" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv februari 2010

Mediaklipp 22-28 februari

28/02/2010 by ifisk

Nytt språkprojekt för invandrare
Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahaso startar tillsammans med staten ett nytt projekt för att effektivera språkundervisningen för invandrare. Avsikten med experimentet är att förbättra undervisningen i både svenska och finska. Projektet har samband med den så kallade Koto-utbildningsmodellen som mer än tidigare understryker vikten av språkundervisning och integration i det finländska samhället.
Modellen prövas i tre års tid i omkring tio kommuner. Kostnaderna för hela projektet uppskattas bli kring tio miljoner euro.
27/02 Svenska Yle / Nyheter

Hård arbetsmarknad drabbar invandrare
När ekonomin går bra skaffar många jobb relativt snabbt, men så fort tiderna blir tuffare slås människor lättare ut om de inte pratar perfekt finska eller svenska. Under lågkonjunkturen blir turordningen på arbetsmarknaden tydlig. När jobben blir färre går det enligt logiken sist in - först ut eller så stängs dörren helt. Svaga grupper slås ut först. Därför är arbetsmarknaden extra tuff just nu om man inte har svenska eller finska som modersmål. Att få jobb som motsvarar utbildningen är nästintill omöjligt för personer som inte har finska eller svenska som modersmål.
År 2008 flyttade nästan 30 000 personer till Finland av olika skäl och siffran pekar uppåt. De flesta kommer för att jobba eller för att bo tillsammans med sin partner. En minoritet är asylsökande eller kvotflyktingar. På ett år har antalet arbetslösa personer som inte har svenska eller finska som modersmål ökat från 3 500 till 5 000 personer.
26/02 Svenska Yle / Huvudstadsregionen

Gravida och invandrare diskrimineras på jobbet
En gravid anställd blev sjukledig och avskedades på direkten med hänvisning till produktionsmässiga orsaker. Företaget hade precis anställt ett par nya arbetstagare.
Fyra utlänningar jobbade långa dagar med olagligt låg lön. De fick inga övertidsersättningar eller lagstadgade semestrar. En del av jobbet skulle göras utan ersättning: de tvättade bland annat smutstvätt från jobbet hemma.
Fallen ovan är typiska exempel på diskriminering i arbetslivet. Arbetarskyddsdistriktet polisanmälde bägge fallen. Arbetsgivare som diskriminerar mot personer med invandrarbakgrund är ofta själva invandrare.
Inrikesministeriet tar upp fallen i sin undersökning Diskriminering i arbetslivet. Undersökningen visar att hälsotillstånd och etnisk bakgrund är faktorer som oftast ligger bakom sådan diskriminering som leder till kontrollåtgärder. Diskriminering på grund av hälsotillstånd drabbar ofta gravida kvinnor.
I undersökningen granskades nästan 200 fall av diskriminering i arbetslivet som lett till kontrollåtgärder 2008-2009.
26/02 FNB / Vasabladet

Den inkompetentens sista utväg är våldet
Det är minst lika viktigt att vi bekämpar våra egna talebaner som att vi är med i kampen mot dem i Afghanistan. Det är alltför vanligt att människor tar till knytnävarna eller något ännu värre när argumenten tryter. Det viktiga är inte att övertyga utan att kväsa motståndaren.
Så har då en person med rasistiskt åsikter grundat en hatgrupp på Facebook på webben mot migrationsminister Astrid Thors (SFP). Gruppen heter fritt översatt ”Jag är beredd att sitta av något år för mordet på Astrid Thors”. På fredagsförmiddagen hade redan 119 personer anslutit sig till den.
Astrid Thors har stått i hetluften under hela sin tid som migrationsminister, trots att reglerna för invandring har skärpts. Men hon har haft en mycket saklig linje, där hon dels har argumenterat med jurudiska och mänskliga argument. Men ett mordhot är så allvarligt att det inte kan passeras med en axelryckning. Man hotar inte att ta livet av människor ens på skämt. Även om hatgruppen inte är menad på allvar, kan det alltid finnas någon överspänd fanatiker som tar uppmaningen, som finns inbakad i namnet, på allvar.
Det är minst lika viktigt att vi bekämpar våra egna talebaner som att vi är med i kampen mot dem i Afghanistan. Det bästa sättet är att omgivningen visar sitt ogillande mot deras åsikter och metoder. Det får inte bli socialt accepterat att sprida hat mot andra människor. Vi behöver inte vara toleranta mot intoleransen.
En miljon finländare har under årens lopp flytt från förtryck och emigrerat i hopp om bättre välfärd och blivit väl emottagna överallt i världen. Nu är det vår tur att vara gästfria.
26/02 Borgåbladet / Sune Portin

Rädda och misstänksamma
För inte så länge sedan var det inte förenligt med politisk etikett att ifrågasätta flyktingpolitiken, men efter Sannfinländarnas valframgångar har också andra partier låtit höra invandrarkritiska tongångar.
Invandrar- och flyktingkritiska åsikter får allt större synlighet och acceptans. Ett färskt exempel är den samlingspartistiske Helsingforspolitikern Harry Bogomoloff, som är stamgäst när debattprogrammet Slaget efter 12 vill ha provokationer om invandrare, eller om Åland.
Nu har Hufvudstadsbladet gett Bogomoloff en egen blogg, där han bland annat delger läsarna sina intryck från Vancouver. Han noterar ett stort antal ”orientaler” i gatubilden, och konstaterar att invandrarna ska vara beredda att jobba och ”ha annat med sej än bara sin gamla mormor.” Åsikterna är naturligtvis Bogomoloffs, men Husis ger honom megafonen.
I går berättade Yle med hänvisning till Ilta-Sanomat att en ökänd sannfinländsk kommunfullmäktigesuppleant i Urjala har bildat en hatgrupp mot Astrid Thors på Facebook. Gruppens namn är en ren uppmaning till mord. Efter avslöjandet bildades andra liknande grupper.
Astrid Thors meddelade senare att hon polisanmäler hotelserna, de har inte längre någonting med yttrandefriheten att skaffa.
26/02 Västra Nyland / John-Erik Jansén

