Internationellt finlandssvenskt kulturforum

   

Mediaklipp 8-14 mars

14/03/2010 av Anna

Eva Biaudet vill bli minoritetsombudsman
Trettio personer har sökt tjänsten som minoritetsombudsman, den mest kända av dem är Eva Biaudet. Flera personer som jobbar på minoritetsmannens byrå eller på Inrikesministeriet sökte också tjänsten.
Minoritetsombudsmannen är en myndighet som har i uppgift att främja etniska minoriteters och utlänningars ställning, likabehandling och rättsskydd samt goda etniska förhållanden i Finland. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel. Tjänsten kommer att tillsättas i början av maj.
13/03 Österbottens tidning

Invandrarfunderingar
Tänk på invandrare, vad hemskt det måste vara att komma till ett land där alla har fördomar, man kan inte språket och det är en helt annan kultur. Om man bor i Irak så har man säkert ingen aning om var ett land som Finland finns. Tänk att komma hit och aldrig ha sett snö eller ätit vår mat. Enligt mig drar vi alla invandrare över samma kam. Nångon så kommer kanske vi eller våra barnbarnsbarn måst fly, då skulle jag vilja att dom får det bra.
En liten moralkaka så här på morgonen.
13/3 papper.fi sophia

Kommunerna måste förnya sig då arbetskraftsbristen hotar
Samarbete blir allt viktigare då frågan om arbetskraftsbehovet i kommunsektorn ska lösas, konstaterar SVM Tuomo Halmeenmäki i en färsk doktorsavhandling om utmaningar och lösningsmodeller som pensionsavgångarna innebär. Pensionsavgången i kommunsektorn ökar kraftigt under de närmaste åren och är som störst 2013–2017. Två tredjedelar av de kommunanställda går i pension före 2030.
Befolkningens åldersstruktur gör att det nödvändigtvis inte finns tillräckligt många unga som kan fylla platserna i alla kommuner. Ett alternativ är att rekrytera också redan pensionerade eller invandrare, konstaterar Halmeenmäki.
Avhandlingen visar att för närvarande är alla kommuner inte tillräckligt beredda att möta pensionsavgången. Att vara beredd är en viktig del av kommunens strategiska ledning, konstaterar docent Kaija Majoinen. Kommuner som har utarbetat service- och personalstrategier är oftare bättre rustade i sammanhanget än de som saknar strategier.
12/3 kommunerna.net

Skapar vecka för tolerans, mot rasism
Elever i årskurs 9 får grunna på sina egna fördomar och tankar om rasism när den internationella veckan mot rasism uppmärksammas i Jakobstadsregionen nästa vecka.
Det är en grupp studerande från Mellersta Österbottens yrkeshögskola som i samarbete med musikcafé After Eights Immi-projekt har skapat en lokal version av rasismveckan. Gruppen har valt att koncentrera sig på att ge niondeklassare i regionen en järndos information om rasism och dess historia.
Planeringsgruppen åker ut till sex olika skolor. Programmet består dels av information, dels av interaktion med eleverna.
-Vi kommer att visa korta filmer där folk berättar om sin syn på rasism, säger turismstuderande Amit Kunwor från Nepal.
Filmmaterialet består av intervjuer med hans vänner från olika länder och lärare. Mercyanne Njungè har plockat ihop korta filmsnuttar med hur amerikaner ser på rasism.
12/3 Vasabladet

Televisionens ljud- och textningstjänster utvidgas
Regeringen föreslår en ändring i lagen om televisions- och radioverksamhet.
Lagen föreslås att bli ändrad så, att en viss del av de finsk- eller svenskspråkiga programmen ska textas för att betjäna hörselskadade. Tjänsterna för synskadade ska förbättras med hjälp av refererande tolkning eller genom att den finska textningen av utländska program omvandlas till ljud.
Rundradion ska till år 2016 bifoga textning till alla program, med undantag av musikframträdanden samt barn- och sportprogram. Regleringen föreslås träda i kraft från början av juli 2011. Tjänsterna gör det också lättare för till exempel invandrare att lära sig finska.
12/3 Statsrådet

