" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv april 2011

Soini tonar ned sina åsikter

30/04/2011 by Mediaklipp

I en video som Helsingin Sanomat publicerade talade Hakkarainen bland annat om "negergubbar" och om "alla möjliga muslimer som går här och dräller". Soini förklarade för Hakkarainen hurudant parlamentarikerspråket är och han förväntar sig att Hakkarainen håller sig till det. Soini anser att saken nu är slutbehandlad.

Soini försäkrar att varken invandrare eller någon annan minoritet behöver vara rädd. Demonstrationen för mångkultur som ordnades i Helsingfors i torsdags betecknar han dock som ansvarslös.

Läs hela artikeln på Svenska Yle /Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Varför kan EU-invånare inte rösta?

30/04/2011 by ifisk

Som medborgare i Storbritannien och bosatt i Finland skulle jag vilja rösta på en kandidat i min smak till den finska riksdagen, säger engelsmannen Raymond Bell.

Raymond BellFör närvarande kan EU-medborgare som är bosatta i Finland rösta i lokala val samt i val gällande EU-parlamentet. Emellertid har de inte rätt att välja ledamöter till riksdagen. Däremot har personer från länder utanför EU, eller statslösa flyktingar, som har erhållit finskt medborgarskap, rätt att rösta i riksdagsval och också att ställa upp som kandidater.

Eftersom EU-medborgare automatiskt har rätt att arbeta och leva i Finland finns det ingen orsak att ansöka om finskt medborgarskap. Om en EU-medborgare har bott i Finland under ett antal år och planerar att stanna här skulle inte han eller hon då ha rätt att rösta i finska nationala val?

Som medborgare i Storbritannien och bosatt i Finland skulle jag vilja rösta på en kandidat i min smak till den finska riksdagen. Jag skulle också vilja att Storbritanniens regering gav finländare bosatta där rätt att välja medlemmar i House of Commons.

Nuvarande system är mycket otillfredsställande och orättvis. Att ge EU-medborgare bosatta i Finland rätt att rösta i nationella val skulle däremot vara en mycket positiv signal om att regeringen har förbundit sig till EU-integrationen.

Raymond Bell

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Över tusen demonstrerade mot Sannfinländarna

28/04/2011 by Mediaklipp

Hela planen framför riksdagshuset i Helsingfors var full av människor som demonstrerade för ett tolerant och mångkulturellt Finland.

Heini Junkkaala som organiserade demonstrationen var nöjd med uppslutningen.
– Många deltagande kom fram och sade att de kände sig lite mer lättade efteråt. Det här var en början och vi fortsätter nu med att fundera på hur vi ska gå vidare, säger hon.

Enligt polisen deltog cirka 1 200 personer i demonstrationen. Nära 1 700 hade förhandsanmält sig till demonstrationen på evenemangets Facebooksida.

Se på videon

Läs mer i HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Invandrare har stark tilltro till skolsystemet

28/04/2011 by Mediaklipp

Föräldrar med invandrarbakgrund har större förväntningar på sina barns utbildningsmöjligheter än finländska föräldrar. Det säger pedagogieprofessor Risto Rinne. Enligt Rinne har föräldrarna och barnen en stark tilltro till systemet och är mycket nöjda med kvaliteten och utbudet.

Trots stora förväntningar fortsätter få invandrarunga studera efter grundskolan. En orsak är bristande språkkunskaper.
– Språket blir allt viktigare på andra stadiet och vidare efter det, säger professor i specialpedagogik Joel Kivirauma. Många invandrarunga har inte de språkfärdigheter som krävs vilket sätter käppar i hjulen för vidareutbildning.

Nu behövs det mer undervisning i svenska och finska. Men ungdomarnas egna modersmål får inte glömmas bort enligt egenläraren Daut Gerxhalija.
– Det har visat sig att om ungdomarnas modersmål förbättras blir deras ordförråd bättre och då har de lättare att lära sig främmande språk, säger Gerxhalija.

Läs mera på Svenska Yle / Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Mer än var tionde ålänning är invandrare

28/04/2011 by Mediaklipp

160 personer från Rumänien har nu flyttat till Åland. Antalet letter ökar också. 52 modersmål finns representerade i landskapet. Genom personer från 84 länder.

Invånare med andra modersmål än svenska överstiger för första gången tio procent av befolkningen. Samtidigt har de som talar andra språk än svenska eller finska blivit flera än de finskspråkiga. Det visar ny statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå, ÅSUB.

De som har andra modersmål ökade med nästan 130 till drygt 2.800 personer, vilket betyder att deras andel av befolkningen för första gången överstiger 10 procent. Av dem är knappt 1.400 finskspråkiga, vilket är 4,9 procent av invånarna. Deras antal sjönk med 15.

De som talar andra språk än svenska eller finska ökade med drygt 140 personer till 1.460, eller 5,2 procent av alla ålänningar, och är därmed för första gången flera än de finskspråkiga. Totalt finns 52 olika språk representerade, varav många dock talas av bara några få personer.

