" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv juni 2010

IFISK önskar glad midsommar!

25/06/2010 by Ordförande


Det finns uppgifter om att man firat midsommar ända från 400-talet, enligt traditioner i minnet av Johannes döparens födelse och förkunnelse (på finska Juhannus). I de nordiska länderna hör midsommar även nära samman med årets gång. De ljusa sommarnätterna inspirerar människorna till fest. I Finland håller alla affärer stängt enligt lag. I stället tänds midsommarbål och bastun det ordnas (folk-) dans och överallt i landet.

Midsommardagen har dock också firats som Finlands flaggas dag sedan 1934. Dagen är en officiell flaggdag i Finland och det vore läge att fundera lite djupsinnigare över allt det vi inte "hinner" att tänka på under de bråda (blatte-) arbetsdagarna.

Vädret väntas bli varmt under större delen av midsommarhelgen.

IFISK önskar dig en glad midsommar!

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Finlandssvenskarna hinner inte med i integrationsarbetet

24/06/2010 by ifisk


Luckan i Helsingfors
Den 31 maj sammankom en stor grupp representanter från olika organisationer med anknytning till invandrarintegration på Luckan i Helsingfors. Ett arbetsmöte skulle kartlägga vad olika organisationer kan göra för att integrera invandrare i huvudstadsregionen. Luckans mål är att integrera Bridge som en del av sin basservice. Hittills har Bridge i två år gett invandrare information och handledning beträffande arbete, studier eller fritidssysslor.

Närvarande var bland annat ordförande Gerd-Peter Löcke, Gunnar Hilén, Susan Haraldson, Henrich Mannerheim och H:frs fullmäktigeledamot Maria Björnberg-Enckell. Som arbetsmötets ordförande fungerade den långvarige parlamentarikern och tidigare ministern Pär Stenbäck. Enligt Stenbäck finns det stora brister i integreringen på svenska i huvudstadsregionen. Mötet skulle således få till stånd en början till en svenskspråkig integrationsstig i huvudstadsregionen.

Också Henrich Mannerheim anförde i sitt inläggande tal att informationen om svenska servicen brister i Helsingfors. Enligt honom är svenskan osynlig för invandraren som bor i Helsingfors.

Gerd-Peter Löcke var kritiskt inställd till försöket att kunna nå framgång i koordineringen av integrationen på svenska. Enligt honom fungerar svensk service i Helsingfors överlag dåligt. Som exempel påpekade han att Annika Forsander, chef för invandrarenheten vid Helsingfors stads personalcentral och närvarande på mötet, inte har en enda anställd under sig som talar svenska som sitt modersmål.
- Hur kan man då kunna erbjuda svensk service till invandrare?

Janina Svaetichin, som jobbar med invandrartjänster i Borgå stad, var i samma spår som Gerd-Peter. Enligt henne tar Borgå emot många kvotflyktingar och personligen arbetar hon för att flyktingar får ett jobb. Men under tre år har hon fått endast en förfrågan om integrering på svenska.
- Finns det en framtid på svenska?

Även Marjatta Erharuyi från Aspnäs TE-byrån måste medge att heldags invandrarutbildning i Helsingfors erbjudas på finska. Och i regionen finns det till och med brist på dem. Och Aspnäs TE-byrå, som ansvarar för invandrarrådgivningen, kan inte erbjuda information på svenska eller om svenskspråkiga alternativ. Däremot hänvisar byrån till Luckan för information om svenskspråkig service och utbildningsalternativ.

För svensken Gunnar Hilén är språket självgivet inget problem, men han efterlyste även andliga och mentala integrationsstigar i motsats till den starka betoningen på prestation och arbete.

Amerikanen Susan Haraldson, som på detta möte representerade Andreaskyrkan, hänvisade till Andreaskyrkan som erbjuder en grundkurs i kristendom av invandrare för invandrare. Susan tyckte att även konst är en bra brobyggare och borde användas mera i integrationsarbetet.

Pär Stenbäck sammanfattade mötet med förslaget att Luckans styrelse skulle kalla potentiellt operativa eller redan nu operativa organisationer till en koordineringsarbetsgrupp för att utveckla den svenskspråkiga integrationsstigen i Helsingforsnejden.

