunds utbildning. Materialet ska också finnas tillgängligt i en informationsbank på internet, där tränare och ledare kan gå in och söka information.
På torsdagen hade Kraft fotboll besök av Esa Heinonen och Lari Kangas från bollförbundet. De två jobbar med förbundets treåriga jämlikhetsprojekt, som strävar till att integrera invandrare och flyktingar som kommer till Finland och samtidigt jobba mot rasism.
Projektet har startat i år. Esa Heinonen från bollförbundet har kört runt på matcher och samlat information om rasism inom fotbollen. Han tycker att där problemet är som störst i huvudstadsregionen.
Integreringen gäller inom fotbollen, men också i samhället. Heinonen konstaterar i sin sammanfattning att fotbollen ofta är det första integreringssteget in i samhället.
Publicerad 28/05 Syd-Österbotten

Flopp på hög nivå
Det är svårt att vara politiker på dagens villkor. Verkligheten är komplicerad och medierna – etablerade och sociala – kan på extremt kort tid trumma upp en pressande opinion. Det hände i fallet Fadayel – den egyptiska farmoder som före den 13 juni måste lämna landet, sina barn och barnbarn.
När HFD-avslaget kom i mars handlade det om Fadayel och den ryska mormodern Irina Antonova. Tystnad rådde om cirka 500 liknande fall som väntar på avgörande.
När press och teve ingående presenterar ett öde likt Fadayels är det lätt att känna empati. Det kyliga systemet våldför sig mentalt på en utsatt. Folket tar den drabbades parti.
Det som hände i mars var exceptionellt. Sittande statsminister – ackompanjerad av sittande president – lovade gripa in med snabb lagstiftning, och polisen tog löftet på allvar. Vad kännetecknar sittande statsminister? Han är en veteranerna i riksdagen, har suttit där sedan 1991. Två decennier snart. Han bör veta något om lagstiftningen och som statsminister sedan år 2003 måste han därtill känna till grunderna i vår utlänningspolitik.
Opinionen har friheten att tala ur en total okunskap om fakta. Den fokuserar på Fadayel och Antonova –liksom teve som via intervjuer för in gripande människoöden i våra vardagsrum. Allmänheten känner sympati, och varför skulle den inte? Den är fri att reagera.
Ansvarige ministern Astrid Thors säger i gårdagens Helsingin Sanomat att lagändringen kommer att skjuta in sig på föräldrar som är ”synnerligen beroende av sina barn”. Ett nytt läge ska därtill inte orimligt mycket få belasta finländsk social- och sjukvård.
Ingenting tyder på att finländsk politik höjer sig över dagens nivå. Orsakerna är två: Substansen är extremt svår och känslig. Den intellektuella ribban är redan idag lagd lågt, av Soini och hans lärjungar i andra partier.
Publicerad 28/05 Åbo Underrättelser

Känslokall vädjan
Klimatet har blivit hårdare i Finland. Åsikter som tidigare ansågs otänkbara att föra fram är det inte längre. Det som förr inte var salongsfähigt är det numera. Tröskeln har sänkts avsevärt och det har fått även vår politiska elit att välla in på tidigare förbjudet område – för att tilltala potentiella väljare.
Det är framförallt inställningen till och uttalanden om invandrare, eller tillfälliga besökare utomlands ifrån, som har förändrats och blivit avsevärt kyligare. I och med att ledande politiker inte längre skyr orden utan säger det som tidigare inte har varit politiskt korrekt, flyr de ett ansvar och underbygger i värsta fall utlänningsfientlighet.
Att en statsminister i ett demokratiskt land i Europa, i ett nordiskt välfärdsland, kan gå ut och vädja till allmänheten att inte ge de utländska tiggarna pengar låter fullständigt osannolikt. Men i ett Finland med Matti Vanhanen som statsminister är det en realitet.
Faktum är emellertid att Vanhanens metod inte löser något av de egentliga problemen. Det skulle bara städa upp den stadsbild Vanhanen ser.
Publicerad 27/05 Västra Nyland

Om utvisning
Nu hänger jag åter inte med. Alla de här som skriver insändare i tidningar om att de inte är rasister och inte har något emot invandrare, men. Men de ska inte kräva någon religiös särbehandling, och de ska utvisas om de döms i domstol.
Jag undrar bara om det är tänkt att man efter att man levt hela sitt liv i Finland, betalat skatter och deltagit, kanske skött om sin sjuka hustru och tagit hand om sina barn, ändå blir utvisad om man som gammal gör något dumt? Eller om man som ung inte använder förståndet, blir man smartare av att skickas till ett samhälle man knappt kommer ihåg? Får man inte chansen, precis som finskfödda tonåringar, att växa upp, ta sitt förnuft till fånga och bli en fullvärdig medlem av vårt samhälle?
Nej. Utvisa dem bara. Skicka till Mogadishu. I vårt samhälle är det vissa av oss som har rättigheter och skyldigheter, och andra som har det men inte riktigt lika mycket. Nånsin.
Publicerad 26/05 Bloggen Duva (Eva Pursiainen)

