" /> " />


Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Arkiv mars 2010

Hilén och Löcke tar ansvar i litteraturförening

29/03/2010 by ifisk


[zoom]


Nylands litteraturförening åter valde Ursula Vuorenlinna till ordförande. Till styrelsen valdes även Gunnar Hilén och Gerd-Peter Löcke. Mary –Ann Gröhn har varit föreningens kontaktlänk till ifisk-projektet Lingva poetica. Utöver Gunnar och Gerd-Peter bidrar även Muharrem Miftari regelbundet i föreningens verksamhet

Under verksamhetsåret 2009 deltog föreningen i Mariehamns litteraturdagar, ordnade en skrivarkurs i Esbo och den traditionella författarmatinén med etablerade författare i samrbete med Arbis. För 2010 planerar litteraturföreningen även olika litterära evenemang på seniorhus i huvudstadsregionen med uppläsning och diskussion.

Mer information om föreningens verksamhet finns här.

Publicerad i3 Nyheter (RSS), 5 Lingva poetica (RSS)

Emina Arnautovic är kvinnoförbundets nya viceordförande

29/03/2010 by ifisk


Emina Arnautovic
Svenska kvinnoförbundet har valt Emina Arnautovic från Närpes till ny viceordförande på förbundets årsmöte i Karis. Till ny ordförande valdes fil. mag. Carola Sundqvist. Jämställdhet, trygghet i hemmet och integration av invandrare är några av de områden förbundet kommer att lägga extra vikt vid. Svenska Kvinnoförbundet är en politisk plattform som utgående från ett liberalfeministiskt perspektiv arbetar för jämställdhet på det politiska, sociala och ekonomiska planet i Finland. Svenska Kvinnoförbundet
Foto: Kvinnoförbundet

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 22-28 mars

28/03/2010 by ifisk

Carola Sundqvist är kvinnoförbundets nya ordförande
Svenska kvinnoförbundet har valt Carola Sundqvist till ny ordförande på förbundets årsmöte i Karis. Till ny vice ordförande valdes Emina Arnautovic från Närpes.
Jämställdhet, trygghet i hemmet och integration av invandrare är några av de områden förbundet kommer att lägga extra vikt vid.
– De stora linjerna kommer inte att ändras. Men jag tycker att vi ska satsa mer på lokalavdelningarna. Ett starkt förbund bygger på starka lokalavdelningar, säger Sundqvist.
28/3 FNB / STT

Thors undrar varifrån allt hat kommer
Då kampen om vem som blir störst hårdnar inför riksdagsvalet ökar invandrarkritiken. Migrationsminister Astrid Thors (SFP) vill veta var Matti Vanhanen och de andra partiledarna egentligen står i debatten.
För stunden har migrationsminister Astrid Thors anledning att vara nöjd. De två utvisningshotade kvinnorna Eveline Fadayel och Irina Antonova får stanna i Finland tills vidare. Utlänningslagen skrivs om för att ge mera rum för mänsklighetsprövning.
I diskussionen om de två gamla kvinnorna verkar majoriteten och politikerna ändå vara överens om att mänsklighetsaspekter måste kunna prövas bättre i framtiden. Men att hantera regelrätta flyktingar och asylsökande är svårare. Lögner, halvsanningar och okunskap florerar i synnerhet på nätet.
På nätet rasar visserligen en debatt där många anser att politiker och kvarterspoliser nu har kört över landets lag och domstolsväsende och Finland beskrivs som en bananrepublik. Också rättslärda har ifrågasatt beslutet.
Många i nätdebatten befarar också att den förestående lagändringen öppnar dörren på vid gavel för mor- och farföräldrar som vill komma hit för att leva på vår social- och sjukvård.
– En sådan öppning diskuterar vi över huvud taget inte, säger Thors.
Thors har ingen förståelse för kraven om att skärpa utkomstreglerna ytterligare och också för andra asylsökande än dem som kommer från EU-länder.
– I ett land där maten är jättedyr blir det oftast billigare för staten att ge cash än om allt ska fixas färdigt och folk institutionaliseras. Och att bara jämföra vad man får i handen i det ena landet och det andra är en grov förenkling.
27/03 HBL Anne Suominen

Urpilainen: Vi är inte invandrarfientliga
Socialdemokraternas partiledare Jutta Urpilainen tillbakavisar kritiken mot hennes uttalanden om invandring. Hon sade för en vecka sedan att invandrare måste "ta seden dit de kommer".
De Grönas ordförande Anni Sinnemäki sade inför partistyrelsen i dag att invandringsdebatten går på övervarv och beskyllde indirekt Urpilainen för ett opassande språkbruk.
Ordföranden för De Grönas riksdagsgrupp Ville Niinistö säger att han är besviken över att det största oppositionspartiet socialdemokraterna vill betona de oegentligheter som vissa invandrare har gjort sig skyldiga till.
Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhinmäki sade i sin tur att det inte finns en enda sed utan många seder i Finland, och alla är inte värda att ta efter.
Socialdemokraternas viceordförande Maria Guzenina-Richardson blandade sig i spelet med att beskylla De Gröna för att själva ha hemfallit åt den populism som De Gröna anklagat socialdemokraterna för.
I fredags beklagade den socialdemokratiska riksdagsledamoten Erkki Tuomioja Urpilainens ordval "ta seden dit man kommer". Han befarade en förväxling med Sannfinländarnas retorik, trots att socialdemokraternas politik i sak är helt annorlunda.
Socialdemokraten Maarit Feldt-Ranta som leder partiets invandringsarbetsgrupp sade i går till Svenska Yle att hon i det här sammanhanget inte skulle ta uttrycket "ta seden dit man kommer" i sin mun.
Urpilainen tog ett uttryck som de invandrarkritiska Sannfinländarna har använt sig av, och kritiken har varit därefter. Urpilainen preciserar sitt uttalande.
- Jag anser att alla människor har rättigheter och skyldigheter. Det betyder att alla människor som bor i Finland måste respektera landets lagar och spelregler, säger hon.
Hur stort problem är rasimen just nu?
- Det är ett stort problem speciellt på internet, säger socialdemokraternas partiledare.
Hur ser du på att migrationsminister Astrid Thors har hotats till livet på Facebook?
- Jag kan inte acceptera det, det är någonting som jag vill fördöma, säger Urpilainen.
27/3 Svenska Yle / Nyheter