Läs mer på nyan

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Protest mot Sannfinländare försvann

27/04/2011 by Mediaklipp

På torsdagen ordnas en demonstration i Helsingfors mot Sannfinländarnas värden. Måndagen efter valet skapades Facebooksidan "Suomalaisuus ei tarkoita perussuomalaisuutta" (övers. Man behöver inte vara Sannfinländare för att vara finländare) inför tillställningen. Drygt 1600 personer hade anmält sig till demonstrationen via sidan. Men i dag stängdes plötsligt sidan.

Heini Junkkala, en av demonstrationens arrangörer säger till Iltalehti att hon misstänker att någon anmält sidan i syfte att sabotera demonstrationen.

Läs mer i HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Tema: Migration

23/04/2011 by ifisk

Tidskriften Ny tid ägnar ett helt nummer åt temat migration.

- Migration är onekligen ett aktuellt och angeläget tema. Migration är också ett brett tema. Folk rör på sig av olika anledningar, i olika hastighet, med olika effekter. Migration sprider idéer, kulturer och innovationer men ger också upphov till konflikter, miljöförstöring och epidemier. Migration kan granskas ur olika geografiska perspektiv – u-landets eller i-landets, storstadens eller landsbygdens, nationalstatens eller världssamfundets. Migranten kan å sin sida vara fattig eller rik, ung eller gammal, man eller kvinna, och så vidare. Samtidigt som migration är ett naturligt tillstånd för människan och en enorm möjlighet för mänskligheten skall man inte förneka de små och stora problem den ger upphov till. Stängda gränser är däremot ingen lösning, skriver Ny tid.

När detta nummer gick i tryck var det oklart hur Finlands nya regering kommer att se ut.

Läs Ny tids temanummer här.

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 7 Mediaklipp (RSS)

Huvudstadsregionen har mycket på spel i nästa regeringsprogram

21/04/2011 by Mediaklipp

Statsandelen för kommunal basservice motsvarar inte på långt håll huvudstadsregionens behov. De ökande problemen äter en allt större del av städernas budgetar.

Kommunerna i huvudstadsregionen har gjort sex stycken så kallade intentionsavtal med staten. De gemensamma överenskommelserna rör sig bland annat kring att öka utbudet på lägenheter i regionen, invandrares integration, motverka långtids bostadslöshet och utveckla social- och hälsovårdstjänsterna.

- Problemen så som till exempel segregation är gemensamma för alla kommuner i huvudstadsregionen, påminner Helsingfors Pajunen Jussi Pajunen.

Läs mera på Svenska Yle / Huvudstadsregionen

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Kommunerna behöver statens stöd

21/04/2011 by Mediaklipp

Om något år kommer Vandas statsandel att minska med ca 4 miljoner euro, och då är det basservicen som lider.

Vandas stadsfullmäktigeordförande Antti Lindtman (SDP) går hårt emot det nuvarande systemet för kommunernas statsandelar. År 2012 kommer invånarantalet i Vanda att överskrida 200.000 vilket betyder att Vandas statsandel minskar med cirka 4 miljoner euro.

- Regeringen borde beakta huvudstadsregionens särdrag, så som till exempel det stora antalet invandrare, förklarar Lindtman. Språkundervisningen för invandrare har orsakat ett budgetunderskott på cirka 28 miljoner euro för de stora städerna i huvudstadsregionen. Därför hörs tandgnissel över att kranskommunerna inte tar tillräckligt ansvar för de gemensamma problemen.

Lyssna: Lindtman kommenterar

Svenska Yle / Huvudstadsregionen

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Likheter med 30-talets Tyskland

20/04/2011 by Mediaklipp

De fyra andra medlemmar är i den nationalistiskt sinnade rörelsen Suomen Sisu. Från Tavastlands distrikt gick James Hirvisaari från Asikkala igenom. Han har bland annat bloggat om att det är tanterna i blomsterhattar, det vill säga folk som talar för mångkultur, som egentligen är skyldiga till terrordåd som muslimer utför. Juho Eerola från Kotka har bland annat bloggat om hur mångkulturalismen inte fungerar. Han konstaterar också att där vänsterfolkets invandrare lever på våra skatteintäkter så tar borgarnas invandrare våra pengar.

Riksdagens yngsta invalda, Olli Immonen, 25, grubblar i sin blogg bland annat på hur vi ska kämpa för vår frihet. Han hittar en lösning i att man märkbart begränsar invandring från tredje länder eftersom det är så gott som omöjligt för människor därifrån att anpassa sig till det västerländska samhället.

Listans enda invalda kvinna, Maria Lohela från Egentliga Finlands distrikt, ifrågasätter svenskan som officiellt språk i Finland. Lohela vill dessutom att Finlands invandringspolitik ska vara mycket restriktiv när det gäller invandring vars inverkan på det finländska samhället är negativ. Finland har inte råd eller plikt att verka som en global socialbyrå.