Totalrevideringen av integrationslagen på remiss
Inrikesministeriet har idag sänt förslaget till regeringens proposition om revidering av integrationslagen på remiss. Som nytt namn på lagen föreslås lagen om främjande av integrationen. Enligt förslaget ska integrationslagen i fortsättningen omfatta alla invandrare med giltigt uppehållstillstånd eller vars uppehållsrätt har registrerats. Idag omfattas endast invandrare som anmäler sig som arbetslösa av integrationsåtgärderna.
Avsikten med revideringen är att göra integrationslagstiftningen tydligare och att få allt fler invandrare med i de tjänster som främjar integrationen. Revideringen av integrationslagen utgår från tanken att integration är en dubbelriktad process.
Hur integrationsutbildningen ordnas ska fastställas närmare i lagen. En central del av utbildningen utgörs av undervisning i finska eller svenska. Utbildningen ska ordnas enligt Utbildningsstyrelsens rekommendationer.
För kommunernas integrationsprogram kommer man att fastställa ett minimiinnehåll. Avsikten är också att i integrationslagen föreskriva om försöket Delaktig i Finland. I försöket kan kommunerna prova nya sätt att ordna integrationsutbildning på viss tid.
Inrikesministeriet har begärt utlåtanden av ministerier, myndigheter och organisationer senast den 24juni 2010.
Förslaget som sänts på remiss finns här.
Publicerad 24/05 Inrikesministeriet / Pressmeddelande

Svenskar positivare till invandrare
Storstadsbor, kvinnor och yngre ställer sig allt positivare till invandring, visar en ny svensk rapport. Enligt rapporten är svenskarnas attityder till invandring och flyktingmottagning positivare än tidigare.
Studien har gjorts vid SOM-institutet i Göteborg och redovisas på DN-debatt. Resultatet visar att hösten 2009 ansåg 36 procent att det finns för många utlänningar i Sverige. 1993 var siffran 52 procent. Då svarade 25 procent av de tillfrågade att de inte skulle tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen. I höstas var de 12 procent.
Bland riksdagspartiernas sympatisörer är Moderaterna mest skeptiska medan de som sympatiserar med Miljöpartiet är det i minst omfattning.
Publicerad 24/05 FNB-TT / HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

De nyas råd diskuterar EU

29/05/2010 by ifisk


De nyas råd

Slaget efter tolv
På grund av en åldrande befolkning är EU i behov av invandring utifrån för att undvika stagnation och välfärdsförluster. Men det ska helst vara välutbildade invandrare. I flyktingfrågan blir tonen allt mer restriktiv. Hur borde EU hantera invandringsfrågan fortsättningsvis? I de nyas råd idag hör vi Arshe Said (Somalia), Gerd Peter Löcke (Tyskland) och Juanjo Galán (Spanien). Debatten leds av Johan Andersson.

De nyas råd ingår i programmet Slaget efter tolv, Svenskfinlands dagliga slagfält - ett direktsänt debattforum som vädrar tankar och åsikter kring aktuella, eldfängda och angelägna samhällsfrågor.

Alla inslag finns på webben

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 17-23 maj

23/05/2010 by ifisk

Det är ett hårt jobb med attityderna
Raserna kommer tillbaka i nya kläder och ger upphov till ny friktion mellan olika identiteter. Varningen kommer från Unescos planerare Ann-Belinda Preis, som var en av talarna på ett forum för samverkan mellan kulturer på Hanaholmen i veckan. Migrations- och Europaminister Astrid Thors ser en konflikt mellan kulturer där det borde finnas respekt, förståelse och samarbete. Också FN-förbundets ordförande Antti Kaikkonen efterlyser en realistisk invandringsdebatt och kunskap som bryter fördomar.
Invandringen har setts som ett hot mot den nationella enhetligheten och den sociala kohesionen, men arbetsmarknaden har internationaliserats snabbt och det är omöjligt att stänga nationalstaternas gränser. I diskussionen på Hanaholmen kom det fram att integrationspolitikens kärna varit problematisk, om en sådan någonsin funnits.
En slutsats av diskussionen är att själva rubriken kultur är svår att använda sig av. Om kulturen brukas för att skapa en viss sorts identitet bidrar den till att göra skillnader mellan människor. Samtidigt är kultur­livet en bra väg att gå för att få invandrare integ­rerade i samhället.
Publicerad: 22/05 HBL Ledare

Är förbud Europas väg?
Frankrike är på väg att följa Belgiens exempel och inför troligtvis i sommar ett förbud mot heltäckande slöja (burka eller nikab). Europa står splittrat inför till synes oförenliga intressen. Europa vet inte hur man ska hantera sin växande muslimska befolkning: Ska man i allehanda friheters namn acceptera det mesta? Eller kan man hävda att principer som jämställdhet går före religiös övertygelse?
Vi tror oss å ena sidan veta att majoriteten av den är pragmatisk och moderat. Burka och nikab är långt ifrån dominerande inslag. Men Europa går på tå inför vad man befarar är en tilltagande radikalisering av muslimer.
Den politiska korrektheten har eventuellt dröjt kvar för länge i en strävan att inte låtsas om problem. Därtill kommer att det i regel är främlingsfientliga krafter som initierar nationella debatter.
Europa står inför en tillväxt av populistiska inslag som nästan per definition sveper tätast över det avvikande, det främmande. Ju mer skattebetalare får knäa under finanskraschernas bördor, desto grövre blir artilleriet. Ju skarpare samhällen tillåts delas itu, desto större populistisk potential bygger vi in. Historien upprepar sig inte, men den bär på lärdomar.
Europa har lärt sig att vi inte kan tiga eller vara passiva när radikala islamska grupper är aktiva. Men hur signalerar vi normal tolerans mot äkta religiös övertygelse samtidigt som vi inför begräsningar som militanta islamister tolkar som angrepp på religionen?
Frågan är om förbud i lag är rätt kommunikation.
Publicerad 22/5 Åbo Underrättelser