Rasismen finns mitt ibland oss
Invandrarna tar våra jobb och våra kvinnor. Ja, så låter det faktiskt ibland även i Finland - också bland unga. Xenofobin har blivit djärvare och fränare de senaste åren. Men det har sina naturliga orsaker, hävdar forskare.
Enligt sociologen Östen Wahlbeck har den groende rasismen sin givna förklaring.
- Attityderna till utlänningar och invandrare följer de ekonomiska konjunkturerna. Nu ligger ekonomin nere och då börjar man igen vara mera kritiskt inställd till invandring, säger han.
Professor Peter Kraus, ordförande för Centret för forskning om etniska relationer och nationalism (CEREN) i Helsingfors, tycker att hela diskussionen är snedvriden.
- Jag finner det slående att man gör så stora rubriker av något som är ett non-event. Att det bor hela fem somalier i en förort kan utlösa en enorm debatt i media. Finland har verkligen inte många invandrare men likväl är det en väldigt känslig fråga.
Enligt Kraus ligger en delförklaring i Finlands närhistoria.
- Xenofobi uppstår när människor blir rädda för att bli förlorare i globaliseringen. Det har att göra med en kulturell osäkerhet och skräcken att förlora den nationella trygghetsgrund man står på. Och Finland har ju bagage med det som hände med Sovjetunionen. Det påverkar.
Som detalj kan nämnas att uppemot 10 miljoner sovjeter miste livet som en direkt följd av Stalins skräckvälde. Följaktligen har nu också hatbrotten ökat drastiskt i landet på grund av återgången till mera radikalt tänkande.
25/02 Peppar / Anders Eklund

"Mångkulturellt inte bra för Finland"
Vi släpper in för många utlänningar och kvotflyktingar ska vi helt sluta ta emot. Finland får inte bli ett mångkulturellt samhälle. Det låter som Jussi Halla-aho, men orden är Samlingspartiets Wille Rydmans.
Är man ordförande för Samlingspartiets ungdomsförbund kan man ha en strålande politisk framtid framför sig. Förbundet har letts av politiker som Ilkka Suominen, tidigare riksdagsledamot, minister och partiordförande, och Ilkka Kanerva, riksdagsledamot och ex-minister. Det gäller bara att lyfta fram frågor som ligger i tiden, menar ungdomsförbundets nuvarande ordförande Wille Rydman.
Rydman anser att visionen om ett mångkulturellt Finland är inte bra, eftersom idén består av att det i samma samhälle finns många olika sätt att tänka, till exempel så att vissa kan leva efter sin egen sharialag och andra följer finländsk lag. Han har inget emot muslimer, men samma regler och lagar ska gälla för alla.
Rydman tycker att vi ska bara ta hit utlänningar vi har nytta av. Om någon behöver asyl är det nog okej, det är humant att bevilja asyl åt en behövande, men ska vi ta hit dem så att de aldrig åker tillbaka? Finland ska sluta ta emot kvotflyktingar.
Hur många människor vi tar hit påverkar inte bara Finlands utan EU:s och hela Europas framtid, säger Rydman.
22/02HBL / Marianne Lydén (uppdaterad)

Webbplats på ryska publicerad
Helsingfors stad har publicerat en webbplats på ryska med de ryskspråkiga invånarna i Helsingfors som främsta målgrupp. Webbplatsen finns under По-русски (på ryska) i språkmenyn på www.hel.fi och nås också via länken www.hel.fi/ru.
På den nya webbplatsen finns information om Helsingfors stads tjänster, och där publiceras också sådana nyheter och aktualiteter om Helsingfors som främst intresserar invånarna. Redigeringen till ryska sköts av Spektr Kustannus Oy. Layouten är densamma som på stadens andra webbplatser.
Helsingfors stad upprätthåller webbplatser inte bara på svenska och finska utan också på engelska, tyska och franska.
23/02 Heslingfors stad / Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

De nyas råd diskuterar könsrelationer

23/02/2010 by ifisk


De nyas råd

Slaget efter tolv
Svenskfinlands dagliga slagfält - ett direktsänt debattforum som vädrar tankar och åsikter kring aktuella, eldfängda och angelägna samhällsfrågor.

På måndagen den 22 februari diskuterade Tanja Ljungqvist, Ilya Spiegel och Gerd-Peter Löcke tillsammans med Hasse Sundquist könsrelationer. De olika kulturerna som möts har till en del olika uppfattningar om relationer mellan man och kvinna och varför inte om relationer mellan samkönade. Vad betyder giftermål? I vilken ålder skall man gifta sig, om man överhuvudtaget behöver gifta sig för att bo tillsammans?

Allt fler väljer att leva ett singelliv. Oroliga för att måsta ta ansvar eller är det bättre att leva ett "fritt" liv utan fast förbindelse? Hur ser de olika religionerna och kulturerna på homoäktenskap eller homofili överhuvudtaget?

Alla inslaget finns på webben

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 15-21.02

22/02/2010 by ifisk

Ahtisaari efterlyser dialog mellan religionerna
(Finlands föredetta president) Martti Ahtisaari anser att religionerna har en betydande roll i uppkomsten av konflikter, men också i upplösningen av dem. Ahtisaari, som är känd som en ledare av svåra fredsprocesser, föreläste vid Helsingfors universitet den 18 februari om stater och kyrkor i Europeiska unionen som fredsstiftare. Ahtisaari anser att dålig integrationspolitik ligger bakom rädslan för islam.
De turkiska invandrarna i Tyskland sågs på sin tid som gästarbetare som man inte ens gjorde försök att anpassa i landet. Idag är läget ett annat: man undervisar invandrare både i språket och i kulturen. När Turkiet valdes till medlemskandidat i EU år 1999 orsakade det motstånd på grund av landets människorättstillstånd och västländernas islamrädsla. Ahtisaari tror att strävan att bli EU-medlem stärker landets demokratiutveckling.
Ahtisaari utmanar universiteten att skapa förutsättningar för en mångkulturell dialog. Han hänvisar till teologen Hans Küngs tanke om ett världsetos; dess syfte är inte att skapa religiös enhet, utan att få till stånd fred mellan de olika grupperna.
– Min avsikt är inte att angripa religionerna, utan att föra fram vad som görs under dess täckmantel, preciserar Ahtisaari. Han påpekar att kyrkorna i Afrika har spelat en viktig roll i kvinnornas emancipation.
Ahtisaaris föreläsning ingick i undervisningsevenemanget Valtio ja uskonto Euroopan unionissa (Stat och religion inom Europeiska unionen) vid Helsingfors universitets teologiska fakultet.
20/02 Helsingfors Universitet / Bulletin

