Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

En familj med mamma, pappa, barn?

13/04/2011 av Emina Arnautovic

När det gäller både jämställdhet och jämlikhet handlar det om normer, resumerar svenska kvinnoförbundets viceordförande Emina Arnautovic seminariet Jämställdhet i skolan i Jakobstad.

Emina ArnautovicJämställdhet i skolan. Det var temat när jag som svenska kvinnoförbundets viceordförande tillsammans med ordförande Carola Sundqvist bjöd in till en interaktiv föreläsning i Jakobstad. Föreläsare var Malin Gustavsson, konsult i jämställdhets- och mångfaldsfrågor sedan 2006. Hennes specialområden är jämställdhetsplanering i offentlig sektor, jämställdhetsarbete med barn och unga samt att motverka och förebygga sexualiserat våld.

På plats fanns diskussionsglada åhörare, så det blev verkligen en interaktiv föreläsning där många tankar och funderingar utbyttes. Vid ett tillfälle kastades fram en tankeställare att världen ser på kvinnor som "kjolfolket". När det gäller både jämställdhet och jämlikhet handlar det om normer.

Varje samhälle och varje grupp i samhället har sina normer och om man inte uppfyller dem passar man inte riktigt in. Heteronormer som vårt samhälle har följer de flesta av oss utan att vi riktigt reflekterar. Heteronormen är normen om att flickor och pojkar är olika, och ska bete sig olika, den tvingar in flickor och pojkar i vissa mallar som kanske inte alls passar dem som individer.
- I skolan, speciellt högstadiet, är det väldigt märkbart och normerna kan variera från klass till klass. Ofta är det de ”populära”, en liten grupp, som sätter normerna, sade Malin.

Själv tycker Malin att den enda normen som ska gälla i skolan är FN:s barnkonvention, och dess artikel 2: ” Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.”. Skulle vi ha en känslosam jämställdhet skulle heteronormer inte spela någon roll. Vi skulle kunna vara precis som vi kände oss utan att må dåligt för det.

Vårt samhälle är dessutom byggt för en familj med mamma, pappa, barn. Till exempel att vara ensamstående förälder är inte lätt idag. Stödet är minimalt, kanske just på grund av våra heteronormer? Vi ska inte ens gå in i en familj där det finns två mammor eller två pappor...

Emina Arnautovic

Läs mera om jämställdhet och mångfald. på www.ekvalita.fi

4 Brännpunkt (RSS)