Den färska riksdagskandidaten föreslog även i gårdagens Kaleva att lagparagrafen om ”hets mot folkgrupp” stryks eftersom den begränsar yttrandefriheten. Jeanette Björkqvist

Läs mera på HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Tolka oron rätt

20/04/2011 by Mediaklipp

I den Soini-brygd som nästan var femte väljare svalde ingick en dos nationalism, en dos nostalgi, en dos längtan efter ekonomisk jämlikhet, en dos språkaversion, en dos antiglobalisering och en dos traditionellt herrehat. Kryddat med en irritation över politikens fikonspråk och en så förmedlad okänslighet.

19 procent av Finlands befolkning valde nationalism och invandrarmotstånd. Men val är inte objektiviteternas summa. Väljare ger uttryck för känslor. Men invandrarkritiken är inte Sannfinländarnas monopol. Samlingspartiets Ville Rydman gick till val på löftet att ta nacksving på invandringen. En av de invalda sannfinländarna har per blogg agiterat för att personer med krulligt hår ska få stryk.

Det är inte det ”multikulturella” som hotar det här landet. Invandrare och andra minoriteter som ges skulden för politiska oegentligheter är syndabockar. De är inte skyldiga. Den sannfinländska valsegern innebär i sig inte att Finland vänder sig inåt. Sann finländsk politik är att registrera väljaroron och tolka den rätt. Det ger ett löfte om en bättre morgondag.

Vi ska visa deras väljare respekt. Bara respekterade finländare har förutsättningar att se människan i den invandrade grannen. Av Torbjörn Kevin

Läs mera i Åbo Underrättelser

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Finland 2011?

19/04/2011 by Mediaklipp

Soini är en bra retoriker - cred till det. Många (inte alla såklart) av de som röstade verkar vara helt okritiska, lättmanipulerade och oupplysta finnar som bor långt inne i skogen - ingen cred till det.

Vi behöver våra invandrare till skitjobben (hur oetiskt det än låter, men den etiken får vänta till en annan gång). Utan dem hade vissa delar av Finland aldrig klarat sig tills idag. Vi behöver även en bättre integrationsplan.

För dig som är finne är det en fördel att kunna svenska. Förstår du ett av de nordiska språken, förstår du mycket av alla de andra. Kan du svenska är det mycket enklare att lära sig bland annat engelska och tyska.

Varför lägga energi på att hata varandra inom landet när vi istället kan acceptera varandra och lära oss något av varandra?

Andra saker som provocerade mig var deras NEJ till samkönade äktenskap, NEJ till adoption för homosexuella par och förslaget om ett totalförbud mot abort. Och för fan, det här kan ju inte vara Finland 2011!

Johannas blogg En 20-årig Johanna som sålt sin själ till bloggvärlden.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Invandrare bekymrad för finländarna

19/04/2011 by Mediaklipp

I och med Sannfinländarnas stora seger i riksdagsvalet handlar en stor del av Finlands politik om ett starkt parti som har antipatier mot såväl de svenskspråkiga som mot invandrare. Hurudana tankar väcker det bland invandrare i Finland?

Abdesselam Tazi, asylsökande från Marocko, är bekymrad å finländarnas vägnar.

Lyssna: Många finländare är öppna och trevliga

Svenska Yle / Österbotten

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Nyvalda vill minska på invandringen

18/04/2011 by Mediaklipp

Av 191 kandidater som tog ställning till påståendet "Mottagningen av och de skattefinansierade stöden för invandrare måste minskas" höll 45 helt och 74 delvis med. 72 ledamöter var helt eller delvis av annan åsikt. Bara i Ålands, Satakunta och Helsingfors valkrets tog en majoritet av kandidaterna helt eller delvis avstånd från påståendet.

Av Sannfinländarnas ledamöter håller alla helt eller delvis med påståendet. Inom Centern är siffran 85 procent, inom Samlingspartiet 79 procent och bland KD 67 procent. Bland SDP:s ledamöter ansåg 35 procent av mottagningen av invandrare ska minska, bland De Gröna 10 procent och bland VF 7 procent. Av SFP:s ledamöter tog alla avstånd från påståendet.

Läs mera på Svenska Yle / Riksdagsvalet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Soinis väljare vill ha ett sagoland

18/04/2011 by Mediaklipp

Sannfinländarnas valseger kommer inte nödvändigtvis att leda till en lika invandrarfientlig politik som i flera andra europeiska länder.

Laura Parkkinen har forskat i populismen och Sannfinländarnas linje vid Åbo universitet, och hon bedömer att rasismen inte tillhör Timo Soinis mål. Trots att Soini är en "underhållande och burlesk figur" skiljer han sig från andra europeiska populister. Han har aldrig kunnat kopplas till användning av fysiskt våld.

Enligt Parkkinen bygger partiets framgång på gammaldags landsbygdskonservatism. Gubbkulturen gör revansch mot det moderna samhället.

- Nu vill man ha tillbaka dansbanorna och sagolandskulturen, säger Parkkinen med en hänvisning till den berömda dansbandslåten Satumaa.

FNB

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Samlingspartiets och centerns STORA problem

16/04/2011 by ifisk

De senaste dagarna har vi sett hur det blivit allt svårare att veta var partierna står i invandringsfrågor; det är dubbla budskap som gäller för Soini, för samlingspartiet – är det internationella gänget eller Wille Rydman som styr? - och oklara begrepp när det gäller Kiviniemi, etc.