Invandrare och kvinnor drabbas av minskad företagsrådgivning
Innan Bita Kahni startade restaurang Shandiz i Mariehamn gick hon handelskammarens Starta eget-kurs, en sak som hon hade mycket hjälp av. Bita tycker också att kursen var till stor hjälp att komma in i det åländska samhället. Nu tvingas handelskammaren skära ner på Starta eget-kurserna och det är särskilt illa för kvinnor och invandrare.
Landskapsregeringen har dragit ner på bidraget till handelskammaren och företagarföreningen för rådgivningen till företagare. Handelskammaren har även beslutat att skära ner antalet rådgivningstimmar till företagare i enlighet med det minskade bidraget från landskapsregeringen.
19/02 Ålands radio/tv

Esbo delar invandrarskola
Skolan i mellersta Esbo, Keskiespoon koulu, skall delas så att eleverna från klasserna 7, 8, och 9 flyttas till andra skolor i närheten. Den vägkosten gav den finska dagvårds- och utbildningsnämnden till tjänstemännen som får bereda frågan på nytt till nämndens nästa möte. Det var Samlingspartiet som tog initiativ till förslaget.
På grund av att skolan har många invandrare har man i Esbo föreslagit att en skola får ha högst 15 procent invandrare. Den frågan diskuterades också i går och åsikterna gick isär.
De grönas Markku Hannula är mycket kritisk.
– Jag motsatte mig. Man får inte dela en skola, i synnerhet inte en invandrarskola där det är viktigt att eleverna känner sig trygga hela vägen. Den här skolan har invandrarrykte men undersökningar har visat att elever och föräldrar är nöjda och inlärningen är bra. Det är ingen dålig skola, det är ryktet som skrämmer. Nu gör vi en björntjänst åt undervisningen, säger Hannula.
18/02 HBL Sonja Hellman

Svårt för asylsökande att bli företagare
Flera av de asylsökande i Kristinestad vill bli företagare i Sydösterbotten. Men möjligheterna är få, eftersom man måste ha kommunplats för att kunna registrera sitt företag.
Markus Norrback i Närpes är projektchef för integreringsprojektet Shaisyd och har ansvar bland annat för frågor som rör arbetskraftsinvandring. På senare tid har han fått frågor som handlar om de asylsökandes möjligheter att starta företag.
En asylsökande har möjlighet att förvärvsarbeta, alltså vara anställd, efter tre månaders vistelse i landet som asylsökande. De asylsökande faller egentligen utanför det nätverk som Shaisyd upprätthåller, eftersom det är till för arbetsinvandrare i Närpes, Kaskö, Kristinestad och Korsnäs, alltså sådana som har uppehållstillstånd.
- Vi har få möjligheter att hjälpa de asylsökande eftersom de inte har kommunplats, påpekar Norrback. Det generella tipset man kan ge är att de redan nu borde börja fundera på vad de vill göra, om de skulle få kommunplats.
En möjlighet är att säga upp asylansökan och ansöka om uppehållstillstånd för näringsidkare i stället. Uppehållstillstånd för näringsidkare ges i första hand på ett år och sedan utvärderas verksamheten.
- Risken är egentligen den samma som om du skulle ha din asylprocess igång. Det kan vara svårt att få det hela godkänt om du inte har tillräckligt bra förutsättningar för verksamheten. Du kan bli tvungen att lämna landet i alla fall.
Lyssna: Många hinder för företagsetablering

Stor moské planeras i Åbo
Under 1980-talet fanns det ingen organiserad muslimsk böneverksamhet i Åbo. Den startade först 1990 i anslutning till den internationella träffpunkten på stadens kulturcentrum. Nu vill det lokala muslimska samfundets ledare bygga en moské som skulle vara stor nog och samtidigt hysa en restaurang eller festlokal, ett bibliotek, en butik och kanske simbassänger och plats för motion.
Nu fyller den muslimska fredagsbönen fyra klassrum i det som en gång var ett gymnasium i centrum av staden och det räcker inte till. Förutom den här lokalen på Universitetsgatan 7 finns det 4-5 andra muslimska bönerum på olika håll i staden. Både shiamuslimerna och den muslimska ungdomsföreningen har sökt sig annanstans.
Ahmedane Mohammed är en företagare som kom till Åbo för snart trettio år sedan från Egypten. Han är också viceordförande och lekmannapräst, imam, i Åbos islamiska samfund (Turun Islamilainen Yhdyskunta), registrerat som religiöst samfund för några år sedan. Han berättar gärna om hur samfundet samarbetar med polisen, skolorna och kommunernas socialmyndigheter och om den dialog man upprätthåller med andra religiösa samfund. Att just Åbos islamiska samfund är ett av landets mest öppna och samarbetsvilliga bekräftas också av en finländsk islamforskare.
Motspelaren Olavi Mäenpää, invandringsfientlig politiker i Åbofullmäktige, har haft problem med att få fart på en insamling av namn för en folkomröstning om mosképlanerna. I december lovade han starta namninsamlingen på torget så fort vädret blir varmare. Nu har Mäenpää i stället placerat ut namnlistor på stadens bibliotek.
15/02 HBL Mathias Luther

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Lottovinst att födas i Finland

21/02/2010 by Anna

Gerd-Peter Löcke
Det sägs att det är en lottovinst att födas i Finland. Men i landet finns även över 155 000 varaktigt bosatta utlänningar som per definition inte är födda i Finland. De flesta kommer från Ryssland (28 214) och Estland (25 416). Och nästan lika många kineser (5 065) som somalier (5 549) är bosatta här.