Våga ta ett ledarskap
Eva Biaudet på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Raseborg spann vidare på temat att vilja och våga. Om ett parti väljer en ledare som inte åstadkommer svallvågor kan detta val kännas bekvämt.
– Det är typiskt finlandssvenskt. Vi vill inte ha gräl och bråk. Men det är också det första steget mot självdöd, sade hon.
Enligt Biaudet vill människor gärna kämpa för något och då behövs det passion.
– Jag lyfter på hatten för Astrid Thors, sade hon, vilket utlöste spontana applåder.
Biaudet betonade att Thors visat mod och vågat skaffa sig motståndare i diskussionen om invandrare.
– Det värsta populistiska utspelet gjordes av Björn Wahlroos. Det kändes som om han tog avstamp i invandrardebatten, sade Biaudet.
Hon syftade på affärsmannens förslag att slopa Finlands bistånd.
– När någon med en sådan maktposition slänger ur sig detta så kan förfärliga saker hända. Kasta inte bort ansvaret för hur folk har det i andra länder.
Hon gav också Svenska Folkpartiet en känga för att det sneglar ängsligt på den regionala rättvisan.
– Jag är orolig över att SFP tänker för mycket på varifrån folk kommer. Ska någon hindras för att den kommer från fel region? undrade hon.
27/3 Västra Nyland

Vem är redo att sparka ut sin gamla mamma?
Invandringspolitiken i Finland har aldrig nått några höjder värda att notera. Bottennoteringar förekommer däremot. Senast gällde det ett par gamla damer, som hälsar på hos sina barn och barnbarn, men nu måste resa hem igen mot sin egen och barnens vilja. Det domstolarna baserar sig på är att gamla mammor inte ingår i begreppet kärnfamilj. Och det är bara medlemmar av kärnfamiljen som har rätt att hälsa på och stanna så länge man själv vill, det vill säga flytta in.
Många har rasat över den här mycket inhumana synen. Andra tycker att de som vill ha in fler gamla och sjuka i så fall också skall betala vad det kostar att ta hand om dem. Men nu är alltså något på gång. Migrations- och Europaminister Astrid Thors (Sfp) vill diskutera med företrädare för riksdagsgrupperna hur de ser på saken. Motsvarar lagen, som den tolkas i dag, deras uppfattning om vad som är rätt och riktigt.
För oss som bor i Finland, i Norden, i EU är det en självklarhet att vi kan flytta som vi vill, att vi kan be en gammal mamma komma och bo hos oss för att minska på den oro man helt naturligt känner om man bor långt ifrån.
Så bästa företrädare för riksdagsgrupperna. Försök för en gångs skull se också utlänningar som människor. Och gamla människor som en tillgång och inte enbart som en kostnad. Ta avstånd från dem som inte håller på alla människors lika värde. Våga ta avstånd från populism. Våga säga nej till dem som kommer med anonyma hot på nätet.
Ni är eliten, visa att ni lever upp till det.
27/3 Nya Åland / Ledare

Finland behöver invandrare mer än invandrarna behöver Finland
Svensk Ungdoms förbundsstyrelse anser att den debatt som förs om invandringen är obalanserad. Flyktingarna i Finland utgör endast 5 % av invandrare medan flyktingpolitiken snarare utgör 95 % av debatten.
Svensk Ungdom tycker att flyktingpolitiken är mycket viktig, Finland ska ta sitt globala ansvar och ge personer i nöd skydd men det finns många andra utmaningar i framtiden som behöver diskuteras.
Den ökande främlingsfientligheten i samhället är inte bara mycket oroväckande, den avskräcker också arbetskraft, ett samhälle som inte accepterar eller inkluderar är inte attraktivt utåt. Det är dags för finländarna att se invandring ur en ny synvinkel, det är nämligen till en hög grad så att Finland behöver invandrarna mer än invandrarna Finland.
25/3 Svensk Ungdom

Tid att ändra orättvis kärnfamiljsjuridik
Beslutet var säkert lagligt, men det känns inte rätt. Vi har igen ett bevis på att juridik och rättvisa inte är samma sak.
Det tycks sluta lyckligt för de två farmödrarna, den ena från Ryssland och den andra från Egypten, som Högsta domstolen beslöt skall utvisas. En ny, lite mera flexibel lagstiftning har initierats av migrationsminister Astrid Thors (SFP) som skall göra det möjligt för domstolarna att bättre beakta mänskliga faktorer.
Fallen Antonova och Fadayel är för övrigt inte de första i Finland. Vi har också tidigare försökt utvisa åldringar vars hela kvarlevande släkt har flyttat till Finland, åldringar som i praktiken blir hemlösa och utan vård om de deporteras tillbaka till sina ursprungsländer. Därför är det ägnat att förvåna att lagstiftaren inte har tagit itu med problemet för länge sedan.
Den nuvarande lagstiftningen är klart ägnad att vålla oskäliga lösningar, som utom att de inte är mänskliga också skadar landets rykte. Detaljer av denna art är viktigare för den så kallade Finlandsbilden än något som en statlig "brandkommitté" kan tänkas hitta på.
25/3 Borgåbladet

En asylsökande väntar på asylförhör ca ett år
En asylsökande får vänta på att bli förhörd av Migrationsverket ca ett år efter att ansökan lämnats in. I mars 2010 förhörs de sökande som lämnat in sin ansökan i början av år 2009.
Totalt ca 1 200 personer väntar på att bli förhörda av Migrationsverket. I regel är det inte möjligt att fatta beslut om asylansökan genast efter förhöret.
Det är svårt att uppskatta behandlingstiderna exakt för i enskilda fall kan tiden variera väldigt mycket.
Behandlingstiderna för asylansökningar har förlängts när antalet sökande har ökat. År 2009 sökte 5 988 personer asyl i Finland, vilket är 48 procent mera än år 2008, då antalet sökande var 4 035.
* Migrationsverket
25/3 suomi.fi

Toalettväggen som saknar folkvettsfilter
Vi vill gärna också se att våra beslutsfattare och andra opinionsbildare debattera offentligt på eget initiativ.
"Invandrarkritikern" Jussi Halla-aho hade för en gångs skull rätt, när han på tisdagen i samband med ett seminarium om internetrasim förliknade internet vid en toalettvägg på en bensinstation. Den fungerar på samma sätt. Vem som helst kan skriva vad som helst i skydd av anonymitet.
Enligt ett FNB-meddelande från seminariet skall rasismen på internet rensas ut med skärpt lagstiftning och sanktioner, men det verkar vara svårt att får debattörerna att tala samma språk. Det är svårt att lagstifta om innehållet på internet. Nätet är genuint globalt. Det går inte att komma åt trollen på internet med hjälp av lagstiftning.
25/3 Borgåbladet

Regeringen satsar på välfärd, kunnande, innovationer och informationssystem
Den blågröna regeringen enades om tilläggsbudgeten för sysselsättningen och om ramarna för statsfinanserna 2011 – 2014. Inom invandrarförvaltningen anvisas det tilläggsanslag till ett belopp av i genomsnitt 117 miljoner euro per år för verksamhet i samband med mottagande av flyktingar och asylsökande och för ersättningar till kommunerna på grund av att antalet flyktingar och asylsökande är större än väntat.
25/3 Stadsrådet

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Gerd-Peter Löcke fortsätter som ordförande

22/03/2010 by ifisk


Gerd-Peter Löcke
Torsdagen den 18 mars höll arbetsgruppen IFISK sitt årsmöte på Luckan i Helsingfors. Årsmötet inleddes med Gerd-Peter Löckes föredrag kring temat ”Nya sociala media – organisationerna i de virtuella världarna”. Deltagarna kunde konstatera att arbetsgruppen står inför alldeles nya utmaningar. Möjligheterna och risker kring Facebook, Twitter, You Tube mm. diskuterades häftigt.