Men det ser ut som om samlingspartiet och centern tycks ha problem med vissa familjeåterföreningar. Familjeskäl är den vanligaste orsaken att flytta till Finland. I fjol beviljades 5659 uppehållstillstånd av familjeskäl. Hit räknas t.ex. utlänningar som gift sig med en finländare.

Om vi däremot ser hur många flyktingar, eller andra personer som fått internationellt skydd i Finland, som får sina familjemedlemmar till Finland blir siffran en annan. I fjol flyttade 392 familjemedlemmar till personer som fått internationellt skydd till Finland.

I belysning av dessa siffror ser Centerns och Samlingspartiets krav på strängare familjeåterföreningskrav för dem som fått internationellt skydd starkt överdrivna ut. Ur integrationens synvinkel är det viktigt att flykting kan starta sitt nya liv i Finland omgiven av sin familj.

Astrid Thors
integrationsminister

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Riksdagsvalet handlar om värderingar

16/04/2011 by Mediaklipp

Det må vara varmt ute, och vår och sommar på väg. Finland, däremot, har redan blivit ett kallare och hårdare land. Både bland kandidater och bland väljare har många vädrat missnöje över att debatten allt för mycket har fokuserat på "fel" frågor. Grundskolans obligatoriska svenska, homosexuellas rättigheter och en invandrarvänlig politik ses av många som oväsentliga frågor i ett större perspektiv.

Det här valet kommer att visa åt vilket håll den finska politiken är på väg. Redan i dag har vi en stram invandringspolitik och problem med främlingsfientliga strömningar. Ska vi ha en öppen tolerant och internationell atmosfär eller ska vi ha ett slutet samhälle med stängda dörrar för människor, influenser, nya tankar och idéer?

Som det nu ser ut kommer Soini och hans parti att bli valets segrare, men störst blir de inte. En regering där Sannfinländarna ingår kommer snart att köra med främlingsfientliga retorik. Vi har redan sett tecken på att politiker och partier godkänner en allt hårdare diskussion om invandrare. Allt för få agiterar för det öppna och toleranta samhället. Helén Kurri, ÖN

Läs hela artikeln på Östra Nyland

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

I morgon är valet ditt

15/04/2011 by Mediaklipp

Riksdagsvalet är och förblir mycket viktigt för Åland. Ålands riksdagsledamot är och förblir en nyckelperson för Åland. Det finns två listor, åtta kandidater, ett val.

Ålands riksdagsledamot ska fungera som Ålands väckarklocka i Helsingfors. Han eller hon ska också vara Ålands ambassadör i Helsingfors och Finland.

Det som dessutom gör detta riksdagsval lite speciellt är att det ställer saker på sin spets. Då pratar vi inte om det som hänt i den åländska valrörelsen, utan om det linjeval som Finland ser ut att gå mot. Ett öppet Finland? Eller ett slutet Finland? Ett Finland där svenskan fortsättningsvis är nationalspråk? Eller ett Finland som vänder ryggen det tvåspråkiga? Söndagens val är därför på många sätt ett val om värderingar och människosyn.

Bara om du röstar är du med och påverkar vem som representerar dig under de närmaste fyra åren. Ha en bra valdag. Niklas Lamppi

Läs mera i Ålandstidningen

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

EU-förordningarna om social trygghet

15/04/2011 by Ahmed Hassan

EU-bestämmelserna om samordning av den sociala tryggheten mellan EU-länderna har ändrats. Personer som omfattas av EU-förordningarna om social trygghet ska ha samma rättigheter och skyldigheter enligt medlemslandets lagstiftning som medlemslandets medborgare.

Fri rörlighet för arbetstagare är en grundläggande frihet som säkras genom gemenskapsrätten. (artikel 45 i Lissabonfördraget, tidigare artikel 39 i EG:s grundfördrag). Rätten ska säkerställa att arbetskraften ska kunna röra sig fritt från ett medlemsland till ett annat.

För att en flykting skall omfattas av förordningarna, förutsätts det att han eller hon har godkänts som flykting i ett EU-land. Flykting är en person enligt konventionen om flyktingars rättsliga ställning som undertecknades i Genève 1951 och i det därtill hörande protokollet från 1967. En statslös person är en sådan person som avses i konventionen om statslösa personers rättsliga ställning som undertecknades i New York 1954.

Flyktingar och medborgarskapslösa personer kan nu erhålla s.k. särskilda förmåner som inte är avgiftsbelagda. I Finland är sådana förmåner bostadsbidrag för pensionstagare, arbetsmarknadsstöd samt särskilt stöd för invandrare. Förmånerna beviljas inte och betalas inte till andra medlemsländer.

Den som ansöker om pension eller söker ändring får använda sitt eget modersmål eller vilket som helst av de officiella EU-språken. Inom EU används 23 officiella språk, bland dem finska och svenska.

Publicerad i8 Samhälle (RSS)

Invandrare hamnar i en återvändsgränd

14/04/2011 by Mediaklipp

Det faktum, att en invandrare saknar intyg på sin identitet, gör det också omöjligt för honom att ansluta sig till en fackorganisation, och få hjälp den vägen, men det kanske är en sekundär fråga i början av anpassningsprocessen.