När accepteras en invandrare som finländare?
Enligt migrations- och Europaminister Astrid Thors har kulturen en stor roll i integrationen.
- Jag menar att den dubbelriktade integrationen, där också finländarna måste vänja sig vid nya kulturer. För att vi ska kunna möta nya kulturer måste vi ha rätt självbild. Till och med vår folkmusik har mycket influenser från övriga Europa, sade ministern idag.
Minister Thors förundrar sig över hur lätt aggressioner mot och rädslor för andra kulturer stiger till ytan.
- I vardagen syns detta t.ex. inom sporten. Alexei Eremenko junior blev kallad ryss i en fotbollsmatch. Hur integrerad måste man vara för att duga som finländare? Det är ändå en spelare som har spelat över 50 matcher i finska landslaget. Vi måste genast ge upp fientligheten mot våra grannar. Det är en förutsättning för ett öppet samhälle, sade ministern.
Publicerad 19/5 Inrikesministeriet

Inget förbud mot huvudduk
En 13-åring har hållits hemma i månader. Den irakiska familjen hotade att inte heller låta 7-åringen gå till skolan. Därför ändrade Raseborg reglerna kring huvudduk. Problemen började i mars när en ny familj anlände till Raseborg. Barnen slussades till den förberedande undervisningen på finska i Hakarinteen koulu i Ekenäs. Där har skolan haft som princip att eleverna inte använder religiösa kännetecken eller symboler under skoltid – huvudbonader liksom huvudduk eller slöja och burkha inberäknade.
Hittills har principen inte orsakat några problem för skolan eller staden. Även flickor, som enligt islamsk tradition haft duk på huvudet, har tagit av sig dem under lektionstid. Föräldrarna har godtagit den här regeln.
Enligt bildningsnämndens möte kan det inte skada någon annan om det finns de som vill använda duk. Nu rubbar alltså utbildningsnämnden på sina regler och tillåter duken så länge skolans övriga regler respekteras.
Publicerad 19/05 HBL

Dags för krafttag mot det moderna slaveriet
Samhället bygger på det gemensamma arbetet och på att alla betalar en del av lönen till samhället i form av skatter och avgifter. Det är också därför samhället är så känsligt för svängningar på arbetsmarknaden. Minskade skatteintäkter går dåligt ihop med de utgifter för medborgarna som är lagstadgade.
På det privata planet är arbetslöshet ett allt överskuggande problem. Oberoende av varför man blivit arbetslös så längtar de allra flesta tillbaka till den arbetsgemenskap de lämnat och till den trygghet ett arbete ger.
Och även om Åland har en mycket låg nivå för arbetslöshet just nu finns det inget som säger att situationen alltid kommer att vara sådan. Det har funnits perioder under det senaste seklet när många ålänningar tvingats emigrera för att bli arbetskraftsinvandrare på olika håll i världen.
Landskapet har just nu en stor invandring från andra länder. Människor kommer hit för att studera och arbeta och blir kvar här. Så som det så ofta skett under tidigare perioder av ekonomisk oro.
Den frivilla arbetskraftsinvandringen är sund och vitaliserar samhället så om den är inte mycket att säga. Däremot är det förvånande hur lite det sägs i offentligheten om det stora globala problemet som heter illegal invandring och trafficing.
Det är förmedlaren av arbetskraft som gör de stora vinsterna, arbetarna lever på en lön under miniminivå och inkvarteras ofta i fängelselika baracker. Dessutom kan dessa arbetare oftast inte annat än ett lokalt språk och har inga identitetspapper. Deras utsatthet är total. Benita Mattsson-Eklund
Publicerad 19/5 Ålandstidningen

Inrikesministeriet utmanar alla att fundera på verksamhetens prioriteringar
Vid inrikesministeriet bereds som bäst en framtidsprognos för förvaltningsområdet där man beskriver de viktigaste utmaningarna fram till 2020 och alternativ för hur de kan lösas.
Syftet med rapporten "Vårt gemensamma mål - Finlands inre säkerhet och migration 2020", som utarbetas genom tjänstemannaberedning, är att producera en läges- och utvecklingsbedömning för ministeriets ansvarsområde för den samhälleliga diskussionen och som grund för nästa års regeringsförhandlingar.
Med några veckors mellanrum publicerar inrikesministeriet inlägg om olika teman i sin framtidsblogg. Genom att kommentera inläggen kan man också lyfta fram andra teman som man anser vara viktiga.
Ministeriets framtidsprognos blir klar i september.
Publicerad 18/05 STT info - Inrikesministeriet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Multikulturell mansgrupp fortsätter

23/05/2010 by ifisk


Ifisks multikulturella mansgrupp träffas tisdag 25.5 för att diskuteramanlighet, roller och jämställdhet i allmänhet, men i synnerhet sådanakultur- och genusrelaterade kollisioner som en invandrarman kan råka utför i det finländska samhället. Gruppen jobbar (i huvudsak på svenska)med den egna manligheten, känslor och attityder på ett personligt plan. Vi träffas nu den sista gången innan sommaren, alltså tisdag 25.5 kl 17på Fredshemmet, Dagmarsgatan 13 B 7, i främre Tölö. Nya medlemmarvälkomna, ta din kompis med. Försenar du dig, ring 09 444529.
Välkommen!

I en mansgrupp diskuteras förutom manlighet i allmänhet, genus, roller, jämställdhet, samhälle, jobb, mäns rättigheter och mänskliga relationer men i synnerhet då den egna manlighten, känslor och attityder på ett personligt plan. Man strävar att bli medveten om alla följder av att ha uppfostrats till man, hur den egna manligheten har byggts upp, hur den manifesteras och uppehålls.

Enda kravet för deltagande i en mansgrupp är ett öppet sinnelag och ett genuint intresse för och villighet att diskutera, analysera och jobba med den egna manligheten och att uttrycka och dela erfarenheter och känslor.