Med glädje konstaterade årsmötet att den sk ”blatterörelsen” mår bättre än väntat och att arbetsgruppen fyller sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den finlandssvenska kulturen. I de svåra ekonomiska tiderna blir det dock allt svårare att få med aktiva medlemmar.

Antalet registrerade medlemmar i nätverket med invandrarbakgrund har hållits konstant under de senaste tre åren. IFISK hade i slutet av förra året 285 medlemmar, varav 119 med invandrarbakgrund. Arbetsgruppens ekonomi mår bra. Verksamhetsberättelsen visar 443,64 € överskott. Budgeten för 2010 uppgår till 8 171 €.

Till arbetsgruppens ledamöter kallades följande medlemmar:
Gerd-Peter Löcke (Tyskland) ordförande
Elena Hellberg-Hirn (Ryssland/Sverige) akademiska relationer
Richard Owusu (Ghana), Västra Nyland, Afrika och ekonomi
Jean D’Amour Bayanga (Rwanda) Afrika, troende
Björn Palmén (Finland), Finlandssvenska relationer
Gunnar Hilén (Sverige), Nordiska relationer, Lingva poetica
(istället för Karl Norrbom)
Ilya Spiegel (Ryssland) Ryskaspråkiga invandrare, näringslivet
(istället för Anna Kirsanova)
Jean Claude Mutiganda (Rwanda) Österbotten och juridik (ny)
Evariste Habiyakare (Rwanda) Afrika och Östra Nyland (ny).

År 2010 ska arbetsgruppen fokusera på hur svenskspråkiga invandrare och flyktingar bättre kan integreras i det lokala samhället. Fortsättningsvis kommer de flesta aktiviteterna att ordnas i samarbete med andra invandrar­föreningar och finlandssvenska institutioner. Genom ett aktivt kontaktarbete vill IFISK höja invandrarnas profil inom olika samhällssektorer (bl a näringslivet, politik, media, trossamfunden och tredje sektorn). En jubileumsfest ska ordnas i samband med festivalen 2010 med gäster från Finland, Sverige och Argentina.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 15-21 mars

22/03/2010 by ifisk

Urpilainen förutsätter språkkunskaper
Den finländska integrationspolitiken har misslyckats då invandrare som kommit till Finland för över tio år sedan fortfarande inte talar landets språk ens behjälpligt, anser SDP:s ordförande Jutta Urpilainen.
Partiet utarbetar nu under ledning av Maarit Feldt-Ranta ett invandringspolitiskt program som går ut på att "ta seden dit man kommer". Enligt Urpilainen betyder det att omskärelse av flickor och så kallade hedersmord inte är acceptabla utan att man måste följa finsk lag. Hon anser att invandringspolitiken måste debatteras öppet, men också kritiskt. Utskällning, mobbning och hot hör ändå inte till debatten.
– Det innebär också att när man kommer hit så lär man sig språket. Det kan vara svenska, det kan vara finska, men man lär sig språket så att man kan bli en del av samhället. Det innebär också att om man är i arbetsför ålder så jobbar man precis som alla andra människor i Finland, sade Urpilainen till partifolket.
20/03 HBL/FNB

Små orter bättre
Forskning visar att recession ökar främlingsfientlighet. Hur upplever västnyländska invandrare klimatet?
– I ekonomiskt dåliga tider har folk sina egna problem, till exempel med sysselsättning. Då är det lättare att prata ont om invandrare. När tiderna blir bättre glömmer man invandrarfrågan, säger irakiern Kamal Ismaelsson som kom till Finland i slutet av år 1990. Enligt invandrare Västra Nyland talat med har de bemötts väl och fått stöd, men ibland blir de upprörda över vissa attityder från finländare.
Ekenäsbon Ismaelsson tycker myndigheterna kunde hjälpa till att krossa fördomarna med statistik. Medborgare kan motarbeta fördomar genom att vara öppna. Enligt Azad Burhan kan folk ibland se snett på honom om han äter på restaurang eller har fina kläder.
–Varför ska man gömma sig hemma som flykting? Det tjänar inte någon, säger kurden Azad som anlände till Karis som flykting år 1991.
I början av mars anlände 26 irakiska flyktingar till Raseborg. Västra Nyland har ungefär 1500 invandrare varav cirka 300 har flyktingbakgrund. Enligt invandrarkoordinator Börje Mattsson har attityderna i västra Nyland hela tiden gått mot en positivare riktning.
Samtidigt som Mattsson upplever en välvillig trend i regionen oroas han av den senaste utvecklingen i landet.
– I Finland råder en ohygglig stämning mot invandrare just nu. En liten återspegling av det sågs i Hangö förra året, där det beslutades att inte öppna en mottagningscentral för flyktingar. Men annars är situationen mycket bättre i västra Nyland än i resten av landet.
Azad Burhan tror mindre orter är lämpligare för invandrare.
– Små städer är bättre än större. När min familj bodde i Tallmo i Karis var de flesta bekanta på några månader och man kunde umgås. I stora städer försvinner du i mängden.
Bland invandrarna finns det generationer som vuxit upp i Finland. De har en annan syn på att vara invandrare. De kanske har vuxit upp enligt traditionerna här. Enligt Mufid Azad borde västnylänningarna förstå att flyktingarna har haft svårt.
–Ju gladare du är, desto gladare är flyktingarna, säger Azad på felfri kariska.
20/3 Västra Nyland / Jonas Sundström

