Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Ifisk databas skadad

07/03/2010 av Webmaster


CRASH!
Vår databas blev nästan förstörd. Eftersom det är väldigt svårt att återställa funktionen hos en skadad databas inom en rimlig tidsram kommer de flesta nyheter och meddelanden efter juni 2009 att vara mycket bristfälliga eller fattas helt. Jag beklagar datacrashen. Återställningen av databasen påbörjades den 8 mars kl 22:30.

(Nästan) alla artiklar hittas fortfarande i arkivet.

Systemadministratören
Uppdaterad: 09/03/2010 9:07

3 Nyheter (RSS)