Villkoren för hur invandrare skall kunna anpassa sig till vårt samhälle, är ställvis dem övermäktiga. En invandrare som lyckats få ett jobb, måste få sin lön i kontanta pengar, eftersom han inte kan öppna ett bankkonto. Möjligen saknar han/hon papper på sin identitet också. Så ställer våra bestämmelser ett sådant villkor att han/hon skall förtjäna över 2 000 euro i månaden, för att han/hon skall ha tillåtelse att få leva med sin familj och sina barn i vårt land. Jaha, och vilken arbetsgivare är beredd att betala en sådan lön till en person som inte talar vårt språk, och saknar yrkeskunskap?

Bland annat dessa problem i vår invandringspolitik kom fram under den valdebatt i ämnet, som ordnades i onsdags i Helsingfors mellan riksdagsvalskandidaterna Thomas Wallgren (sdp) och invandringsminister Astrid Thors (sfp). Debatten leddes av viceordföranden i sfp, Nils Torvalds.

Det faktum, att en invandrare saknar intyg på sin identitet, gör det också omöjligt för honom att ansluta sig till en fackorganisation, och få hjälp den vägen, men det kanske är en sekundär fråga i början av anpassningsprocessen.

Wallgren jämförde Italiens motsträvighet i flyktingfrågan med sannfinnländaren Timo Soinis motsvarande syn hos oss, och konstaterade att Soini i sak inte vill ändra på vårt lands nuvarande invandringspolitik. Däremot vill hans partikamrat Jussi Halla-aho gå in för starka restriktioner. En klyfta är således på väg att uppstå bland sannfinnländarna trodde Wallgren. Lauri Heikkinen

Läs mera i Arbetarbladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Folk med färgfel

14/04/2011 by Mediaklipp

Det är inte fel att skriva "passar ej för person med färgfel (värivikainen)" i anställningsannons, enligt tingsrätten i Norra Karelen.

En företagare från Joensuu fick 645 euro i böter efter att ha skrivit att det utannonserade jobbet inte lämpar sig för personer med färgefel. Företagaren överklagade och och fick i tingsrätten rätt. Formuleringen var inte diskriminerande.

Företagaren sökte en hot-dog försäljare. Försäljningen skedde via försäljningsvagn. Åklagaren fann sig i beslutet och överklagar inte, skriver MTV3 på sin nätsida. HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lärarna behövs i kampen mot hedersrelaterat våld

13/04/2011 by ifisk

Polisen hoppas att skolor och vårdmyndigheter rapporterar om tecken på hedersrelaterat våld.
– De som arbetar med barn ser tecknen på våldet först, säger polisinspektör Piia Holm vid Polisstyrelsen.

En arbetsgrupp vid inrikesministeriet föreslår att de som kommer i kontakt med invandrare får utbildning för att identifiera riskfaktorer för hedersrelaterat våld. Polisen har dock än så länge inte fått vetskap om något hedersrelaterat mord i Finland och endast två misstänkta fall togs upp i medierna för ett par år sedan. FNB

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

En familj med mamma, pappa, barn?

13/04/2011 by Emina Arnautovic

När det gäller både jämställdhet och jämlikhet handlar det om normer, resumerar svenska kvinnoförbundets viceordförande Emina Arnautovic seminariet Jämställdhet i skolan i Jakobstad.

Emina ArnautovicJämställdhet i skolan. Det var temat när jag som svenska kvinnoförbundets viceordförande tillsammans med ordförande Carola Sundqvist bjöd in till en interaktiv föreläsning i Jakobstad. Föreläsare var Malin Gustavsson, konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor sedan 2006. Hennes specialområden är jämställdhetsplanering i offentlig sektor, jämställdhetsarbete med barn och unga samt att motverka och förebygga sexualiserat våld.

På plats fanns diskussionsglada åhörare, så det blev verkligen en interaktiv föreläsning där många tankar och funderingar utbyttes. Vid ett tillfälle kastades fram en tankeställare att världen ser på kvinnor som "kjolfolket". När det gäller både jämställdhet och jämlikhet handlar det om normer.

Varje samhälle och varje grupp i samhället har sina normer och om man inte uppfyller dem passar man inte riktigt in. Heteronormer som vårt samhälle har följer de flesta av oss utan att vi riktigt reflekterar. Heteronormen är normen om att flickor och pojkar är olika, och ska bete sig olika, den tvingar in flickor och pojkar i vissa mallar som kanske inte alls passar dem som individer.
- I skolan, speciellt högstadiet, är det väldigt märkbart och normerna kan variera från klass till klass. Ofta är det de ”populära”, en liten grupp, som sätter normerna, sade Malin.

Själv tycker Malin att den enda normen som ska gälla i skolan är FN:s barnkonvention, och dess artikel 2: ” Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.”. Skulle vi ha en känslosam jämställdhet skulle heteronormer inte spela någon roll. Vi skulle kunna vara precis som vi kände oss utan att må dåligt för det.