Flyktingdebatten domineras av lögner
"Tyvärr bidrar också polisväsendet till mytspridningen"
Under dåliga tider brukar intresset öka för att diskutera vem som är överflödig i samhället. Det kan handla om grupper som funnits länge, som plötsligt definieras som en "belastning", eller om nya grupper, såsom invandrare.
De bärande elementen är ofta lögn och förenklingar, något som kännetecknat också den senaste debatten om den finländska invandrarpolitiken. En metod för kritikerna är klumpa ihop invandrarna – oberoende av om de är flyktingar, asylsökande eller personer som söker uppehållstillstånd – till en diffus helhet, vilket gör det lättare att svartmåla dem. Konstigt nog fick faktumet att antalet asylsökande minskade med 60 procent 2005–2007 inte så värst stora rubriker. Ocjså antalet ensamma minderåriga som sökte asyl minskade ifjol med en femtedel till 557. Inga dramatiska antal, med andra ord.
Invandrarfrågor ska kunna diskuteras ut alla möjliga synvinklar, men inte utgående från osanningar eller förvrängd statistik. Därför kan man inte annat än berömma migrationsminister Astrid Thors för att hon kräver att partierna bestämt tar avstånd från den populistiska invandrardebatten. Ett stort tack kan också riktas till utrikesminister Alexander Stubb, som i gårdagens Helsingin Sanomat ger sitt stöd till Thors.
Astrid Thors sporrar politiker och sakkunniga att våga diskutera med rätta termer om de rätta fenomenen – och på så sätt motarbeta populisterna. Nyckelordet är våga. På tok för många politiker stoppar svansen mellan benen då det blir tal om invandrare; det enda de vågar säga är något luddigt och intetsägande. Det är definitivt dags för en uppsträckning, där alla ministrar bär sitt ansvar för att skingra fördomar.
19/3 Borgåbladet

Migrationsministerportföljen en attitydladdad klusterbomb
Migrationsministerportföljen är som en attitydladdad klusterbomb, men Svenska folkpartiets ordförande, minister Stefan Wallin ångrar inte att partiet tog emot posten efter valet.
Wallin konstaterade att Helsingin Sanomat i måndags fastslog att finländarnas attityder till invandring har hårdnat. Enligt mätningen som presenterades motsätter sig 59 procent ytterligare invandring. Motsvarande siffra i den förra mätningen från 2007 var 36 procent. En förklaring till gallupresultatet kan enligt honom vara att diskussionen om invandring fördjupats sedan 2007.
Mordhotet mot migrationsministerkollegan Astrid Thors var enligt Wallin ett påhopp på henne, men också på hela vårt politiska system och öppna samhälle.
- Det skall vi inte acceptera. Därför har jag också hoppats på att alla partiordförandekolleger tar avstånd från hotet. Och väntar fortfarande, sade han.
19/3 Vasabladet / FNB

Thors kräver anti-populism av partierna
Migrationsminister Astrid Thors (SFP) kräver att de andra partierna bestämt tar avstånd från den populistiska invandrardebatten.
Thors som utsatts för flera dödshot på internet är glad över det odelade stöd utrikesminister Alexander Stubb (Saml) visar henne i en intervju i Helsingin Sanomat på fredagen. Han sade att invandrardebatten luktar populism och främlingsfientlighet.
Thors säger till FNB att hon hoppas att Stubb backas upp av sitt parti i frågan. För de andra partiernas del sade hon att "vi ska ge dem tid att följa efter". Hon ville ändå inte ge ett direkt svar på frågan om hon upplever att hon lämnats ensam att försvara regeringens invandrarpolitik.
Kristdemokraternas och Vänsterförbundets partiledare har försvarat Thors på synlig plats men i regeringsleden har stödyttringarna stannat vid enstaka uttalanden. Thors säger att det inom regeringspartierna inte har förts någon omfattande debatt om hoten och det skärpta attitydklimatet.
Thors kritiker har ansett att regeringens invandrarpolitik bland annat gör att Finland har blivit för lockande för invandrare. Hon själv säger att problemet inte är så mycket invandrarpolitiken, utan det att debatten domineras av fördomar och missförstånd. Hon antar att många tror att asylsökande och invandrare betyder samma sak.
19/3 FNB / STT

Extrema grupper i Finland/mångkultur
Jag har alltså refererat Börje Mattssons föredrag för Röda Korset, och konstaterat, att han fastställde att Finland i grund och botten är mångkulturell sedan länge i korsdraget mellan alla olika kulturer och folkgrupper som omgett oss sedan hedenhös. Vi har en salig blandning av DNA i oss från hela Europa, den "blonda finnen" finns inte på riktigt.
Men idag växer xenofobin. Ett visst mått har väl alltid funnits, men i dag är den öppen på ett helt nytt sätt, som inte bara beror på att man på internet vågar ösa på sitt hat anonymt.
Hur kommer de andra generationens invandrare att uppleva sin situation, de som skall göra det konkreta jobbet i Finland i framtiden, om de inte godkännes som de finländare de är? De är ju födda och uppvuxna här. Skapar vi ghetton och kravaller såsom i Malmö och Paris också i Finland?
Det är hög tid för alla tysta invånare i Finland att stiga upp och säga sin åsikt. Kom ihåg att Nazi-Tyskland växte fram för att majoriteten förblev tysta och anpassade sig. Jag kan inte tro - jag hoppas att verkligen inte - majoriteten av finländarna vill stänga våra gränser och hålla "alla andra" utanför!
19/3 Bloggen Vi medelålders

En flykting äter inte min matportion
- En kvotflykting som flytt för sitt liv äter fortsättningsvis inte upp just min matportion, tar inte just min plats i vårdkön, eller förlänger inte just min pensionsålder. Världen - också vårt eget lilla samhälle - är betydligt mer komplex än så, sa minister Stefan Wallin.
”Med den befolkningsutveckling Finland har säckar vitala samhällsfunktioner ihop utan invandrare. Många jobb blir oskötta. En intensivare samhällsdebatt har nog ökat kunskapen, men också blottat monumental okunskap. Arbetskraftsinvandrig, familjeåterförening och kvotflyktingar blandas ofta ihop som äpplen och päron i en salig kompott.
Vi skall ingalunda förneka de problem som anknyts till invandring. Men vi skall heller inte blåögt "förstå" dem, som ställer kostnaderna för flyktingmottagning och smörknappen på daghemmets matbord mot varandra. Det är just dessa vulgärförenklingar vi måste reda ut - inte "förstå".
Vi behöver heller inte "förstå" de hetsdebatter som grasserar på webben, detta ofta trista klotterplank för anonymt illamående. Mordhotet mot migrationsministerkollegan Astrid Thors var ett påhopp på henne, men också på hela vårt politiska system och öppna samhälle. Det skall vi inte acceptera. Därför har jag också hoppats på att alla partiordförandekolleger tar avstånd från hotet. Och väntar fortfarande.”
19/3 SFP nyheter