Men varifrån de ens kommer så har de en sak gemensamt: de stör. Tre av dem bär på identitetsbevis som misstänks vara förfalskade. Andra, oftast yngre invandrare, har problem med att slutföra sina yrkesstudier. irrelevant är att de har bott här först en kort tid och kanske har språksvårigheter, svåra familjeförhållanden eller ekonomiska problem. Kanske vill de unga invandrarna hellre prova på lotto än på studier (Obs! Lottovinst!). Spelar väl ingen roll vad de vill. De stör ändå bara.

Och så har vi de asylsökande som orsakar huvudbry för polisen. I Pemar lär de tömma UFF:s klädinsamlingslådor. Irrelevant är att polisen senare lyckades hitta de stulna kläderna. Irrelevant är även att en del gräl på flyktingmottagningen i Pemar har förekommit på grund av att flyktingarna inte varit nöjda med den mat som serverats. Har de inte förstått att den goda finska ”skolmaten” är en del av lottovinsten som endast finländare få/kan njuta av? Dessutom spelar det väl ingen roll vad för mat asylsökande vill. De stör ändå bara.

Om de inte tycker om maten, kan de väl koka sina egna maträtter. De får ju sina 375 euro utkomststöd varje mån. Pengen ska väl räcka till mat, kläder och eventuell hälsovård som inte erbjuds på förläggningen? Finland är väl det EU-land som betalar ut mest stöd åt asylsökande? Flyktingar tar alltså en del av lottovinsten till eget bruk. Men nu ska det bli slut med de ekonomiska vinsterna. Från och med 2010 ska en asylsökande få 30 procent mindre stöd än en som är fast bosatt i Finland. I pengar betyder det att månadssumman för en vuxen skärs ner till 292 euro. Pengen får räcka till mat, kläder och eventuell hälsovård som inte erbjuds på förläggningen.

Och så har vi allt fler asylsökande minderåriga som anländer till Finland från bland annat Somalia, Irak och Afghanistan. De har kommit hit via Medelhavsländerna, där de ofta levde i odrägliga förhållanden. Det spelar det väl ingen roll vad de har upplevt. De stör ändå bara.


Men hur ska vi bli av med 155 000 främlingar som bara stör? Ett asylsökande barn kan alltid skickas tillbaka till det EU-land som ursprungligen ansvarade för barnets asylansökan tack vare Dublinförordningen, även om barnet lider av fysiska eller psykiska skador. För alla EU-länder anses vara trygga. Och öppen rasism är väl på sin plats efter tragedin i Esbo på nyårsaftonen. Det hade kanske funnits lagliga grunder att utvisa mannen på grund av de brott han tidigare hade begått. Hans brottsliga bakgrund gjorde redan att han inte beviljades finskt medborgarskap.

Det tycker även Statsminister Matti Vanhanen. På sin blogg förundrade han sig över att Ibrahim som dödade fem människor fått fortsatt uppehållstillstånd trots att han inte beviljats medborgarskap på grund av de brott han begått.


Ut med Ibrahim! Ut med alla som kommit till Finland endast för att lyfta socialstöd och för att göra livet lite väl enkelt för sig. Ut även med dem som står för det enorma familjevåldet i Finland. Problemet är bara att största delen av våldsmännen är finländare av börd och ätt. Vart ska vi utvisa dem? De har fått lottovinsten, de har fått rätten att stanna. Uppehållstillståndet är lottovinsten.

Men vad gör jag i fal jag skulle få lottovinsten? Livsstilsmagasinet International Living rankar Finland endast på 18:e plats i sitt Quality of Life-index. De fem bästa länderna enligt livskvalitet är Frankrike, Australien, Schweiz, Tyskland och Nya Zeeland. Och de är dit de länder de flesta invandrarna och flyktingarna söker sig till, bland annat på grund av de låga levnadskostnaderna där. Och Holland till exempel betalar ett relativt lågt stöd till asylsökande. Ändå ansökte 13 400 personer om asyl där 2008. För Finlands del låg antalet kring 6 000.

Allt är lite mindre i Finland, också lottovinsten. Tro mig! Därför ska vi sluta lyssna till de allt större flockarna av xenofober som försöker ta över integrationsdebatten. Spelar väl ingen roll vad de vill. De stör ändå bara.

Gerd-Peter Löcke
Ordförande

Publicerad i2 Ordförandes hörn (RSS)

Människosläktet är en dum elev

15/02/2010 by Gerd-Peter Löcke


Gunnar Hilén, Ales Markau, Jean Claude Mutiganda, Gladys Okocha-Löcke
[zoom]


Seter Lüttge
Efter en paus på tio år är tysken Peter Lüttge tillbaka som regissör på Sirius där han satt upp den danske dramatikern Christian Lollikes kontroversiella pjäsen Underverket. Pjäsen ställer frågor om främlingshat, terrorism och konstens betydelse som följd av tonsättaren Karlheinz Stockhausens uttalande att terrorattacken mot World Trade Center den 11 september 2001 är "det största och mest ultimata konstverket någonsin – i alla kategorier".

Nio ifiskare besökte premiären den 12 februari och fick uppleva pjäsens A-, B-, C- och D-personer runt ett kvadratformat utrymme där vi befann oss i mitten bland publiken och omgavs av ständigt skiftande videobilder. Peter Lüttge påpekade att pjäsen bland annat frågar vad det största konstverket egentligen är: terrordådet den 11 september, folkmordet i Rwanda eller kanske gisslandramat i skolan i Beslan?

”Jag är Mohammed. Mohammed Atta. Född 1 september 1968 i Egypten. Död i New York 11 september 2001. Också jag var en gång en jollrande liten pojke som blev vaggad i min farmors arm.