Tyvärr drog mötet på tiden och deltagarna hann inte med en presentationsrunda där de kort kunde redogöra för det arbete de redan gör och/eller planerar för att integrera invandrare på svenska.

Henrich Mannerheim hade alldeles rätt då han påpekade till slut att någonting borde göras genast. Annars hinner inte finlandssvenskarna med i integrationsarbetet.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Varför talar inte Finland om svartsjuka?

20/06/2010 by Gunnar Hilén

År 1995 togs cirka 1 000 barn om hand i Finland eller drygt tre om dagen. 2008 var siffran 2 200 eller ungefär sju barn om dagen. Samma år var cirka 10 000 barn omhändertagna, en ökning med 66 procent jämfört med 1993.

Bara det faktum att barn omhändertas av det sociala över huvud taget, att ungdomar super sönder skallarna före vuxen ålder och att vuxna inte kan tala om kärleksproblem med varandra är fog nog att undra vad är det vi håller på med. Nu i sommartider vore det läge att fundera lite djupsinnigare över allt det vi inte "hinner" att tänka på under de bråda arbetsdagarna.

Efter massakern i Sello på nyårsaftonen uppmuntrades vi åter att tala om våldet. Jag föreslog att motivet till vad som då hände var svartsjuka. Hur många reagerade på det? Ingen. Varför? Jo för att för det första är det en känsla, bottnad i dålig själv- och människotillit och för det andra kommer ett sådant motiv för nära var och en. Det blir omöjligt att isolera en sån sak och projicera den till en tryggare plats. Alla vet hur svartsjuka känns. Just därför borde det gå att sätta ord på fenomenet men nej då. Vi talar inte om sånt i Finland. Vi talar om invandrare, familjevåld, vapen, mera psykologer med mera för att slippa oss själva.

Att inte ha ord för känslor kallas med ett främmande ord för "alexithymi". Det är en farlig "sjukdom". På sammanlagt fyra år inträffade under 2000-talets första decennium blodiga händelser som tog livet av över 30 människor och hundratalet skadade. Låt oss kalla det för blinda "känsloutbrott" som ledde till svåra tragedier. Känsloutbrott i stället för ord.

I Kina skjuter och hugger man redan ihjäl små barn på daghemmen. Jag har redan tidigare varnat för liknande saker här hos oss men reaktionen är iskall tystnad. Om vi fortsätter med vårt eviga "sånt händer inte här" har vi det här fortare än kvickt. Det är inte långsökt att jämföra oss med Kina ... fråga alla företagare om de tycker det ligger för långt bort när det gäller att göra bra affärer! Allt vad skillnader heter i olika samhällsstrukturer jämnas dessutom mer och mer ut i och med globaliseringen. Snart är det bara språken som identifierar ett land, men engelskan slukar upp allt fler, allt snabbare.

Daghem byggs i allt snabbare takt. Vad betyder detta? Jo, att fler och fler barn kommer ifrån sina föräldrar i den viktiga barndomen. Det är definitivt ingen revolutionär och framstegsvänlig tanke som gagnar kvinnlig frigörelse och total jämlikhet, som man så ofta får höra.

Resultatet är snarare att vi snart inte vet vad en förälder är eller vad den har för betydelse för barnet. Mamman som är hela livets viktigaste person orkar inte eller har inte lust att vara mamma då karriären med egna pengar lockar mer än kärleken till och från barnet. Man kan inte politisera ett i grunden psykologiskt faktum; barnets enorma beroende och behov av mammans fysiska och psykiska närvaro. Det barnet förvägras slår tillbaka senare som en rekyl fylld av hat och desperation över att inte veta vem det är.

De hemska psykiska lidanden vi redan bär på i samhället på grund av att föräldrandet är på utdöende må nu skyndsammast ges högsta prioritet inom vården och på den lidandes egna villkor utan krav på snabba och billiga "lösningar". En identitet är ingen maskindel. Att vinna röster på att skrika sig hes på fler daghem är en mardröm för oss och kommande generationer. Att vi blir hårdare och hårdare mot oss själva och andra har sina förklaringar. Vi lämnar det mjuka bakom oss. Struntar i det.
Gunnar Hilén, psykolog