Män som hatar utlänningar
Det finns klangbotten för invandringskritik i en utbredd folkopinion. Men beslutsfattarna måste ha mod att stå emot den värsta vulgäropinionen och vända den till insikt om verkligheten.
Rubrikens "hatar" är måhända en tillspetsad tolkning. Men en färsk enkät visar att äldre finländska män är den grupp som har den mest negativa inställningen till ökad invandring i Finland.
Finska Gallup ställde frågan så här: "Av Finlands befolkning är 2,5 procent utlänningar. Anser Ni att Finland bör ta emot fler invandrare?"
Av hela befolkningen sade 59 procent nej, av männen 64. Mest negativa var män i åldern 50-64. Av dem svarade 68 procent nej. En rimlig slutsats är att det största motståndet finns bland äldre medelålders män i landsorten. Motståndet är störst där erfarenheten av invandrare är minst. Enkäten visar också att toleransen öka med utbildningen.
Annika Forsander, chef för migrationsfrågor i Helsingfors, har en poäng då hon intervjuas i HS; frågan "borde Finland ta emot fler invandrare" är absurd och luddig. Den tillfrågade vet inte om det handlar om flyktingar, asylsökande eller arbetskraftsinvandring. För de flesta är dessutom skillnaden mellan asylsökande och kvotflyktingar oklar.
Finland är inte en isolerad ö, utan en del av ett globalt sammanhang. Precis som generationer av finländare funnit ett bättre liv och en plats i andra kulturer är också våra gränser öppna för nykomlingar. Bland nykomlingarna finns både de som behövs i arbetslivet - i dag är till exempel hälften av bussförarna i Helsingfors av utländsk börd - och de som flyr omänskliga förhållanden.
Öppenhet är inte synonymt med naivitet - vi ska öppet diskutera de utmaningar som uppstår. Just nu är det dock viktigast att synliga aktörer sätter ner foten mot hat och hot i invandrardebatten.
18 /3 Österbottens tidning

Vänsterunga vill gömma invandrare
Vänsterunga vill arbeta för att invandrares rättigheter ska bevakas bättre. Det här gör de genom att starta en kampanj där privatpersoner får lära sig lagstiftning som har med invandring att göra.
Enligt Dan Koivulaakso, ordförande för Vänsterunga i Helsingfors, ska flera människor kunna hjälpa invandrare som blivit nekade asyl eller behöver någon annan form av juridisk hjälp.
17/3 Svenska Yle / Nyheter

Stubb missnöjd med debatten om invandrare
Utrikesminister Alexander Stubb är missnöjd med den debatt om invandring som har förts den senaste tiden.
Stubb anser att debatten är alltför ensidig och att de mest invandringskritiska rösterna dominerar. Debatten har fått inslag av rasism, nationalism och xenofobi, säger Stubb till Helsingin Sanomat i dag.
Som medicin efterlyser Stubb flera ställningstaganden för invandringen och dess nytta för Finland. Nu kopplas asylsökande på helt felaktiga grunder ihop med missbruk av socialskyddet. Töntpopulistiskt, anser utrikesministern.
Utrikesministern medger ändå att det finns problem med invandringen. Finland har varit för lockande för asylsökande, något man har försökt ändra på under regeringsperioden. Regeringen försöker också stoppa den stora flyktingströmmen från andra EU-länder, speciellt Bulgarien och Rumänien.
Finland måste dock vara ett internationellt och mångkulturellt land, anser Stubb.
Lyssna: Stubb säger att debatten har blivit för ensidig
Lyssna: Wallin stolt över migrationsministerpost
Lyssna: Thors: Hela regeringen ser allvarligt på hot
19/3 Svenska Yle / Nyheter

Finländarna mot fler invandrare
Finländarnas attityder mot invandrare har blivit hårdare, visar en undersökning som TNS Gallup har gjort för Helsingin Sanomat.
Enligt undersökningen är närmare 60 procent av finländarna emot fler invandrare. För tre år sedan var över hälften av finländarna positivt inställda till ökad invandring. Nu är siffran 36 procent.
Professorn i socialpsykologi Heikki Ervasti, som har specialiserat sig på invandringspolitik, säger till HS att trenden för ökad invandring som har pågått sedan 1980-talet nu har brutits. Ervasti tror att en av orsakerna är den hårdare tonen i debatten om invandring. Enligt honom finns det så få invandrare i Finland att en personlig konakt knappast har påverkat befolkningens åsikter, menar han.
15/03 HBL

Tydlig ändring i synen på invandring
Finländarnas inställning till invandring har ändrat diametralt på ett par år, visar en ny opinionsmätning. År 2007 svarade 56 procent ja och 36 procent nej på frågan om Finland borde ta emot fler invandrare. Nu säger 59 procent nej och 36 procent ja till fler invandrare, enligt opinionsmätningen. Störst är motståndet bland Sannfinländarnas anhängare (85%) och näststörst inom SDP (69%).
"Cirka två och en halv procent av invånarna i Finland är utlänningar. Vad anser ni, borde Finland ta emot fler invandrare?" Nej/Ja/Vet ej
Sannfinländarna 85/13/2
Socialdemokraterna 69/31/0
Centern 62/36/3
Vänsterförbundet 53/35/12
Samlingspartiet 53/41/6
De Gröna 27/69/4
Åsikterna bland Svenska folkpartiets anhängare redovisas inte. Opinionsmätningen gjordes av Finska Gallup för Helsingin Sanomat tidigare i månaden. Ettusen personer tillfrågades.
15/3 Svenska Yle / Nyheter

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Mediaklipp 8-14 mars

14/03/2010 by Anna

Eva Biaudet vill bli minoritetsombudsman
Trettio personer har sökt tjänsten som minoritetsombudsman, den mest kända av dem är Eva Biaudet. Flera personer som jobbar på minoritetsmannens byrå eller på Inrikesministeriet sökte också tjänsten.
Minoritetsombudsmannen är en myndighet som har i uppgift att främja etniska minoriteters och utlänningars ställning, likabehandling och rättsskydd samt goda etniska förhållanden i Finland. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel. Tjänsten kommer att tillsättas i början av maj.
13/03 Österbottens tidning

Invandrarfunderingar
Tänk på invandrare, vad hemskt det måste vara att komma till ett land där alla har fördomar, man kan inte språket och det är en helt annan kultur. Om man bor i Irak så har man säkert ingen aning om var ett land som Finland finns. Tänk att komma hit och aldrig ha sett snö eller ätit vår mat. Enligt mig drar vi alla invandrare över samma kam. Nångon så kommer kanske vi eller våra barnbarnsbarn måst fly, då skulle jag vilja att dom får det bra.
En liten moralkaka så här på morgonen.
13/3 papper.fi sophia