Vårt samhälle är dessutom byggt för en familj med mamma, pappa, barn. Till exempel att vara ensamstående förälder är inte lätt idag. Stödet är minimalt, kanske just på grund av våra heteronormer? Vi ska inte ens gå in i en familj där det finns två mammor eller två pappor...

Emina Arnautovic

Läs mera om jämställdhet och mångfald. på www.ekvalita.fi

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Skottsäkra västar en del av vår valrörelse?

12/04/2011 by Mediaklipp

Både elchockvapen och pepparspray kom till användning på ett valmöte i Uleåborg i lördags. Polisen ingrep efter att några högerextremister iklädda skottsäkra västar hade gett sig på en av Samlingspartiets riksdagskandidater.

Också från övriga delar av landet rapporteras om hätska stämningar på valmöten och valaffischer som manipuleras. Samtidigt fylls dagstidningarna med stora bildreportage från Sannfinländarnas valmöten. I lördags rapporterade Pohjalainen i beundrande ordalag om ett stort publikintresse för Timo Soini i Vasa.

Så här såg det inte ut i valet för fyra år sedan, inte på långt när. Hätskheten gentemot svenskspråkiga och invandrare är påtaglig samtidigt som ett utmanarparti ständigt lyfts fram i ett frälsarsken. Vem vill leva i ett sådant samhälle? Knappast är de många. Så länge vi inte säger ifrån på allvar får udda och antidemokratiska krafter allt större rörelseutrymme. Kenneth Myntti

Läs mera i Vasabladet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

”Finlands nationella identitet har två språk”

12/04/2011 by ifisk

Ilya Spiegel Ilya Spiegel kommer ursprungligen från St Petersburg, men blev finlandssvensk redan på 80-talet just i Borgå, där föreningen Finlandssvensk samling (FiSS) höll sitt årsmöte en vecka sedan.
- Det var självklart att jag tacksamt tog emot Gerd-Peter Löckes inbjudan till mötet och till den senare debatten med riksdagskandidater från olika partier, konstaterade Ilya.

För Ilya Spiegel har det ingen betydelse att nationalspråket svenska talas endast av knappt sex procent av landets invånare. Enligt Ilya hör de svenskspråkiga till landets majoritet tillsammans med de finskspråkiga. Han tycker det är otroligt att man kan placera det ena nationalspråket i samma kategori som ryskan.
- Det är vi andra som har kommit hit som invandrare eller flytingar som utgör minoriteten. Jag har ryska som modersmål och tillhör således den ryskspråkiga minoriteten. Faktumet att den är störst i landet har ingenting att göra med statusen som nationalspråk, sade Ilya.

Efter ett entusiastiskt anförande blev Ilya Siegel invald i föreningen Finlandssvensk samlings styrelse tillsammans med IFISK:s ordförande Gerd-Peter Löcke.
- Det finns två nationalspråk, finskan och svenskan, resumerar Ilya. Tillsammans är de Finlands nationella identitet och därför en naturlig del av grundutbildningen. Det är ansvarslöst och till och med ofosterländskt att ifrågasätta behovet av svenskan. Om finskspråkiga elever inte vill lära sig svenska är det närmaste en pedagogisk fråga, inte en politisk. Då borde man satsa mera på kvaliteten i undervisningen.

Han forsätter att det är en provokation att ifrågasätta svenskans ställning.
- Vi måst få slut på all ultranationalistisk provokation. Politikerna i landet måst sluta spela samma fiol som Timo Soini och de fascistiska rörelser som är associerade med honom, som Suomen Sisu. Vi får helt enkelt inte köpa deras provokationer. Däremot ska vi alla ha lite samvete.

IFISK har samvete och aktivt motarbetar det dåliga språkklimatet med att ifrågasätta nyttan av kunskaper i svenska. För oss invandrare är svenskan en rikedom och vi vill vara en rikedom för svenskan i landet.

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)

Invandrarnas röst blir inte hörda i Finland.

11/04/2011 by Mediaklipp

Enbart 2 procent av riksdagsvalskandidaterna år 2007 var invandrare och enbart 20 procent av invandrarna röstade i valet år 2007.

Mohammadi Ali som ursprungligen är från Iran menar att det låga valdeltagandet kan bero på att partierna inte satsar på att locka invandrare till valurnorna. Det är en för liten befolkningsgrupp för att vara intressant för partierna menar han.
"Invandrare litar inte på demokratiska val"

Mohammadi Ali tror att det låga valdeltagandet kan bero på att många finländare med utländsk bakgrund kommer från förhållanden där man inte känner till demokrati och där man inte håller fria val.
- De tror helt enkelt inte på det politiska systemet utan misstänker att det också här i Finland förekommer valfusk, säger Mohammadi Ali.

Svenska Yle

Lyssna: Svårt att lära sig lita på demokratin

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

En mild debatt mitt i shoppingsorlet

11/04/2011 by Mediaklipp

Mitt i ett stimmigt Sittkoff försökte riksdagskandidaterna nå ut till sina väljare. Uppdelningen i duellblock var publikvänlig och erbjöd korta svar i många ämnen.