Debattartikeln publicerade även i HBL

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Mediaklipp 14-20.06

20/06/2010 by ifisk

Internationella flyktingdagen idag
FN vill i år uppmärksamma flyktingars mod, seghet och viljan att vinna svårigheterna de möter. FN hjälper cirka 15 miljoner internationella flyktingar runt om i världen. Dessutom uppskattar man att det finns ungefär 25 miljoner interna flyktingar i världen.
Publicerad: 20/06 Svenska Yle X3M

Metodbok ”Jämställdhet och demokrati”
”Jämställdhet och demokrati, metodbok för tjejgruppsarbete” ges ut på ryska. Utgivare är organisationen International Organization för Migration (IOM) inom ramen för projektet ”Prevention of Migration Risks and Improved Assistance to Victims of Trafficking in Kalinigrad Oblast”. Projektet är delfinansierat av Finlands utrikesministerium. Boken är tidigare översatt till litauiska.
Publicerad: 15/06 Nya Åland

Bothnia Integration
Projektet är verksamt i Österbotten och Mellersta Österbotten. Till målgruppen hör invandrare som är arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, arbetsgivare och myndigheter samt andra samarbetsparter som betjänar invandrare. Projektet utvecklar invandrartjänster och främjar sysselsättning av invandrare genom att förbättra arbetsgivarkontakter, med att ordna olika utbildningar och genom att bevilja arbetsgivare lönestöd vid anställning av arbetslösa invandrare.
Publicerad: 16/6 Vasa arbets- och näringsbyrå

Europa kan inte isolera sig
Holländarna skakade om Europa i parlamentsvalet förra veckan. Det invandrarfientliga och högerextrema Frihetspartiet kilade sig in på tredje plats, efter liberaldemokraterna och socialdemokraterna.
Det står klart att de antimuslimska och invandrarkritiska stämningarna i Europa bara blir starkare. I Norge och Danmark innehar Fremskrittspartiet respektive Danskt Folkeparti en vågmästarroll. Franska Front National och italienska Lega Nord har sedan länge varit politiska krafter att räkna med i sina hemländer. I Finland sätter Sannfinländarna nya galluprekord, trots att Finland tillhör de etniskt sett mest homogena länderna i Europa. Européerna verkar helt enkelt vara rädda för att deras egen kultur är hotad. Varför är européerna rädda? Därför att ingen ger dem något svar på deras frågor.
Varför måste vi ha invandrare? Varför vägrar somliga att integrera sig? Kan inte samhället återgå till det gamla, trygga? Någon måste säga: Invandringen behövs för vår ekonomi. Invandring har alltid funnits och kommer alltid att finnas - historiskt har en stor del av världens invandrare varit européer. Invandringen är ingen lätt sak att reglera och den kan aldrig vara problemfri eftersom invandrarna är människor med egen vilja.
Det sägs att när trollen kommer fram i solen förvandlas de till sten. Det är en princip som gäller alla svåra och viktiga frågor i vårt samhälle, och till dem hör invandring. Den kommer garanterat att bli en av de stora frågorna i riksdagsvalet nästa år, och det vore viktigt att alla seriösa partier på förhand bestämmer sig för vilka principer man tänker följa. Det måste få vara tillåtet att diskutera invandrarpolitiken kritiskt, men det vore mer än önskvärt att partierna hela tiden höll en sak i minnet: Man har ett ansvar inför alla väljare, också inför dem som inte är födda i Finland.
Läs hela ledaren
Publicerad: 14/06 HBL ledare

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Integration är inget att kompromissa om

18/06/2010 by Tanja Ljungqvist


"Årets aktivaste"
Tanja Ljungqvist

[zoom]
Jag är glad över att ordförande Stefan Wallin som i sitt öppningstal på partidagen slog fast att SFP inte kompromisser med det som är rätt. Jag är glad och stolt över ett parti som vågar stå för det som är rätt. Jag är stolt över minister Astrid Thors som rakryggat stå för det som är rätt – också under hot.

Vi går mot ett riksdagsval där invandringspolitiken garanterat kommer att vara en av de viktigaste frågor. Jag är glad över att fungera som ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott, där vi försökt vara aktiva och hjälpa partiet med vår sakkunskap i integrationsfrågor.