Kommunerna måste förnya sig då arbetskraftsbristen hotar
Samarbete blir allt viktigare då frågan om arbetskraftsbehovet i kommunsektorn ska lösas, konstaterar SVM Tuomo Halmeenmäki i en färsk doktorsavhandling om utmaningar och lösningsmodeller som pensionsavgångarna innebär. Pensionsavgången i kommunsektorn ökar kraftigt under de närmaste åren och är som störst 2013–2017. Två tredjedelar av de kommunanställda går i pension före 2030.
Befolkningens åldersstruktur gör att det nödvändigtvis inte finns tillräckligt många unga som kan fylla platserna i alla kommuner. Ett alternativ är att rekrytera också redan pensionerade eller invandrare, konstaterar Halmeenmäki.
Avhandlingen visar att för närvarande är alla kommuner inte tillräckligt beredda att möta pensionsavgången. Att vara beredd är en viktig del av kommunens strategiska ledning, konstaterar docent Kaija Majoinen. Kommuner som har utarbetat service- och personalstrategier är oftare bättre rustade i sammanhanget än de som saknar strategier.
12/3 kommunerna.net

Skapar vecka för tolerans, mot rasism
Elever i årskurs 9 får grunna på sina egna fördomar och tankar om rasism när den internationella veckan mot rasism uppmärksammas i Jakobstadsregionen nästa vecka.
Det är en grupp studerande från Mellersta Österbottens yrkeshögskola som i samarbete med musikcafé After Eights Immi-projekt har skapat en lokal version av rasismveckan. Gruppen har valt att koncentrera sig på att ge niondeklassare i regionen en järndos information om rasism och dess historia.
Planeringsgruppen åker ut till sex olika skolor. Programmet består dels av information, dels av interaktion med eleverna.
-Vi kommer att visa korta filmer där folk berättar om sin syn på rasism, säger turismstuderande Amit Kunwor från Nepal.
Filmmaterialet består av intervjuer med hans vänner från olika länder och lärare. Mercyanne Njungè har plockat ihop korta filmsnuttar med hur amerikaner ser på rasism.
12/3 Vasabladet

Televisionens ljud- och textningstjänster utvidgas
Regeringen föreslår en ändring i lagen om televisions- och radioverksamhet.
Lagen föreslås att bli ändrad så, att en viss del av de finsk- eller svenskspråkiga programmen ska textas för att betjäna hörselskadade. Tjänsterna för synskadade ska förbättras med hjälp av refererande tolkning eller genom att den finska textningen av utländska program omvandlas till ljud.
Rundradion ska till år 2016 bifoga textning till alla program, med undantag av musikframträdanden samt barn- och sportprogram. Regleringen föreslås träda i kraft från början av juli 2011. Tjänsterna gör det också lättare för till exempel invandrare att lära sig finska.
12/3 Statsrådet

"Veltto" Virtanen sjöng om hottentotterna
På Sannfinländarnas Stockholmskryssning i helgen stoppades partiets egen underhållning - showen blev för rasistisk. Det sjöngs om hottentotter och det gjordes narr av migrationsminister Astrid Thors. Viking Line tar avstånd från showen.
På samma fartyg fanns omkring 600 irakier som var på väg till Sverige för att rösta i det irakiska valet. Sannfinländarna fanns representerade av omkring 300 personer och stod för sin egen underhållning.
En av artisterna var riksdagsmannen Pertti "Veltto" Virtanen (Sannf) som i sin show bytte ut ord i sångtexter mot antingen Thors eller Astrid och framförde Hottentottvisan. Det gick så långt att showen fick avbrytas av personalen. - Underhållningen fick rasistiska inslag, säger Johanna Boijer-Svahnström, informationschef vid Viking Line.
Mitt i Virtanens show bröts strömmen. Virtanen klagade på censur och frågade sig vilken hudfärg det är på mannen i kontrollrummet. Publiken tjöt av skratt, enligt referatet i HS.
Under kryssningen ska en äldre manlig partiaktivist från Muurame enligt HS ha skrikit grova förolämpningar åt medpassagerare med kurdisk bakgrund och fortsatt med att referera Finlands främsta framgångar i vinterkriget.
Johanna Boijer Svahnström är besvärad och tar avstånd från händelsen: ”På Viking Line har vi omkring 70 nationaliteter som åker på våra fartyg årligen. Vi har alltid varit hela folkets flotta och godkänner inga rasistiska påhopp.”
9/3 Svenska Yle Nyheter

Ärligt om invandring på Tammerfors filmfestival
Invandrarnas bistra vardag är ett tema på Tammerfors filmfestival i år, med allt vad det innebär av människosmuggling och mottagningscentraler. I serien Fortress Europe som består av 19 korfilmer ingår också två finska bidrag.
Filmregissörerna Jan Ijäs och Anna-Sofia Nylund hoppas tillföra migrationsfrågan mera förståelse för invandrarna – det vill säga att de är alldeles vanliga människor, varken sämre eller bättre än någon annan.
”Alla är vi människor, alla hyser hopp om någonting bättre”, sammanfattar Ijäs. Hans kortfilm Ghosts berättar om tidens gång i Tammerfors mottagningscentral för asylsökande (som numera är nerlagd), om hur det är att bara vänta och inte få göra någonting, och när man inte vet någonting om sitt liv och sin framtid.
Anna-Sofia Nylunds regisamarbete med Mark Middlewick och Samantha Nell ’A Kosovo Fairytale’ (2009) är en animation om en flyktingfamiljs splittring. Nylund, som studerar regi i yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors, valde migration som ämne för sin film när hon läste en insändarspalt i sin hemstad Jakobstads dagstidning. Där läste hon fientliga kommentarer om ett flyktingcenter som skulle byggas i staden. Kortfilmen gjordes som samarbete mellan finländska och sydafrikanska studerande.
Enligt Nylund är depressionen en orsak till att människor är negativt inställda till invandrare. Kanske Fortress Europe-filmerna kan öppna lite ögon. Fast de som kommer och ser filmer om migration har redan en öppen inställning. De som man borde nå, kommer inte”.
8/3 global.finland Teija Laakso/maailma.net

Nasima Razmyar årets flyktingkvinna
Finlands flyktinghjälp har utsett afghanska Nasima Razmyar till årets flyktingkvinna. Vid valet av årets flyktingkvinna fästes uppmärksamhet vid arbete som främjar jämställdhet och likvärdighet. Enligt motiveringen har hon jobbat förtjänstfullt för jämställdhet och jämlikhet.
Den 26-åriga Nasima Razmyar är född i Kabul, Afganistan, och hon kom till Finland som 7-åring. Hennes far jobbade tidigare som diplomat i Moskva, men efter Sovjetunionens fall blev familjen tvungen att fly till Finland då en återvändo till Afganistan var omöjlig p.g.a. det oroliga läget.
Razmyar jobbar i dag som projektchef vid föreningen Moninaiset. En av hennes hjärtefrågor är jämställdhet och hon efterlyser en öppen och konstruktiv dialog kring hur man ska få bukt med den diskriminering som många flyktingkvinnor utsätts för.
8/3 Svenska Yl

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Ifisk med på Twitter

12/03/2010 by Webmaster


Twitter ID: agifisk
Ordförande Gerd-Peter Löcke deltog i Organisationskonferensen 2010 som handlade om Sociala medier. Konferenssen gjorde det klart för oss att vi inte kan undvika de moderna nätmedierna. Därför har vi som många andra konferensdeltagare öppnad ett konto på twitter.com. Vårt namn på twitter är agifisk (arbetsgruppen ifisk).