This is me – live från New York och de älskade det för de är kåta – det visste jag och timade allt, så CNN skulle hinna fram – just in time. Om bara aktionen är tillräckligt kraftfull, så kommer de att förstå. Och deras dumhet transformeras till andligt samförstånd. Nej, jag var inte utan hopp, men människosläktet är en dum elev. Det vet jag nu.

Tror du det är lätt att flyga en Boing 727? Tror du det var lätt – för mig – att få flygundervisning i USA? Jag klarade proven. Tror du, vi en dag ska vakna och veta hur det är att vara människa? Nej, eller hur – och därför har vi bara bönen.”

I pjäsen berättar Mohammed att det påstådda sammanhanget mellan olycka och insikt är en illusion – oavsett katastrofens storlek. Och vi liksom hela publiken blev en del av illusionen eftersom vi stod mitt i händelsen. Peter Lüttge gjorde Underverket till ett intellektuellt spektakel och ett slags filosofisk teater som annars tyvärr finns all för sällan på finlandssvenskt håll. Peter Lüttge gjorde Underverket till ett äkta blatteverk.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Kan tvåspråkighet omfatta mångkultur

14/02/2010 by ifisk


Diskussionens vågor gick höga då ett trettiotal SFP-aktivister i Helsingfors samlades till workshop kring det så kallade Kasnäsmanifestet. Under kvällens lopp skulle de tre viktigaste av de totalt tio teserna röstas fram och finslipas för processens styrgrupp.
I omröstningen om de tre viktigaste teserna vann ettan om liberalism och språk, nian som betonar nya arbetsplatser, företagsamhet och behovet att ta vara på den kompetens och potential som finns bland invandrarna samt tian där det politiska arbetet inom ett proaktivt parti kräver ofta korta ljus i vardagen.
Frågan om hur partiet ska definiera sig i språkfrågan utlöste en lång och häftig debatt. Kasnäsmanifestet säger att SFP ska arbeta för ett flerspråkigt Finland. Några deltagare ville dock hellre betona tvåspråkigheten, men ordet mångkulturellt skulle ändå ingå i tesen. Kretsordförande Wrede ville ha finskt och svenskt för att få tillräcklig tydlighet. Men sista slutligen var det ”blatten” Gerd-Peter Löcke som kom med en formulering som vinner majoritetens stöd: SFP-RKP är Finlands liberala parti som arbetar för ett mångkulturellt Finland med två nationalspråk.
Om vår ordförandes förslag skulle duga även för processens styrgrupp, kommer hans förslag behandlas på SFP:s kommande partidag. Detta skulle vara ett ytterligare bevis på blattarnas inflytande i Svenskfinland. Redan tidigare hade Gerd-Peter varit pappan bakom partiets integrationsutskott med Tanja Ljungqvist (tidigare Enberg) som ordförande.
Läs hela artikeln om kasnäsdiskussionen i HBL 13/02

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 8-14 februari

14/02/2010 by ifisk

Kan tvåspråkighet omfatta mångkultur
Diskussionens vågor gick höga då ett trettiotal SFP-aktivister i Helsingfors samlades till workshop kring det så kallade Kasnäsmanifestet. Arbetet med manifestet är på slutrakan i Helsingfors och under kvällen skulle de tre viktigaste av de totalt tio teserna röstas fram för processens styrgrupp.
I omröstningen om de tre viktigaste teserna vann ettan om liberalism och språk, nian som betonar företagsamhet samt invandring och tian, där SFP sägs vara ett proaktivt parti med korta ljus i vardagen och fjärrljus för innovativa grepp.
Men det är lättare sagt än gjort att få fason på formuleringarna. Hur mycket och på vilket sätt ska det svenska språket betonas, hur ska liberalismen lyftas fram, hur vara ett riksparti som samtidigt för domänkamper och hur garantera det allra viktigaste, att vackra ord också omsätts i handling?
Nyfinländaren Gerd-Peter Löcke kommer med en formulering som vinner majoritetens stöd: SFP-RKP är Finlands liberala parti som arbetar för ett mångkulturellt Finland med två nationalspråk.
13/02 HBL

Illegala invandrare lever farligt
Människosmugglingen blir ett allt större problem i Finland. De som tar sig in utan giltiga papper får ofta problem med kriminalitet. Många av dem som tar sig in i Finland illegalt har betalat stora pengar till någon som arrangerat inresan. För att betala av skulden tvingas många till bland annat prostitution, som i det uppmärksammade fallet med en nigeriansk kvinna i Helsingfors.
Människosmuggling är ett växande problem i Finland och polisen har under det senaste halvåret jobbat extra hårt mot fenomenet. En samarbetsgrupp med representanter för Helsingforspolisen och gränsbevakningen grundades i juni. Antalet fall har ökat hela tiden sedan dess.
11/02 FNB /HBL

Projektet ’Likabehandling i främsta rummet’ (YES)
I projektets utredning granskas utbildnings- och arbetsstigarna för unga vuxna handikappade, romer och sådana med invandrarbakgrund som studerat i specialklass under sin grundskoletid.
Utredningen är en del av projektet Likabehandling i främsta rummet (YES) och det är genomfört i samarbete med beteendevetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet, undervisningsministeriet och inrikesministeriet.
Utredningen genomfördes som en intervjuundersökning och man intervjuade 27 unga vuxna vilka under sin grundskoletid studerat i specialklass. I utredningen skildras hurdana utbildnings- och arbetslivsstigar som bildas för de unga vuxna som studerat på specialklass vilka utgör målgruppen, en hurdan betydelse den upplevda specialundervisningen får i de intervjuades berättelser och hurdana eventuella hinder i utbildningssystemet det uppstår för de i fråga varande unga vuxna att gå framåt på sina utbildningsstigar.
Elektronisk version (pdf 547 Kt)
11/02 Inrikesministeriets publikationer 1/2010