Nästa mansfrukost är tisdag 11.5 kl 17. De senaste uppgifter om ifisk finns alltid på twitter @agifisk.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Invandringsfrågan bör preciseras

16/05/2010 by Magnus Kjaernested

Magnus Kjaernested
Magnus Kjaernested

Magnus' hemsida
(på engelska)

När man påstår att arbetskraftsinvandring inte behövs i Finland är det en sanning med stor modifikation. Finland liksom många länder gynnas av en arbetskraft som tillför kompetens och leder till produktivitetsökning. Länder har ofta i historien haft nytta av sådan invandring. Men vi måste kunna skilja på olika typer av invandring. Invandring som leder till ökad segregering och arbetslöshet är inte önskvärd. Den typ av invandring som vi sett i Europa från tredje världen har på många sett varit skadlig och bidragit till segregering och främlingsfientlighet.

Om man motiverar ökad invandring med att Finland behöver arbetskraft bör man precisera vilken typ av arbetskraft man behöver. Så länge arbetslösheten ökar i vårt land är det svårt att förstå dylika argument. Naturligtvis måste flyktingfrågan beaktas, liksom även naturliga folkflyttningar genom förhållanden och släktskap, men man måste ha en sund och hållbar invandringspolitik. Hbl:s intervjuartikel med tidigare Medborgarnas flyktingombudsman Merit Wager 11.4.2010 (s.22-23) rekommenderas varmt och bör läsas noga och med eftertanke.

Finland kan mycket enkelt lösa eventuell brist på framtida arbetskraft genom att anställa relativt lätt integrerad befolkning från exempelvis Baltikum, Polen eller andra öststater där hög arbetslöshet och misär råder. Och om verkligt akut brist på arbetskraft uppstår kan man dessutom helt enkelt öppna gränsen mot Ryssland i någon timme per år, och då får vi all den invandring vi behöver. Det är nog ändå få som skulle ställa sig bakom en sådant beslut.

Det Finland behöver göra är att satsa på kompetens och attrahera sådan arbetskraft som behövs för och bidrar till vår välfärdsökning, inte raserar den såsom fallet är i ett flertal europeiska länder. I många länder är arbetslösheten hos ungdomar bland första, andra och tredje generationens invandrare långt över 30 procent, och segregeringen i vissa områden nästan total. Det är inte en sådan samhällsutveckling vi ska eftersträva. Den leder lätt till ett samhälle med andra klassens medborgare som inte kan eller vill integrera sig, eller bara får jobb som den inhemska befolkningen själv inte vill ha.

Magnus

Magnus Magnus är språktränare och företagare, intresserad av språk och kommunikation. Han är född som isländare i Finland och växte upp i en svensk by nära Helsingfors. Magnus har även länge varit aktiv för FÖRENINGEN FÖR SVENSKTALANDE I ESTLAND. (anm. redaktion)

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Mediaklipp 10-16 maj

16/05/2010 by ifisk

Besvär mot valet av Biaudet till minoritetsombudsman
Helsingfors. Justitiekanslern har mottagit ett besvär gällande valet av Eva Biaudet till minoritetsombudsman. I besväret kritiseras i synnerhet att Biaudet beviljades dispens för att hon inte har högre högskolexamen.
Husein Muhammed, jurist på föreningen Pakolaisneuvonta ry, anförde besväret på fredagen och sökte även jobbet själv. Han betonar att fler av de sökande hade till exempel erfarenhet av tillämpning och övervakning av de centrala jämställdhets- och utlänningslagarna. Flera hade också den internationella erfarenhet som betonades i valet av Biaudet.
Muhammed säger att han vill starta en diskussion om de politiska tjänsteutnämningarna. Han kritiserar också myndigheterna för att invandrare inte duger för uppgifter inom invandringsförvaltningen.
-Vad skulle hända om det bara fanns finskspråkiga som representerar de svenskspråkiga i Ålands lagting eller i Folktinget?
FNB
Publicerad 14 maj 2010 Österbottens tidning

Integreringen av invandrare effektiveras
Integreringen av invandrare effektiveras i huvudstadsregionen. Helsingfors, Esbo och Vanda vill ta itu med de brister som gjort att immigranter inte kommit till rätta i sin nya hemkommun.
Helsingfors satsar man på att förbättra informationen för invandrarna så de ska veta av vem, hur och var de blir omhändertagna. Esbo satsar på språklektioner för mammor och i Vanda arbetar de med att återförena familjer med sina egna familjemedlemmar.
Trots att städerna fått resurser för att ta hand om invandrarna kvarstår ett problem: det finns för få anställda inom kommunerna i huvudstadsregionen som arbetar med invandringsfrågor. Antalet invandrare har ökat med det dubbla under de senaste åren, men ändå har personalstyrkan inom denna sektor inte blivit större.
Lyssna: Kirsi Vuori-Tuompo:chef för Vanda stads invandrarservice
Lyssna: Hur borde invandrare integreras?
Publicerad 14/05 Svenska Yle / Nyheter

Vänsterpopulism på frammarsch
Mest kännbar på hemmaplan är den kovändning som Socialdemokraterna begått i den ekonomiska politiken. För inte länge sedan hette det från Socialdemokratiskt håll att sittande regering inte gjorde något för att möta den ekonomiska krisen. När saker nu görs heter det tvärtom att allt som görs är fel. Det enda område man tycks vilja spara på är jordbruket. De egna käpphästarna ska däremot helgas.
Vad det brukar kallas? Just det, populism.
På många sätt har vändningen varit ett undantag från vad som kunde kallas den Socialdemokratiska regeln i Norden. Socialdemokratiska partier och regeringar i Norden har i många decennier tagit ansvar för helheten och också fattat obekväma beslut när så behövts. Det var Socialdemokratiskt ledda regeringar i både Finland och Sverige som tog länderna ur nedgången på nittiotalet. Det gör att statsfinanserna i dag står på stabil grund och att uppgiften varit lättare för borgarna, när nästa kris nu är här. Utan en Göran Persson och en Paavo Lipponen hade uppförsbacken kunnat vara tyngre. Läs hela artieln här.
NIKLAS LAMPI
Publicerad 13.5.2010 Ålandstidningen