”Twitter är en tjänst för mikrobloggning och kommunikation som går ut på att dela med sig av korta meddelanden (tweets) liksom sms samt genom att följa andra personer eller organisationer ta del av deras meddelanden.” De tweets man skriver på Twitter får maximalt innehålla 140 tecken styck. Man får alltså hålla det kort och koncist. Oftast finns det ytterligare information om meddelanden på vår hemsida.

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Mediaklipp 1-7 mars

07/03/2010 by ifisk

Skolspjälkning upprör i Esbo
Planerna på att flytta bort högstadiet från Keski-Espoon koulu upprör föräldrar, lärare och elever. Skolan stängs på grund av sitt rykte som invandrarskola. Det var Samlingspartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna som drev igenom frågan i nämnden med rösterna 8–4.
I bakgrunden finns ett beslut som Esbo fullmäktige fattade i höstas i samband med budgeten att skolor i Esbo får ha högst 15 procent invandrare. Taket på 15 procent lär dock inte vara orsaken till att nämnden vill stänga högstadiet. Orsaken är enligt nämndordförande Marika Niemi att Keski-Espoon koulu inte är så populär. Vissa elever söker hellre till andra skolor.
Keski-Espoon koulu ligger i Södrik nära Esbo centrum. I skolan har 45 procent av eleverna invandrarbakgrund, men det är inte orsaken till att finska dagvårds- och utbildningsnämnden vill avskaffa högstadiet, säger Niemi (Saml) som driver frågan.
07/03HBL Sonja Hellman

President Halonen dödhotades på webben
President Tarja Halonen, flera andra toppolitiker och journalister dödshotas på en rasistisk webbplats. Halonen beskylls för landsförräderi på grund av att hon påverkat Finlands invandrarpolitik.
Domänen är registrerad på ett företag som har bindningar till den amerikanska nynazistledaren Gary Lauck. Enligt MTV3:s uppgifter är det dock finländare som står bakom hotelserna.
Sajten uppviglar också till folkmord och uppmanar till att döda alla utom vithyade och infödda romaner. Centralkriminalpolisen undersöker sajten.
06/03 Peppar

Företagen avvisar särbehandling av invandrare
Att gynna invandrare vid anställningar är inget företagen i Finland är intresserade av. Intresset är lite större inom den offentliga sektorn. Särskilt i kommunerna vill man utöka invandrarnas andel av arbetskraften.
FNB har gjort en enkät om så kallad positiv särbehandling som e-postades till ett 40-tal stora arbetsgivare i slutet av oktober. Knappt hälften, främst privata företag, besvarade enkäten.
Justitieministeriet förmodar att det är sällsynt att invandrare särbehandlas positivt i rekryteringen i Finland. Lagen om likabehandling tillåter att en sökande gynnas om man på det sättet främjar jämlikhet. Men det här är inget som lagen förpliktigar arbetsgivarna att göra. Lagen om likabehandling trädde i kraft 2004.
6/3 FNB

Flera polisanmälningar om hatsajt
Centralkriminalpolisen utreder fallet med en finskspråkig webbplats där man uppmanar läsare att döda invandrare och vid namn nämnda politiker. Polisen utreder fallet som olaga hot.
Sajten palautus.org kallar den nuvarande invandringspolitiken för landsförräderi. Bland de största förrädarna nämns bland andra president Tarja Halonen, statsminister Matti Vanhanen (C), migrations- och Europaminister Astrid Thors (SFP) och finansminister Jyrki Katainen (Saml)
Haapala säger att man fortfarande inte är säker på om brottsmisstankarna riktar sig mot en eller flera personer.
-Det är inte det enklaste möjliga arbetet att identifiera människor som framför hotelser på internet, säger han.
1/3 Vasabladet

Nätet måste ha regler
Hur kan det komma sig att flera dagar efter att Astrid Thors polisanmält mordhotet på Facebook finns sidan fortfarande kvar. Under devisen "Jag är redo att sitta några år för att ha mördat Astrid Thors" finns nu nästan 200 personer.
Det är upprörande att sidan inte tagits bort. I stället ståtar sidans grundare, en finländsk lokalpolitiker som är obunden Sannfinländare, med namn och familj som skapare av gruppen och medlemmarna blir flera dag för dag.
Mordhotssidans skapare har satt upp en nazistisk videosnutt på sin egen sida. Den avslutas med ett blått hakkors på vitt botten till tonerna av låten "We are skinheads".
Redan tidigare stals emigrationsministerns identitet på Facebook. Många har blivit Astrid Thors vänner på den falska sidan utan att antagligen vet om att de är lurade och att de samtidigt skyltar för rasistiska uttalanden.
Det sociala mediet Facebook växer så det knakar men nu ser vi hur farligt det kan vara. Därför ifrågasätter mordhotssidan nu hela Facebooks trovärdighet. Borde den inte fungera enligt de fina principer som man ska godkänna då man blir medlem. I reglerna som man ska godkänna då man blir medlem finns betydligt mindre brott än mordhot listade. Nu händer ingenting fastän folk har reagerat och protesterat på engelska till sidans upprätthållare. I liknande, mycket mera oskyldiga fall har man relativt snabbt kunnat få bort tråkiga bilder och personliga angrepp från olika nätforum.
Nu är det hög tid att lagstadga om hur sociala medier kan användas. Inte för att man den vägen skulle få fast alla skurkar men för att sätta gränser. Vi måste ju ändå tro att majoriteten av de snart 200 finländare som gått med i mordhotssajten gjort det mot bättre vetande, som en skojig grej.
Internet som är vår vän då vi snabbt vill ha kontakt med vänner överallt i världen eller snabbt vill söka fakta hotar nu att bli vår fiende. Vill vi ens vara med i ett socialt medium som tillåter vad som helst. Det minsta man hade väntat sig var att sajten snabbt skulle stängas, att Sannfinländarnas ordförande skulle ta avsteg från tilltaget liksom Thors medministrar. På måndagen fördömde statsminister Matti Vanhanen mordhotet. Vanhanen säger också att Astrid Thors linje i invandringspolitiken är densamma som hela regeringens.
Det måste sägas mycket tydligare och mycket snabbare. Så som Thors nu lämnats i sticket av starkare partier är inte bara fegt och populistiskt, det är djupt orättvist. Finland är redan ett mångkulturellt samhälle. Finländarna har i tiden emigrerat till Amerika och till Sverige i stora skaror. Vi kan inte stänga våra gränser och vi ska inte tillåta vad som helst - ens på nätet. Mordhot måste alltid fördömas.
02/03 Östra Nyland / Camilla Berggren