"Veltto" Virtanen sjöng om hottentotterna
På Sannfinländarnas Stockholmskryssning i helgen stoppades partiets egen underhållning - showen blev för rasistisk. Det sjöngs om hottentotter och det gjordes narr av migrationsminister Astrid Thors. Viking Line tar avstånd från showen.
På samma fartyg fanns omkring 600 irakier som var på väg till Sverige för att rösta i det irakiska valet. Sannfinländarna fanns representerade av omkring 300 personer och stod för sin egen underhållning.
En av artisterna var riksdagsmannen Pertti "Veltto" Virtanen (Sannf) som i sin show bytte ut ord i sångtexter mot antingen Thors eller Astrid och framförde Hottentottvisan. Det gick så långt att showen fick avbrytas av personalen. - Underhållningen fick rasistiska inslag, säger Johanna Boijer-Svahnström, informationschef vid Viking Line.
Mitt i Virtanens show bröts strömmen. Virtanen klagade på censur och frågade sig vilken hudfärg det är på mannen i kontrollrummet. Publiken tjöt av skratt, enligt referatet i HS.
Under kryssningen ska en äldre manlig partiaktivist från Muurame enligt HS ha skrikit grova förolämpningar åt medpassagerare med kurdisk bakgrund och fortsatt med att referera Finlands främsta framgångar i vinterkriget.
Johanna Boijer Svahnström är besvärad och tar avstånd från händelsen: ”På Viking Line har vi omkring 70 nationaliteter som åker på våra fartyg årligen. Vi har alltid varit hela folkets flotta och godkänner inga rasistiska påhopp.”
9/3 Svenska Yle Nyheter

Ärligt om invandring på Tammerfors filmfestival
Invandrarnas bistra vardag är ett tema på Tammerfors filmfestival i år, med allt vad det innebär av människosmuggling och mottagningscentraler. I serien Fortress Europe som består av 19 korfilmer ingår också två finska bidrag.
Filmregissörerna Jan Ijäs och Anna-Sofia Nylund hoppas tillföra migrationsfrågan mera förståelse för invandrarna – det vill säga att de är alldeles vanliga människor, varken sämre eller bättre än någon annan.
”Alla är vi människor, alla hyser hopp om någonting bättre”, sammanfattar Ijäs. Hans kortfilm Ghosts berättar om tidens gång i Tammerfors mottagningscentral för asylsökande (som numera är nerlagd), om hur det är att bara vänta och inte få göra någonting, och när man inte vet någonting om sitt liv och sin framtid.
Anna-Sofia Nylunds regisamarbete med Mark Middlewick och Samantha Nell ’A Kosovo Fairytale’ (2009) är en animation om en flyktingfamiljs splittring. Nylund, som studerar regi i yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors, valde migration som ämne för sin film när hon läste en insändarspalt i sin hemstad Jakobstads dagstidning. Där läste hon fientliga kommentarer om ett flyktingcenter som skulle byggas i staden. Kortfilmen gjordes som samarbete mellan finländska och sydafrikanska studerande.
Enligt Nylund är depressionen en orsak till att människor är negativt inställda till invandrare. Kanske Fortress Europe-filmerna kan öppna lite ögon. Fast de som kommer och ser filmer om migration har redan en öppen inställning. De som man borde nå, kommer inte”.
8/3 global.finland Teija Laakso/maailma.net

Nasima Razmyar årets flyktingkvinna
Finlands flyktinghjälp har utsett afghanska Nasima Razmyar till årets flyktingkvinna. Vid valet av årets flyktingkvinna fästes uppmärksamhet vid arbete som främjar jämställdhet och likvärdighet. Enligt motiveringen har hon jobbat förtjänstfullt för jämställdhet och jämlikhet.
Den 26-åriga Nasima Razmyar är född i Kabul, Afganistan, och hon kom till Finland som 7-åring. Hennes far jobbade tidigare som diplomat i Moskva, men efter Sovjetunionens fall blev familjen tvungen att fly till Finland då en återvändo till Afganistan var omöjlig p.g.a. det oroliga läget.
Razmyar jobbar i dag som projektchef vid föreningen Moninaiset. En av hennes hjärtefrågor är jämställdhet och hon efterlyser en öppen och konstruktiv dialog kring hur man ska få bukt med den diskriminering som många flyktingkvinnor utsätts för.
8/3 Svenska Yl

7 Mediaklipp (RSS)