Invandringen lyfts fram
Inför finskhetens dag har fler än tvåhundra finländare lovat att skänka ett dagsverke för att bygga ett bättre Finland.
I samband med insamlingen riktas även en uppmaning till landets beslutsfattare att vidta konkreta åtgärder för ett mer rättvist arbetsliv och en bättre integrering av invandrare. Ett bättre Finland vill även synliggöra och komma till rätta med rasismen på nätet. Bland de som deltar i initiativet finns årets flyktingkvinnor Nasima Razmyar och Fatbardge Hetemaj, författarna Claes Andersson, Tua Forsström och Märta Tikkanen.
”Det är inte alltid lätt att ta emot invandrare, men vi tror att Finland kan lyckas ännu bättre som ett rättvist samhälle för alla. Det är god finländsk sed att söka praktiska lösningar. Den traditionen vill vi fortsätta med detta initiativ på finskhetens dag”, säger Thomas Wallgren, ordförande för Finlands Flyktinghjälp och medlem i arbetsgruppen Ett bättre Finland.
Den intresserade kan besöka hemsidan parempisuomi.fi (http://www.parempisuomi.fi/) för att anmäla sig. Där kan du även bidra med idéer och tankar om vilken sorts dagsverken till exempel privatpersoner, skolklasser och arbetsplatser kan utföra för att bidra till ett bättre Finland.
Publicerad: 12.05.2010 PEPPAR

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Alla bär vi ansvar för varandra

14/05/2010 by Kaj Andersson


Kajs blogg
Då jag fick reda på att min dotters pojkvän var mörkhyad och kom från Nigeria hade jag svårt att komma över de farhågor och fördomar som uppstod i början. Kevin visade sig dock vara en man som tog sitt ansvar för den unga familjen, och den sista isen kring i mitt hjärta smälte bort senast då dottersonen föddes. Rädslan för det okända förvandlades snabbt till en berikande gemenskap.

Vi har mycket att lära från andra kulturer. Jag minns ordförande Gerd-Peter Löckes anmärkning att man i Afrika har stor respekt för äldre människor och det märks när de arbetar inom åldringsvården. Och en bildsvit på temat Kristi lidandes historia förflyttad till Helsingforsmiljö, målad av den avlidne konstnären Abel Gebre, gav mig en ny dimension åt en känd historia om vart rädslan och hatet för det främmande kan leda.

Vad kan vi göra för att nya finländare att känna sig välkomna i våra lutherska församlingar? Frågan gäller i lika hög grad hur vi borde integrera de nya finländarna i vår samhälleliga gemenskap över lag. Kanske borde vi presentera det s.k. fastemanifestet som femton av vårt lands kristna kyrkoledare undertecknade i februari 2009. I den inledande tesen sägs det att människan alltid är i rörelse. Under folkens historia har människor alltid flyttat från ett land till ett annat, frivilligt eller av nödtvång. Migrationen formar hela tiden vår värld och berikar kulturer, också vår egen.

Alla är vi lika värda och bär ansvar för varandra, heter det i en annan tes, som gav upphov till en livlig diskussion. Men som Bengt Dahlqvist från Borgå sade så ser verkligheten annorlunda ut i dag. Jag ville dock påpeka att det är en central kristen princip som vi bör försöka leva upp till.

Vid distriktets vårmöte antogs bland annat ett uttalande, där man hävde med hänvisning till den ryska och den egyptiska mormodern att far- och morföräldrar tillhör kärnfamiljen.

Med vänliga hälsningar från Pensionstagarnas svenska distrikts seminarium i Virdois

Kaj

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Tuppen herren i hönshuset

09/05/2010 by Anna

Gerd-Peter Löcke

TOD_P (pdf)
Mellan påsken och första maj har det finska samhället börjat angripa flyktinger och utlänningar överlag från två olika håll. Medan den första gruppen tycker att asylsökande ska kastas ut för att de ändå bara vill leva på bidrag. Den andra gruppen tycker att de ska kastas ut för att de arbetar (för mindre lön än finländare).

Fakta är dock att en asylsökande får förvärvsarbeta i Finland utan uppehållstillstånd efter tre månader sedan sökanden lämnade in ansökan om asyl. Men för det mesta först efter asylsökanden med blankett TOD_P har bett Migrationsverket utfärda ett intyg om rätten att arbeta. Avgiften för behandling av anhållan om intyg är 20 euro (Kvitton på betalningen samt kopian av sitt identitetsbevis, pass eller annat resedokument ska bifogas).

Om asylsökanden har fått intyget kan han underhandla med arbetsgivaren, om sådan finns. Arbetsgivaren får dock inte anställa en asylsökande innan han har försäkrat sig om att utlänningar som ska anställas eller redan är anställda faktiskt har ett gällande uppehållstillstånd för arbetstagare eller att inget uppehållstillstånd behövs.

På grund av sekretessbestämmelserna kan Migrationsverket dock lämna uppgifter om en asylsökande endast till sökanden själv. Även ett intyg om rätten att arbeta kan överlämnas även till sökanden själv.

Har asylsökanden lyckats få ett arbete fortsätter hans eller hennes rätt att arbeta ända tills hans eller hennes ansökan har avgjorts på ett lagakraftvunnet sätt.