Sjölund redo för första EU-mötet
Idag inleder den nyvalda regionkommittén sitt arbete med session i Bryssel och nya åländska representanten Folke Sjölund är på plats. Regionkommitténs huvuduppgift är att uttala sig om aktuell lagstiftning inom EU, men den kan även på eget initiativ utreda hur lagar och planer kan komma att påverka regioner och det lilla, lokala samhället. Den nya kommittén sitter till och med 2015.
Inom regionkommittén finns flera utskott som arbetar med olika specialområden. Finland har tre platser i varje utskott och av dessa har Åland tilldelats totalt två. Den ena platsen finns i Civex, där fokus ligger på bland annat konstitutionella frågor, EU:s styresformer, invandring och medborgerliga rättigheter, och den andra i Educ, där fokus ligger på utbildning.
09/02 Nya Åland

Thors identitet stulen på Facebook
Migrations- och Europaministern Astrid Thors (SFP) har utsatts för identitetsstöld på Facebook, uppger Svenska Yle. Någon har skapat en falsk profil under Thors namn. Profilen innehåller ironiska kommentarer om invandring. Den falska Astrid Thors skriver bland annat "Suomi somalilaisille" (Finland åt somalierna, på svenska).
Thors har råkat ut för häftig kritik på grund av sina åsikter om invandring. Senast krävde Sannfinländarna att Thors bör avgå från ministerposten.
Identitetsstöld är inte ett brott i Finland.
08/02 FNB/ HBL

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Gratis kurs i svenska för invandrare

13/02/2010 by ifisk


Borgå Folkakademi
Borgå folkakademi startar en serie kurser i svenska för invandrare 28.9.2009 kl. 17. Undervisningen består av tre kvällar i veckan med fem lektioner per kväll. Kurserna går en gång i månaden. Under fyra kurser på hösten repeterar vi grunderna i svenska; vardagsfraser och uttalsövningar. Målet med kurshelheten är att lära sej klara av att kommunicera i vardagliga situationer. Kursen är gratis för invandrare. Dessutom startar Borgå folkakademi en serie kurser i svenska för invandrare 28.9.2009 kl. 17. Till skillnad från många andra folkhögskolor erbjuder akademin studier och boende mitt i en livlig studiestad endast en timmes väg från Helsingsfors! Den historiska Gamla staden står för att det råder en internationell stämning året om och Borgå bjuder i övrigt på allt en stad har att erbjuda.

Om du är intresserad, anmäl ditt intresse genast till Borgå folkakademi per e-post nina.wackstrom@akan.fi eller på telefon (019) 576 9500. Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, 06100 Borgå

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

De nyas råd löser pensionsproblematiken i Finland

10/02/2010 by Anna


De nyas råd

Slaget efter tolv
Svenskfinlands dagliga slagfält - ett direktsänt debattforum som vädrar tankar och åsikter kring aktuella, eldfängda och angelägna samhällsfrågor.

I Radio Vega, måndag 8.2 kl 12.10, försökte ’De nyas råd’ lösa pensionsproblematiken i Finland på en halv timme. En uppgift som två statliga arbetsgrupper inte klarade av på ett år. I studion Ilya Spiegel från Ryssland och Juanjo Galán från Spanien. Debatten leds av Hasse Sundquist.

Lyssna på Slaget - och håll dig informerad om både de små och stora tvistefrågorna!

Alla inslaget finns på webben

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Kulturfest i multikulturell anda

09/02/2010 by Gerd-Peter Löcke


Oktay Kemeri

Fabiane Laube
På lördagen den 5 februari var det dags för kulturfest i Haga lågstadieskola med drama, musik, sagodans och lite annat smått och gott som lockade mycket folk. Tillsammans med min fru var vi intresserade av invandrarbarnens integration i skolans verksamhet.

Kulturfesten inleddes av en mycket stilig gentleman som föreställde Runeberg som tillsammans med sin kollega, båda från klass 4, ledde oss genom programmet. Det blev sex framträdanden i ett program som innehöll något för alla åldrar och musiksmaker.

Bland annat kunde vi skapa bekantskap med den fattiga riddaren (Oktay Kemeri) som lyckas vinna den vackra prinsessans kärlek. Annegårdens dramagrupp/klass 2 hade själv skrivit manuskriptet. Lite mera hjälp behövde sagodansgruppen med elever från förskolan och klass 1 med danspjäsen ’Oj, så det regnar’ med bland annat Stella Maurizi. Sällan har man kunnat njuta så här mycket av ”ösregn”.

Drama i Shakespeares anda uppfördes av dramaklubben från klasserna 4 och 5. En bärande roll i pjäsen hade Francine Mabinda. Musikalen ’Boom Chica Boom’ omfattade allt från opera till pop. 4 Kids Club med klubbledaren Fabiane Laube visade hur roligt engelska kan vara för klasserna 1-3.

Stella Maurizi
[zoom]
Francine Mabinda
[zoom]
Nu glömde jag helt att skriva om integreringen. Jo den fanns i form av en mångkulturell anda som man sällan får uppleva i en skola. Och barnen har all möjlighet att bära med sig denna anda hela sitt liv. Både, min fru och jag, fick uppleva ett underhållande och högklassiskt inslag i vintermörkret. Att arrangemanget kunde genomföras berodde mycket på föräldraföreningens enorma frivilliga insats.