I frågan om Finland ska ta emot fler flyktingar och invandrare var alla eniga, i synnerhet när det handlar om humanitär hjälp.
– Arbetskraftsinvandringen är en viktig fråga. Det finns skräckexempel från storstäder där det tar 9-10 år att få in folk i arbetslivet. Vi måste anställa våra egna arbetslösa först, det är en skyldighet vi har mot vår befolkning, sa Lennart Isaksson (M) .
– I dag är vi ett EU-land där folk kan flytta runt för arbete. Man tillsätter tjänster efter kompetens, inte ursprung, sa Axel Jonsson (ÅF).

Läs mer på nyan.ax

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Fler invandrarväljare i riksdagsvalet

09/04/2011 by ifisk

I slutet av fjolåret fanns det cirka 52 500 invandrare som fått finskt medborgarskap och därmed rösträtt i valet. 

Det finns 40 procent fler invandrarväljare i det här riksdagsvalet jämfört med valet för fyra år sedan. Det här skriver Keskisuomalainen som hänvisar till uppgifter från Statistikcentralen. Trots den stora procentuella ökningen är det bara omkring en procent av de röstberättigade som har utländsk bakgrund. FNB

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Färre flyktingar anlände till Finland

09/04/2011 by ifisk

Oroligheterna i Nordafrika har gjort det svårt för personer att ta sig bort från området, vilket lett till att antalet flyktingar som anländer till Finland minskat, skriver Savon Sanomat.

Migrationsverket uppger att det tillsvidare inte anlänt en enda asylsökande från Nordafrika sedan krisen började. Under början av året har det anlänt 700 asylsökande till Finland, medan antalet under samma period i fjol var 1 200. Också till Sverige och Norge har anlänt färre asylsökande. FNB

Uppdaterad: 09/04/2011 23:43

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Tjuven tror att alla stjäl

08/04/2011 by Mediaklipp

Det vore julafton för en forskare att granska underbetydelserna i valdebatten om skattemedel, utgifter och intäkter. Retoriken i Finland är ofta mild jämfört med i många andra länder, men de underliggande betydelserna är desamma.

Både invandrare och finlandssvenskar har utmålats som utomstående, och som kostnadsposter i förhållande till sagde hederlige man. Felet är att den vanlige mannen inte är speciellt hederlig. Ofta måste politiken förhindra vanliga medborgares ohederlighet. Föga av det här har tagits upp i skaran av tunga valfrågor.

Det snabbaste sättet att visa sitt misstroende är att fuska med sin egen insats. Det långsammare, men hederliga, är att rösta. I riksdagsvalet har både tjuven med slips och tjuven med kofot en röst var. Sylvia Bjon

Läs hela artikeln i HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Ett "hot" utan verklighetsgrund

04/04/2011 by Mediaklipp

Fördomar och rädsla grasserar. Det är frapperande hur snabbt de förhållandevis få utlänningarna börjat uppfattas som ett centralt problem och därmed blivit ett av de viktigaste politiska debattämnena.

Invandringen och den flyktingpolitik som bedrivs är tveklöst ett av de stora debattämnena i landet just nu. Volymen i åsiktsbildningen kring utlänningsfrågan är så stor och tongångarna så hätska, att man kunde tro att landet är i färd med att översvämmas av främlingar som blivit till ett omedelbart hot mot vår ekonomiska, fysiska och andliga välfärd och hela vår existens.

I landet bor för närvarande cirka 160.000 personer som är födda i utlandet. Det är mindre än 3 (tre) procent av landets befolkning. Bara i 22 av landets 400 kommuner finns det mer än 1.000 utlänningar. Mot den här bakgrunden är det omöjligt att utlänningarna och flyktingarna kunde vara något hot mot vår kultur eller i stånd att "suga ut" ursprungsbefolkningen på det sätt som hävdas.

Att den finns och att avståndstagandet till invandrare framgångsrikt kan omvandlas i politisk valuta - med Sannfinländarna som främsta men tyvärr inte enda exempel - är dock ett faktum. Då motståndet inte bygger på något substantiellt måste andra mer transcendenta orsaker ligga bakom.

Positivt är att majoriteten av väljarna i Vasa valkrets inte tycker att man behöver strama åt utlänningspolitiken. Politikernas åsikter i ÖT:s kandidattest (4.4) följer också samma mönster. Kan det ha att göra med att man i Österbotten lyckats förhållandevis väl med att integrera utlänningar i samhället? Börje Hästbacka

Läs hela artikeln i Österbottens tidning

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

"Invandrare stjäl inte finländarnas arbeten"

04/04/2011 by Mediaklipp

I sin undersökning om invandringens samhällsekonomiska betydelse som presenterades för allmänheten i dag ställer Jan Saarela sina egna forskningsresultat i relation till internationella erfarenheter och konstaterar att immigrationen på sikt kan gynna samhällsekonomin genom en ökad utrikeshandel.