För att inte göra saken för enkelt vill jag påpeka att asylsökanden har rätt till arbete även då när han eller hon fått ett nekande asylbeslut. Avgörande är om asylsökanden har hittat ett arbete. I så fall har han eller hon rätt att söka uppehållstillstånd för arbetstagare. Ansökan utreds då som en ny ansökan om uppehållstillstånd och beslutet får överklagas.

Jag antar ändå att den gruppen som vill kasta ut flyktingarna för att de ändå bara lever på bidrag vinner. För vi kommer knappast att få ett svar om ägget (arbete) kom före hönan (intyget) eller tvärtom. Tuppen kommer nog att visa vem som är herren i hönshuset.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Mediaklipp 01-09 maj

09/05/2010 by ifisk

Thors kräver klar linje mot hatbrott
Migrations- och Europaminister Astrid Thors (SFP) kräver att samma regler ska gälla på webben som i verkliga livet. Thors talade på Svensk Ungdoms kongress i Pargas på lördagen. SU har lyft upp temat hatbrottslighet högt på sin agenda.
Ministern vill att hatbrottslighet, även på internet, får en självständigare roll i lagstiftningen så att samhället kan ingripa innan det sker brott mot liv, hälsa eller egendom.
-Samhället måste signalera kraftigt att uppförande som inte tillåts i verkliga livet inte heller tillåts på internet, säger Thors.
8/5 Östrabottens tidning / FNB

Sjundeås beslut att inte ordna undervisning för asylsökande utreds

De asylsökande ungdomarna i Harjulinna i Svidja får fortfarande inte undervisning i Sjundeåskolorna. Riksdagens biträdande jutiteombudsman Maija Sakslin har nu på eget initiativ inlett en utredning om Sjundeå kommun går mot lagen då de vägrar ordna undervisning.
5/5 Yle Radio Vega Västnyland

Invandrare är inte syndabockar
Rasismen håller på allvar på att ta plats i nordisk politik. I Danmark har frågan om invandring och invandrares assimilering redan länge varit en fråga som dominerar den politiska dagordningen. Få är de danska politiker som ställer upp på invandrarnas sida.
I Finland, det nordiska land som tar emot det minsta antalet invandrare, börjar allt fler politiker bekänna färg i frågan. Sannfinländarna är öppet främlingsfientliga och bygger sin profil på det. Men nu har socialdemokraten Eero Heinäluoma också sällat sig till skaran som tycker att invandrarekommer och tar våra jobb. Nyaste medlemmen i klubben är centerveternanen Paavo Väyrynen, utrikeshandelsminister, som instämmer i Heinäluomas åsikter.
Ganska egendomligt är det att gruppen invandrare i Finland just nu blir angripna från två håll. En grupp tycker de ska kastas ut för att de bara lever på bidrag. Så kommer nästa grupp och säger att de ska kastas ut - för att de arbetar!
På Åland har än så länge ingen politiker gått ut och beklagat sig över att landskapet tar emot för många invandrare - och det är bra. Åland är dessutom ett samhälle som alltid varit rörligt. Många har flyttat härifrån och blivit framgångsrika invandrare i andra länder och många har genom århundradena flyttat till Åland, antingen på grund av arbete eller giftermål. Det finns en acceptens för inflyttade här och det är en tradition att vårda även i tider av ekonomisk kris och snåla attityder i omvärlden. Benita Mattsson-Eklund
4/5 Ålands tidning

Allt fler asylsökande utvisas i Egentliga Finland
Polisen i Egentliga Finland har utvisat över 50 personer från landet i år, vilket är nästan hälften fler än i fjol. De flesta av de utvisade har varit asylsökande som inte beviljats asyl. Några personer blev utvisade eftersom de gjort sig skyldiga till brott i Finland.
I fjol sökte 30 procent färre personer asyl i Finland jämfört med 2008. Trenden var liknande i hela landet. 13 procent av asylsökandena kom från ett EU-land, de flesta från Bulgarien.
3/5 Yle Åboland

Spjällen tycks öppnas först nu
Inför valborg fick vi kanske något överraskande: en eldfängd debatt om utländsk kontra inhemsk arbetskraft. Såtillvida överraskar debatten inte, då vi vet att i många europeiska länder, exempelvis närliggande Norge och Danmark, har invandrarfrågan spelat en central roll redan i flera valrörelser. I Finland med vår hittills relativt blygsamma invandring tycks spjällen öppnas först nu.
Garry Parker har helt rätt i sitt konstaterande att ekonomisk nedgång givetvis skapar oro på gräsrotsnivå, men politikerna bör tackla detta utan att ge sig på immigranterna.
Så här på det finländska arbetets dag kan vi se en ny skiljelinje i politiken. I invandrarpolitiken har åtminstone det SDP-läger som backar upp Heinäluoma, samt Väyrynen, placerat sig nära Sannfinländarna. De övriga partierna har oväntat samfällt tagit avstånd från denna linje, vilket förhoppningsvis håller även i valrörelsen.
Trots lågkonjunkturen just nu är det mycket som tyder på att det i framtiden finns en efterfrågan på arbetskraft exempelvis inom vård- och servicesektorn. Rörligheten bör snarare uppmuntras än begränsas. Henrik Stenbäck
01/05 Vasabladet

Gängslagsmål i Sunnanvik
Skinheads och invandrare drabbade samman i Sunnanvik på lördag kväll. En del av slagsbultarna fick uppsöka sjukhuset.
Strax efter klockan halv tio på lördagskvällen fick polisen en anmälan om ett gängslagsmål i Sunnanvik. De två gängen som slogs bestod av finländare respektive invandrare. Polisen grep en del av slagsbultarna och några fick uppsöka sjukhuset för att se över sina skador. Polisen undersöker slagsmålet som flera fall av misshandel.
Sammandrabbningar mellan finländare och invandrare har inte inträffat på flera år i Vasa.
02/05 Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Mediaklipp 26-30.04