Gerd-Peter Löcke

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 1-7 februari

08/02/2010 by ifisk

Sannfinländarna kräver att Thors avgår
Sannfinländarna kräver att migrationsminister Astrid Thors (Sfp) avgår. Enligt Sannfinländarnas partistyrelse har Thors upprepade gånger visat att hon i hanteringen av migrationsärendena inte är vuxen sina uppgifter. Partiet pekar bland annat på att Migrationsverket håller på att överbelastas med över 6 000 ansökningar om familjeåterförening.
Enligt Sannfinländarna är det här en följd av Finlands frikostiga och liberala invandringspolitik. Partiet kräver vidare att regeringen stramar åt asyl- och invandringspolitiken för att Finland inte ska te sig som mer lockande än andra länder.
Svenska folkpartiets ordförande Stefan Wallin avvisar sannfinländarnas krav på att Thors ska avgå. Wallin påpekar att Thors arbete för att förnya den finländska migrationspolitiken har hela regeringens stöd. Enligt Wallin börjar sannfinländarna låta som en gammal knarrig skiva som har hakat upp sig.
06/02 Svenska Yle / Nyheter

Romerna förföljs som judarna i Nazityskland
Välfärdsflyktingar. Det ordet används ofta också om de bulgariska och rumänska romerna som tigger på våra gator, säljer blommor eller försöker uppträda som gatumusikanter.
Utgångsläget i diskussionen om vad vi ska göra med dem har långt legat på det som otäckt nog också har kallats för bidragsturism, trots att ordet ”turism” är missvisande i allra högsta grad. Turism är något som fria välbärgade människor sysslar med. Turism är lyx som dessa romer – människor som saknar mänskliga rättigheter i sina hemland – inte ens kan drömma om.
Romer förnekas utbildning, hälsovård och socialskydd. Romer attackeras med skjutvapen och brandbomder i flera länder. Myndigheterna hör själv till förtryckarna och ser mellan fingrarna då medlemmar i högerextrema rörelser – såsom nationalistiska paramilitära Magyar Gárda – mördar romer, också barn.
Systematiken i förtrycket är skrämmande. Romer behandlas på många håll inte ett dyft bättre än judarna i 1930-talets Tyskland. De som får romerna att komma till Finland är av samma skrot och korn som Hitlers fotfolk. Att använda ord som bidragsturism om dem är att blunda för det som pågår i flera länder. Målet verkar vara det samma som för nazisternas politik före andra världskriget: att tvinga romerna till emigration. Det enda som skiljer är att det inte ännu finns taggtråd kring romernas hemkvarter.
05/02 Borgåbladet

Asylsökande tog spaden i vacker hand
Helsingfors senaste vapen mot inplogade bilar: ett tjugotal asylsökande utrustade med byggnadsverkets spadar. Det är en syn sällan skådad denna vinter i Helsingfors. Med iver och energi tar de asylsökande sig an snödrivorna som om arbetet hängde på liv och död. Platsen är Nylandsgatan i Rödbergen, en av många misskötta gator i centrum, gator som endast plogats med maskiner, mycket grovt och slarvigt.
Det fanns ett par orosmoln kring arrangemanget, till exempel glashalka och hotfulla istappar ovanför de oförsäkrade men frivilliga snöarbetarna, för dagen utrustade med reflexvästar.
- Det här var en väldigt bra ide'. Vi som ansökt om asyl har ju inte så mycket annat att göra. Detta är en ny upplevelse. Snö är roligt. Vi kan varken studera eller jobba, säger Khadar Osman Jibril.
Arrangörer för jippot är nätverket RHC, Refugee Hospitality Club.
04/02 HBL / Marcus Lillkvist

Kaskö säljer tjänster för asylsökande
Kaskö säljer utbildnings- och hälsovårdstjänster till asylsökande genom avtal med Röda Korset . Stadsstyrelsen beslöt också vid sitt senaste möte att man hyr ut bostäder till asylsökande. Staden hyr även ut lokaliteter för Röda Korsets byråverksamhet.
03/02 Syd-Österbotten / Jan Ola Klåvus

Stefan Wallin - Mannen med det svåraste uppdraget i Svenskfinland
Det är generellt omöjligt att till allas belåtenhet leda ett politiskt parti. Men frågan inte om ordförandeskapet för Svenska folkpartiet i Finland hör till de allra mest kvistiga uppdragen.
Det är inte nog med att ordförande ska balansera mellan ett helt spektrum av ideologiska värden och regionala intressen - uppdraget innefattar dessutom en ständig fajt med de som vill offra det svenska elementet i partiet i tron att det är vägen till väljartillväxt.
I sig är det följdriktigt att den marginalisering svenska språket upplever i Finland också inifrån urholkar det parti, som bildades för att värna om svenskan i vårt land. Den dag svenskan i Finland kommer till vägs ände har partiet - i den mån det överhuvudtaget finns kvar - redan för länge sedan börjat intressera sig för andra saker i samhället.
Enda chansen till reell tillväxt är att SFP genom sin egen aktivitet får till stånd en tillväxt för det svenska språket i Finland. Ju fler finskspråkiga som lär sig svenska, ju fler invandrare som integreras in i svenskan och ju starkare, samhällsbärande roll svenskan har i statlig och kommunal förvaltning, desto större är sannolikt chansen för att SFP överlever.
Läs hela artikeln här
04/02 Vasabladet / Kenneth Myntti

Vision för 2030 kräver framtidstro och innovationer
Vision 2030Visionen är ett resultat av ett framtidsprojekt som tankesmedjan Magma har genomfört i samarbete med Kommunförbundet, Synocus och Svenska kulturfonden. För att det skall finnas förutsättningar att förverkliga visionen krävs bland annat förändringar i attityder och ett grepp där finlandssvenskarna själva aktivt formar sin framtid.
Projektet "Det svenska i Finland 2030" utgår från de förändringar som sker eller kan tänkas ske i vår omvärld, både i Finland och i världen. Visionen grundar sig på fyra scenarier med olika teman: den tekniska utvecklingen, klimat- och miljöfrågor, mångkulturella frågor samt finanskrisen. Arbetsprocessen har varit öppen, bland annat har över 300 personer svarat på en omfattande enkät.
De fyra scenarierna i visionen är alternativa framtidsbilder och beskrivs med hjälp av essäer där läsaren får uppleva en dag i respektive omgivning år 2030. Scenario A beskriver medborgarna som aktiva och innovativa, de utnyttjar gärna teknologin och ser möjligheter i förändringar. Scenario B sätter miljön i fokus och poängterar å ena sidan globala insatser, å andra sidan individualism. Scenario C handlar om "smörgåsbordet" där individen plockar åt sig det bästa på alla samhällsområden på bekostnad av gemenskapen. Scenario D är det mest negativa alternativet med en konfliktfylld omvärld. Nationalstaterna sluter sig, samhällsklimatet hårdnar och finlandssvenskheten riskerar att dö ut.
År 2030 är svnskan en naturlig del av Finland och ses som en rikedom. Basservicen i Finland fungerar på svenska, också finlandssvensken får vård och utbildning på sitt modersmål. Finlandssvenskarna är innovativa föregångare och det svenska språket anses vara en tillgång i samhället. Så ser en finlandssvensk vision för år 2030 ut.
Visionen förutsätter konkreta åtgärder. Bland förslagen finns en nationell språkstrategi, en samordning av den svenska basservicen över kommun- och förvaltningsgränserna och ett starkare innovationsklimat i Svenskfinland.
Ladda ner rapporten
02/02 Magma