Minister Wallin kräver fördömning av mordhot
Svenska folkpartiets ordförande, minister Stefan Wallin kräver att samtliga partiledare öppet fördömer det mordhot, som migrations- och Europaminister Astrid Thors blivit föremål för i Facebook.
Wallin säger att namnlistan, som initierats av en kommunalpolitiker med politisk hemvist i Sannfinländarna, definitivt överskridit gränsen för vad som är acceptabelt till och med i den virtuella debatten. Därför är det korrekt att Thors polisanmält namninsamlingen.
Wallin är också kritisk mot massmediernas sätt att hantera de inlägg som förekommer på mediernas egna webbsidor.
- Alla tidningar med självrespekt har redan för länge sedan förbjudit anonyma debattinlägg på insändarsidorna. Men nu legitimeras också mycket osakliga uppkastningar bara för att de uttalats anonymt - på webben. En del tidningar publicerar dessutom en del webbinlägg i själva papperstidningen och rehabiliterar på detta sätt den anonyma debattkulturen i alla fall. Någon öppen mediainitierad värdedebatt om detta viktiga fenomen har vi tyvärr inte sett, säger Stefan Wallin, som själv har bakgrund som journalist på Åbo Underrättelser och Vasabladet.
1/3 Riksdagen /SFP

Arbetsplikt för invandrare
Enligt Päivi Lipponen är det i invandrarnas intresse att motta allt erbjudet arbete. I sin blogg skriver hon att invandrare borde åläggas att motta allt arbete som erbjuds dem. Lipponen motiverar sitt förslag med risken för passivering och stödberoende bland arbetslösa invandrare löper. Enligt Lipponen baserar sig initiativet på väl integrerade invandrares egna önskemål.
Bland Helsingfors-sossarna stöter Lipponens uttalande på kritik. Thomas Wallgren som är fullmäktigegruppens viceordförande anser att Lipponen går den populistiska högern till mötes med sitt uttalande. Personligen förespråkar Wallgren mera morot och mindre käpp då det kommer till invandrarnas integrering på arbetsmarknaden. Enligt Wallgren kunde man tänka sig en statlig garanti som skulle trygga arbete för utsatta grupper under en begränsad period.

Lyssna: Invandraren Arshe Said om förslaget
Arshe Said om att söka jobb som invandrare

1/3 Svenska Yle / Huvudstadsregionen

Publicerad i7 Mediaklipp (RSS)

Ifisk databas skadad

07/03/2010 by Webmaster


CRASH!
Vår databas blev nästan förstörd. Eftersom det är väldigt svårt att återställa funktionen hos en skadad databas inom en rimlig tidsram kommer de flesta nyheter och meddelanden efter juni 2009 att vara mycket bristfälliga eller fattas helt. Jag beklagar datacrashen. Återställningen av databasen påbörjades den 8 mars kl 22:30.

(Nästan) alla artiklar hittas fortfarande i arkivet.

Systemadministratören
Uppdaterad: 09/03/2010 9:07

Publicerad i3 Nyheter (RSS)

Kvinnokraft i Afghanistan

05/03/2010 by Jan Tunér


Jan T%unér
Kommunikationskonsult Elli Flén berättade den 22 februari på Handelsgillet om sina erfarenheter och slutsatser från sin tid som officer i de finska ISAF-styrkorna i Afghanistan. Hon arbetade med media och bodde tillsammans med finländare och norrmän i staden Maimana i nordvästra Afghanistan.

Elli beskrev tiden under taliban ganska svart-vitt. De hindrade alla kvinnor att arbeta utanför hemmet och stängde in dem i heltäckande burka. Flickskolor stängdes. Kvinnor fick vare sig synas eller höras.

Att vara kvinna och beväpnad soldat i den afghanska kulturen har sina speciella utmaningar. ”En kvinna klädd som en man?” Märkligt, tycker många afghaner. Elli funderade över om hon var en förebild för afghanska kvinnor eller ej. En afghansk kvinnlig parlamentariker sa vid ett tillfälle när hon talade om kvinnors rättigheter: ”Vi vill inte ha västerländska kvinnors rättigheter!” En annan kvinna som drev en radiostation sa att hon inte kunde tänka sig att visa sitt hår, men burkan ville hon gärna bli av med.

Det finns många annorlunda synsätt. ”Vad har Elli för en far, som inte har sett till att hon blev gift? - Och vad är det för far som tillåter sin dotter att fara till ett främmande land?” Vi måste acceptera afghanska realiteter. Afghanerna vill inte leva som oss västerlänningar.

Elli Flén menar att det är svårt för utlänningar att vinna de lokala kvinnornas förtroende, utan att bryta mot familjetraditioner. Därtill kommer att ISAF-soldaterna bara kan kommunicera via manliga tolkar. I undantagsfall kunde Elli samarbeta med en kvinnlig tolk, t ex i det lokala fängelset för kvinnor.

Kvinnors rättigheter får inte användas i propagandasyfte. Om man från västerländsk sida basunerar ut framsteg för afghanska kvinnor ger det lätt allvarliga bakslag för själva arbetet. Kvinnors rättigheter är en klassfråga i Afghanistan. Ju rikare och mera välutbildad familjen är, desto större frihet har kvinnor.

Ellis framförande väckte många frågor, bl a berättade Midja från Kurdistan i norra Irak på svenska om sina erfarenheter. ”- Jag hatar krig och jag sitter i rullstol p g a krig,” ”-Talibanerna är inte sanna muslimer!”

Elli menar att det skulle finnas plats för fler kvinnor i fredsbevarande uppgifter och det bör föras fram i debatten. Finlands försvarsmakt borde aktivt rekrytera kvinnor. Enlig Elli borde alla kallas till uppbåd, både män och kvinnor, så att fler kan välja frivilligt att tjäna i ett konfliktområde.

Det var Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs som arrangerade föreläsningen. Den samlade ett 30-tal kvinnor och två män; Midjas chaufför och jag. Det gladde mig att det finns ett så stort intresse för Afghanistan. Jag fick lära mig hur finländska kvinnor resonerar i sammanhanget.

Jan Tunér

Publicerad i3 Nyheter (RSS)