06/05/2010 by ifisk

Integration med hjälp av tradition
Det var idel glada miner på Folkhälsan i Stans och Bridges gemensamma föreläsnings- och matlagningstillfälle kring vappen och första maj igår. Cirka 15 personer hade mött upp för att tillsammans tillreda brunch i äkta första maj stil samt lära sig lite om historien bakom firandet.
En hednisk högtid och ett katolskt helgon, Valborg, ligger som grund till dagens firande. I tiderna var första maj den dag då boskapen skulle ut, och bålar brändes som skydd mot onda andar och häxor.
Firandet idag har väldigt lite med detta att göra, istället blev det under 1800-talet en fest för studenter och senare också en arbetarnas dag; en tradition som kom från USA till Norden och Finland. Detta och mycket mer berättade historiestuderande Henrik Litonius för den blandade skaran av finlandssvenska och utländska deltagare.
30/04 Folkhälsan

"Begreppsförvirring i invandrardebatten"
Man blandar ihop begrepp, känslorna går heta och istället för att hålla sig till sak biter man sig ogillande fast i vissa inlägg i debatten, skriver riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta om den pågående debatten om invandrarpolitiken. men hon säger att hon är nöjd över att debatten nu förs.
- Jag grundade SDP:s mångkulturella forum år 2005. Uppdraget var att dryfta de nu rykande aktuella ärendena och då fnittrade och skrattade man åt mig. Många undrade helt öppet vad jag "sysslade med" och ansåg att partiet hade viktigare saker att koncentrera sig på än dylika marginella saker. Nu har invandringen blivit en stor politisk fråga, som partierna äntligen börjar ta ställning till och alla politiker bör ha en synpunkt i frågan.
30/04 Arbetarbladet

Till blivande invandrare!
Eftersom min blogg har läsare i fyrtio länder har jag en längre tid funderat på att skriva ett inlägg för folk i de olika länderna som möjligen funderar på att emigrera till Finland. Ni gör väl i att lägga de goda råd jag ger bakom örat. Oberoende på nyansen på öronskinnet är vitt, svart, gult eller något däremellan. Således.
Jag utgår ifrån att Ni, värderade okända vänner, packar de prylar som tas med på flyget till Vanda i minst två stora kappsäckar. Mycket viktigt är att göra ett gott intryck när Ni anländer till det karga landet i norr där åkern ger vika för skogen. Ytorna på kappsäckssidorna bör ni klistra fulla med dekaler. Dekaltexterna bör givetvis vara på två språk. Finska och engelska. Finlands ambassad i Edert hemland hjälper säkert med översättning. Bor du i Kina så vänd dig till Lars Backström i Peking och om du finns i Iran går det bra att kontakta Harri Salmi. Eminenta ambassadörer både två. Backström kommer från Replot och Salmi från Vasa.
Här ger jag några ypperliga förslag till dekaltexter som med stor säkerhet ger de finländska myndighetspersonerna ”bra vibrationer.” Jag ger förslagen på svenska:
1. Arbeta sex dagar i veckan, spela boboll på den sjunde dagen!
2. Jag älskar Sotkamon Jymy och Seinäjoen Mailajussit!
3. Havregrynsgröt-världens bästa gröt!
4. Inget går upp mot Järvinens skidor och Atrias länkkorv!
5. Eino Grön-nära mitt hjärta!
6. Janne Ahonen-luftens konung!
7. Hakka päällä Suomen poika!
8. Där björkarna susa i stilla sommarvind!
Ovanstående enbart ett litet urval av lämpliga dekaltexter. Jag kan inte garantera att Ni tack vare dekalerna på kappsäckarna klarar Er genom nålsögat in i Finland. Men med säkerhet försämrar de inte möjligheterna. Lycka till!
30/04 Herberts blogg

Dispens för Biaudet kan bli rättsfall
För att bli minoritetsombud krävs högre högskoleexamen, det vill säga en magistersgrad. Eva Biaudet (SFP) har studerat juridik men har ingen examen. Regeringen, med Astrid Thors (SFP) som föredragande minister, anser att det inte kan ligga Biaudet i fatet utan har beviljat henne dispens. Det betyder att hon inte bara tävlar om tjänsten som minoritetsombud, hon anses också vara den starkaste kandidaten för tjänsten.
Men alla ser det inte så. När beskedet om dispensen kom förra veckan tolkades det i flera medier som att "regeringen banar väg för Biaudet". Också juristen Husein Muhammed, med ett förflutet som överinspektör på minoritetsombudsmannens byrå, ifrågasätter processen. Han har själv sökt tjänsten, men det är inte poängen, menar han.
– Jag är kritisk för att processen är diskriminerande. Först kräver regeringen högre högskoleexamen bara för att sedan godkänna undantag. Det är diskriminerande mot alla som har goda meriter men inte sökt tjänsten för att de saknar högre högskoleexamen.
Forskaren Silvo Kaasalainen, docent vid Tammerfors universitet och känd för skarp kritik mot politiska utnämningar, säger att fallet luktar politisk korruption på ett etiskt plan men kanske är juridiskt hållbart. För att få det prövat krävs att någon av de sökande för ärendet till domstol.
30/04 HBL / Lena Skogberg