Det finns partier som säger att Finland inte behöver invandrare, de som säger att invandrare tar jobben av finländare. Till dem vill jag säga att jag tror att enda sättet att bli av med arbetslösheten är att vårt samhälle i stället för att stänger in sig blir mera öppet. Jag talar för att ett öppet samhälle där alla känner sig trygg och välkomna. Och detta är inget att kompromissa om. Invandrare måst komma in i det finländska samhället.
Vi behöver varandra och jag är övertygad om att vi alla utvecklas till det bättre när vi lär känna varandra.

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

Vi kan inte ändra andra än oss själva

18/06/2010 by Emina Arnautovic


Emina Arnautovic
(Foto: Kvinnoförbundet)

Närpesbon Emina Arnautovic valdes 2007 till årets flyktingkvinna och 2008 valts till Årets österbottning. 2010 har Svenska kvinnoförbundet valt henne till ny viceordförande.

Eminas blogg


Invandrarfrågorna och utmaningar i integrationspolitiken är många. Bara under den senaste veckan har vi snubblat över olika nyheter som berör människor med utländsk bakgrund. Allt från farmödrarnas utvisningsbeslut till bråk på Borgbacken.
Dessa nyheter väcker många känslor som till slut riktas helt och hållet på fel person eller organisation. All denna energi borde användas för att kartlägga situationen i landet och jobba därefter med tydliga mål för en lyckad integrationspolitik.

Finland går bara i barnaskor när det gäller invandringsfrågor och integrering. Men jag är förvissad om att vi kommer att hitta rätt sätt och balans och ett system som passar just oss i Finland. Men vi måste jobba utgående från vår egen situation och vi måste enas kring samma mål.

Att vi har en populistisk våg i landet hjälper inte. Problemen kvarstår och blir bara fler ju längre vi jobbar i olika riktningar. Finland behöver en övergripande strategi som vägleder både beslutsfattarna och folket där det tydligt utkristalliseras vad integrering innebär och vad målet med den ska vara.

Jag uppfattade mig som integrerad först när jag kände mig trygg och lycklig. Många gånger blev jag missförstådd. Många gånger missförstod jag. Vid varje tillfälle har jag dock kommit till insikt om nya saker och vuxit som person. Och jag vet att mina medmänniskor också gjorde det.

Det tar tid att anpassa sig, både som nyinflyttad och som värd. Vi behöver vara tydliga i våra förväntningar, konsekventa när det behövs och ha medmänsklighet i överflöd. Vi behöver kunskap och en insikt om att vi inte kan ändra någon annan än oss själva.

Publicerades den i HBL den 13 juni 2010.

Publicerad i4 Brännpunkt (RSS)

En SVENSK SOMMAR i Finland

17/06/2010 by ifisk


Peter Lüttge

Sommarloggen
En SVENSK SOMMAR i Finland
Startskottet närmar sig! Peter Lüttge har ett nytt projekt. Det är meningen att han håller oss som följer med den svenska sommaren i Finland på webben ajour via en mobiltelefon. Mobilen gör det möjligt att filma, blogga och fotografera allt som händer.
Startskottet närmar sig. Alla förhandsresor till alla ställen är avklarade. Spännande människor kommer han att träffa och spännande ställen kommer han att besöka. Hans personliga favoriter är alla de olika bastubad som han tillsammans med teamet och gästarna kommer att genomföra (= genomlida).

Nu är det bara några dagar kvar tills teamet ger sig iväg till Stockholm för första gången. Pirrigt! Första programmet krockar med DET STORA BRÖLLOPET i Sverige. Men vi utgår ifrån att det måste finnas hur många stockholmare som helst som är hjärtligt trötta på uppståndelsen. Vi garanterar ett bröllopsfritt veckoslut i Finland!