Kirsi Virtanen ville provocera i radioprogram
Kirsi Virtanens radioprogram på Yle Radio 1 var till för att provocera finländare som är emot invandrare. I programmet frågade hon sig hur det är möjligt att det bor folk som inte ids lära sig finska i Finland. Enligt henne är det onödigt att klaga på att invandrare inte lär sig finska så länge det finns finländare som bara pratar svenska och inte vill lära sig finska.
- Meningen var att provocera finskspråkiga finländare som är emot invandrare och tycker att de får stanna i landet endast om de lär sig finska. Jag tog den tanken och förde den vidare på finlandssvenskarna. Tänker man på det viset kan vi lika gärna be finlandssvenskarna flytta ut ur landet eftersom det finns sådana som inte kan någon finska. Man kan inte kräva att folk lär sig finska flytande på två, tre veckor eller månader. Eller ett till fem år, säger Kirsi Virtanen.
Enligt Virtanen går det att använda svenska språket och finlandssvenskarna för att på ett lätt sätt få igång debatten i Finland. Hon har förståelse för att hennes uttalande kan reta upp finlandssvenskar.
01/02 Vasablade

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Peter Lüttge och 'Underverket'

03/02/2010 by ifisk


Underverket
[zoom]


Peter Lüttge
Sirius Teaterns egen husfilosof och ifiskare Peter Lüttge regisserar en videokonstnärlig teateruppsättning som tar kraftigt ställning om konstens betydelse i världen.

Var terrorattacken mot WTC-tornen det största, vackraste och mest ultimata konstverket någonsin? Finns det alls mera en andlighet i vår sekuraliserade värld? Är det heliga kriget det enda rättvisa sättet att agera i en värld där de fattiga inte har något annat språkrör?

Föreställningen Underverket är ett videokalejdoskop i konstens, trons och terrorns tempel. Ämnesvalet är vågat och frågeställningarna provocerande, de ger orsak att tolka och förstå våra egna fördomar och hycklerier. När man sätter vår moderna värld under lupp kan man alltför ofta konstatera att vi lägger märke till fenomen alldeles för sent - först när det grymma redan har skett.

Pjäsen Underverket är skriven av den aktuelle danske dramatikern Christian Lollike. Undertiteln till pjäsen är en text om konst, tro och terror och den är ett strålande inlägg om konstens betydelse i dagens turbulenta värld. Det är fråga om ett stycke mycket modern dramatik, på samma gång ifrågasättande, provocerande och experimentell.

Sirius Teaterns egen husfilosof Peter Lüttge regisserar uppsättningen och den visualiseras av video-, bild- och performancekonstnärerna Marcus Lerviks och Peter Rosvik. För ljusplaneringen står Ada Halonen. På scen har vi Harriet Abrahamsson, Paul Holländer, Paul Olin och Cecilia Paul.

Föreställningen är svenskspråkig.

Premiär 12.2.2010. Övriga föreställningar 15.2.-31.3. Alla klockan 19. Biljetter 15€/ 10 € Universum: må-fr 11-16 (09) 611 003, universum@universum.fi Piletti: må-fr 9-16 0600 13377 (1,50 €/min), www.piletti.fi Luckan: 0207- 738400, info@luckan.fi Föreställningens hemsida
Föreställningar på Universum, Styrmansgatan 13, Rödbergen, Helsingfors

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Internationell litteraturkväll

03/02/2010 by ifisk


Gladys, Raymond, Kiamars
[zoom]

Sfp:s Gerd-Peter Löcke
[zoom]
På lördagen den 30 januari var Gerd-Peter Löcke värd för Caisas internationella litteraturkväll. Gerd-Peter höll det inledande föredraget ’Den tyska litteraturen och kulturen’ på finska och svenska.

I sin power point presentation hänvisade Gerd-Peter till Pacius tonsättning av Runebergs Vårt Land som Finlands länk till Tyskland. Tyskland ställning och inflytande på Finlands kultur och utveckling fram till en självständig nation har alltid varit av största betydelse. Pacius värld var präglad av Weimarklassicism (1810 - 1830), där utöver Goethe, Schiller och Heine fanns även Gottfried Keller som en företrädare för den borgerliga realismen. Keller var fram för allt känt för sina utvecklingsromaner (ty. Bildungsroman), en romanform som skildrar en ung hjältes eller hjältinnas utveckling till vuxen mogenhet. Det påstås även att Keller hade stort inflytande på nedskrivningen av det finska nationaleposet Kalevala med sina runor om sagohjälten Väinämöinen (1822 av Zacharias Topelius).

Efter pausen läste Gerd-Peter ur den tyska antologin word:on, där en av hans dikter publicerades. Till slut hade publiken möjlighet att läsa upp egna dikter. Till publikens stora nöje bar Raymond Bell (från England) och Gladys Okocha-Löcke (från Nigeria) fram Raymonds engelska dikten om kärlek. Litteraturkvällen arrangerades av Caisa och Kiamars Baghbani (Kulttuuritarha) tillsammans med ERS och Gerd-Peter Löcke.

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 5 Lingva poetica (RSS)