Ändå är arbetslöshetsgraden bland invandrare mer än dubbelt högre än bland finländarna, femton mot sex procent. En vanlig uppfattning är att "invandrarna stjäl våra jobb".
–Att betrakta invandring som en stor börda för den finländska ekonomin är en stor överdrift med tanke på internationell forskning och de mängder invandrare vi har i dag. Invandrararbetskraft och infödd arbetskraft är inte varandras substitut, utan invandrarna har en viktig kompletterande funktion, säger Saarela.

I dag finns ungefär 168 000 utländska medborgare i Finland. Ofta arbetar invandrarna i branscher där arbetskraftsefterfrågan är stor. Den nya integrationslagen som träder i kraft i september kan förbättra integreringen.
– På papper ser den väldigt lovande ut men det gäller att se hur den förverkligas i praktiken, säger Saarela. FNB / Heidi Hakala

Läs intervjun med Jan Saarela Saarela i HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Ryssen kommer

02/04/2011 by ifisk

Ilya Spiegel är finlandssvensk ryss. Han tillhör en minoritet inom minoriteten, vilket innebär ett stort ansvar.

Han är född i St. Petersburg, kom till Borgå 1992. Finlandssvensk blev Ilya vid Borgå Gymnasium. Efter det har han studerat företagsekonomi vid Åbo Akademi.
- Av de olika kulturerna byggs det konkurrenskraftiga samhället, tycker Ilya, som har är en av IFISK:s första medlemmar.

Idag representerar han arbetsgruppen som ordinariemedlem. Han deltar även regelbundet i Radio Vegas inslag ”De nyas råd”.
- Handeln med Ryssland är av stor betydelse för Finlands ekonomi. Därför är undervisningen i ryska som främmande språk viktig, men inte på bekostnad av de inhemska språken, säger Ilya.

Käs mera om Ilya på hans hemsida.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Ett värdefullt liv åt alla

02/04/2011 by ifisk

Midiya Zahir Hatam hade fått en skottskada i Irakkriget och kom till Finland hösten 1994 för att få läkarvård i här. Sedan dess har hon bott Ekenäs, där hon gick i skola. Idag är hon merkonom och arbetar med handikapp- och invandrarfrågor.

Midiya är fullmäktige ledamot i Raseborg och vice ordförande i kultur- och museumsektionen. Som rullstolsbunden kurdisk kvinna har hon ofta fått göra lite extra för att vara eller leva som de flesta tycker att är normalt. Därför borde alla ha rätt till liv, rik som fattig, sjuk som frisk, invandrare, kvotflyktingar eller asylsökande.
- Arbete och utbildning är det viktigaste för mej, säger Midiya.

Därför vill hon kämpa för ett värdefullt liv åt alla, även åt handikappade. Hon vill ha ett tvåspråkigt Finland och ett integrerat samhälle som tar vara på de unga och satsar på deras framtid. Midya kandiderar för Svenska folkpartiet.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Stöd från Svenska kulturfonden

02/04/2011 by ifisk

Vi har glädjen att meddela att Svenska kulturfonden har beviljat IFISK ett bidrag om 7000 euro för utvecklande av invandrares intresse för svenskan och finlandssvensk kultur.

Bidraget är på samma nivå som för de senaste åren och garanterar vår basverksamhet i ett all hårdare språk- och integrationsklimat. Eftersom de budgeterade bokprojekten kräver större investeringar måst vi antagligen koncentrera oss på digitala publikationer.

Svenska kulturfondens regionala fonders utdelning 2011 är sammanlagt 3,4 miljoner euro. Den centrala utdelningen offentliggörs den 28 april.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mångkulturalismens schizofreni

01/04/2011 by Mediaklipp

Mångkulturalismen har misslyckats, är en uppfattning som allt fler europeiska ledare i dag verkar dela.

En ny publikation vid namn Social Cohesion and Counter-Terrorism – A policy contradiction? ger många värdefulla inblickar i den frågan. Professor Charles Husband har tillsammans med Yunis Alam tittat närmare på utvecklingen i Storbritannien (England) under de senaste åren och årtionden och kommit med en insiktsfull och rätt så svidande analys av de motsägelsefulla och problematiska policyn som England använt för att handskas med sin mångkulturalism.

Trots att England lever i en annan verklighet än Finland kan man se skuggan av liknande tendenser i Finland. Tuomas Martikainen konstaterade under Magmas seminarium om islam den 28 mars att Finland inte har någon entydig policy gentemot sin muslimska befolkning. Samtidigt har hotet om terrorism spridit sig allt närmare Finland, vilket gör att den muslimska befolkningen också i Finland är intressant ur säkerhetssynvinkel, med mera övervakning som följd. Att försöka få folk att känna sig hemma och integrerade i en ny kultur samtidigt som man visar misstänksamhet mot samma personer är en rätt så svår balansgång.

Att låta specifika grupper i samhället marginaliseras är ett effektivt sätt att skapa spänningar och konflikter. Att inte respektera allas mänskliga och medborgerliga rättigheter så att de inte bara förverkligas till pappers utan också i praktiken, är ett annat sätt att riskera allt större missnöje och oro. Det är nyttig vägkost för oss länder som ännu utformar vår politik för våra allt mångkulturellare samhällen. Lia Markelin

Läs mera på Magmas hemsida.

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)