Varje sommarfredag kommer vi att finnas på Medborgarplatsen i Stockholm för att övertala ett rikssvenskt par att på stående fot följa med oss och fira En svensk sommar i Finland. Håll utkik och häng med!
Premiär i FST5 ons 30.6.2010 kl. 17.15.Därefter varje onsdag med repris på söndag. På bloggen kan ni följa med hur ett program blir till - i realtid, personligt och inpå skinnet.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 07-13.06

17/06/2010 by ifisk

Lämna tanterna i fred!
Tyvärr är kurerna kring de två utländska tanterna helt snedvridna. Den enklaste lösningen är naturligtvis att låta dem stanna. Någon lagändring däremot behövs inte. Vi har nog med åldringar själva. Publicerad 16/06 HBL blogg Harry Bogomoloff

Wallin kritiserar invandringskritisk politik Svenska folkpartiets ordförande Stefan Wallin hänvisade i sitt öppningstal på partidagen i Tammerfors till de senaste månadernas hetsiga invandringsdebatt och kritiserade de partier som har gått in för en mer invandringskritisk linje. Han lyfte också upp mordhoten mot migrationsminister Astrid Thors i vintras. - Astrid Thors mordhotades för en politik som bottnar i rimligtvis gemensamma och högst självklara värderingar: medmänsklighet, solidaritet och tolerans. Astrid, vi stöder dig till hundra procent, sade Wallin.
Wallin valde att lyfta fram ett citat av ex-partiordföranden Ole Norrback från år 1995.
- Rasism kan inte motiveras med arbetslöshet, recession eller allmän frustration i samhället. Rasism kan inte motiveras, bara fördömas.
Publicerad 12/06 Svenska Yle Inrikes

Allt fler invandrare fackansluter sig
Vid Fackförbundens centralorganisation FFC har man sett en tydlig förändring under de två senaste åren när antalet fackanslutna invandrare har stigit från 13 000 till 17 000. I dagens läge hör mellan 30 och 40 procent av invandrarna i arbetslivet till ett fackförbund. Fackförbunden har fört en aktiv kampanj för att flera invandrare skall ansluta sig.
Publicerad 12/06 Svenska Yle Inrikes

Basaren ett lyft för Kråkkärret
Många nyfikna kunder strömmade till då företagaren Ahmed Al Chibib öppnade sin basar med orientaliska varor i Kråkkärret i går. Mest invandrare men också infödda Åbobor besökte basaren som finns i bottenvåningen i Kråkkärrets köpcentrum. Basaren är den första i landet och kommer att omfatta 17 affärer på 1 000 kvadratmeter försäljningsyta. Fem affärer öppnade i går. En mattaffär, en livsmedelsaffär, en köttaffär, en syateljé och en affär för hushållsmaskiner och hemelektronik.
Basaren sysselsätter för tillfället sju personer, flera av dem har invandrarbakgrund. Antalet affärer kommer så småningom att öka. En klädaffär, en smyckeaffär och ett bageri är på kommande. Nära alla 17 affärer öppnats sysselsätter basarer ett 20-tal personer.
Publicerad 12/06 Åbo Underrättelser

Tolerans och medmänsklighet
Nu är det dags att se till att vi tar hand om våra nyfinländare. Vi skall integrera dem och stöd och hjälpa dem så att de känns välkomna i det finska samhället. Luckan i Helsingfors och dess projekt ”Bridge” är ett ypperligt sätt att ta med nyfinländerna. De behöver personligt stöd för att bla leta studieplatser och arbete. Staten och EU har på ett förtjänstfullt sätt stött detta projket i några år, nu är det städerna i huvudstadsregionen som måste ta sitt ansvar och också ge nyfinländerna en svenskspråkig väg in i det finska samhället. En rätt enligt grundlagen. Publicerad 12/06 HBL blogg / Patrik Karlsson

Soini pressar vänstern allt hårdare Sannfinländarnas frammarsch i finländsk politik forsätter. Enligt en opinionsundersökning i Helsingin Sanomat i går hade Timo Soinis högerpopulister gått framåt med över två procentenheter och ligger nu på 9,1 procent. Soini fortsätter att plocka röster av Centern och vänsterpartierna. Väljarna signalerar nu mycket tydligt att man inte längre känner förtroende för de här partiernas förmåga att lösa glesbygdens och låginkomsttagarnas problem. Många låginkomsttagare uppfattar att Soini talar för deras sak på ett mer äkta sätt än vänstern. Vänsterpartiernans stora utmaning inför valet blir att övertyga dem om motsatsen.
Samlingspartiet sitter still i båten och hoppas att inga förändringar skall ske. Blir det största parti i nästa riksdagsval vore det en historisk seger, men än kan mycket ske.
Finland har så få invandrare att xenofobin inte borde ta sig samma proportioner som i det övriga Västeuropa, men Sannfinländarna utnyttjar också andra strömningar. Anna-Lena Laurén Publicerad 10/06 HBL ledare