Kontrasteringen mellan finländare och invandrare blir dyr
Enligt migrations- och Europaminister Astrid Thors har man i migrationsdiskussionen börjat ställa finländarna och invandrarna mot varandra.
Ministern tog upp saken i dag vid en tillställning där Delegationen för etniska relationer (ETNO) utsåg sina nya goodwillambassadörer. Enligt minister Thors ger man nu en bild av att invandrarna tar jobben av andra. Hon anser att migrationsdiskussionen behöver modiga förespråkare för likabehandling och mångfald.
¬- ETNO:s goodwillambassadörer har modigt gått in för att försvara mångfalden och likabehandlingen i Finland. Deras omfattande sakkunskap och deras arbete och exempel är ännu viktigare i dag. En av goodwillambassadörernas uppgift är att lyfta fram sina egna argument och åsikter i den diskussion som förs, sade minister Thors.
De nya goodwillambassadörerna är Jukka Alho, Itella Abp:s koncernchef, Kenneth Greve, konstnärlig ledare för Finlands Nationalbalett, och Antti Pentikäinen, direktor för Kyrkans Utlandshjälp.
Ministern påminde också om att var och en kan vara en goodwillambassadör i sitt eget liv. - Samtidigt uppmanar jag alla att vara goodwillambassadörer i sitt eget liv och ta ETNO:s goodwillambassadörer som förebilder, och framför allt: Var och en av oss kan vara invandrarens nya vän, sade ministern.
29/04 STT Info

Ingen invasion utifrån
Det doftar populism. Arbetsinvandringen torde inte vara ett stort problem för Finland. Inte nu och inte heller inom en snar framtid. Ändå väljer en politiker från ett ledande parti att göra det till ett problem.
Enligt statistik från FPA kommer antalet döda att överskrida antalet födda senast 2025. En liten babyboom har uppkommit, som väntat, i lågkonjunkturens fotspår. Men den boomen kommer inte att förändra befolkningspyramiden nämnvärt. Pyramiden är inte längre en pyramid med bred bas och spetsig topp. Basen har krympt i takt med att barnfödandet minskar.
Det här landet är antagligen det mest xenofobiska landet i Europa samtidigt som vi har minst invandrare i hela EU. På tio år har antalet utlänningar ökat med drygt 50?000, enligt siffror från Statistikcentralen. Det ligger en paradox i det här.
Finländarnas förhållande till invandring och utlänningar verkar vara svår. Synen präglas främst av att utlänningar är ett potentiellt hot, sällan en möjlighet eller en resurs.
I Finland vill man gärna tro att det går att plocka russinen ur kakan. Det vill säga unga, välutbildade utlänningar ska lockas hit. Så säger man i varje fall. Hur mycket har man då ansträngt sig för att ens hålla kvar utländska studeranden som kommit hit? Det har skrivits mycket negativt om Sverige och invandringen.
Frågan är sedan om det på kort tid går att plocka godbitarna och likt en portier på en innekrog handplocka klientelet som släpps in. Välutbildade och klara för produktion. Det är tveksamt. Men Finland och finländska politiker förnekar sig aldrig.
27/04 Österbottens tidning / Marcus Jansson

Attityder till invandrare delar SDP
SDP-gruppordföranden Eero Heinäluomas kommenterar om invandring har väckt en livlig debatt inom SDP. Partiet är tudelat.
En del tycker att det är bra att Heinäluoma tog upp problemet med de hundratusentals arbetslösa finländarna samtidigt som regeringen vill locka arbetstagare från andra länder. Andra socialdemokrater upplever det som mycket obehagligt att partiet som tidigare betonat solidaritet och internationalitet nu överger sina värderingar och låter Sannfinländarna leda invandringsdebatten.
Heinäluomas uttalanden i Hufvudstadsbladet i lördags och partiledaren Jutta Urpilainens kommentarer om att "ta seden dit man kommer" ses som tecken på att SDP intagit en hårdare linje i invandringsfrågor.
Tidigare ministern, riksdagsledamot Arja Alho, uppmanar i sin blogg Urpilainen att erkänna att "ta seden dit du kommer"-linjen var ett misstag.
26/04 FNB / HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Vasa bokmässa bär frukt

03/05/2010 by Gunnar Hilén


Gunnar Hilén
Ulf Modin och undertecknad hade den stora glädjen att i IFISK:s namn åka upp till Vasa Bokmässa 24-25 april och där förevisa våra resp. böcker ("Det är rätt att göra uppror" och "I pöbelns tid" - Ulf - och "Barn är inte att leka med" - Gunnar) samt tala oss varma för vår excellenta förening.
Man får säga utan att överdriva att resan som helhet var en framgång, speciellt för IFISK. Samtliga små pamfletter/ broschyrer om oss gick åt som smör och där fanns flera intresserade som stannade vid vår monter och undrade var all fisk fanns någonstans!

Vi svarade att Ifisk är av andlig och kulturell art, av osynligt immateriell natur.

Under de två dagarna uppskattades det sammanlagda besöksantalet till bortåt 16-18 000, kanske t o m 20 000. Av dessa stannade säkert mellan 200 och 250 stycken vid vårt utställningsbord: köpte böcker, åt av godiset och som sagt, framför allt, frågade om och diskuterade litteratur, kultur och språkpolitik.

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin öppningstalade och därefter uppträdde en rad eminenta författare, bl a Hbl-journalisten och nyblivna pristagaren Anna-Lena Laurén.

Vasa bjöd på vackert väder och det var lätt att tala svenska med var och en ... även finskspråkiga taxichaufförer och hotellpersonal.

Vår gemensamma kamp för både vårt ursprung och vår vilja att fortsätta våra liv, på svenska, i Finland, bär frukt.

Esbo
1:a maj anno 2010

Gunnar Hilén

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 5 Lingva poetica (RSS)