Den boendetid som krävs för medborgarskap föreslås förkortas Det förslås att medborgarskapslagen ändras. Förslaget är att den boendetid som förutsätts för beviljande av medborgarskap förkortas från nuvarande sex år till fem år, om man har bott i Finland utan avbrott. Enligt propositionen ska medborgarskap också kunna beviljas efter fyra år, om personen kan bevisa att han eller hon har bra kunskaper i finska eller svenska. Denna bestämmelse sporrar invandrare att studera finska eller svenska och förbättrar därigenom integrationen i Finland. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen med förslag till lag i dag och avsikten är att republikens president överlämnar lagen till riksdagen i morgon.
Hälften av den tid den sökande vistats i landet med stöd av tillfälligt uppehållstillstånd ska beaktas vid beräknandet av den boendetid som krävs för medborgarskap. Fram till nu har endast vistelse av stadigvarande art haft betydelse vid beräknandet av boendetiden.
Bestämmelserna om språkkunskapsvillkoret och undantagen från det ska bli tydligare.
Läs mer
Publicerad: 10/06 STT Info

Polisen utreder slagsmålet på Borgbacken
I dag börjar polisen utreda gängslagsmålet på Borgbacken på söndagskvällen. Nöjesparken i Helsingfors tvingades stänga en timme tidigare än normalt på grund av ett stort slagsmål mellan ungdomar.
Jourhavande kommissarien uppger att en polisanmälan gjorts. Enligt polisen deltog upp till 150 ungdomar med invandrarbakgrund i slagsmålet. FNB
Publicerad 07/06 Vasabladet
Uppdaterad: 02/08/2010 13:10

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

SFP en motkraft till främlingsfientligheten

16/06/2010 by ifisk


Generalsekreterare Björn Månsson
Emina Arnautovic

[zoom]

"Årets aktivaste"
Tanja Ljungqvist

[zoom]
På partidagen i Tammerfors diskuterade Gerd-Peter Löcke, Emina Arnautovic och Tanja Ljungqvist framtidsmanifest och främlingsfientlighet som florerar i samhället.
Partiordföranden Stefan Wallin talade i sitt inledande tal till partidagen om "politikens seriösa aktörer köra med dubbla budskap om invandring. För man vågar inte överlåta alla napp bland underströmmarna i grummelpolitikens spinnfiskeri till Sannfinländarna". Enligt Wallin är det alltid minoriteterna som kommer i kläm i en lågkonjunktur och lätt blir utpekade då syndabockar ska sökas. I sitt tal tog Wallin också upp frågan om asylsökande och om romerna. Med hänvisning till några regeringskolleger konstaterade han att ”bara vi slipper se dem, kastar ut dem eller kriminaliserar deras existens tror vi oss lösa problemet.
Wallin fick stort stöd av kring 300 SFP-delegater som bland annat godkände den allmänpolitiska resolutionen som handlar om human flyktingpolitik och aktiv invandringspolitik. Tanja Ljungqvist efterlyste i motion 67 att ”kampanjmaterial inför riksdagsvalet 2011 skall göras på svenska, finska och engelska, och att beredskap och finansiering skall finnas för att lokalt producera material också på andra språk”. I Motion 73 fordrar honsaklig information till beslutsfattare i kommunerna och i Motion 74 en kvotplats för nyfinländare i Sfp:s arbetsutskott.

Tankeutbytet fortsatte på kvällssupén där Tanjas kretsorganisation tog emot priset som ”Årets aktivaste”. I partidagen deltog även , Elena Makarova, Silja Borgarsdottír Sandelin, Gunvor Brettschneider och Aden Ahmed Hassan samt migrationsminister Astrid Thors.

Mer om partidagen i andra inlägg på denna sidan och på SFP:s hemsida

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Hur mycket får en invandrare kosta?

10/06/2010 by Ordförande[zoom]

I slutet av 2009 var vi, som är födda utomlands, men vistas stadigvarande i Finland, ca 233 000 personer. 156 000 av oss är utlänningar, dvs. personer som inte har finländskt medborgarskap. De flesta av oss är ryssar, ester, svenskar och somalier.

Antalet personer med ett annat modersmål än de inhemska språken (finska, svenska, samiska) var ca 211 000. Vem är då de övriga 22 000 utlänningarna? De måste väl tala svenska eller finska? Om vi antar att inte alla 8568 i Finland bosatta svenskar har svenska som modersmål och att de flesta av de 70 procent ålänningar med finländskt pass talar svenska eller finska som modersmål, så är statistiken i balans.

Jag har träffat ålänningar som känner sig som utlänningar i Finland. Dessutom är 30 procent av ålänningarna, dvs. 8 800 födda utanför Åland. De inflyttade kommer från 82 olika ursprungsländer och talar 51 olika språk. Är de alla utlänningar på Åland? Är några av dem kanske inhemska medborgare i Finland? Ingår de alla i den statistik, Statistikcentralen upprätthåller?

”Vi vet ingenting närmare.” Det finns även särskilda bestämmelser för personer med finska rötter som vill flytta till Finland från det forna Sovjetunionens område (s.k. finskingermanländare). Från början av 1990-talet har omkring 30 000 återflyttare, främst från Ryssland och Estland, kommit till Finland. Kanske har 13432 av dem finska eller svenska som modersmål?

”Vi vet ingenting närmare här heller”. Men det som vi vet är att det krävs en hel del olika tillstånd för att komma in i landet och för vistelse här. Även en person med finländska släktrötter beviljas inte automatiskt uppehållstillstånd för att kunna återvända till Finland. Bättre är de ställda som är medborgare i en av de nordiska länderna. För dem räcker det att de registrerar sig hos magistraten efter sex månaders vistelse i landet. Medborgare från EU-länder ska registrera sig hos den lokala polisen om vistelsen överstiger tre månader. Annars får de fritt komma till Finland för att studera, arbeta eller av andra orsaker.

Alla de ovannämnda personerna kostar. Men hur mycket (extra) kostar en invandrare? Som kommuninvånare har en invandrare rätt till service på samma sätt som alla andra kommuninvånare. Kostnader förorsakar främst av sådana tjänster och inkomstöverföringar som betalas till alla som bor i Finland. Dessutom reserverades i inrikesministeriets budget för 2009 totalt 136,247 miljoner euro för kostnader som orsakas av mottagande av asylsökande, främjande av integrationen av kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd samt ordnande av utkomst för återflyttare från det forna Sovjetunionen. Om vi tillägger de ca 30 miljoner euro som arbets- och näringsministeriet använde 2009 för ordnande av integrationsutbildning för vuxna invandrare och den undervisning i eget modersmål för invandrarbarn som undervisningsministeriet finansierar så kostar invandringen ca 170 miljoner euro extra per år. En invandrare kostar således 730 euro extra, vilket motsvarar XX flaskor Koskenkorva (Tyvärr är enligt 33 § alkohollagen all indirekt reklam för starksprit eller annan verksamhet för främjande av försäljningen av starksprit förbjuden).

Om vi dock tar i betraktande att mången invandrare även är en god skattebetalare och att i synnerhet unga, utbildade invandrare som bor länge i landet medför mycket stora samhälleliga nettofördelar, borde det väl rymmas med några utländska mor- och farmödrar samt några rumänska tiggare.

Var finns de rumänska tiggarna egentligen i statistiken? Kanske borde vi börja om från början. För egentligen vet ni ingenting närmare om invandrarna.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS), 4 Brännpunkt (RSS)

Mediaklipp 01-06.06

06/06/2010 by ifisk

Tiotals kvinnor går under jorden varje år
Tiotals kvinnor göms i hemliga skyddshem varje år på grund av att de förföljs. Det är ofta den före detta partnern som pinar kvinnan, men även offer för människohandel och invandrare som vill undvika tvångsäktenskap gömmer sig. Det har varit möjligt för förföljda att byta identitet sedan mars. Lagändringen gjordes i all tysthet och det är få hjälpande organisationer som ens vet om den.
Förbundet Monika-Naiset som hjälper kvinnor säger att det varit ett stort problem att man inte kunnat ändra på personnumret eftersom förföljarna kunnat hitta sina offer genom det. (FNB)
Publicerad 6 juni 2010 i Syd-Österbotten

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)